НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Андрух В.С. Антибіотики і антибіотикорезистентність: проблеми і шляхи вирішення / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 32-35
 2. Бережной В.В. Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов / В.В. Бережной // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 75-79
 3. Беш Л.В. Можливості фітотерапії в лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей: прості відповіді на запитання щоденної педіатричної практики / Л.В. Беш, О. І. Мацюра // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 99-102

 1. Беш Л.В. Оральні провокаційні проби в педіатрії: показання, ризики та власний досвід / Л.В. Беш, О.І. Мацюра, В.П. Бобик // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 111-116
 2. Бокова Т.А. Острые респираторные вирусные инфекции у детей: проблемы полипрагмазии / Т.А. Бокова // Лечащий Врач. — 2017. — № 12. — С. 57-59
 3. Кашель, место фенспирида в терапии (детская, взрослая практика) / Л.М. Панасенко [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 12. — С. 74-79
 4. Логвінова О.Л. Що необхідно знати педіатру про селективний дефіцит IgA (update 2017) / О.Л. Логвінова, М.О. Гончарь, О.П. Помазуновська // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 117-123
 5. Майданник В.Г. Вітамін D, імунна система і профілактика гострих респіраторних інфекцій / В.Г. Майданник // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 4. — С. 38- 53
 6. Майданник В.Г. Пробиотики, пребиотики и симбиотики в педиатрической практике / В.Г. Майданник // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 4. — С. 54-69
 7. Марушко Ю.В. Обобщение опыта применения препарата Лаферобион по данным анкетирования врачей-педиатров и врачей общей практики / Ю.В. Марушко, Ю.И. Тодика // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 33-37
 8. Марушко Т.В. Синдром циклічного блювання: питання профілактики, діагностики та лікування / Т.В. Марушко, Н.П. Глядєлова, Т.В. Тараненко // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 67-72
 9. Марушко Ю.В. Сучасні дані щодо безпеки застосування Ібупрофену в педіатричній практиці / Ю.В. Марушко, О.М. Вільянська // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 83-87
 10. Сучасні особливості введення підгодовування та його ефективність у дітей раннього віку на вільному грудному вигодовуванні / К.Д. Дука [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 48-51

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Абатуров О.Є. Роль мікро-РНК при захворюваннях біліарної системи / О.Є. Абатуров, В.Л. Бабич // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 155-161
 2. Оцінка Helicobacter pylori-статусу дітей з функціональною диспепсією / В.Д. Лукашук [и др.] // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 130-132
 3. Шадрин О.Г. Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта детей / О.Г. Шадрин // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 57-60
 4. Якість життя дітей, хворих на виразковий коліт / Н.В. Чернега [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 6. — С. 7-11

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Довготривале лікування цетиризином дітей з атопічним дерматитом: мультинаціональне подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження (ETAC), що тривало 18 місяців // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6- С. 15
 2. Кольцевидная эритема Дарье у ребенка на фоне вирусного гепатита А и шигеллезного бактерионосительства / Е.Н. Ефанова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 14-16
 3. Місцеве лікування атопічного дерматиту // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 43-48
 4. Недєльська С.М. Лікування атопічного дерматиту у дітей з використанням місцевого комплексного протизапального рослинного препарату / С.М. Недєльська, О.Д. Кузнєцова // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 4. — С. 17-22
 5. Рівень сироваткового еотаксину як маркер тяжкості атопічного дерматиту в дітей раннього віку / В.А. Клименко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — . 12 № 6. — С. 41-45

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Будрейко Е.А. Сахарный диабет 1-го типа у детей: особый подход к инсулинотерапии с учетом патогенеза заболевания / Е.А. Будрейко // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 69-74
 2. Нікуліна А.О. Особливості ендокринного статусу в дітей з ожирінням та поліморфізмами гена лактази / А.О. Нікуліна // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 25-31
 3. Огнєв В.А. Різні аспекти формування ожиріння та надмірної маси тіла у дітей та підлітків / В.А. Огнєв, К.Г. Помогайбо // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 4- С. 92-96
 4. Салтанова С.Д. Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики ожирения у детей / С.Д. Салтанова // Здоровье ребенка. — 2017. — . 12 № 6. — С. 115-122

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКТОЛОГУ

 1. Вроджена вітряна віспа у дітей: особливості сучасного перебігу, випадки з практики / С.О. Крамарьов [та ін.] // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 5-9

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Марушко Т.В. Синкопальні стани у дітей / Т.В. Марушко // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 11-18

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Борисова Т.П. Эффективность применения препарата Канефрон® Р в лечении детей с вторичной гипероксалурией / Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 21-26
 2. Каримджанов И.А. Хроническая болезнь почек у детей (обзор литературы) / И.А. Каримджанов, Н.А. Исраилова // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 146-154
 3. Сорокман Т.В. Спадкові, сімейні хвороби та аномалії нирок у дитячому віці / Т.В. Сорокман, В.Г. Остапчук, О.В. Макарова // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 157-161

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Молочек Ю.А. Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов (обзор международных руководств) / Ю.А. Молочек // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 81-88
 2. Статистичний аналіз діагностики та лікування серозного середнього отиту у дітей / Г.І. Гарюк [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 4. — С. 62-65
 3. Сучасні клінічні рекомендації з лікування тонзилофарингіту та профілактика його ускладнень у дітей // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 121-123

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 6) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 167-178
 2. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 7) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 143-156
 3. Бронхолегенева дисплазія у дітей: сучасна діагностика, наслідки та їх лікування (update 2017) / М.О. Гончарь [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 132-140
 4. Гончарь М.О. Світовий досвід з питань діагностики інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017) / М.О. Гончарь, О.Л. Логвінова // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 91-97
 5. Гончарь М.О. Світовий досвід з лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017) / М.О. Гончарь, О.Л. Логвінова // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 98-101

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Рибальченко В.Ф. Лікування внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей / В.Ф. Рибальченко, І.Г. Рибальченко, Ю.Г. Демиденко // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 124-127