НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019 р.

 1. Загорский С.Э. Проблема младенческих кишечных колик: современный взгляд / С.Э. Загорский // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 297-307
 2. Імупрет® – сила рослинних компонентів для захисту імунітету // Дитячий лікар. – 2018. – N 3/4. – С. 33-36
 3. Крамарев С.А. Целесообразность применения мукорегуляторов при острых респираторных заболеваниях у детей / С.А. Крамарев, Л.В. Закордонец, В.В. Евтушенко // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 358-366

 1. Крамарьов С.О. Доцільність застосування мукорегуляторів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей / С.О. Крамарьов, Л.В. Закордонець // Дитячий лікар. – 2018. – N 3/4. – С. 22-27
 2. Лободюк А. Особливості захисту шкіри дітей від ультрафіолетового випромінювання / А. Лободюк, В. Кушнір // З турботою про дитину. – 2018. – № 3. – С. 21-23
 3. Логвінова О.Л. Фактори імунодефіциту у дітей з трисомією за 21-ю хромосомою (синдром Дауна): сучасна парадигма імунних і неімунних механізмів / О.Л. Логвінова // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 3. – С. 134-139
 4. Морушко Ю.В. Нові рекомендації щодо діагностики і лікування артеріальної гіпертензії у дітей: переваги і перспективи / Ю. В. Морушко, Т. В. Гищак // Дитячий лікар. – 2018. – N 3/4. – С. 5-17
 5. Передрійчук О. Нейроінфекція у практиці педіатра (аналіз клінічних випадків із нетиповим перебігом) / О. Передрійчук, К. Катеринич // З турботою про дитину. – 2018. – № 3. – С. 26-28
 6. Серія ЕВКАБАЛ – раціональний комплексний підхід до лікування респіраторних захворювань у дітей // Дитячий лікар. – 2018. – N 3/4. – С. 28-32
 7. Слабкий Г.О. Тенденції стану здоров’я дитячого населення та доступності медичної допомоги (за даними вибіркового опитування домогосподарств із дітьми) / Г.О. Слабкий, С.В. Дудник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – N 2. – С. 8-13
 8. Сукало А.В. Оценка пищевого поведения у детей раннего возраста с учетом массы тела при рождении / А.В. Сукало, В.А. Прилуцкая, Ю.А. Шишко // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 3. – С. 343-351
 9. Чистик Т. Противоастенический комплекс Кардонат® в терапии астенических и ацетонемических синдромов: многолетний опыт применения / Т. Чистик // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 3. – С. 79-83
 10. Що потрібно знати про лікарські засоби для зняття симптомів при прорізуванні зубів? // Дитячий лікар. – 2018. – N 3/4. – С. 51-52

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Белоусова О. Метеоризм у детей и подростков (функциональное гастроинтестинальное расстройство или симптом органической патологии) / О. Белоусова // З турботою про дитину. – 2018. – № 3. – С. 6-10
 2. Лембрик И.С. Функциональное состояние поджелудочной железы у подростков, больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки / И.С. Лембрик // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Том 20 N 4. – С. 509-514
 3. Мельник Д.В. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у дітей шкільного віку (Огляд літератури) / Д.В. Мельник // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 125-128
 4. Шадрін О.Г. Сучасні можливості дієтотерапії функціональних порушень шлунково-кишкового тракту в дітей грудного віку / О.Г. Шадрін, В.П. Місник // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 3. – С. 49-54
 5. Шамсієв А.М. Епідеміолого–клінічні паралелі уроджених вад тонкої кишки в новонароджених / А.М. Шамсієв, Ф.С. Оріпов, Д.А. Шамсієва // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 71-74

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Атопічний дерматит: принципи ведення пацієнтів // Дитячий лікар. – 2018. – N 3/4. – С. 53-56

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую стадию развития сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков по Программе ИДСД: 2. Содержание различных видов цитокинов и хемокинов в крови / В.В. Попова [и др.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 109-121
 2. Маменко М. Щитоподібна залоза або маленький метелик на шиї дитини / М. Маменко // З турботою про дитину. – 2018. – № 3. – С. 24-25

