НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2019 р.

 1. Бекетова Г.В. Ацетилцистеин: современные возможности применения в практике педиатра и семейного врача / Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 69-76
 2. Макарова Е.Г. Олигосахариды грудного молока: история открытия, структура и защитные функции / Е.Г. Макарова, О.К. Нетребенко, С.Е. Украинцев // Современная педиатрия. — 2018. — № 6. — С. 87-96
 3. Марушко Ю.В. Засоби місцевої терапії при гострих запальних захворюваннях ротоглотки у дітей / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов // Современная педиатрия. — 2018. — № 6. — С. 98-102
 4. Мельник Х.В. Моніторинг стійкості бактеріальної мікрофлори до антибактеріальних препаратів у дітей із гострими респіраторними інфекціями / Х.В. Мельник, Г.Б. Матейко // Актуальна інфектологія. — 2018. — Том 6 N 5. — С. 45-48
 5. Параметри режиму контролю лікарських засобів для фармакотерапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей: інформ. лист з проблеми «Загальна практика — сімейна медицина». Вип. 2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 7 с.
 6. Шадрін О.Г. Оптимізація лікування харчової алергії у дітей дошкільного віку з використанням лізатів молочнокислих бактерій Laactobacillus rhamnosus V / О.Г. Шадрін, Г.А. Гайдучик, Л. Січел // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 13-19

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Диференційна діагностика синдрому запору у дітей / В.М. Дудник [та ін.] // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 6-12
 2. Стан гепатобіліарної системи у хлопців з гіпоандрогенією / Л.К. Пархоменко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 5. — С. 19-24

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Мочульська О.М. Сучасні принципи зовнішньої терапії атопічного дерматиту у дітей / О.М. Мочульська // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 78-81
 2. Сучасні погляди на лікування мікроспорії у дітей з урахуванням етіології, патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу / С.І. Лаврушко [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2018. — N 4. — С. 16-25

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Сорокман Т.В. Вітамін D як незалежний предиктор формування ожиріння в підлітків / Т.В. Сорокман, Н.О. Попелюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Том 14 N 5. — С. 16-20
 2. Спринчук Н.А. Вміст греліну в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту / Н.А. Спринчук, О.В. Большова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Том 14 N 5. — С. 9-15

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Клініко-епідеміологічні особливості перебігу ротавірусної інфекції та обґрунтування її профілактики у дітей / Л.О. Ющенко [та ін.] // Актуальна інфектологія. — 2018. — Том 6 N 6. — С. 30-35
 2. Мудрик У.М. Інфекція Varicella Zoster у дитини після трансплантації нирки / У.М. Мудрик, Л.А. Волянська, С.В. Євтушенко // Актуальна інфектологія. — 2018. — Том 6 N 5. — С. 90
 3. Раус І.В. Поствакцинальний імунітет у дітей з ВІЛ-інфекцією / І.В. Раус, А. П. Волоха, Л.І. Чернишова // Современная педиатрия. — 2018. — № 6. — С. 41-46
 4. Эпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза у детей / Ю.П. Харченко [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 60-64

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Лечение эпилепсии у детей с применением леветирацетама (левипила) / С.Н. Прусаков [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 304-312

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Оториноларингологические проявления гастроэзофагеального рефлюкса у детей / Д. Холевинский [и др.] // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 208-214

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Банадига Н.В. Генотипові особливості перебігу різних фенотипів бронхіальної астми у дітей / Н.В. Банадига // Современная педиатрия. — 2018. — № 6. — С. 9-13

ДИТЯЧОМУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Гошко В.Ю. Трисуглобовий артродез у лікуванні плоско-вальгусної деформації стоп у хворих старшого дитячого віку та підлітків на тлі нервово-м’язових захворювань / В.Ю. Гошко, А.І. Чеверда // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2018. — N 3. — С. 49-56
 2. Кабацій М.С. Особливості розвитку проксимального відділу стегна при аваскулярному некрозі головки стегнової кістки у дітей при консервативному лікуванні дисплазії кульшового суглоба / М.С. Кабацій, І.Г. Герцен // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2018. — N 3. — С. 70-76
 3. Напружено-деформований стан кульшового суглоба в дітей з асептичним некрозом головки стегнової кістки (повідомлення перше) / О.І. Корольков [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2018. — N 3. — С. 85-92
 4. Хвороба Горхема у 11-річного хлопчика з ураженням грудного та поперекового відділів хребта, ребер та двобічним гідротораксом. Клінічний випадок / О.І. Дорош [та ін.] // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 51-58

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Клінічний випадок вродженої атрезії стравоходу з трахеостравохідною норицею із застосуванням авторської методики тугого контрастування стравоходу / В.І. Похилько [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2018. — Т. 8 N 3. — С. 74-77
 2. Насибова Э.М. Сравнительное изучение эффективности миорелаксантов среднего действия при малых оперативных вмешательствах у детей / Э.М. Насибова // Міжнародний медичний журнал. — 2018. — Том 24 N 4. — С. 90-94
 3. Пути улучшения результатов хирургического лечения эхинококкоза печени / Ф.Г. Назыров [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2018. — Т. 8 N 3. — С. 39-43