НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків / М.М. Коренєв [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3- С. 70-73
 2. Білково-енергетичне забезпечення передчасно народжених дітей при парентеральному харчуванні / І. В. Сидоренко [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 56-60
 3. Булгакова В.А. Лечение острой респираторной инфекции у детей: выбор препарата этиопатогенетического действия как подход к предупреждению полипрагмазии / В.А. Булгакова // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 39-42

 1. Гляделова Н.П. Витаминная недостаточность: нужна ли коррекция? / Н.П. Гляделова // Современная педиатрия. — 2017. — N 5. — С. 33-40
 2. Гляделова Н.П. Опыт применения препарата «Биоарон C» для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний у детей (обзор литературы) / Н.П. Гляделова, Т.В. Марушко, И.В. Романкевич // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 106-112
 3. Квашніна Л.В. Муколітична терапія у дитячому віці: можливості, ефективність, безпека / Л.В. Квашніна // Современная педиатрия. — 2017. — N 5- С. 41-47
 4. Лифгербз™ ЛАКТОПЛЮС: поддержание стабильной лактации — основа успешного грудного вскармливания // Український медичний часопис. — 2017. — № 5. — С. 134-135
 5. Маменко М.Е. Азитромицин — место в педиатрической практике / М.Е. Маменко // Український медичний часопис. — 2017. — № 5. — С. 90-93
 6. Маменко М.Є. Гіпотиреоз у дітей: (лекція для педіатрів та лікарів загальної практики) / М.Є. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 17-27
 7. Мартишин О. Здоров’я наших дітей: про найголовніше від провідних педіатрів / О. Мартишин // Український медичний часопис. — 2017. — № 5. — С. 43-47
 8. Нечипуренко О.Н. Астенический синдром в практике педиатра и семейного врача. Основные аспекты метаболической коррекции детей с вторичной иммунной дисфункцией / О.Н. Нечипуренко // Современная педиатрия. — 2017. — N 5. — С. 110-116
 9. Новое в терапии кашля при острых респираторных заболеваниях в педиатрической практике / Н.А. Геппе [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 86-90
 10. Новые возможности эффективной терапии кашля при острых респираторных инфекциях у детей / Н.А. Геппе [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 10. — С. 25-32
 11. Функциональные эффекты от введения органических продуктов прикорма — фруктово-молочных пюре с козьим творогом в питание детей раннего возраста / Т.И. Легонькова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 91-95

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Алі Самех Алі Індивідуалізація показань до антигелікобактерної терапії та оцінка її ефективності у дітей з функціональною диспепсією / Самех Алі Алі // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3- С. 108-114
 2. Березенко В.С. Особливості маніфестації автоімунного гепатиту у дітей / В.С. Березенко, Х.З. Михайлюк // Современная педиатрия. — 2017. — N 6- С. 80-86
 3. Крючко Т.О. Пробіотична корекція у дітей: фокус на моноштамні препарати / Т.О. Крючко, І.М. Несіна // Современная педиатрия. — 2017. — N 6- С. 11-16
 4. Шадрін О.Г. Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін // Современная педиатрия. — 2017. — N 5- С. 126-130

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Кондратьев В.О. Клиническая эффективность пробиотиков в лечении атопического дерматита у детей / В.О. Кондратьев, М.В. Ширикина, О.Ю. Оболонская // Современная педиатрия. — 2017. — N 5. — С. 88-92

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Березенко В.С. Муковісцидоз у дітей. Своєчасна діагностика як важливий предиктор ефективності лікування (клінічний випадок) / В.С. Березенко, Ю.П. Резніков, В.В. Крат // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3. — С. 74-80

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Абраменко B.В. Чинники ризику виникнення спастичних форм дитячого церебрального паралічу залежно від гестаційного віку немовляти / B.В. Абраменко, О.Є. Коваленко // Український неврологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 45-49
 2. Комплексний підхід до раннього виявлення тривожних станів у дітей підліткового віку / Л.В. Пипа [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3. — С. 87-92
 3. Крамар Ю.А. Антипсихотична терапія непсихотичних розладів у дитячому та підлітковому віці / Ю.А. Крамар // НейроNEWS. — 2017. — № 6. — С. 28-29
 4. Марценковський І.А. Фокус на соціальну нерівність: нова політика у сфері охорони психічного здоров’я дітей та підлітків / І.А. Марценковський, Т.М. С. Павленко // НейроNEWS. — 2017. — № 6. — С. 5-7
 5. Отпущенникова Т.В. Медико-психологические аспекты психосоматических соотношений у детей с гиперактивным мочевым пузырем / Т.В. Отпущенникова // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 6-8

