НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, В.Н. Слободян // Практикуючий лікар. — 2017. — N2 — С. 41-44
 2. Банадига Н.В. Cучасний погляд на сутність дефіцитних станів у дітей раннього віку / Н.В. Банадига // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N -2 С. 181-185
 3. Бокова Т.А. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции у детей: место препаратов интерферона в патогенетической терапии / Т.А. Бокова // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 58-60

 1. Ефективність та безпека застосування солі Шюсслера № 3 у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей / І.О. Мітюряєва [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N1- С. 84-91
 2. Крамарьов С.О. Додаткові можливості симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей / С.О. Крамарьов // Практикуючий лікар. — 2017. — N2 — С. 38-40
 3. Маменко М.Є. Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? (Клінічні рекомендації) / М.Є. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — N 2- С. 8-16
 4. Марушко Ю.В. Особливості функціональних резервів серцево-судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та корекція виявлених порушень / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Современная педиатрия. — 2017. — N 1- С. 92-98
 5. Метаболическая иммуномодуляция: полиненасыщенные жирные кислоты для профилактики острой респираторной патологии у детей / Л.С. Овчаренко [и др.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 1- С. 64-73
 6. Моісеєнко Р.О. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011-2015 роки / Р.О. Моісеєнко, О.О. Дудіна, Н.Г. Гойда // Современная педиатрия. — 2017. — N 2- С. 17-27
 7. Особенности артериального давления у детей школьного возраста, рождённых после операции кесарева сечения / С.В. Попов [и др.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3. — С. 304-309
 8. Порецкова Г.Ю. Современные подростки: тенденции поведения в отношении здоровья / Г.Ю. Порецкова, Л.Б. Басис // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 2. — С. 121-129
 9. Пробиотики с витамином D3 в профилактике инфекционных заболеваний у недоношенных детей / Н.Л. Аряев [и др.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 1. — С. 39-44
 10. Томчик Н.В. Наиболее значимые факторы, ассоциированные с удлинением интервала QT, у детей с малыми аномалиями сердца / Н.В. Томчик, С.А. Ляликов // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 2. — С. 140-147
 11. Фармакологія вітаміну D / І.С. Чекман [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 2- С. 28-36
 12. Цимбаліста О.Л. Проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків (лекція) / О.Л. Цимбаліста // Современная педиатрия. — 2017. — N 2- С. 52-56

ДИТЯЧОМУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ

 1. Гавриленко Ю.В. Передопераційна підготовка та анестезіологічне забезпечення при операціях на лімфоепітеліальних структурах глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу / Ю.В. Гавриленко, М.В. Трікаш, М.Г. Хоменко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N2 — С. 76-79
 2. Карамышев А.М. Анестезиологическое обеспечение при хирургической коррекции врожденных пороков развития мочеполовой системы у детей / А.М. Карамышев, Г.В. Илюкевич // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 62-73
 3. Охотнікова О.М. Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям з бронхіальною астмою / О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — № 2. — С. 6-17

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бекетова Г.В. Язвенный колит у детей и подростков: (клиническая лекция) / Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 2. — С. 177-198
 2. Особенности течения хронических гастритов у детей с дисплазией соединительной ткани [Электронный ресурс] / Н.С. Парамонова [и др.] // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 3. — С. 21-28
 3. Популяційний рівень мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні / Д.В. Ротар [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3. — С. 314-318

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Зубаренко О.В. Комплексна терапія дітей з атопічним дерматитом з використанням ентеросорбентів / О.В. Зубаренко, Т.Ю. Кравченко, О.В. Решетіло // Современная педиатрия. — 2017. — N2 — С. 86-90
 2. Смирнова Г.И. Атопический дерматит у детей: новое в патогенезе, диагностике и лечении / Г.И. Смирнова // Лечащий врач. — 2017. — № 4. — С. 12-19

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Абатуров О.Є. Асоціація поліморфізму гена лактази з дисліпопротеїдемією при ожирінні у дітей / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Современная педиатрия. — 2017. — N 2- С. 118-121
 2. Дячук Д.Д. Ожиріння у дітей: фактори ризику та рекомендації з профілактики / Д.Д. Дячук, І.Е. Заболотна, Ю.Б. Ященко // Современная педиатрия. — 2017. — N2 — С. 42-46
 3. Михно А.Г. Роль витамина D в развитии ожирения / А.Г. Михно, А.В. Солнцева // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 2. — С. 167-176
 4. Морфофункціональний стан щитоподібної залози в дітей з уродженим гіпотиреозом / Т.В. Сорокман [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 70-74
 5. Особливості експресії мРНК ІЛ-1?, ІЛ-17A та ІЛ-10 епітелію ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет / А.В. Котельбан [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — — Том 13 N 1. — С. 81-85

