НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2019 р.

 1. Бердник О. В. Особливості формування хвороб алергічної природи у дітей (популяційні дослідження) / О. В. Бердник, О. П. Рудницька, О. В. Добрянська // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 24-25
 2. Дудник В. М. Оцінка вмісту холекальциферолу в сироватці крові дітей, хворих на муковісцидоз / В. М. Дудник, В. В. Демяништна // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 3. – С. 82-87
 3. Снисарь В. И. Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг: достоверность и полезность в педиатрии / В. И. Снисарь, А. С. Павалыш // Біль, знеболювання та інтенсив. терапія. – 2018. – N 4. – С. 27-33

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бекетова Г. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: распространенность, этиология, патогенез, клинические проявления (клиническая лекция) / Г. В. Бекетова, И. П. Горячева, О. А. Мощич // Педиатрия. Восточная Европа. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 73-85
 2. Гичка С. Г. Клініко-цито-морфологічна діагностика кандидозу слизової оболонки верхніх відділів травного тракту з хронічним гастродуоденітом у підлітків / С. Г. Гичка, М. І. Нехаєнко // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 3. – С. 94-97

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Майор Л. І. Потенційні ризики розвитку алергічних захворювань у немовлят із обтяженим атопією анамнезом залежно від термінів введення в раціон харчування коров’ячого молока / Л. І. Майор, Л. В. Беш // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 28
 2. Мацюра О. І. Особливості догляду за шкірою у дітей раннього віку з проявами атопічного дерматиту / О. І. Мацюра, Л. В. Беш // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 18-19

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Ожиріння в дітей – визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 1) / D. M. Styne [та ін.] ; переклад Н. Б. Зелінська // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2018. – N 1. – С. 91-105

ДИТЯЧОМУ КАРДІОЛОГУ

 1. Роль дисфункції ендотелію у формуванні патології серцево-судинної системи в дітей з дисплазією сполучної тканини / О. А. Ошлянська [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 3. – С. 98-103
 2. Шаргородська Є. Б. Ретроспективна оцінка стану новонароджених дітей з вродженими вадами серця / Є. Б. Шаргородська // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 3. – С. 52-57

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Антипкін Ю. Г. Сучасні принципи реабілітації дітей з хронічними бронхолегеневими захворюваннями  / Ю. Г. Антипкін, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець // Міжнародний журнал Реабілітація та паліативна медицина. – 2018. – N 1. – С. 53-58
 2. Ільченко С. І. Діагноз “хронічний бронхіт” в дитячій пульмонології: “за” та “проти” / С. І. Ільченко, А. О. Фіалковська // Укр. пульмонол. журнал. – 2018. – N 4. – С. 32-34
 3. Діагностика та лікування гострих деструктивних пневмоній у дітей / Б. О. Кравчук [та ін.] // Хірургія дитячого віку : Наук.- практ. медич. журн. / Голов. ред. О.А. Данилов. – 2018. – N 4. – С. 100
 4. Дудник В. М. Зміни еритроцитарних індексів у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ступеня тяжкості захворювання та рівня контролю / В. М. Дудник, В. М. Жмурчук // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 4. – С. 74-77
 5. Лемко О. І. Вплив відновлювального лікування з використанням галоаерозольтерапії на неспецифічну резистентність дітей з рекурентними респіраторними захворюваннями / О. І. Лемко, С. В. Лукащук, М. І. Попадинець // Астма та алергія. – 2018. – N 4. – С. 7-11
 6. Оптимізація персоналізованих підходів до базисного лікування персистувальної бронхіальної астми в дітей з урахуванням фенотипових та генотипових характеристик хворих / С. І. Тарнавська [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 № 1. – С. 133-140
 7. Речкина Е. А. Существует ли хроническое обструктивное заболевание легких в детском возрасте? / Е. А. Речкина // Укр. пульмонол. журнал. – 2018. – N 4. – С. 29-31

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Врожденные деформации позвоночника: хирургическое лечение на современном этапе / А. Н. Мазуренко [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 4. – С. 442-450
 2. Лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей з екстраплевральним проведенням однокомпонентної Т-форми пластини під контролем субксифоїдального вікна / Д. Ю. Кривченя [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 101

ДИТЯЧОМУ УРОЛОГУ

 1. Абатуров О. Є. Порушення ниркової й периферичної гемодинаміки в розвитку серцево-судинних розладів у дітей із хронічним пієлонефритом / О. Є. Абатуров, Л. І. Вакуленко, А. В. Савченко // Почки. Флагман нефрологии. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 23-31
 2. Европейские доказательные рекомендации по диагностике и лечению люпус-нефрита у детей: инициатива SHARE / N. Groot [et al.] ; подгот. Д. Д. Иванов // Почки. Флагман нефрологии. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 66-67
 3. Маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту / Н. С. Лук’яненко [та ін.] // Почки. Флагман нефрологии. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 39-45

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Абдуллаев Э. М. Лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти у детей: консервативный и хирургический подходы / Э. М. Абдуллаев, Р. А. Юсифов // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 4. – С. 436-441
 2. Досвід хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей і підлітків / М. С. Опанасенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2018. – N 4. – С. 48-52
 3. Дубровін О. Г. Досвід виконання торакоскопічної лобектомії у дітей / О. Г. Дубровін, О. С. Годік, О. В. Метленко // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 97
 4. Интракраниальные опухоли у детей первого года жизни / Л. Н. Вербова [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 18-24
 5. Корсак А. К. Аневризматические кисты нижней челюсти у детей и подростков / А. К. Корсак, Ю. В. Зенькевич // Педиатрия. Восточная Европа. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 35-45
 6. Лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей з екстраплевральним проведенням однокомпонентної Т-форми пластини під контролем субксифоїдального вікна / Д. Ю. Кривченя [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 101
 7. Мініінвазивне лікування солітарних непаразитарних кіст паренхіматозних органів у дітей / О. Д. Фофанов [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 74-79
 8. Опанасенко М. С. Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей / М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 61-65
 9. Поздовжня ентеропластика, як спосіб первинного лікування, у новонароджених дітей з проксимальною атрезією голодної кишки / О. К. Слєпов [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 87-92
 10. Поліп товстого кишечника у дитини: випадок з практики / Б. А. Тарасюк [та ін.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 4. – С. 81-84
 11. Результати застосування органозберігаючих операцій при захворюваннях та пошкодженнях бронхів / М. М. Багіров [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 31-36
 12. Сокольник С. О. Спонтанний розрив шлунка у новонародженого: клінічний випадок / С. О. Сокольник // Хірургія дитячого віку. –  2018. – N 4. – С. 93-96
 13. Сокур П. П. Хірургічні методи лікування метастазів легень у дітей зі злоякісними новоутворення / П. П. Сокур, О. В. Білоконь, Б. О. Кравчук // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 66-68
 14. Ускладнення сторонніх тіл шлунково–кишкового тракту у дітей (клінічні спостереження) / Є. М. Гриценко [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 210-215
 15. Фізичні особливості електрозварного міжкишкового анастомозу / С. С. Подпрятов [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 69-73