НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2018 р.

 1. Гончарь М.О. Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період / М.О. Гончарь, А.Д. Бойченко // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 143-146
 2. Календар профілактичних щеплень // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 5. — С. 32-33
 3. Кашель у дітей: як зробити раціональний вибір препарату? // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 71-72

 1. Квашніна Л.В. Особливості кальцієвого гомеостазу в дітей шкільного віку / Л.В. Квашніна // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 99-106
 2. Кожан Н. Вакцинація. Календар профілактичних щеплень / Н. Кожан // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2018. — № 1. — С. 56-62
 3. Маркін А.І. Загальна характеристика якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, у дітей з тяжкою формою гемофілії А в Україні / А. І. Маркін // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 3. — С. 31-34
 4. Марушко Ю.В. Клінічне обстеження серцево-судинної системи у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 12-18
 5. Молочні суміші для дітей молодшого віку. Реномендації Комітету з питань харчування ESPGHAN // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 61-62
 6. Мутафлор — профилактика и лечение аллергии // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 24-26
 7. Особливості скринінгу показників артеріального тиску у дітей дошкільного віку міської та сільської місцевості / І.О. Мітюряєва [та ін.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2018. — Т. 12 № 2. — С. 4-7
 8. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дитини віком до 3 років // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 35-42
 9. Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей / Т.О. Крючко [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 59-65
 10. Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 1) / Ю.Г. Антипкін [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 11-21
 11. Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2) / Ю.Г. Антипкін [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 13-23
 12. Сучасні можливості препарату Кардонат у комплексній терапії гострих вірусних інфекцій: досвід фахівця // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 45-48
 13. Сучасні підходи до корекції метеоризму в дітей раннього віку / О.Г. Шадрін [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 38-45
 14. Шарикадзе Е.В. Современные алгоритмы диагностики пищевой аллергии с позиции педиатра и аллерголога / Е.В. Шарикадзе // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 3. — С. 15-20

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Колесник М. Гастроэнтерологическая патология у детей: современные возможности терапии / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 3. — С. 6-10
 2. Марушко Ю.В. Лікувальні заходи при дисфункції жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіциті у дітей / Ю.В. Марушко, К.І. Нагорна // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 75-78
 3. Матейко Г.Б. Оптимізація патогенетичного лікування дітей із секреторними діареями / Г.Б. Матейко, Т. В. Нестерова // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 36-40
 4. Черниш Ю.Р. Сучасні особливості ведення дітей із гастроінтестинальною формою харчової алергії / Ю.Р. Черниш, О.М. Охотнікова // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 96-104
 5. Ярошевская Т.В. Значение исследования фекального кальпротектина в диагностике хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей / Т.В. Ярошевская, Е.В. Скрябина, Н.Б. Сапа // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 52-56

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Андрух В.С. Про раптову екзантему (Exanthema subitum) у дітей / В.С. Андрух // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 138-142
 2. Беш Л. Атопічний дерматит у дітей / Л. Беш // Фармацевт практик. — 2018. — № 5. — С. 18-20
 3. Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей за умов дисметаболізму щавелевої кислоти / Т.В. Стоєва [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 63-67

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Абатуров О.Є. Експресія мРНК галектину-9 при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази / О.Є. Абатуров, В.Є. Досенко, А.О. Нікуліна // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 22-28
 2. Скорочення тривалості синдрому астенії у дітей, що розвинулась на тлі гострих респіраторних захворювань, з використанням метаболічної терапії препаратом Кардонат / Т.В. Стаєва [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 38-44

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Інфекційна діарея: як діагностувати і лікувати згідно з доказовими даними? // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 48-60
 2. Матейко Г.Б. Захворювання людей, зумовлене Bordetella bronchiseptica, – сучасна реальність / Г.Б. Матейко, У. А. Глушко // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 31-35
 3. Матейко Г.Б. Захворювання, викликані Moraxella catarrhalis, та її роль у патології дітей / Г.Б. Матейко, Н. В. Чуйко // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 16-22
 4. Ніколаєнко В. Інфекційні захворювання у дітей: діагостика, лікування, профілактика / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 2. — С. 12-16
 5. Чи так небезпечний кір? Підгострий склерозуючий коровий паненцефаліт: клінічна картина, перебіг, випадки з практики / С.О. Крамарьов [та ін.] // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 5-11

