НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Андрух В.С. Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 125-126
 2. Марушко Ю.В. Використання молочних сумішей на основі козячого молока у вигодовуванні дітей першого року життя / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 76-82
 3. Марушко Ю.В. Вплив гострих респіраторних захворювань на функцію ендотелію та стан судинної стінки у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Ю.Є. Голубовська // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 123-127

 1. Марушко Ю.В. Досвід використання пробіотичного комплексу «Пробіз» у педіатричній практиці з метою профілактики антибіотикоасоційованої діареї / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов // Современная педиатрия. — 2017. — N3 — С. 63-67
 2. Про раціональне використання антибіотиків у сучасному світі: фокус на педіатрію / підгот.: В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Современная педиатрия. — 2017. — N3 — С. 10-14

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Кутасевич Я.Ф. Распространенная трихофития гладкой кожи у ребенка 7 лет / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник, К.Г. Супрун // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 79-82

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Шушляпіна О.В. Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан щитоподібної залози у дітей з ожирінням / О.В. Шушляпіна, О.А. Будрейко // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N2 — С. 18-23
 2. Профілактика олігоменореї та вторинної аменореї в дівчат-підлітків / С.О. Левенець [и др.] // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N2 — С. 29-33
 3. Щербак Ю.О. Порушення розвитку статі хромосомної етіології / Ю.О. Щербак // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 2- С. 39-44
 4. Будрейко О.А. Біосиміляри в терапії цукрового діабету 1 типу: потенційні ризики застосування в пацієнтів дитячого віку / О.А. Будрейко // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 2- С. 52-61
 5. Зелінська Н.Б. Роль йоду й селену у функціонуванні щитоподібної залози / Н.Б. Зелінська, І.Ю. Шевченко // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 2- С. 62-65
 6. Пилипенко В.М. Порушення синтезу гамма-аміномасляної кислоти в етіопатогенезі дисфункції гіпоталамуса в дітей та підлітків і принципи корекції нейромедіаторних порушень / В.М. Пилипенко // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N2 — С. 66-75

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Незгода І.І. Вітряна віспа у дітей / І.І. Незгода, Л. І. Левицька // Інфекційні хвороби. — 2017. — N — С. 60-70
 2. Пікуль К.В. Проблема ВІЛ/СНІДу у дітей / К.В. Пікуль // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 33-35
 3. Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи / Л.Р. Шостакович-Корецька [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 145-147
 4. Циганчук О.М. Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації / О.М. Циганчук // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 32-37
 5. Сучасний погляд на проблему токсокарозної інвазії у дітей (огляд літератури) / О.А. Дралова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 53-61
 6. Влияние этиологического полиморфизма на клинические проявления и терапию инфекционного мононуклеоза у детей / Ю.П. Харченко [и др.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 68-74

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Попович В.И. Синупрет® в комплексе с ирригационной терапией для лечения детей с острым поствирусным риносинуситом / В.И. Попович, И.В. Кошель // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 222-231

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Порушення адаптаційних можливостей організму як фактор ризику виникнення середньотяжких та тяжких форм перебігу бронхіальної астми у дітей / О.О. Речкіна [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 17-19
 2. Лемко О.І. Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом / О.І. Лемко, С.В. Лукащук, Н.В. Вантюх // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 28-32
 3. Дудник В.М. Активність антимікробних пептидів та 25-гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на бронхіальну астму / В.М. Дудник, Н.В. Заічко, О. П. Федчишен // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 1- С. 121-125
 4. Ільченко С.І. Клініко-функціональні особливості хронічного бронхіту у підлітків-курців / С.І. Ільченко, В.І. Чергінець, А.О. Фіалковська // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 112-116
 5. Мокия-Сербина С.А. Клиническая эффективность цефтриаксона при лечении внебольничных пневмоний у детей до пятилетнего возраста на госпитальном этапе / С.А. Мокия-Сербина, Н.И. Заболотняя, И.П. Кизяковская // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 117-122

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Данилов О.А. Застосування вакуум-терапії при гнійно-запальних та трофічних захворюваннях м’яких тканин у дітей / О.А. Данилов, В.Ф. Рибальченко, М.О. Талько // Современная педиатрия. — 2017. — N 3. — С. 107-111