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Вирус Эпштейна–Барр у детей: иммунные механизмы инфицирования, малигнизации и формирования аутоиммунного заболевания / О.Л. Логвинова [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 6. – С. 7-9
 2. Гельминтозы и лямблиоз: оптимизация диагностики и лечения / Е.И. Бодня [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 322-334
 3. Інфекційний мононуклеоз (залозиста лихоманка). Клінічна настанова, заснована на доказах // З турботою про дитину. – 2018. – № 3. – С. 29-35
 4. Крамарьов С.О. Гельмінтози в дітей: підходи до лікування / С.О. Крамарьов, Л.В. Закордонець // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 3. – С. 111-118
 5. Маврутенков В.В. Клінічний випадок рецидивуючого паротиту в дитини. Обговорення причин / В.В. Маврутенков, З.О. Чикаренко, Н.В. Жукова // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 3. – С. 128-133
 6. Резистентная к макролидам микоплазменная инфекция у детей: концепция формирования, современные принципы диагностики и лечения / М.А. Гончарь [и др.] // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 3. – С. 95-102

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Кетогенная диета при лечении фармакорезистентной эпилепсии у детей / С.А. Лихачев [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 49-59
 2. Марушко Ю.В. Ефективність та безпечність застосування препарату Ноофен у дітей із вегетативними дисфункціями з порушенням адаптаційних можливостей та зниженими когнітивними функціями / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, С.С. Бондарчук-Хоменко // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 85-92
 3. Митюряева И.А. Оценка эффективности и безопасности использования нового комплексного подхода лечения различных клинических форм энуреза у детей / И.А. Митюряева, В.Г. Майданник, С.М. Демчук // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 335-348
 4. Харитонов В.И. Альтернирующая гемиплегия детского возраста / В. И. Харитонов // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 44-46

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Сукало А.В. Наследственный нефрит у детей: клинико-морфологическая характеристика / А.В. Сукало, И.А. Козыро, А.Г. Белькевич // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 279-286

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИННГОЛОГУ

 1. Бредун А.Ю. Эффективность нехирургического лечения аденотонзиллярной патологии в детском возрасте препаратами с противоаллергической активностью / А.Ю. Бредун // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 256-262
 2. Мельников О.Ф. Клинико-иммунологическая эффективность лечения аллергического ринита у детей / О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 6. – С. 29-32

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Особенности течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста в зависимости от уровня экспрессии фактора транскрипции NF-кВ / А.Е. Абатуров, Е.А. Русакова // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 232-240
 2. Буряк О.Г. Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених. Критерії діагностики за результатами змін показників легеневого гомеостазу / О.Г. Буряк, Ю.Б. Ященко // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 138-139
 3. Горячко А.Н. Диагностическая значимость факторов, ассоциированных с развитием врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных, по результатам относительного шанса / А.Н. Горячко, А.В. Сукало // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 241-248

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Кононов А.Е. Случай пулевого ранения мягких тканей носа у ребенка 4-х лет / А.Е. Кононов, Н.А. Цымбаленко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 57-58
 2. Платонов А.В. Диференцированный подход к оценке формирования тазобедренных суставов у детей первого года жизни / А.В. Платонов, М.А. Герасименко, А.Н. Чуканов // Педиатрия. Восточная Европа. – 2018. – Том 6 № 2. – С. 349-357

ДИТЯЧОМУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

 1. Васильєва Н.О. Комплексний підхід у реабілітації дітей дошкільного віку з логоневрозом / Н. О. Васильєва // Медицина болю . – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 15-16
 2. Салєєва А.Д. Системний підхід до комплексного застосування методик реабілітації та технічних засобів для дітей з ДЦП / А.Д. Салєєва, І.М. Чернишова, Г.Б. Логвін // Медицина болю . – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 39
 3. Ціж Л.М. Фізична терапія дітей молодшого шкільного віку з типовою вродженою клишоногістю / Л.М. Ціж, І. Романчишин // Медицина болю . – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 42

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Досвід лапароскопічного лікування хірургічної та урологічної патології в дітей / О.К. Слєпов [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 133-134