НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційний список

Вип.5 2017 р.

 1. Абатуров А.Е. Дифференцированный подход к назначению антигистаминных препаратов при аллергических заболеваниях в детском возрасте / А.Е. Абатуров, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 121-127
 2. Абатуров А.Е. Реализация противовирусного и антиоксидантного действия биофлавоноидов при лечении острых респираторных вирусных инфекций / А.Е. Абатуров, И.Л. Высочина // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 128-134
 3. Бекетова Г.В. Комплексная терапия острых респираторных инфекций у детей / Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова, Р.З. Ган // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 34-39
 4. Бордий Т. Все ли мы знаем о функциональном запоре у детей? / Т. Бордий, Л. Чергинец // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 20-23

 1. Дзюблик І.В. Інтерферони: природа, механізми дії та клінічне застосування препаратів інтерферону / І.В. Дзюблик // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 79-84
 2. До питання про харчову непереносимість у дітей раннього віку : електрон. ресурс / О.Г. Шадрін [та ін.] // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 89-93
 3. Досвід використання препарату Нурофен® для дітей Форте в педіатричній практиці / Ю.В. Марушко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 33-38
 4. Квашнина Л.В. Спорообразующие пробиотики, дефицит железа и иммунитет / Л.В. Квашнина // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 87-93
 5. Мартынчук А.А. Применение самоэлиминирующихся антагонистов патогенной бактериальной флоры в комплексной терапии пищевой непереносимости : електрон. ресурс / А.А. Мартынчук // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 78-82
 6. Марушко Ю.В. Водневий дихальний тест з навантаженням харчовою лактозою в діагностиці транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 9-13
 7. Матвиенко И.Н. Здоровье ребенка и роль кисломолочной продукции : електрон. ресурс / И.Н. Матвиенко // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 83-88
 8. Особливості використання прямих та непрямих показників здоров’я при оцінці динаміки його формування / О.В. Бердник [и др.] // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 21-25
 9. Оцінювання стану новонароджених за шкалою Апгар. Рекомендації Комітету з проблем плодів і новонароджених Американської академії педіатрів та Комітету з акушерської практики Американської колегії акушерів і гінекологів // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 53-56
 10. Пероральний ондасетрон у лікуванні дітей віком від 3 місяців до 5 років із діареєю і блюванням: рандомізоване контрольоване дослідження // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 32
 11. Пилип Л. Мітохондріальні хвороби : сучасні можливості профілактики / Л. Пилип // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 34-36
 12. Проблемы диагностики синдрома удлиненного интервала QT у новорожденных детей / А.Ю. Черемисина [и др.] // Лечащий Врач. — 2016. — № 7. — С. 58-60
 13. Профілактика інфекцій у дітей зі спадковими гемолітичними анеміями : електрон. ресурс / О.В. Оніськова [та ін.] // Современная педиатрия. — 2016. — N 5- С. 62-66
 14. Рига Е. Глубоко недоношенный ребенок: краткосрочные и долгосрочные проблемы / Е. Рига // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 40-43
 15. Тарасова Т. Вакцинация на защите будущего / Т. Тарасова // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 13-15
 16. Уманець Т.Р. Алергічний риніт у дітей: на допомогу лікарю-педіатру / Т.Р. Уманець, С.Ю. Матвєєва // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 137-140
 17. Фармакологічна взаємодія: короткий довідник. Препарати, які використовуються в педіатрії // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 57-65
 18. Шлямкевич О. Грудне вигодовування у 21 столітті : епідеміологія, механізми, наслідки / О. Шлямкевич // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 24-28

ДИТЯЧОМУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ

 1. Антонюк А.Н. Сочетание регионарной и внутривенной анестезии у детей в условиях стационара одного дня / А.Н. Антонюк, В.И. Снисарь, И.Н. Карабут // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 148
 2. Георгіянц М.А. Залежність післяопераційного болю від способу загальної анестезії при аденотомії у дітей / М.А. Георгіянц, М.Б. Пушкар // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N4- С. 160
 3. Курочкин М.Ю. Особенности послеоперационного обезболивания, оценки каудального блока у новорожденных / М.Ю. Курочкин, А.Г. Давыдова, Ю.В. Городкова // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 190
 4. Постпункционная цефалгия у детей после спинальной анестезии / Ю.В. Ешкова [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 176
 5. Танцюра Л.Д. Неожиданные данные заболеваемости и летальности недоношенных детей на этапе отделения интенсивной терапии / Л.Д. Танцюра, И.А. Стадник, Д.В. Онох // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 229-230
 6. Ярославская С.Н. Нарушение когнитивных функций при многократных наркозах у детей / С.Н. Ярославская // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 251-252
 7. Ярославская С.Н. Обеспечение безопасности, анестезии и интенсивной терапии у детей / С.Н. Ярославская, О. Л. Моисеенко // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 252

