НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Андрух В.С. Дещо про соки для дітей / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 11-14
 2. Годованець О.С. Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу / О.С. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 43-50
 3. Європейська педіатрія: час змін (до участі делегації українських учених у VIII Європейському конгресі дитячих лікарів Europaediatrics 2017) / О.П. Волосовець [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 107-109

 1. Мавропуло Т. Артеріальна гіпертензія у новонароджених дітей (Частина 2) / Т. Мавропуло // З турботою про дитину. — 2017. — N 3- С. 29-31
 2. Мобільний додаток MCA для професійної спільноти лікарів – помічник у пошуку необхідної інформації // Дитячий лікар. — 2017. — N 4- С. 10
 3. Охотникова О.М. Організація гіпоалергенного харчування дітей / О.М. Охотникова, Н.Ю. Яковлева // Ліки України. — 2017. — № 8. — С. 22-29
 4. Перший кисломолочний прикорм – відповідальний вибір // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 36-38
 5. Применение специализированной смеси на основе частично гидролизованного белка в питании для недоношенных детей. Результаты клинической апробации / И.И. Мебелова [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 108-113
 6. Ріга О. Основні принципи оцінювання болю у дітей / О. Ріга // З турботою про дитину. — 2017. — N 3. — С. 6-9
 7. Сидоренко І.В. Практичні аспекти раннього ентерального годування у дітей з дуже малою масою тіла при народженні / І.В. Сидоренко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 18-22
 8. Синбіотики у дітей: доказові дані // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 45-48

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Знаменська Т.К. Функціональний запор у дітей раннього віку: сучасний стан проблеми на підставі доказів / Т.К. Знаменська, О.В. Воробйова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 101-107

ДИТЯЧОМУ ГЕМАТОЛОГУ

 1. Колониеобразующая способность клеток-предшественников гемопоэза при иммуносупрессивной терапии у детей с приобретенной апластической анемией / Я.И. Исайкина [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 408-416
 2. Мицура Е.Ф. Гематологические показатели красной крови в диагностике наследственногго сфероцитоза у детей / Е.Ф. Мицура, Л.И. Волкова // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 456-457

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Баринова М.Э. Неинвазивный мониторинг лечения псориаза у детей / М.Э. Баринова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 51
 2. Зайченко Я.О. Показники концентрації імуноглобуліну в периферійній крові у дітей з проявами атопічного дерматиту / Я.О. Зайченко, С.А. Туркевич // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 56
 3. Роль генетических факторов в развитии атопического дерматита у детей / А.Н. Завада [и др.] // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6 № 4. — С. 496-506

ДИТЯЧОМК ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Нормогонадотропна оваріальна недостатність у підлітковому віці (огляд літератури й клінічний випадок) / Т.В. Сорокман [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N5 — С. 81-88

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКТОЛОГУ/ПАРАЗИТОЛОГУ

 1. Аряев Н.Л. Профилактика антибиотик-ассоциированной диареи, вызванной токсигенным штаммом Clostridium difficile у детей (обзор) / Н.Л. Аряев, В.А. Гудзь, Р.В. Кожевин // Дитячий лікар. — 2017. — N4 — С. 28-34
 2. Крамарьов С.О. Сучасні підходи до лікування гельмінтозів / С. О. Крамарьов // Дитячий лікар. — 2017. — N 4- С. 16-20
 3. Паразитоз как коморбидное состояние хронической крапивницы / Т.Н. Бондаренко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 53

ДИТЯЧОМУ НЕФРОПАТОЛОГУ

 1. Бабінцева А.Г. Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду / А.Г. Бабінцева // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 34-42
 2. Ефективність терапії аміноглікозидами при пієлонефриті у дітей // Дитячий лікар. — 2017. — N4- С. 50-52
 3. Результаты оперативного лечения пузырно–мочеточникового рефлюкса высоких степеней у детей [Электронный ресурс] / Н.В. Марков [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология. — 2017. — № 3. — С. 110-113
 4. Роль нефропатий генетического генеза в формировании хронической почечной недостаточности у детей: (клиническое наблюдение ребенка с акроренальным синдромом) / М.А. Гончарь [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 116-119
 5. Сучасні підходи до лікування інфекції сечових шляхів у дітей з урахуванням утворення бактеріальних біоплівок / О.О. Добрик [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 61-71
 6. Характеристика показників галектину 3 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку / Н.І. Токарчук [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 68-73

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Больбот Ю. Фарингит в детском возрасте. Диагностические и тактические подходы / Ю. Больбот, Т. Бордий // З турботою про дитину. — 2017. — N 3. — С. 19-23
 2. Гавриленко Ю.В. Клінічний досвід застосівання Риногель-спрея ValeVita у дітей, хворих на гострий риносинусит / Ю.В. Гавриленко // Сімейна медицина. — К., 2017. — № 4. — С. 107-110
 3. Леженко Г.О. Досвід застосування левоцетиризину в терапії алергічного риніту в дітей / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 25-28

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Пенишкевич Я.И. Ретинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска / Я.И. Пенишкевич, Ю.Д. Годованец, И.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 75-81

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 2.Антибактериальная терапия госпитальных пневмоний / А.Е. Абатуров, Т.А. Крючко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 77-83
 2. Абатуров А.Е. Развитие имунного ответа при стафилакокковой пневмонии: (часть 3) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 129-144
 3. Боконбаева С.Дж. Особенности клинического течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста / С.Дж. Боконбаева, Н.М. Апсаматова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 63-67
 4. Дедишина Л. Бронхіальна астма у дітей раннього віку / Л. Дедишина // Фармацевт-практик. — 2017. — № 7/8. — С. 16-17
 5. Ільченко С.І. Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців / С.І. Ільченко, А. О. Фіалковська // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 29-33
 6. Леженко Г.О. Місце ендогенних антимікробних пептидів в патогенетичних механізмах розвитку пневмонії, викликаної Streptococcus pneumoniae, у дітей раннього віку / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, Г.В. Крайня // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 43-48
 7. Овчаренко Л.С. Маркеры нейрогенного воспаления у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы и рекурентными бронхитами / Л.С. Овчаренко, Т. В. Слуцкая // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 49-52

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Горбатюк О.М. Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку / О.М. Горбатюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 51-56