НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2018 р.

 1. ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 17-18
 2. Wakelyn J. Робота з дітьми з прийомних сімей: терапевтичне спостереження та «Дивіться, як я граюся» / J. Wakelyn // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 14-25
 3. Аутоімунні захворювання у дітей з первинними дефіцитами антитілоутворення / А.В. Бондаренко [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 9-13

 1. Бордий Т. Синдром острой боли в животе в практике педиатра / Т. Бордий // З турботою про дитину. — 2018. — № 2. — С. 9-13
 2. Гончарова Ю. Чи є сучасна педіатрія холістичною? / Ю. Гончарова // З турботою про дитину. — 2018. — № 2. — С. 22-23
 3. Гордієнко І. Системний підхід. Застосування Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП, 2007) у роботі міждисциплінарних команд / І. Гордієнко, Ю. Алімова // З турботою про дитину. — 2018. — № 2. — С. 28-29
 4. Квашніна Л.В. Забезпеченість організму дітей дошкільного віку довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами і можливості корекції їх дефіциту (огляд наукових публікацій та результати власних досліджень) / Л.В. Квашніна, Т.Б. Ігнатова // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 98-108
 5. Клинический случай синдрома Дауна у женщины и ее ребенка / И.Н. Емец [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 110-115
 6. Колюбакіна Л.В. Результати застосування замісної ферментотерапії при лактазній недостатності у передчасно народжених немовлят / Л.В. Колюбакіна, І.І. Сивків // Перинатологія та педіатрія. — 2018. — N 2. — С. 65-68
 7. Марушко Ю.В. Досвід використання Енгілену в педіатричній практиці / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов // Ліки України. — 2018. — N 4. — С. 36-39
 8. При боли в горле важно устранить два фактора // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 89-90
 9. Шутова Е.В. Ацетономический синдром у детей: вопросы диагностики и терапии / Е.В. Шутова // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 114-122

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Гузій О. Синдром хронічної діареї у дітей: новітні підходи в діагностиці та лікуванні / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 1. — С. 22-26
 2. Нехаєнко М.І. Клініко-ендоскопічна характеристика хронічного гастродуоденіту у підлітків при хронічному кандидозі травного тракту / М.І. Нехаєнко // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 52-58
 3. Пат. 126358 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В8/00 А61В8/12. Спосіб діагностики стеатозу підшлункової залози у дітей / Ю.М. Степанов [и др.]. — № 201801821; Заявл. 11.06.2018; Опубл. 22.02.2018, Бюл. № 11, 2018 р. — 3 с.
 4. Патоморфологічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією сполучної тканини / О.М. Муквіч [та ін.] // Патологія. — 2018. — Т. 15 N1 — С. 62-67

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Березенко В.С. Клінічні особливості перебігу синдрому Дабіна-Джонсона у дітей (клінічний випадок) / В.С. Березенко, М.Б. Диба, Ю.П. Резніков // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 66-70
 2. Рыков А. Что первично — дерматит или аллергия? Современный взгляд на патогенез атопического дерматита у детей / А. Рыков // З турботою про дитину. — 2018. — № 2. — С. 30-32

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Глядєлова Н.П. MODY-діабет. Клінічна лекція / Н.П. Глядєлова, І.В. Романкевич // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 51-55
 2. Новый подход к анализу функционального состояния организма детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа / В.Г. Майданник [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 37-46
 3. Спринчук Н.А. Стан тиреоїдно- та адренокортикоїдної функцій у дітей із синдромом біологічно неактивного гормону росту / Н.А. Спринчук // Практикуючий лікар. — 2018. — N 3. — С. 9-12

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Гапонова С. Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) у дітей / С. Гапонова // З турботою про дитину. — 2018. — № 2. — С. 14-18
 2. Етапність та диференційовані підходи до діагностики хвороби Лайма у дітей: інформ. лист з проблеми «Педіатрія». Вип.15. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 3. Оптимізація лікування гострих кишкових інфекцій у дітей  інформ. лист з проблеми «Інфекційні та паразитарні хвороби». Вип. 15. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 4. Пат. 126256 Украина, МКИ МПК А61К38/21(2006.01) А61Р1/16(2006.01). Спосіб лікування вірусного гепатиту в дітей / В.М. Андоскин [и др.]. — № 201800253; Заявл. 09.01.2018, Бюл. № 11, 2018 р. — 4 с.

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Евтушенко С.К. Применение топирамата при пароксизмальных и непароксизмальных состояниях у детей (научный обзор и личное наблюдение) / С.К. Евтушенко, О.Ю. Сухоносова, А.А. Омельяненко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 87-96
 2. Покровська І.В. Нове обличчя герпес-зостерної інфекції в дітей [асептичний менінгіт] / І.В. Покровська, В.В. Гнатюк // Український неврологічний журнал. — 2018. — N 1- С. 77-81
 3. Рассеянный склероз у детей / А.Н. Бараненко [и др.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 1. — С. 30-34
 4. Шалькевич Л.В. Особенности коморбидной патологии при мигрени без ауры у детей и влияние ее лечения на течение болезни / Л.В. Шалькевич, И.В. Жевнеронок // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 10-16

