НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2019 р.

 1. Бекетова Г.В. Вплив здоров’язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку / Г.В. Бекетова, К.Б. Савінова // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 17-21
 2. В поисках оптимального детского синбиотика: в фокусе Ротабиотик // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 22-23
 3. Дуда Л.В. Клініко-епідеміологічна характеристика найпоширеніших алергічних захворювань у дітей / Л.В. Дуда, О.М. Охотнікова // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 4. — С. 9-19
 4. Ильченко С.И. О трудностях диагностики псевдо-Барттер синдрома (клинический случай у ребенка с муковисцидозом) / С.И. Ильченко, А.А. Фиалковская, С.Г. Иванусь // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 45-48
 5. Корнутяк А. Як педіатрія стала прибутковим родинним бізнесом / А. Корнутяк // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 8-9
 6. Крамарьов С.О. Кашель у дітей. Можливості лікування / С.О. Крамарьов, Л.В. Закордонець // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 98-104
 7. Лорберг Б. Психофармакотерапия в педиатрической практике: от доказательной медицины к правовым аспектам / Б. Лорберг // НейроNEWS. — 2018. — № 9/10. — С. 10-14
 8. Майданник В.Г. Проспан®: возможности применения в клинической педиатрии / В.Г. Майданник // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2018. — Т. 12 № 3. — С. 82-95
 9. Марушко Ю.В. Аналіз і перспективи клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 27-39
 10. Мельник Д.В. Вплив факторів ризику на розвиток виразкової хвороби дванадцятипалої кишки серед дітей шкільного віку / Д.В. Мельник // Сімейна медицина. —  2018. — № 5. — С. 97-99
 11. Ніколаєнко В. Охорона здоров’я дітей та підлітків в Україні — проблеми, досягнення, перспективи / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 5. — С. 4-11
 12. Новий погляд на профілактику алергії у новонароджених: можливості сучасних симбіотиків / О.В. Шарікадзе [та ін.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 103-111
 13. Охотнікова О.М. Можливості комбінованого муколітика — сиропу Пектолван Ц щодо збільшення ефективності антибіотикотерапії гострих респіраторних інфекцій у дітей / О.М. Охотнікова, О.В. Поночевна // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 112-118
 14. Охотнікова О.М. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями в Україні / О.М. Охотнікова, О.І. Усова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 7. — С. 5-10
 15. Охотнікова О.М. Синдром Віскотта–Олдрича – первинний комбінований імунодефіцит у практиці дитячого алерголога / О.М. Охотнікова, О.В. Шарікадзе, О.В. Поночевна // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 7. — С. 48-52
 16. Пересипкіна Т.В. Суб’єктивна оцінка здоров’я дітей, соціальні детермінанти його формування / Т.В. Пересипкіна // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 44-48
 17. При боли в горле важно устранить два фактора // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 101-102
 18. Речкіна О.О. Місце муколітиків у педіатричній практиці / О.О. Речкіна // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 94-98
 19. Эффективность антигистаминных препаратов I поколения при лечении аллергических заболеваний у детей / А.Е. Абатуров [и др.] // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 4. — С. 67-73

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Гайдучик Г.А. Оптимізація лікування алергічного ентероколіту у дітей раннього віку / Г.А. Гайдучик // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 49-53
 2. Майданник В.Г. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста / В.Г. Майданник // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 55-64
 3. Шадрин О.Г. Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей / О.Г. Шадрин // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 105-110
 4. Шадрін О.Г. Кишкова мікробіота у дітей: сучасні можливості профілактики та корекції порушень / О.Г. Шадрін, В.П. Місник // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 5. — С. 81-84

ДИТЯЧОМУ ГЕМАТОЛОГУ

 1. Ильченко С.И. Нейтропения у детей: клинические маски и врачебная тактика / С.И. Ильченко, Е.С. Коренюк, А.А. Фиалковская // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 4. — С. 58-64
 2. Особливості мієлодиспластичного синдрому та гострої мієлоїдної лейкемії, індукованих лікуванням, у дітей, які лікувалися з приводу гострої лімфобластної лейкемії: власні спостереження / О.І. Дорош [та ін.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 69-80
 3. Перспективи розвитку дослідження мутаційного статусу в дітей із гострими лімфобластними лейкеміями / О.А. Винницька [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 5. — С. 24-27
 4. Поночевна О.В. Синдром активації макрофагів у дітей / О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 7. — С. 42-47
 5. Поночевна О.В. Синдром гіпереозинофілії: сучасна сутність, розмаїття причин, складність діагностики і вибору терапії / О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 7. — С. 24-31

