НА ДОПОМОГУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

 1. Александрович Т.А. Обґрунтування використання галоаерозольтерапії та фітоелектроаерозольних середовищ у медичній реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму / Т.А. Александрович, І.І. Копинець // Астма та алергія. – 2018. – N2 – С. 49-50
 2. Аравіцька М.Г. Вплив реабілітаційної програми на фізичну активність хворих з ожирінням / М.Г. Аравіцька // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 18
 3. Бабов К.Д. Реабілітація хворих на хронічний неспецифічний біль у нижній ділянці спини / К.Д. Бабов, Є.О. Косоверов, О.С. Зоярнюк // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 26

 1. Бакай И.Д. Возможности использования методов рефлексотерапии в комплексной реабилитации больных с бронхиальной астмой и ХОЗЛ / И.Д. Бакай // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 44
 2. Балух М.М. Прикладна кінезіологія в фізичній реабілітації при нестабільності опорно–рухового апарату / М.М. Балух // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 28
 3. Безсмертний Ю.О. Аналіз рекомендацій з медичної реабілітації осіб з інвалідністю / Ю.О. Безсмертний, Г.В. Безсмертна // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 11-12
 4. Білянський О.Ю. Планування програми фізичної терапії для відновлення ходьби після перенесеного інсульту за синергійним типом відновлення / О.Ю. Білянський, П.І. Скобляк, В.В. Рокошевська // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 50-52
 5. Богдановська Н.В. Лікування рухом, індукованим обмеженням у реабілітації хворих з наслідками ішемічного інсульту / Н.В. Богдановська, І.В. Кальонова // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 14
 6. Відновлення та корекція рухової активності методом біологічного зворотного зв’язку / І.М. Чернишова [и др.] // Медицина болю . – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 44
 7. Вітрова Ю.О. Вплив фізичних вправ з різним механізмом дії на мікроциркуляторне русло у пацієнтів з різним типом реакції серцево–судинної системи на навантаження / Ю.О. Вітрова, С.П. Колісник, С.П. Шавула // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 19
 8. Волянський О.М. Проблемосфокусована реабілітація військовослужбовців з вогнепальними пораненнями кінцівок / О. М. Волянський, А. Ю. Кіх // Медицина болю . – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 17
 9. Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній / О.І. Лемко [та ін.] // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 33-34
 10. Горбенко В.П. Спелеотерапія в соляних копальнях – основа технології галотерапії та галооздоровлення / В.П. Горбенко, П.П. Горбенко, К.П. Горбенко // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 48-49
 11. Делендик Р.И. Отдаленные результаты подземной спелеотерапии хронических полипозных риносинуситов / Р.И. Делендик, П.А. Левченко, Н.Н. Дубовик // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 36
 12. Ефективність застосування реабілітаційних комплексів на основі галоаерозольтерапії у хворих на псоріатичну хворобу / Н.В. Вантюх [та ін.] // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 57-58
 13. Застосування фізичних факторів та лікувальної фізкультури у хворих з надмірною масою тіла та ожирінням на амбулаторно–поліклінічному етапі / І.П. Шмакова [и др.] // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 46
 14. Інноваційні підходи при складанні реабілітаційних програм для пацієнтів з наслідками хребтово–спинномозкової травм / А.Д. Салєєва [и др.] // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 38
 15. Канюка Є.В. Оптимізація процесу фізичної реабілітації пацієнтів з наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок у післяопераційному періоді / Є.В. Канюка, С.А. Чернігівська, О.Ю. Забара // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 27
 16. Комплексне лікування синдрому діабетичної стопи з позицій фізичної та реабілітаційної медицини / С.Д. Шаповал [и др.] // Клінічна хірургія. – 2018. – № 5. – С. 70-73
 17. Косовєров Є.О. Досвід застосування галоаерозольтерапії в реабілітації хворих на бронхіальну астму / Є.О. Косовєров, В.С. Степанова, А.І. Новікова // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 40
 18. Костинська О.М. Досвід застосування методики дзеркальної терапії в комплексній реабілітації постінсультних хворих з порушеннями функцій верхніх кінцівок / О.М. Костинська, І.М. Чернишова, М.О. Галенко // Медицина болю. – 2018. – Том 3 №2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 31
 19. Лемко О.І. Роль галоаерозольтерапії в покращенні якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / О.І. Лемко // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 28-29
 20. Новікова П.П. Принципи фізичної реабілітації хворих із травмою колінного суглоба після проведення артроскопічного операційного втручання / П.П. Новікова, Б.В. Дорошенко, Я.М. Кіцак // Медсестринство. – 2018. – N 1. – С. 44-47
 21. Тимрук–Скоропад К.А. Реабілітаційний діагноз у системі фізичної терапії осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень / К.А. Тимрук–Скоропад // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 41