НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. » Heyman M.B. Фруктові соки для немовлят, дітей та підлітків: сучасні рекомендації / M.B. Heyman, A. Steven, S.A. Abrams // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 81-87
 2. Височина І.Л. Ефективність превентивного використання флавоноїдів у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання / І.Л. Височина, О.Є. Абатуров // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 55-60
 3. Маменко М.Є. Зоб у дітей: (лекція для педіатрів і лікарів загальної практики) / М.Є. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — N 4. — С. 8-15

 1. Марушко Ю.В. Застосування фітотерапевтичних препаратів при кашлі у дітей / Ю.В. Марушко // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 49-54
 2. Неділько В.П. Здоров’я дітей шкільного віку та проблемні питання його покращення / В.П. Неділько, С.А. Руденко, Л.П. Пінчук // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 5-10
 3. О возможности использования адаптированной смеси на основе козьего молока у новорожденных с перинатальной патологией / Т.М. Клименко [и др.] // Современная педиатрия. — 2017. — N4 — С. 91-94

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Алі Самех Алі Оптимізація антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту у дітей з функціональною диспепсією з урахуванням Helicobacter Pilory-статусу / Самех Алі Алі // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 58-64
 2. Боярская Л.Н. Оптимизация патогенетической терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей / Л.Н. Боярская, С.В. Потапенко // Современная педиатрия. — 2017. — N4 — С. 86-90
 3. Іванова Л.А. Оптимізація патогенетичного лікування ротавірусних гастроентеритів у дітей раннього віку / Л.А. Іванова, М.Н. Гарас // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 40-44
 4. Колесник М. Современные возможости лечения в детской гастроэнтерологии и нутрициологии / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 69-73
 5. Ніколаєнко В. Спадкові, метаболічні та вроджені захворювання печінки в дитячому віці: питання діагности, консервативного та оперативного лікування / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 34-39
 6. Оптимізація послідовної антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту з включенням ад’ювантної складової у дітей з хронічним гастритом / О.М. Шевцова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N4 — С. 101-106
 7. Перебіг ротавірусного гастроентериту у дітей до п’яти років на сучасному етапі / Л.І. Чернишова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 96-100

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. «Недитячі» проблеми підлітків: юнацькі вугрі / Л.К. Пархоменко [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 47-53
 2. Ефективність пробіотиків у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей / С. М. Недельська [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 4. — С. 77-80

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Белых Н.А. Прогнозирование риска формирования гипофизарно-тиреоидной дезадаптации в регионе умеренного йодного дефицита / Н.А. Белых // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 28-35
 2. Сорокман Т.В. Зниження маси тіла — наріжний камінь терапії метаболічного синдрому в підлітків / Т.В. Сорокман, О.-М.В. Попелюк, О.В. Макарова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N2 — С. 19-24
 3. Турчина С.І. Цинк та соматостатевий розвиток підлітків / С.І. Турчина // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 2- С. 49-54

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Фульмінантний перебіг гепатиту у педіатричній практиці / Г.А. Павлишин [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 65-70

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Вревська Ю.Ю. Декілька тез про терапію дітей, які мають батьків із психічними розладами / Ю.Ю. Вревська // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 14-15
 2. Зинченко С.Н. Детские страхи (психология и патология) / С.Н. Зинченко, В.Г. Козачук, Л.В. Чурсина // Современная педиатрия. — 2017. — N4 — С. 36-40
 3. Клинический случай синдрома Лея у ребенка раннего возраста / И.Г. Самойленко [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 123-127
 4. Марценковський І.А. Питання охорони психічного здоров’я дітей, які мають батьків із психічними розладами / І.А. Марценковський, К.В. Дубовик // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 14-15
 5. Яновська Г.О. Зміни метаболізму амінокислот при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії та їх залежність від клінічної симптоматики / Г.О. Яновська, О.Я. Гречаніна, Ю.Б. Гречаніна // Современная педиатрия. — 2017. — N4 — С. 112-116

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Роль середовищних факторів у виникненні та перебігу нефрологічної патології у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / Н.С. Лук’яненко [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 19-27

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Оптимізація перебігу післяопераційного періоду після аденотомії у дітей / В.А. Геогріянц [и др.] // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 115-119
 2. Писанко В.М. Ефективність застосування препарату Респіброн з метою імунопрофілактики хронічних та рецидивних риносинуситів у дітей / В.М. Писанко // Современная педиатрия. — 2017. — N 4. — С. 22-28

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Луценко В.И. Количественные показатели оптокинетического нистагма у детей после кохлеарной имплантации / В.И. Луценко, М.И. Ситухо // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 4- С. 27-33

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Охотнікова О.М. Пріоритетні напрямки підвищення ефективності мукоактивної терапії у лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей / О.М. Охотнікова, О.В. Поночевна // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 41-47
 2. Патогенетична роль сурфактантного протеїну B у формуванні бронхолегеневої патології у дітей / О.С. Яблонь [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 66-71
 3. Фактори ризику розвитку інтерстиційного захворювання легень у дітей з трисомією по 21 хромосомі / М.О. Гончарь [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N4 — С. 62-65

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Відновлення функції відхідниково-куприкової зв’язки у дітей після видалення куприка / В.С. Конопліцький [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 7- С. 66-68
 2. Дисплазія сполучної тканини як предиктор виникнення спайкової хвороби черевної порожнини у дітей та шляхи профілактики спайкової непрохідності кишечнику / В.В. Арсенюк [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N6 — С. 28-29
 3. Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу в дітей / Б.О. Кравчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 66-69
 4. Слєпов О.К. Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, А. О. Журавель // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 134-138