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Бережний В.В. Атопічний дерматит у дітей: діагностика і лікування (лекція) / В.В. Бережний // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 117-124
 2. Супрун Э.В. Новые подходы к уходу за кожей детей раннего возраста и профилактике дерматита / Э.В. Супрун // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 72-84

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Боровська-Стрюк Т.С. Лікувальна тактика при гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду в дівчат / Т.С. Боровська-Стрюк // Медичні перспективи. — 2018. — Т. 23 № 3. — С. 92-97

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Мітюряєва-Корнійко І.О. Імуномодулюючі можливості L-карнітіну — іноваційне медикаментозне супроводження терапії інфекційного процесу / І.О. Мітюряєва-Корнійко // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2018. — Т. 12 № 3. — С. 76-81
 2. Эпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза у детей / Ю.П. Харченко [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 60-64

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Марценковський І.А. Розлади аутистичного спектра та епілепсії у дітей: особливості клінічного перебігу та терапії / І.А. Марценковський, І.І. Марценковська, А.В. Макаренко // НейроNews. — 2018. — № 8. — С. 30-33
 2. Ніколаєнко В. Проблеми психічного здоров’я дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 5. — С. 37-41
 3. Нові підходи лікування тикозних розладів на фоні вегетативних дисфункцій у дітей / В.Г. Майданник [та ін.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2018. — Т. 12 № 3. — С. 69-75
 4. Современные принципы диагностики и лечения мышечной дистрофии Дюшенна (update 2018) / М.А. Гончарь [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 91-97
 5. Тер-Вартанян М. Фитотерапия стресс-зависимых расстройств вегетативной сферы у детей / М. Тер-Вартанян // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 39-40

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Лавренчук О.В. Функціональний стан нирок у дітей, що перенесли гостре пошкодження нирок, в катамнезі спостереження / О.В. Лавренчук, І.В. Багдасарова, М.А. Пономарева // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 3. — С. 31-37
 2. Макєєва Н.І. Предиктори формування нефросклерозу у дітей із хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом / Н.І. Макєєва, О.О. Морозова // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 40-43

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині / С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 113-116
 2. Гогунська І.В. Місце топічних препаратів у лікуванні тонзилофарингітів / І.В. Гогунська // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 120-126
 3. Косаківська І.А. Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей / І.А. Косаківська // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 11-13
 4. Уманець Т.Р. Особливості перебігу назальної обструкції в дітей з алергічним та інфекційним ринітом / Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин, М.П. Уманець // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 4. — С. 55-57

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Клинический случай ретробульбарного абсцесса у новорожденного ребенка / Л.П. Бадогина [и др.] // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 4. — С. 84-88

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Бережний В.В. Бронхіальна астма у дітей (лекція) / В.В. Бережний // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 128-132
 2. Вплив рівня контролю бронхіальної астми на показники якості життя в дітей / О.В. Герасимова [и др.] // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 204-209
 3. Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми (Global Initiative for Asthma, GINA), перегляд 2018 р. Розділ 6. Діагностика та лікування астми у дітей віком 5 років і молодше // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 7. — С. 77-78
 4. Макєєва Н.І. Клінічне значення рівнів фосфоліпідів у конденсаті видихуваного повітря у дітей з бронхообструктивним синдромом / Н.І. Макєєва, В.М. Малахова // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 22-26
 5. Насібуллін Б.А. Цито-енергетичний статус у дітей при позалікарняній пневмонії / Б.А. Насібуллін, Л.І. Коваль, Г.О. Корецька // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 33-36
 6. Сучасні принципи діагностики і лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей. Розбір клінічного випадку на підставі застосування спільного керівництва Європейського респіраторного товариства та Американського торакального товариства 2015 р. / Т.М. Ткачова [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 7. — С. 55-62
 7. Усенко Д.В. Високочастотна осциляція грудної клітки у лікуванні дітей з гострою позалікарняною пневмонією / Д.В. Усенко // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 55-59

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Мельниченко М.Г. Досвід лікування дітей з післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами / М.Г. Мельниченко, В.В. Антонюк // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 67-70