НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2018 р.

 1. 12 настанов щодо вакцинації дітей з обтяженим анамнезом // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 4. — С. 64-65
 2. 6 особливостей вакцинації дітей з тяжкими станами // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 4. — С. 66
 3. Врожденные пороки развития- вклад в детскую заболеваемость и инвалидность, подходы к профилактике / О.И. Пикуза [и др.] // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 3. — С. 95-97

 1. Касянчук І. Як вакцинувати дітей… / І. Касянчук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 4. — С. 56-63
 2. Пат. 123728 Украина, МКИ МПК А61В5/00 G01N33/50(2006.01). Спосіб визначення ризику розвитку хронічної ревматичної хвороби серця у дітей / О.Р. Боярчук. — № 201708087; Заявл. 03.08.2017, Бюл. № 5, 2018 р. — 4 с.
 3. Пат. 123842 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61Р3/00. Спосіб лікування синдрому ацетономічного блювання у дітей / Г.В. Бекетова, Т.М. Гнатенко. — № 201709489; Заявл. 28.09.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с.
 4. Пат. 125049 Украина, МКИ МПК (2018.01) A61K9/08 A61K31/4415.  Спосіб протирецидивного лікування синдрому ацетонемічної блювоти у дітей / Г.В. Бекетова, Т.М. Гнатенко. — № 201712250; Заявл. 11.12.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 4 с.
 5. Посадова інструкція лікаря-педіатраII кваліфікаційної категорії (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 3. — С. 52-55

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Пат. 125340 Украина, МКИ МПК (2018.01) G01N33/48 А61В5/00. Спосіб діагностики порушень функціонального стану кишечнику у новонароджених з вродженими вадами розвитку шлунково-кишкового тракту у післяопераційному періоді / О.І. Юрків. — № 201711232; Заявл. 17.11.2017; Опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9, 2018 р. — 4 с.

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Пат. 123597 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61К35/741 А61Р31/04. Спосіб лікування дітей раннього віку, хворих на ешерохіоз та інфікованих вірусом Епштейна-Барр / Є.С. Ольховський, С.В. Кузнєцов. — № 201711256; Заявл. 17.11.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 4 с.

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Турчина С.І. Мелатонін та становлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням / С.І. Турчина // Пробл. ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 56-61

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Украина, МКИ МПК (2017.01) А61К35/30А61К35/54 А61К35/407 C12N5/0735 А61Р25/00. Спосіб лікування затримки психомоторного розвитку у дітей з перинатальним ураженням нервової системи препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин / Н.С. Сич [и др.]. — № 201710566; Заявл. 01.11.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 8 с.

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Вакуленко Л.І. Етіологічні фактори розвитку пієлонефриту у дівчаток / Л.І. Вакуленко // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 1. — С. 38-43
 2. Украина, МКИ ИПК (2017.01) G01N33/50 G07G11/00 G01N33/569 А61Р13/00. Спосіб оптимизації системи надання нефрологічної допомоги дітям з інфекційно-запальним захворюваннями сечовидільної системи / В.В. Безрук [и др.]. — 4 с.

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Пат. 124960 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61N7/00 G01N33/48. Спосіб лікування рецидивуючого секреторного серозного отиту у дітей / Г.І. Гарюк [и др.]. — № 201711612; Заявл. 27.11.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 3 с.
 2. Шевлюк П.П. Состояние миксоидной ткани в барабанной полости у детей разного гестационного периода / П.П. Шевлюк, А.Д. Гусаков, С.И. Тертышный // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2018. — N 2. — С. 57-64

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Мазур В.П. Показники біопотенціалів поверхневої електроміографії горизонтальних м’язів ока у дітей з монолатеральною співдружньою неакомодаційною косоокістю та результати їх змін після лікування окорухових порушень методом електростимуляції / В.П. Мазур, І.М. Бойчук // Офтальмологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 74-79
 2. Пат. 125019 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61F9/00. Спосіб проведення офтальмологічного моніторингу у недоношених дітей / І.А. Соболєва, Ю.Ю. Борисенко. — № 201711962; Заявл. 06.12.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 4 с.

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Визначення ризику неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у дітей за рівнями функціональних резервів організму та вегетативного індексу: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.
 2. Пат. 116185 Украина, МКИ МПК (2017.01) A61B10/00 G01N33/535. Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоди ремісії / О.О. Юхименко [и др.]. — № 201702735; Заявл. 23.03.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 6 с.
 3. Пат. 125130 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В10/00 G01N33|50 A61K31/00 C12N15/10 А61Р11/00. Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними феногенотипами / О.О. Речкіна [и др.]. — № 201712830; Заявл. 26.12.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 12 с.
 4. Пат. 124386 Украина, МКИ МПК А61В5/0205. Спосіб прогнозування ризику тяжких нападів бронхіальної астми у дітей / О.К. Колоскова [и др.]. — № 201709596; Заявл. 02.10.2017; Опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7, 2018 р. — 4 с.
 5. Спосіб лікування персистуючої бронхіальної астми у дітей із різними фено-генотипами: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Пат. 123754 Украина, МКИ МПК А61К31/00 А61Н1/00. Спосіб медико-психологічної корекції внутрішньої картини хвороби у підлітків, хворих на сколіоз / С.І. Коломієць. — № 201708502; Заявл. 19.08.2017, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с.
 2. Пат. 124880 Украина, МКИ МПК А61В17/56(2006.01). Спосіб оперативного лікування вальгусної деформації першого пальця стопи у дітей / О.А. Сергієнко, Ю.С. Можаровський, В.Ф. Панчишин. — № 201711139; Заявл. 14.11.2017, Бюл. № 8, 2018 р. — 5 с.
 3. Пат. 123409 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В17/56. Спосіб оперативного лікування високого стояння надколіника у дітей / Ю.С. Можаровський, О.А. Сергієнко, В.Ф. Панчишин. — № 201709231; Заявл. 19.09.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — Взамен 20180312. — 4 с.

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Анализ лечения детей с воронкообразной деформацией грудной клетки. Наш опыт, эволюция хирургического подхода и результаты лечения / М.А. Аксельров [и др.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 85-89
 2. Березнюк И.В. Особенности хирургического лечения холестеатомы у детей / И.В. Березнюк, А.В. Ковтуненко, В.В. Березнюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2018. — N 2. — С. 65-70
 3. Досвід хірургічного лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей / В.А. Дігтяр [та ін.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 81-84
 4. Електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії: досвід та перспективи розвитку / O.K. Толстанов [та ін.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 28-36
 5. Клинический случай трихобезоара желудка, осложнившегося пептической язвой большой кривизны / В.Я. Барухович [и др.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 49-51
 6. Мініінвазівні оперативні втручання при гострому некротичному панкреатиті (огляд літератури) / В.С. Хоменко [та ін.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 101-108
 7. Пат. 123035 укр, МКИ МПК (2017.01) А61М5/00 А61К31/00 А61Р1/00.  Спосіб післяопераційної стимуляції моторної функції кишечнику у дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини / В.М. Перова-Шаронова, У.А. Фесенко, А.А. Альбокрінов. — № 201707465; Заявл. 14.07.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 2 с.
 8. Петров В.Ф. Судинний шов у дітей / В.Ф. Петров // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 37-40
 9. Результаты эзофагопластики удетей с рубцовыми послеожоговыми стенозами пищевода / В.И. Аверин [и др.] // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 90-97
 10. Сергієнко О.А. Лікування амніотичної перетяжки у новонародженої дитини в ургентному порядку / О.А. Сергієнко // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 1. — С. 52-53