НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Вакцина проти грипу рятує життя дітей: що сказати батькам, які сумніваються // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N5 — С. 34
 2. Вызовы современности и европейская педиатрия (EUROPAEDIATRICS 2017) / А.П. Волосовец [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 233-238
 3. Квашнина Л.В. Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ Интегрированного ведения болезней детского возраста (ИВБДВ) как универсальный инструмент оказания амбулаторной помощи детям / Л.В. Квашнина, И.Н. Матвиенко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 239-244

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Белоусова О.Ю. Целиакия: эволюция взглядов на классификацию и подходы к диагностике / О.Ю. Белоусова // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 331-341
 2. Нарушение микробиома кишечника при хронических диффузных заболеваниях печени у детей. Влияние препарата Гастролакт на микробиоту и цитопротективную функцию толстого кишечника / В.С. Березенко [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 369-378

ДИТЯЧОМУ ДЕРМАТОЛОГУ

 1. Шадрін О.Г. Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти / О.Г. Шадрін, Г.А. Гайдучик // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 51-55

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую бессимптомную фазу развития сахарного диабета 1-го типа у детей по Программе ИДСД: 1. Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови / К.П. Зак [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 3. — С. 201-210
 2. Сорокман Т.В. Особливий випадок інсулінорезистентності в дівчинки 12 років (синдром Рабсона-Менденхолла) / Т.В. Сорокман, П.М. Молдован, О.В. Макарова // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 114-120

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Клинические особенности течения герпетических инфекций у детей и оптимизация их лечения / А.И. Савчук [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 379-383

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Современные аспекты диагностики и лечения мигрени у детей / Л.В. Пыпа [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 317-330
 2. Шалькевич Л.В. Синдром ранней детской нервности в практике детского невролога / Л.В. Шалькевич, А.В. Бондарович // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 360-368

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Борисова Т.П. Корекція вторинної гіпероксалурії у дітей / Т.П. Борисова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 54
 2. Ефективність впровадження клінічних протоколів по наданню медичної допомоги дітям з нефрологічними захворюваннями на регіональному рівні / В.В. Безрук [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 46-49
 3. Лавренчук О.В. Исходы острого повреждения почек у детей (20 лет наблюдения) / О.В. Лавренчук, И.В. Багдасарова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 58-59
 4. Лавренчук О.В. Микробный спектр и антибиотикорезистентность у детей с инфекцией мочевой системы в Украине / О.В. Лавренчук, И.В. Багдасарова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 57-58
 5. Лавренчук О.В. Функциональное состояние почечных канальцев у детей с хроническим пиелонефритом / О.В. Лавренчук, И.В. Багдасарова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 58
 6. Мінакова В.А. Клініко-морфологічна характеристика нефропатій, у дебюті захворювання представлених ізольованою гематурією / В.А. Мінакова, В.М. Непомнящий, І.В. Багдасарова // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 37-42
 7. Мінакова В.А. Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотеліну-1 та оксиду азоту) в сироватці крові та альбумінурії у дітей з еритроцитурією / В.А. Мінакова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 49-54
 8. Мінічерезшкірна нефролітотрипсія в лікуванні дітей з каменями нирок / А.З. Журавчак [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 55-56
 9. Сезонні особливості дизметаболічних нефропатій у дітей з хронічним пієлонефритом / Л.І. Вакуленко [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 54-55
 10. Ферментурія як ранній маркер гломерулярної гематурії у дітей з хворобами нирок / А.П. Конопліцька [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 57
 11. Фомина С.П. Отсроченная ренрадиоиндикация у детей, которые перенесли нефротический синдром (стероидочувствительный вариант) / С.П. Фомина, И.В. Багдасарова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 60-61
 12. Фоміна С.П. Відтерміновані наслідки нефротичного синдрому у дітей, які захворіли у віці до 3-х років / С.П. Фоміна, І.В. Багдасарова, Г.Д. Суслова // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 60
 13. Фоміна С.П. Гістологічний спектр стероїдорезистентного нефротичного синдрому у дітей з маніфестацією захворювання у віці до 3-х років / С.П. Фоміна, В.М. Непомнящий // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3- С. 61

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Безшапочний С.Б. Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині / С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 33-36
 2. Епідеміологія гострого середнього отиту в період після впровадження кон’югованої пневмококової вакцини // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 5- С. 35
 3. Рациональная терапия острого поствирусного риносинусита у детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта и гиперплазией аденоидов / Л.С. Овчаренко [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 342-353

ДИТЯЧОМУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

 1. Мухина А.Ю. Способ определения порогов цветовой чувствительности у детей с врожденной миопией с использованием нового комплекта таблиц / А.Ю. Мухина, И.М. Бойчук, Л.Д. Журавлева // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 12-14

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 1. Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний / А.Е. Абатуров, Т.А. Крючко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 95-102

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Видеолапароскопия у детей первого года жизни / В.И. Аверин [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 3. — С. 300-306