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Ахметшин Р.3. Предикторы прогрессирования хронической болезни почек у детей с пороками развития мочевыводящей системы [Электронный ресурс] / Р.3. Ахметшин // Экспериментальная и клиническая урология. — 2017. — № 1. — С. 126-130
 2. Бегляров Р.О. Состояние системы глутатиона у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита / Р.О. Бегляров // Современная педиатрия. — 2017. — N 5. — С. 142-146

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині / С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина // Современная педиатрия. — 2017. — N 6- С. 43-46
 2. Карпова Е.П. Профилактический подход в лечении хронического аденоидита у детей / Е.П. Карпова, К.Ю. Бурлакова // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 26-29
 3. Косаківська І.А. Ангіоматозний поліп носоглотки / І.А. Косаківська // Современная педиатрия. — 2017. — N 6- С. 48-50
 4. Котов Р.В. Сравнительный анализ различных подходов лечения гипертрофии носоглоточной миндалины у детей дошкольного возраста с экссудативным средним отитом / Р.В. Котов, А.Г. Матроскин, В.Н. Шеламова // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 302-309
 5. Свистушкин В.М. Некоторые аспекты проблемы хронического риносинусита / В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, Д.М. Пшонкина // Лечащий Врач. — 2017. — № 10. — С. 34-38
 6. Семенюк В.П. Состояние локального иммунитета в ротоглотке у детей в ближайшем периоде после аденотомии / В.П. Семенюк // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 281-285

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Рыков С.А. Влияние исходных биометрических и оптометрических показателей глаза на результаты лечения миопии у детей с применением инстилляций Ирифрина 2,5% / С.А. Рыков, И.М. Бойчук, Г.Р. Сейдаметова // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 308-312
 2. Рыков С.А. Некоторые аспекты лечения синдрома «красного глаза» у детей и подростков / С.А. Рыков, И.В. Шаргородская, А.И. Яковец // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 319-329
 3. Характер микрофлоры у новорожденных с острым дакриоциститом в раннем и позднем неонатальном периоде / Н.Г. Клопоцкая [и др.] // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 313-318

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 1 / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Современная педиатрия. — 2017. — N 5. — С. 94-109
 2. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 2 / А.Е. Абатуров, А. А. Никулина // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 68-79
 3. Лемко О.І. Зміни активності запального процесу у дітей, що часто хворіють, та хворих на рецидивуючий бронхіт під впливом відновлювального лікування / О.І. Лемко, С.В. Лукащук, Т.І. Кополовець // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3- С. 97-101
 4. Охотникова Е.Н. Обструктивный бронхит: так ли проста эта патология у детей? / Е.Н. Охотникова, Л.В. Дуда // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 87-96
 5. Применение амоксициллина при внебольничной пневмонии у детей / В.В. Проворова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 33-38
 6. Цимбаліста О.Л. Гіперчутливий пневмоніт у дітей (лекція) / О.Л. Цимбаліста // Современная педиатрия. — 2017. — N6 — С. 125-129

ДИТЯЧОМУ СТОМАТОЛОГУ

 1. Боднарук Н.І. Вміст мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату / Н.І. Боднарук, Т.Ю. Лисак // Клінічна стоматологія. — 2017. — N 4- С. 51-57
 2. Гончарук-Хомин М.Ю. Огляд ефективності використання судово-стоматологічних методів визначення віку дітей та підлітків / М.Ю. Гончарук-Хомин // Клінічна стоматологія. — 2017. — N 4- С. 58-65
 3. Лагода Л.С. Ураження зубів карієсом у дітей, які проживають на територіях із різним екологічним забрудненням / Л.С. Лагода, Х.Г. Мусій-Семенців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N4 — С. 66-72
 4. Лебідь О.І. Особливості клінічних проявів ураження тканин пародонта у підлітків на тлі аліментарно-конституціонального ожиріння / О.І. Лебідь, К.М. Дуда // Клінічна стоматологія. — 2017. — N3 — С. 57-62
 5. Сампиев А.М. Разработка состава и технологии детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия / А.М. Сампиев, А.В. Беспалова, Е.Б. Никифорова // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 5. — С. 668-674
 6. Состояние твёрдых тканей зубов и физико-химические свойства ротовой жидкости у детей с фенилкетонурией [Электронный ресурс] / Н.В. Шаковец [и др.] // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 85-91

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ

 1. Хмизов С.О. Сучасний погляд на проблему різниці довжини нижніх кінцівок у дітей та лікування із застосуванням методу керованого росту (літературний огляд) / С.О. Хмизов, В.С. Рокутов, Д.В. Єршов // Травма. — 2017. — Том 18 N 4- С. 7-15
 2. Ювенильный артрит: терминология, классификация, диагностические критерии, этиология, патогенез, современные аспекты (обзор литературы) / О.Е. Чернышева [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 16-24