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 1) / А.Е. Абатуров, А.П. Волосовец, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 162-169
 2. Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей / Т.О. Крючко [и др.] // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 21-24
 3. Зинченко С.Н. Нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста: електрон. ресурс / С.Н. Зинченко, В.Г. Козачук, О.А. Майструк // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 139-141
 4. Нураденов Х.П. Самооценка здоровья, образа жизни и медицинская активность подростков с заболеваниями желудочно–кишечного тракта / Х.П. Нураденов, Г.Р. Сагитова, Н.А. Степина // Лечащий Врач. — 2016. — № 8. — С. 73-75
 5. Спахі О.В. Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей / О.В. Спахі, О.В. Лятуринська, О.П. Пахольчук // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 154-161
 6. Шадрін О.Г. Особливості етіології та перебігу захворювань печінки у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, Н.Ф. Чернега, О.М. Платонова // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 5-8

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Решетіло О.В. Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей за наявності поліморфізму (R501X) та (2282del4) в гені філагрину : електрон. ресурс / О. В. Решетіло // Современная педиатрия. — 2016. — N5 — С. 75-77
 2. Шадрін О.Г. Оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти / О. Г. Шадрін, Г. А. Гайдучик // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 114-118

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Алифанова С. Пневмококковая инфекция в детском возрасте (часть 1) / С. Алифанова, Т. Бордий // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 16-18
 2. Іванова Л.А. Вісцеральний токсокароз у підлітка: досвід лікування із застосуванням препарату Альдазол (клінічний випадок) / Л.А. Іванова, Н.М. Шевчук, Л.І. Гук // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 143-146
 3. Маврутенков В.В. Полиомиелит: клинические, эпидемиологические и социальные аспекты / В.В. Маврутенков, Т.В. Маврутенкова // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 9-12

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Драб Я.М. Сомнамбулізм у дітей / Я.М. Драб // НейроNEWS. — 2016. — № 6. — С. 15-18
 2. Корабельникова Е.А. Нарколепсия у подростка / Е.А. Корабельникова, К.Н. Стрыгин // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116 N 5. — С. 83-87.
 3. Марценковский Д.И. Буллинг как разновидность школьного насилия / Д.И. Марценковский // НейроNEWS. — 2016. — № 6. — С. 28-30
 4. Марценковский Д.И. Нейропсихофармакология психических расстройств в детском и подростковом возрасте / Д.И. Марценковский // НейроNEWS. — 2016. — № 6. — С. 19-21
 5. Пономарев В.И. Характеристика индивидуально-психологических особенностей детей с посттравматическим стрессовым расстройством из семей вынужденных переселенцев / В.И. Пономарев, Е.В. Самойлова // Психиатрия психотерапия и клиническая психология. — 2016. — Том 7 N 4. — С. 513-530
 6. Попович С.В. Церебрум композитум Н: патогенетические биорегуляционные возможности в детской неврологии / С. В. Попович, О. В. Иванушко // НейроNEWS. — 2016. — № 7. — С. 40-43
 7. Принципы применения психотропных лекарственных препаратов у детей и подростков // НейроNEWS. — 2016. — № 5. — С. 20-29
 8. Суковський Є.І. Застосування методів часткового фізичного обмеження для зменшення проявів аутоагресивної поведінки у підлітка із розладом аутистичного спектра / Є.І. Суковський // НейроNEWS. — 2016. — № 5. — С. 50-58
 9. Суковський Є.І. Покрокова десенсибілізація та фізична підтримка в корекції поведінки протесту у підлітка із розладом аутистичного спектра / Є.І. Суковський // НейроNEWS. — 2016. — № 6. — С. 48-51
 10. Фаліссард Б. Перспективи у галузі дитячої і підліткової психіатрії / Б. Фаліссард, Х. Ремшмідт, І. Марценковський // НейроNEWS. — 2016. — № 5. — С. 6-12

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Досвід застосування препарату Уролесан® у дітей із хронічним ускладненим пієлонефритом і вторинною гіпероксалурією: електрон. ресурс / С.В. Кушніренко [та ін.] // Современная педиатрия. — 2016. — N5 — С. 102-106
 2. Клиническое наблюдение и тактика ведения хронической почечной недостаточности у ребенка с наследственно детерминированной патологией почек: електрон. ресурс / М.А. Гончарь [и др.] // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 107-111
 3. Кокоркин А.Д. Предикторы аномалий мочевыводящей системы в раннем детском возрасте: електрон. ресурс / А.Д. Кокоркин // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 119-124
 4. Лавренчук О.В. Хроническая болезнь почек: рефлюкс-нефропатия у детей / О.В. Лавренчук, И.В. Багдасарова // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — Т. 9 № 3. — С. 13-16
 5. Майданник В.Г. Современные аспекты пиелонефрита у детей / В.Г. Майданник, И.В. Ковальчук // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — Т. 9 № 3. — С. 17-40
 6. Фоміна С.П. Стероїдорезистентний нефротичний синдром. PodoNet / С.П. Фоміна // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — Т. 9 № 3. — С. 41-50
 7. Шевчук Д.В. До питання відведення сечі при вродженому гідронефрозі в дітей / Д.В. Шевчук, П.І. Волошин // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 147-153
 8. Шевчук Д.В. Проблема каменеутворення у дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура: електрон. ресурс / Д.В. Шевчук // Современная педиатрия. — 2016. — N5 — С. 125-129

