НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. Валецька Р. Педагогіка здоров’я дитини / Р. Валецька // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 1. — С. 42-45
 2. Майданник В.Г. Иммуномоделирующие эффекты растительного препарата эсберитокс у детей с острыми респираторными инфекциями / В.Г. Майданник, Е.А. Емчинская // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 1. — С. 35-41
 3. Марушко Ю.В. Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 90-96

 1. Шарікадзе О.В. Питання первинної профілактики алергічних захворювань у дітей: мрії чи реальність? / О.В. Шарікадзе, О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — № 2. — С. 37-45

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Ефективність застосування Ноофену в комплексі лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей шкільного віку / С.Л. Няньковський [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 25-30
 2. Загорский С.Э. Функциональные гастроинтестинальные расстройства: дети старше 4 лет и подростки — что изменилось с принятием Римских критериев IV / С.Э. Загорский // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 1. — С. 94-110
 3. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи // Дитячий лікар. — 2017. — N1 — С. 15-36

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Волк Ю.В. Чистая дисгенезия гонад как причина первичного гипогонадизма у девочек / Ю.В. Волк, А.В. Солнцева, О.Б. Князькина // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 № 1. — С. 79-85
 2. Леженко Г.О. Особливості перебігу ожиріння у дітей підліткового віку. Частина ІІ: Діагностичні та терапевтичні заходи щодо дітей, хворих на ожиріння / Г.О. Леженко, К.В. Гладун // Дитячий лікар. — 2017. — N 1. — С. 5-12
 3. Леженко Г.О. Сучасні можливості терапії ожиріння та його ускладнень у дітей / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, К.В. Гладун // Дитячий лікар. — 2017. — N 1- С. 52-56
 4. Лукашук І.В. Вдосконалення діагностики целіакії в дітей із цукровим діабетом 1-го типу / І.В. Лукашук, О.В. Большова // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 83-84
 5. Музь Н.М. Ефективність терапії препаратами гормону росту в дітей із внутрішньоутробною затримкою росту / Н.М. Музь // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 84
 6. Чумак С.А. Ультразвуковая диагностика липодистрофий у детей, больных сахарным диабетом / С.А. Чумак // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N 1- С. 33-44

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Андрух В. С. Лихоманка Зіка і діти / В.С. Андрух // Дитячий лікар. — 2017. — N 1- С. 38-42
 2. Бодня Е.И. Комплексный подход к лечению гельминтозов / Е.И. Бодня // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 63-72
 3. Ревенко Г.О. Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок / Г.О. Ревенко, В.В. Маврутенков // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 155-158

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Гипоксически-ишемическая перинатальная энцефалопатия детей: возможности коррекции / И.А. Афанасьева [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 1. — С. 24-28
 2. Кирилова Л.Г. Розлади аутистичного спектра як ранні порушення нейророзвитку в дітей / Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, І. О. Грабовенська // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2017. — N 1. — С. 71-78
 3. Литовченко Т.А. Рациональная политерапия эпилепсии у детей: миф или реальность? / Т.А. Литовченко, О.Ю. Сухоносова // НейроNEWS. — 2017. — № 3. — С. 30-34
 4. Марценковский И.А. Депрессивные расстройства у детей и подростков / И.А. Марценковский, И.И. Марценковская // НейроNEWS. — 2017. — № 3. — С. 40-45
 5. Няньковський С.Л. Особливості соматичної патології в дітей із дитячим церебральним паралічем (огляд літератури) / С.Л. Няньковський, А.І. Пишник, О.В. Куксенко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 117-125
 6. Стан соматичного та психічного здоров’я дітей із зони антитерористичної операції / М.М. Коренєв [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 10-14
 7. Теоретическое обоснование применения кетогенной диеты в лечении фармакорезистентной эпилепсии у детей / С.А. Лихачев [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 1. — С. 171-183

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Майданник В.Г. IGA нефропатія у дітей: епідеміологія, етіологія та патогенетичні механізми / В.Г. Майданник // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 1. — С. 61-73

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Миронюк Б.М. Досвід застосування препарату Мілі Носік у лікуванні гострих риносинуситів у дітей / Б.М. Миронюк, М. . Хоменко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 99-102
 2. Середній отит у дітей: доказова база терапевтичних заходів // Дитячий лікар. — 2017. — N 1. — С. 49-51

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Случай рецидивирующего кератита с деструкцией роговицы у ребенка / В.Ф. Ивановав [и др.] // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 1. — С. 72-79

ДИТЯЧОМУ СТОМАТОЛОГУ

 1. Кисельникова Л.П. Применение клинических параметров, микробиологических показателей и мотивации к гигиене у детей в возрасте 5-12 лет после применения различных зубных щеток / Л.П. Кисельникова, Т.Е. Зуева, А.А. Огарева // Клиническая стоматология. — 2017. — № 1. — С. 50-56

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Травмогенез, епідеміологічні та нозологічні характеристики збройово-вибухових поранень мирного часу у дітей / І.Д. Дужий [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N3 — С. 30-32
 2. Щокін О.В. Консервативне лікування природженого хибного суглоба гомілки в дітей молодшого шкільного віку / О.В. Щокін // Патологія. — 2017. — № 1. — С. 83-86

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Косаківська І.А. Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях з приводу захворювань лімфатичного кільця глотки у дітей / І.А. Косаківська // Клінічна хірургія. — 2017. — N2 — С. 31-33
 2. Хірургічне лікування запальних і спайкових процесів черевної порожнини у підлітків із використанням струменевого гідроскальпеля / В.В. Скиба [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 1. — С. 131-137