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Климович Е.А. Анализ родительско-детских отношений и их влияние на развитие алкогольной зависимости у подростков [Электронный ресурс] / Е.А. Климович, А.В. Копытов, Н.В. Михеенко // Военная. — 2018. — № 1. — С. 94-99
 2. Куріліна Т.В. Церебральна авторегуляція та цереброваскулярні ураження у передчасно народжених дітей: сучасні погляди на патогенез, діагностику і превентивні стратегії / Т.В. Куріліна // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 85-95
 3. Майданник В.Г. Розлади сну у дітей / В.Г. Майданник, Г.В. Гнилоскуренко, М.Х. Альюсеф // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2018. — Т. 12 № 2. — С. 33-38
 4. Марушко Т.В. Синдром Рейно у дітей / Т.В. Марушко // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 27-34
 5. Пероксисомные биогенные нарушения в спектре синдрома Цельвегера: диагностика, мониторинг и лечение согласно рекомендациям глобальной фундации пероксисомных заболеваний / М.А. Гончарь [и др.] // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 75-84
 6. Сердце и нервная система у детей и лиц молодого возраста / А.А. Скоромец [и др.] // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 22-26
 7. Сучасні підходи до діагностики та лікування мігрені у дітей / П.В. Ковальчук [та ін.] // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 5-15

ДИТЯЧИЙ НЕФРОЛОГ

 1. Вакуленко Л.І. Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей / Л.І. Вакуленко // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 85-89
 2. Вакуленко Л.І. Ефективність нефропротекторної терапії в дітей із хронічним пієлонефритом у катамнестичному спостереженні / Л.І. Вакуленко // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 46-51
 3. Возіанов С.О. Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія як ефективноий метод лікування дітей із сечокам’яною хворобою / С.О. Возіанов, О.О. Шевчук, В.О. Мазурець // Здоровье мужчины. — 2018. — № 2. — С. 125

ДИТЯЧИЙ ОТОЛАРИНГОЛОГ

 1. Алергічний риніт: актуальність проблеми у дітей та оновлені рекомендації щодо лікування // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 3. — С. 34-36
 2. Важливість лікування, сфокусованого на пацієнті, у дітей і підлітків із алергічним ринітом: як втілити рекомендації в практику // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 42-47
 3. Мутафлор — профилактика и лечение аллергии // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 24-26
 4. Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження цетиризину та лоратадину у дітей з сезонним алергічним ринітом // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 4. — С. 10
 5. Сравнительная характеристика цетиризина, левоцетиризина и плацебо в лечении круглогодичного аллергического ринита у детей // Дитячий лікар. — 2018. — N 2. — С. 47

ДИТЯЧИЙ ПУЛЬМОНОЛОГ

 1. Пластичний бронхіт: клінічне спостереження / М.О. Гончарь [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 121-125
 2. Абатуров А.Е. Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 1) / А.Е. Абатуров, А.П. Волосовец, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 113-121
 3. Абатуров А.Е. Подавление бактериальных факторов вирулентности как метод лечения бактериальных пневмоний / А.Е. Абатуров, Т.А. Крючко // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 2. — С. 105-112
 4. Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми (у дорослих і дітей від 5 років) Global Initiative for Asthma — GINA // Дитячий лікар. — 2018. — N 1. — С. 56-70
 5. Пластичний бронхіт: клінічне спостереження / М. О. Гончарь [та ін.] // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 121-125
 6. Предикторы развития бронхиальной астмы у детей с рецидивирующим визингом дошкольного возраста / М.А. Гончарь [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 3. — С. 12-14

ДИТЯЧИЙ ХІРУРГ

 1. Кравець О.В. Хірургічні аспекти перитонеального діалізу: профілактика, діагностика та лікування ускладнень / О.В. Кравець, І.А. Мисловський, В.М. Попадинець // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 3. — С. 40-43