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Айб Н.Р. Етіологічні та патогенетичні чинники дисметаболічних нефропатій у дітей / Н. . Айб // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 1. — С. 27-29
 2. Рівень біологічних маркерів запалення (IL-6, IL-8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом / Н.І. Макєєва [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 80-83
 3. Цимбаліста О.Л. Етіологічна діагностика пієлонефриту в дітей та проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків / О.Л. Цимбаліста, Л.В. Мельничук // Перинатологія та педіатрія. — 2018. — N 2. — С. 73-78

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Власенко А. Острый риносинусит у детей: современные рекомендации / А. Власенко // З турботою про дитину. — 2018. — № 2. — С. 6-8
 2. Гавриленко Ю.В. Ефективність застосування топічного кортикостероїдного препарату «Флікс» при лікуванні секреторного середнього отиту у дітей / Ю.В. Гавриленко // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 91-96
 3. Гавриленко Ю.В. Клінічний досвід застосування препарату «Зіпелор» при лікуванні гострих запальних процесів ротової частини глотки у дітей / Ю.В. Гавриленко // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 124-128
 4. Гавриленко Ю.В. Современный подход к лечению хронического тонзиллита у детей с сахарным диабетом 1-го типа / Ю.В. Гавриленко // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 1. — С. 22-30
 5. Досвід застосування червоного і синього ЛЕД-світла з інфрачервоним компонентом при лікуванні захворювань вуха, горла та носа у дітей / А. Л. Косаковський [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 73-79

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Арестова Н.Н. Показания к реконструктивной лазерной хирургии при патологии глаз у детей: итоги многолетних наблюдений [Электронный ресурс] / Н.Н. Арестова, Н.С. Егиян, Т.Б. Круглова // Офтальмохирургия. — 2018. — № 2. — С. 52-57
 2. Хирургическая тактика и особенности интраокулярной коррекции у детей с врожденными катарактами первого года жизни [Электронный ресурс] / Т.Б. Круглова [и др.] // Офтальмохирургия. — 2018. — № 1. — С. 13-18

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Uranic N. Эффективность и безопасность препарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите / N. Uranic, B. Barbic-Zagar // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 39-44
 2. Дудник В.М. Вміст інтерлейкінів-4 та 6 у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від тяжкості та рівня контролю захворювання / В.М. Дудник, О.В. Куцак // Перинатологія та педіатрія. — 2018. — N 2. — С. 79-82
 3. Кенс О.В. Вплив імуномодулюючої терапії інтерфероном альфа-2b рекомбінантним людини на рівень цитокінів у крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту / О.В. Кенс, Н.С. Лук’яненко, О.З. Гнатейко // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 30-36
 4. Колоскова О.К. Клініко-імунологічні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків за результатами багаторічного динамічного спостереження / О.К. Колоскова, Л.О. Безруков, О.О. Шахова // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 31-36
 5. Руденко Є.О. Особливості клінічної картини та сучасної діагностики трахеомаляції у дітей / Є.О. Руденко // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 59-65
 6. Світові стандарти діагностики та лікування гострих бронхіолітів у дітей / М.О. Гончарь [и др.] // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 81-87
 7. Цимбаліста О.Л. Внутрішньогрудні форми саркоїдозу у підлітків / О.Л. Цимбаліста // Перинатологія та педіатрія. — 2018. — N 2. — С. 89-94

ДИТЯЧОМУ СТОМАТОЛОГУ

 1. Авдєєв О.В. Зміни показників ротової рідини дітей дошкільного віку з гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів / О.В. Авдєєв, Ю.К. Змарко // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 2. — С. 64-69
 2. Оцінка впливу генетичних предикторів на ризик розвитку хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей та формування його фенотипових особливостей / І.О. Трубка [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 3. — С. 27-30
 3. Показники карієсу зубів у дітей в перший період змінного прикусу / Л.Ф. Каськова [та ін.] // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 2. — С. 70-75
 4. Шпотюк О.О. Взаємозв’язок між інтенсивністю карієсу, структурно-функціональної резистентністю емалі та гігієною порожнини рота у дітей із карієсом оклюзійної поверхні жувальної групи зубів / О.О. Шпотюк // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 2. — С. 82-87

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Пат. 117087 Украина, МКИ МПК А61В17/17/56. Спосіб оперативного лікування вальгусної деформації першого пальця стопи у дітей / О.А. Сергієнко, Ю. С. Можаровський, В. Ф. Панчишин. — № 201711140; Заявл. 14.11.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 2018 р. — 5 с.

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Іскра Ю.А. Залежність частоти постопераційних стресових виразок від травматичності оперативного втручання у дітей / Ю.А. Іскра, А. В. Біляєв // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 26-29
 2. Талько М.О. Характеристика видового складу збудників при гнійних лімфаденітах у дітей та вибір антибактеріальної терапії / М.О. Талько, Г.В. Філоненко // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 42-44
 3. Чорненька Є.М. Безпосередні і віддалені результати хірургічної аортальної вальвулопластики у дітей до року / Є.М. Чорненька, А.В. Максименко, А.К. Куркевич // Перинатологія та педіатрія. — 2018. — N 2. — С. 108-111