НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Андрух B.C. Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра / B.C. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2016. — № 5. — С. 14-20
 2. Бекетова Г.В. Магний и здоровье детей: что нового? (клиническая лекция) / Г.В. Бекетова, Т.Н. Гнатенко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 604-620
 3. Використання пробіотиків для профілактики алергії: систематичний огляд і мета-аналіз рандомізованих контрольованих випробувань // Дитячий лікар. — 2016. — № 6. — С. 31

 1. Використання пробіотиків для профілактики антибіотик-асоційованої діареї у дітей // Дитячий лікар. — 2016. — № 6. — С. 26-31
 2. Квашнина Л.В. Рекуррентные респираторные инфекции у детей: возможна ли профилактика? / Л.В. Квашнина, И.Н. Матвиенко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 591-603
 3. Лечение васкулитов сосудов кожи в педиатрической практике врача-аллерголога: информационная справка и собственный опыт / Л.В. Беш [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 577-590
 4. Марушко Ю.В. Лихоманка у дітей / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф // Дитячий лікар. — 2016. — № 6. — С. 5-9
 5. Ріга О.О. Результати катамнестичного спостереження за дітьми групи ризику / О.О. Ріга // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2016. — № 3/4. — С. 86-91
 6. Симптом боли в горле у детей — клиническая оценка и наиболее частые причины / А.В. Катилов [и др.] // Медицина болю. — 2016. — № 4. — С. 7-13
 7. Солодка – давній і перевірений помічник лікаря // Дитячий лікар. — 2016. — № 6. — С. 19-22
 8. Тесленко Т. А. Состояние сердечно-сосудистой системы у новорожденных с судорожным синдромом / Т.А. Тесленко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 556-561

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Иммунотропное действие пробиотических штаммов Bacillus clausii / А.Е. Абатуров, В.Л. Бабич // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 637-646
 2. Бережний В.В. Мікробіота кишечника новонародженої дитини: вплив на стан здоров’я та фізіологічні підходи до корекції порушень / В.В. Бережний, М.Є. Маменко // Дитячий лікар. — 2016. — № 5. — С. 22-28
 3. Боброва В. Морфологические и цитопротекторные особенности гастродуоденальной патологии у курящих детей / В. Боброва, Ю. Прощенко, А. Горобец // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 562-568
 4. Соркман Т.В. Особливості імунної відповіді на інфекцію Helicobacter pylori у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією / Т.В. Соркман, М.-О.В. Попелюк, О.В. Макарова // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 47-52

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Атопічний дерматит. Уніфіновоний клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої медичної допомоги МОЗ України // Дитячий лікар. — 2016. — № 5. — С. 39-49

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Песковая Н. А. Субклинический гипотериоз у детей: современный взгляд на проблему / Н. А. Песковая, А. В. Солнцева // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 647-658

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКТОЛОГУ

 1. Андрух B.C. Раптова екзантема (exanthema subitum) / B.C. Андрух // Дитячий лікар. — 2016. — № 5. — С. 29-32
 2. Звездина А.В. Рекуррентные инфекции у детей младшего возраста и их связь с герпесвирусами / А.В. Звездина, Т.Г. Подгорная, Н.Б. Нирпичева // Дитячий лікар. — 2016. — № 5. — С. 34-36
 3. Ковалева О.В. Клиническая характеристика энтеровирусных менингитов у детей / О.В. Ковалева, Л.А. Литяева // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 98
 4. Усачова О.В. Гострі кишкові інфекції у дітей: сучасні можливості реалізації концепції запобігання антибіотикорезистентності / О.В. Усачова // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 29

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Ільницька Т. Психічне здоров’я дітей та підлітків / Т. Ільницька // НейроNEWS. — 2016. — № 8. — С. 5-9

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГЛОГУ

 1. Чернышова О.Е. Рациональный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей / О.Е. Чернышова // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 35-42

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Порівняння ефективності внутрішньовенних і пероральних антибіотиків для лікування при ускладненій пневмонії після виписки зі стаціонару // Дитячий лікар. — 2016. — № 6. — С. 22
 2. Романова О.Н. Пневмонии у иммуносупрессивных детей: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика и лечение / О.Н. Романова // Клиническая инфектология и паразитология. — 2016. — Том 5 № 4. — С. 426-439

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Пашенко А.В. Результаты применения интрамедуллярных телескопических фиксаторов в лечении деформаций длинных костей конечностей у детей с несовершенным остеогенезом / А.В. Пашенко // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2016. — N 3. — С. 66-72

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Бензар І.М. Кістозні лімфатичні мальформації у дітей: клінічні прояви та вибір лікувальної тактики / І.М. Бензар // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12- С. 37-39
 2. Клинические проявления, диагностика и лечение дирофиляриоза у детей / В.К. Литовка [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 54-57
 3. Курбанов В.А. Диагностика и лечение хронического неэпидемического сиалоаденита у детей / В.А. Курбанов // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 52-53
 4. Лапароскопическая резекция стриктуры кишечника у недоношенного ребенка / Ю. . Козлов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. — М., 2016. — Том 22 N 3. — С. 40-43
 5. Сучасні уявлення про патогенез перитонеальних спайок у дітей / М.Г. Мельниченко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12. — С. 72-75