НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Бойко О.І. Синдром звивистих вінцевих артерій у дитячому віці / О.І. Бойко // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 100-104
 2. Колесник М. Современные проблемы педиатрии: взгляд молодых ученых / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 18-21
 3. Рябоконь Є.М. Особливості прорізування тимчасових зубів у дітей, народжених із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку / Є. М. Рябоконь, В. М. Хижняк, О. В. Гармаш // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 1- С. 27-31

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Діагностика синдрому Шерешевського-Тернера у дітей. Методичні рекомендації (2016 р.) // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N1 — С. 38-46
 2. Изменения показателей стресс-регулирующих систем у детей и подростков из зоны антитеррористической операции / Н.М. Коренев [и др.] // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N1 — С. 11-15
 3. Кирилова О.О. Новий підхід до вивчення локусу контролю здоров’я в підлітків із цукровим діабетом 1 типу / О.О. Кирилова // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N1 — С. 16-20
 4. Особливості продукування мелатоніну та ефективність лікування підлітків з ожирінням / С.І. Турчина, О.А. Будрейко, Г.В. Косовцова // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N1 — С. 21-26
 5. Солнцева А.В. Сахарный диабет 1 типа и целиакия в детском возрасте: особенности клинического течения и диагностики у пациентов с «двойным диагнозом» / А.В. Солнцева, Ю.В. Волк // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N1 — С. 4-10
 6. Турчина С.І. Корекція тиреоїдної дисфункції як спосіб профілактики та лікування в підлітків із порушенням становлення репродуктивної системи / С.І. Турчина // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 1- С. 32-37
 7. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 1 типу у дітей. Частина 3 // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 1. — С. 47-88

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Драб Я. М. Тикові розлади у дітей / Я.М. Драб // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 45-47
 2. Стеценко Т.І. Фокальна епілепсія у дітей: нові підходи до діагностики та лікування / Т.І. Стеценко // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 46-50

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Амонов А.Ш. Кохлеарная имплантация при аномалии Мондини у детей / А.Ш. Амонов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 28-31

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Застосування антибіотиків під час вагітності пов’язане з розвитком астми в дітей: дані досліджень // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — № 1. — С. 35

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Операція легеневого аутографта у пацієнтів дитячого віку / О.М. Романюк [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 1- С. 19-21