НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Абатуров А.Е. Роль пробиотиков в формировании микрофлоры у детей, вскармливаемых искусственными смесями / А.Е. Абатуров // Современная педиатрия. — 2017. — N 7. — С. 71-78
 2. Андрух B.C. Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра / B.C. Андрух, В. Н. Андрух // Раціональна фармакотерапія. — 2017. — № 4. — С. 48-54
 3. Бенца Т.М. Современные подходы к лечению кашля / Т.М. Бенца // Современная педиатрия. — 2017. — N 7. — С. 47-52

 1. Індивідуальний підбір програм харчування у дітей з різними формами алергії / Л.В. Беш [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 7. — С. 64-69
 2. Лікування функціональних колік у немовлят // Ліки України. — 2018. — N 1. — С. 69-71.
 3. Марушко Ю.В. Терапія лихоманки у дітей із гострими респіраторними захворюваннями / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 53-55
 4. Марушко Ю.В. Можливості терапії ацетонемічного синдрому у дітей із гострими респіраторними вірусними інфекціями / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф // Ліки України. — 2018. — N1- С. 55-59.
 5. Охотнікова О. М. Сучасні можливості лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з алергічною патологією / О.М. Охотнікова, О.В. Шарікадзе, С.М. Руденко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 1. — С. 16-22

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бєлоусова О.Ю. Патологія стравоходу у дітей: основні причини формування і складність діагностики / О.Ю. Бєлоусова, О.Л. Слободянюк // Современная педиатрия. — 2017. — N 7. — С. 79-84
 2. Мазуренко Н.Н. Дуоденогастральный рефлюкс у детей: современный взгляд на проблему [Электронный ресурс] / Н.Н. Мазуренко // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2018. — Т. 17 № 1. — С. 23-33
 3. Марченко Т.З. Комплексне амбулаторне лікування функціональних закрепів у дітей дошкільного віку / Т.З. Марченко, О.О. Семенюк // Ліки України. — 2018. — N1 — С. 50-54.

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Belloni Fortina Anna Оновлені дані щодо застосування антигістамінних препаратів для лікування хронічної кропив’янки у дітей / Fortina Anna Belloni, E. Fontana // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N1 — С. 39-44
 2. FDA затверджує застосування етанерцепту (Еnbrel) для лікування дітей з бляшковим псоріазом // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 1- С. 15
 3. Бережний В.В. Ювенільна системна склеродермія: проблеми діагностики та лікування (лекція) / В.В. Бережний, Т.В. Тараненко // Современная педиатрия. — 2017. — N 7. — С. 21-27
 4. Охотнікова О.М. Атопічний дерматит у дітей: епідеміологія, етіологія, патогенез, клініка і діагностика. Частина 1 / О.М. Охотнікова, Н.Ю. Яковлева // Ліки України. — 2018. — N 1. — С. 39-44.

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Волкова Н.В. Преждевременное адренархе: этиология и клиническое значение / Н.В. Волкова, А.В. Солнцева // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 3/4. — С. 4-12
 2. Заболотна I.Е. Поширеність ожиріння та надлишкової маси тіла серед дітей і стан їхнього здоров’я / I.Е. Заболотна, Ю.Б. Ященко // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 3/4. — С. 22-28
 3. Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства. Частина 1 / підгот.: Зелінська Н.Б. // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 3/4. — С. 48-63
 4. Пилипенко В.М. Гормональні предиктори ожиріння при синдромі Прадера-Віллі: нові можливості в лікуванні дітей і підлітків / В.М. Пилипенко // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 3/4. — С. 13-21
 5. Турчина С.І. Мелатонін та становлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням / С.І. Турчина // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1- С. 56-61
 6. Шушляпіна О.В. Особливості функціонального стану щитоподібної залози в дітей з ожирінням / О.В. Шушляпіна // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 3/4. — С. 29-34

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Надрага О.Б. Епштейн-Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей / О.Б. Надрага, Х.П. Клименко // Современная педиатрия. — 2017. — N7 — С. 7-11

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Байко С.В. Дислипидемия у детей на диализе и после трансплантации почки / С.В. Байко // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N4- С. 25-30
 2. Лавренчук О.В. Проблема острого повреждения почек у детей на современном этапе / О.В. Лавренчук // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 4- С. 42-47
 3. Фоміна С.П. Інфекція сечової системи у дітей: проект клінічного протоколу / С.П. Фоміна // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 4- С. 48-67

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Желтов А.Я. Отдаленные результаты хирургического лечения детей, страдающих патологией глоточной миндалины и секреторным средним отитом / А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N6 — С. 36-42
 2. Шевлюк П.П. К вопросу о воспалительных заболеваниях среднего уха у новорожденных детей / П.П. Шевлюк, А.Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N6 С. 43-47

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Мухина А.Ю. Стереозрение у детей с врожденной миопией и амблиопией с миопической рефракцией / А.Ю. Мухина, И.М. Бойчук, Л.Д. Журавлева // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 3-6
 2. Чорнобай М.О. Рівень катаракти серед дитячого населення в областях за даними Міністерства охорони здоров’я України за 2007-2016 роки / М.О. Чорнобай // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 20-24

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 3 / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Современная педиатрия. — 2017. — N7 — С. 53-63
 2. Сучасні принципи діагностики та лікування позалікарняної пневмонії (J 12-18) у дітей від 3 місяців до 17 років: Review Up To Date 2017 / М.О. Гончарь [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N7 — С. 35-45

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Байбаков В.М. Лапароскопічна корекція двосторонніх пахвинних гриж у дітей / В.М. Байбаков // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 4- С. 118-122