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Косаківська І.А. Гіпертрофія глоткового мигдалика, що імітує хоанальний поліп: електрон. ресурс / І.А. Косаківська // Современная педиатрия. — 2016. — N5 — С. 137-138
 2. Кошир П. Клинический опыт применения препаратов Септолете Плюс при лечении фарингита / П. Кошир // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 107-113
 3. Кошир Примож Клинический опыт применения препаратов Септолете плюс при лечении фарингита: електрон. ресурс / Примож Кошир // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 41-45
 4. Мельников О.Ф. Клинико-иммунологическая эффективность использования препаратов Лизак и Хепилор при лечении острых фарингитов у детей / О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 26-30
 5. Отит. Стислий довідковий посібник // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 39-51
 6. Петрова Л.Г. Современные принципы лечения острых риносинуситов у детей / Л. Г. Петрова // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 39-42
 7. Почуева Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе зубов. Сообщение 1 / Т.В. Почуева, О.Ф. Мельников, Е.Е. Ямпольская // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 4. — С. 23-31
 8. Ранняя диагностика нарушений слуха у детей первого года жизни / О.И. Изюмец [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 4. — С. 48-53
 9. Ткаченко В.Ю. Профілактика частих повторних захворювань носоглотки в дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця / В.Ю. Ткаченко, Л.С. Овчаренко // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 67-71
 10. Усиление антиоксидантной защиты и ингибирование перекисного окисления липидов на фоне комплексного лечения детей с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта / Э.С. Суеркулов [и др.] // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 63-66

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии. Часть 2: електрон. ресурс / А.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, А.А. Никулина // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 54-61
 2. Марусик У.І. Маркери атопічної реактивності у школярів, хворих на тяжку бронхіальну астму / У. І. Марусик, О. В. Белашова, Т. О. Лобанова // Дитячий лікар. — 2016. — № 3. — С. 26-28
 3. Марушко Ю.В. Досвід застосування екстракту листя плюща в комплексній терапії гострих обструктивних бронхітів у дітей / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 45-49
 4. Серветник А.В. Прогнозування перебігу атопічної бронхіальної астми з пилковою сенсибілізацією у дітей / А.В. Серветник, В.А. Клименко // Одеський медичний журнал. — 2016. — N4 — С. 59-64
 5. Современные особенности тяжелых внегоспитальных пневмоний у детей / А.Г. Давыдова [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 167-168
 6. Тяжка О.В. Оцінка ефективності застосування холекальциферолу у лікуванні бронхіальної астми у дітей : електрон. ресурс / О.В. Тяжка, З.В. Сельська // Современная педиатрия. — 2016. — N5 — С. 72-74

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Корольков А.И. Современные возможности ортезирования в комплексном лечении эквинополоварусной деформации стоп у детей / А.И. Корольков, Г.В. Кикош // Травма. — 2016. — Том 17 N 4. — С. 96-102
 2. Левицький А.Ф. Інновації в консервативному лікуванні вродженої клишоногості в дітей до 1 року життя / А.Ф. Левицький, О.В. Карабенюк, О.О. Голубенко // Травма. — 2016. — Том 17 N3 — С. 99-102
 3. Лікування спастичних форм дитячого церебрального паралічу в дітей на етапах оперативного втручання / М.С. Кабацій [и др.] // Травма. — 2016. — Том 17 N 3. — С. 166-168

ДИТЯЧОМУ СТОМАТОЛОГУ

 1. Ковач І.В. Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту / І.В. Ковач, Л.І. Кравченко // Вісник стоматології. — 2016. — N3 — С. 65-70
 2. Коган Л.Б. Состояние локальной гемодинамики в тканях пародонта у детей ранее прооперированных по поводу расщелин / Л.Б. Коган, А.Г. Гулюк // Вісник стоматології. — 2016. — N 3. — С. 38-43
 3. Рейзвих О.Э. Динамика изменений клинических показателей состояния пародонта у детей под влиянием оральных аппликаций геля липополисахарида / О.Э. Рейзвих, О.В. Деньга, А.П. Левицкий // Вісник стоматології. — 2016. — N 3. — С. 61-65