НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список
Вип.10 2019 р.

 1. Бережний В. В. Гострі респіраторні захворювання у дітей: ранній стартовий підхід до терапії. Доказова база даних (огляд) / В. В. Бережний // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 89-100
 2. Вплив лікарського засобу “Резістол®” на гуморальний та клітинний імунітет дітей з рекурентними та гострими вірусними респіраторними захворюваннями: результати дослідження / Л. В. Квашніна [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 104-112
 3. Обгрунтування симптоматичної терапії респіраторно-вірусних інфекцій у дітей / Т. О. Крючко [та ін.] // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 117-122
 4. Оценка влияния экологических факторов на аллергическую реакцию организма детей промышленных регионов Украины на основе гематологических показателей / С. Г. Ситало [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. – 2019. – Том 5 № 1. – С. 38-48
 5. Синдром інфузії пропофолу. Аспекти безпечного використання / Г. П. Пасічник [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 4. – С. 93-95
 6. Спринчук Н. А. Вміст есенціальних мікроелементів в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту / Н. А. Спринчук, В. Г. Пахомова, О. В. Большова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 6. – С. 11-16

ДИТЯОМУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

 1. Георгіянц М. А. Гемодинамічна підтримка при септичному шоку в дітей. Дискусійні питання у світлі останніх консенсусів / М. А. Георгіянц, В. А. Корсунов // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 4. – С. 19-27

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Лаврушко С. І. Комплексне лікування мікроспорії волосяної частини голови у дітей / С. І. Лаврушко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – N 1. – С. 65-72
 2. Мочульська О. М. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури) / О. М. Мочульська, І. Б. Чорномидз, І. М. Горішний // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 99-103
 3. Сыпь у ребенка: фото с пояснениями // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 103-108

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Кирьянчук Н. В. Моторные дисфункции желудка при сочетанных поражениях пищевода и органов гастродуоденальной зоны у детей / Н. В. Кирьянчук // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 30-33
 2. Марушко Ю. В. Роль магнію в організмі людини та вплив зменшеного вмісту магнію на якість життя дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Ю. В. Марушко, А. О. Асонов, Т. В. Гищак // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 124-130
 3. Починок Т. В. Вміст оксиду азоту та його метаболітів у крові та слизовій стравоходу у дітей з частими респіраторними захворюваннями на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / Т. В. Починок, О. В. Журавель, О. В. Чернов // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С. 31-34
 4. Хасанова С. С. Особенности экзокринной функции поджелудочной железы и непереносимости лактозы у недоношенных детей / С. С. Хасанова, А. Т. Камилова // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 42-49

ДИТЯЧОМУ ГЕМАТОЛОГУ

 1. Макеева Н. И. Остеонекроз как осложнение полихимиотерапии у детей, страдающих острым лейкозом / Н. И. Макеева, Ю. В. Одинец, И. Н. Поддубная // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 87-91
 2. Макеева Н. И. Случай анемии Фанкони у ребенка / Н. И. Макеева, Ю. В. Одинец, И. Н. Поддубная // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 65-69
 3. Прогрес у лікуванні гострої лімфобластної лейкемії: 25 років застосування міжнародних протоколів у відділенні дитячої гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру / О. І. Дорош [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 22-36

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

 1. Інвазивний мукормікоз: проблеми діагностики і лікування / О. І. Дорош [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – N 8. – С. 70-86

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Кудлач А. И. Использование противоэпилептических лекарственных средств у детей с коморбидностью эпилепсии и расстройств аутистического спектра / А. И. Кудлач, Л. В. Шалькевич, О. С. Литвинова // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – N 7. – С. 48-55
 2. Поражение нервной системы при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте / О. Е. Чернышова [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – N 8. – С. 54-60
 3. Спринчук Н. А. Психологічний стан дітей, хворих на синдром біологічно неактивного гормона росту / Н. А. Спринчук // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 19-23
 4. Хайтович М. В. Когнітивна дисфункція в дітей: можливості фармакологічної корекції із застосуванням комплексу амінокислот та вітаміну В6 / М. В. Хайтович // Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – N 1. – С. 57-62
 5. Хайтович М. В. Фармакологічна корекція стрес-індукованих вегетативних порушень та інсомнії у дітей / М. В. Хайтович // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – N 8. – С. 61-66

ДИТЯЧОМУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Кисельова І. В. Ефективність вживання вуглеводного напою перед ортопедичними хірургічними втручаннями у дітей / І. В. Кисельова, А. В. Біляєв // Клінічна хірургія. – Київ, 2018. – Том 85 N 11. – С. 74-77

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Боброва Н.Ф. Синдром Стерджа—Вебера—Краббе в детском возрасте (часть 2). Хирургия глаукомы — вискосинусотрабекулотомия / Н. Ф. Боброва, Н. Б. Трофимова  //  Офтальмология. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 3. – С. 392-402
 2. Герасименко Е.В. Поздние отслойки сетчатки при ретинопатии недоношенных / Е. В. Герасименко, В. Л. Красильникова // Офтальмология. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 82-89
 3. Цыбульская Т.Е. Морфометрические особенности перипапиллярной зоны диска зрительного нерва у детей с приобретенной миопией, ассоциированной с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани / Т. Е. Цыбульская, Н. Г. Завгородняя, О. А. Безденежная // Офтальмология. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 2. – С. 252-260

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Динамічні показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму / О. К. Колоскова [та ін.] // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С. 41-45
 2. Интегральная оценка гематологических показателей при внебольничной пневмонии у детей разного возраста / А. В. Зубаренко [и др.] // Запорож. мед. журн. – 2019. – Т. 21 N 1. – С. 78-83
 3. Шадрін О. Г. Оптимізація лікування вірусіндукованих загострень бронхіальної астми у дітей із використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V / О. Г. Шадрін, Г. А. Гайдучик, Л. Січел // Современная педиатрия. – 2019. – N 1. – С. 19-25

ДИТЯЧОМУ СТОМАТОЛОГУ

 1. Використання психологічного тесту “Люшера” у практичній діяльності дитячого лікаря–стоматолога / В. С. Мельник [и др.] // Вісник стоматології. – 2018. – N 2. – С. 77-80
 2. Іванчишин В. В. Оцінка ефективності профілактики карієсу фісур у дітей / В. В. Іванчишин, У. О. Стадник // Вісник стоматології. – 2018. – N 2. – С. 72-76
 3. Лагода Л. С. Зв’язок ураженості зубів карієсом з соматичною патологією у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях / Л. С. Лагода // Вісник стоматології. – 2018. – N 1. – С. 93-96
 4. Обгрунтованість використання проективної методики (модифікованого тесту “Три дерева”) у дітей старшого дошкільного віку на прийомі в дитячого лікаря–стоматолога / С. С. Горзов [и др.] // Вісник стоматології. – 2018. – N 2. – С. 64-67
 5. Функціональний стан м’язів зубощелепного апарату до та після лікування дітей з аномаліями прикусу та мовленнєвими порушеннями / П. С. Фліс [та ін.] // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 4. – С. 76-83
 6. Фур М. Б. Характер зубощелепних аномалій у дітей з соматичною патологією, які перебувають в інтернатних закладах / М. Б. Фур // Вісник стоматології. – 2018. – N 2. – С. 35-41

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Іскра Ю. А. Частота та фактори ризику виникнення післяопераційних стресових виразок у дітей / Ю. А. Іскра, А. В. Біляєв // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 2. – С. 25-27
 2. Веселий С. В. Результати хірургічного лікування аноректальних вад розвитку у дітей / С. В. Веселий, Р. П. Кліманський // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 11. – С. 53-56
 3. Симультанная торакоскопическая коррекция атрезии пищевода и трахеомаляции у новорожденного ребенка / Ю. А. Козлов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 3. – С. 45-50