НА ДОПОМОГУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

  1. Пат. 125055 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61N5/02. Адаптивний апарат мікрохвильової резонансної терапії / М.Ф. Терещенко [и др.]. — № 201712287; Заявл. 12.12.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 6 с.
  2. Обгрунтування поєднаного застосуванняметодів фізичної медицини в реабілітації осіб, що перенесли травму катастрофічного походження: інформ лист з проблеми «Курортологія і фізіотерапія». Вип. 1. — К.: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
  3. Пат. 116944 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61Н7/00. Масажна головка і пристрій для масажу, в якому використовується така головка / Арно Фустер. — № 201610747; Заявл. 17.04.2015; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. — 19 с.

  1. Пат. 123972 Украина, МКИ МПК А61В23/04(2006.01) А63В23/035(2006.01) А61Н1/02(2006.01) А61F5/00. Пристрій для реабілітації людей з порушенням функцій опорно-рухового апарату / О.Б. Неханевич, А.І. Любов, Бьон-Йоль Юн . — № 201710693; Заявл. 05.12.2017, Бюл. № 5, 2018 р. — 6 с.
  2. Пат. 122979 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61N2/00 А61Н9/00. Система для магнітовакуумного гідролазерного масажу / В.В. Холін [и др.]. — № 201704088; Заявл. 24.04.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 3 с.
  3. Пат. 123214 Украина, МКИ МПК А61Р1/00 А61Р3/00 А61F5/01(2006.01). Спосіб реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій / А.Д. Салєєва [и др.]. — № 201600595; Заявл. 25.01.2016, Бюл. № 4, 2018 р. — 5 с.
  4. Пат. 125546 Украина, МКИ МПК (2018.01) A61N1/32 A61N2/00 A61N2/02. Універсальний комбінований фізіотерапевтичний випромінювач / М.Ф. Терещенко, О.А. Притула, В.В. Цапенко. — № 201712834; Заявл. 26.12.2017; Опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9, 2018 р. — 5 с.
  5. Спосіб корекції дефіцитумагнію в організмі: інформ. лист з проблеми «Курортолоргія і фізіотерапія». Вип. 2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 5 с.
  6. Спосіб моделювання дефіциту магнію в організмі: інформ. лист з проблеми «Курортологія і фізіотерапія». Вип.3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4с.
  7. Терещенко Н.М. Фізичні тренування як невід’ємна складова кардіореабілітаційних заходів у пацієнтів у ранній післяінфарктний період: клініко–функціональні паралелі / Н.М. Терещенко // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 76-85