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Березенко В. С. Проблема хронического вирусного гепатита С у детей: возможности и перспективы лечения в Украине / В. С. Березенко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 2. — С. 148-155
 2. Вклад рецепторов CD95 и DR3 в апоптоз наивных Т-лимфоцитов у детей с инфекционным мононуклеозом в период реконвалесценции [Электронный ресурс] / Е. Н. Филатова [и др.] // Инфекция и иммунитет. — 2017. — Т. 7 № 2. — С. 141-150

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Абрамова М.Ф. Определение значения венозных церебральных нарушений у детей в клинической практике с возможностью обоснованной терапии / М.Ф. Абрамова // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 23-28
 2. Корекція психоемоційних порушень та стресового стану у дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами / В.В. Бережний [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 2. — С. 76-84
 3. Спіріна І.Д. Психологічний аналіз опису дітьми молодшого шкільного віку себе в комп’ютерній грі / І.Д. Спіріна, О.В. Шевякова, С.В. Рокутов // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3- С. 319-322

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Терапия повторных эпизодов инфекции мочевыделительной системы у детей с оценкой профиля чувствительности уропатогенов / Л.С. Овчаренко [и др.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 2. — С. 111-116
 2. Шевчук Д.В. Значення інтерстиціальних клітин Кахаля у функції сечового міхура: сучасний стан питання / Д.В. Шевчук // Современная педиатрия. — 2017. — N 1. — С. 117-120

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Марушко Ю.В. Санація ротоглотки при інфекційній патології у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Современная педиатрия. — 2017. — N1 — С. 20-25
 2. Обгрунтування необхідності застосування імунокорегуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку, хворих на рекурентний тонзиліт з супутнім карієсом зубів / Т.В. Почуєва [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 2- С. 69-75
 3. Попович В.І. Порушення якості життя хворих на гострий середній отит і можливості його корекції / В.І. Попович // Современная педиатрия. — 2017. — N1 — С. 26-33
 4. Яшан О.І. Досвід лікування гіпертрофії аденоїдів місцевими комплексними препаратами / О.І. Яшан, П.С. Павлюк // Современная педиатрия. — 2017. — N 2- С. 70-74

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Рыков С.А. Некоторые аспекты лечения синдрома «красного глаза» у детей и подростков / С.А. Рыков, И.В. Шаргородская, А.И. Яковец // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 2. — С. 156-166
 2. Цыбульская Т.Е. Оценка фенотипических маркеров синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей с приобретенной миопией / Т.Е. Цыбульская, Н.Г. Завгородняя, Е.Е. Пашкова // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 12-17

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 3) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Современная педиатрия. — 2017. — N1 — С. 52-63
 2. Безруков Л.О. Особливості базисної протизапальної терапії неатопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей з урахуванням ацетиляторного статусу / Л.О. Безруков, С.І. Тарнавська, О.О. Шахова // Современная педиатрия. — 2017. — N2 — С. 92-96
 3. Динамічні показники активності запалення дихальних шляхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму / О.К. Колоскова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N2 — С. 102-105
 4. Особливості спірометрії у дітей з різним ступенем контрольованості бронхіальної астми / О.О. Речкіна [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N2 — С. 97-101
 5. Характеристика перебігу позалікарняних пневмоній у дітей віком від одного до шести років на сучасному етапі / Л.Г. Кравченко [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N2 — С. 66-69

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ-ОРТОПЕДУ

 1. Положительный опыт применения препарата метотрексат у подростка с псориатическим артритом / С.Н. Чебышева [и др.] // Лечащий врач. — 2017. — № 4. — С. 47-49

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Захарко В.П. Застосування еластографії для оцінки ефективності хірургічного лікування пахвинної грижі у хлопчиків / В.П. Захарко, А.Й. Наконечний, М.В. Габрієль // Клінічна хірургія. — 2017. — N4 — С. 22-24