НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2019 р.

 1. Алгоритм діагностики та купування функціональних кишкових кольок у дітей раннього віку: інформ. лист з проблеми “Педіатрія”. Вип. 19. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 2. Пат. 126513 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К36/00 А61Р29/00. Застосування сухого екстакту трави Васильків американських як засобу із протизапальною активністю / М.І. Шанайда, Н.М. Белей, М.І. Голембіовська. – № 201800182; Заявл. 04.01.2018; Опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12, 2018 р. – 3 с.
 3. Застосування пробіотичного препарату, що містить комбінацію штамів BIFIDOBACTERIUM, LACTOBACILLUS та LACTOCOCCUA для корекції мікробіоти у дітей: інформ. лист з проблеми “Педіатрія”. Вип. 17. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с. ­
 4. Охотникова ЕН. Молекулярно-генетические аспекты аллергических заболеваний / Е.Н. Охотникова, Н.Ю. Яковлева // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 N 4. – С. 686-698
 5. Ювенильная системная склеродермия: клиническая презентация и современные подходы к лечению (клинический случай) / Е.Н. Охотникова [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 N 4. – С. 571-585
 6. ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ
 7. Застосування ферментного препарату з метою ліквідації екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з ацетономічним синдромом: інформ. лист з проблеми “Педіатрія”. Вип. 18. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 8. ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ
 9. Комплексне лікування атопічного дерматиту у дітей: інформ. лист з проблеми “Дерматологія і венерологія”. Вип. 12. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.
 10. ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ
 11. Будрейко О.А. Характеристика ліпідного спектра при гіпоандрогенії у хлопців / О.А. Будрейко, Г.В. Косовцова, Т.П. Костенко // Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – N 3/4. – С. 45-49
 12. Вроджена гіперплазія надниркових залоз внаслідок дефіциту 21-гідроксилази. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства. Частина 1 / підгот. Н.Б. Зелінська // Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – N 3/4. – С. 62-73
 13. Глоба Є.В. Гелеофізична дисплазія: різні клінічні прояви одного гена / Є.В. Глоба, Н.Б. Зелінська // Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – N 3/4. – С. 56-61
 14. Солнцева А.В. Влияние целиакии и манифестного гипотиреоза на течение сахарного диабета 1 типа у детей: обзор литературы и собственное наблюдение / А.В. Солнцева, Н.В. Волкова, Е.И. Шлимакова // Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – N 3/4. – С. 5-12
 15. Турчина С.I. Ендокринопатії в дітей, які постраждали від збройного конфлікту на сході України / С.I. Турчина, Т.П. Костенко // Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – N 3/4. – С. 13-19
 16. Уріна М.О. Методика виконання 4D-комп’ютерної томографії у діагностиці патологічно змінених прищитоподібних залоз у хворих з первинним гіперпаратиреозом / М.О. Уріна, В.О. Паламарчук // Український журнал дитячої ендокринології. – 2018. – N 3/4. – С. 39-44
 17. ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ
 18. Поєднання субстратів атипової атріовентрикулярної вузлової реципрокної тахікардії та феномена Вольфа–Паркінсона–Уайта / О.С. Стичинський [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 6. – С. 109-112
 19. Пат. 126562 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К9/08 А61к31/4414 А61К33/06 А61Р3/00. Спосіб корекції підвищеної тривожності у дітей з рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти / Г.В. Бекетова, Т.М. Гнатенко. – № 201800677; Заявл. 02.01.2018; Опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12, 2018 р. – 2 с.
 20. Пат. 126486 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61Н7/00 А61Н39/00. Спосіб тілесно-тактильної терапії дітей та підлітків з аутизмом, розладами мови і когнітивних функцій / М.О. Рахманов, В.О. Рахманов. – № 201713197; Заявл. 296.12.2017; Опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12, 2018 р. – 3 с.
 21. ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ
 22. Альфа-, бета-, гаммагерпесвирусы и хронические гломерулопатии у детей / И.А. Козыро [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 N 4. – С. 561-570
 23. К вопросу консервативного лечения фимозов у мальчиков / И.М. Русинко [и др.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 177-178
 24. ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ
 25. Поліморфізм rs1800469 гена TGF-?1 у дітей з різним ступенем міопії / Н.В. Малачкова [та ін.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N – С. 45-48
 26. ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ
 27. Охотникова Е.Н. Пути повышения эффективности ингаляционной терапии в детской пульмонологии / Е.Н. Охотникова, Т.Н. Ткачева // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 N 4. – С. 645-665
 28. Первый опыт проведения пролонгированной высокочастотной искусственной вентиляции легких у ребенка с двусторонней очагово-сливной пневмонией и диффузным пневмофиброзом / Д.Н. Санковец [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 N 4. – С. 586-593
 29. Хоха Р.Н. Клинические фенотипы бронхиальной астмы у детей / Р.Н. Хоха, Н.С. Парамонова // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 N 4. – С. 549-560
 30. ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ
 31. Белов А.В. Двухэтапный остеосинтез двусторонних множественных многофрагментарных переломов ребер у больных с выраженной дыхательной недостаточностью / А.В. Белов // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 34-37
 32. Порівняльна характеристика консервативного та хірургічного лікування кільоподібної деформації грудної клітки у дітей / В.Р. Заремба [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 18-29
 33. Платонов А.В. Организационные подходы к диагностике и восстановительному лечению дисплазии тазобедренных суставов у детей первого года жизни / А.В. Платонов, М.А. Герасименко // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 200-206
 34. Пат. 127077 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В17/56. Спосіб хірургічного лікування асептичного некрозу голівки стегнової кістки у дітей / О.І. Корольков, В.В. Кацалап. – № 201802524; Заявл. 13.03.2018; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. – 3 с
 35. ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ
 36. Абдуллаев К.И. Лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей / К.И. Абдуллаев, Ч.Б. Гулиев, Р.С. Солтанов // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 207-213
 37. Досвід лікування дітей із магнітами шлунково-кишкового тракту / О.О. Лосєв [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 56-60
 38. Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу у дітей / Л.І. Цмокалюк [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 116
 39. Клиника, диагностика и хирургическое лечение тяжелых повреждений позвоночника у детей на современном этапе / А.Н. Мазуренко [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 3. – С. 347-354
 40. Русак П.С. Мініїнвазивні технології у лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей / П.С. Русак // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 61-65
 41. Спахі О.В. Результати лікування дітей з атрезією стравоходу / О.В. Спахі, О.В. Лятуринська, М.О. Макарова // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 46-50
 42. Пат. 126515 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В17/00 А61К33/00. Спосіб хірургічного лікування гемангіом у дітей з використанням високочастотного електрокоагулятора / В.П. Вівчарук, Ю.В. Пащенко. – № 201800220; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12, 2018 р. – 4 с.
 43. Сторонні тіла стравоходу у дітей / О.Г. Дубровін [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 113
 44. Шепетько Е.Н. Особенности хирургического лечения ущемленных диафрагмальных грыж / Е.Н. Шепетько, Д.А. Гармаш, А.К. Курбанов // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 3. – С. 116-117