НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Андрух В. Що про це повинні знати сімейні та дитячі лікарі / В. Андрух // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 10-13
 2. Бабінцева А.Г. Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією / А.Г. Бабінцева // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N2 — С. 113-120
 3. Биковська О.А. Діагностика порушень грудного вигодовування у доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією / О.А. Биковська, М.В. Добіжа, Р.О. Гомон // Дитячий лікар. — 2017. — N3 — С. 33-37

 1. Важливість догляду за шкірою у лікуванні й профілактиці атопічного дерматиту: роль педіатра та сімейного лікаря // Дитячий лікар. — 2017. — N 3- С. 23-24
 2. Вільне вигодовування немовлят: проблеми і наслідки у дітей раннього віку / К.Д. Дука [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 22-25
 3. Добрянський Д.О. Використання білкової добавки для забезпечення харчових потреб значно недоношених дітей / Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 1. — С. 89-98
 4. Иммунная система у недоношенных детей / Н.Л. Аряев [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 1. — С. 14-18
 5. Котлова Ю.В. Вплив вітаміну D на імунну відповідь дітей раннього віку, хворих на респіраторні інфекції / Ю.В. Котлова, Т.С. Герасімчук, В.О. Сліпко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 1. — С. 86-88
 6. Марушко Ю.В. Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці / Ю.В. Марушко, О.М. Вільянська // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 57-62
 7. Марушко Ю.В. Діагностичне значення клінічних симптомів транзиторної лактазної недостатності у дітей першого півріччя життя / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца, Ю.І. Тодика // Дитячий лікар. — 2017. — N3 — С. 5-8
 8. Муквіч О.М. Превентивна та лікувальна ефективність біофлавоноїдів у дітей з рекурентними респіраторними інфекціями / О.М. Муквіч, Т.М. Камінська // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 31-36
 9. Николаенко В. Иммуномодулирующие свойства пробиотиков на основе Bacillus subtilis: перспективы клинического применения / В. Николаенко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 83-90
 10. Одинец Ю.В. Анемический синдром в практике педиатра / Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная, Н.И. Макеева // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 95-97
 11. Руженцова Т.А. Проблема полипрагмазии при лечении ОРВИ в педиатрической практике / Т.А. Руженцова // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 20-22
 12. Стасенко Т. Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я / Т. Стасенко // З турботою про дитину. — 2017. — № 2. — С. 13-15
 13. Тлустова Т.В. Амброксол: доведена ефективність у лікуванні захворювань дихальних шляхів і нові дані про терапевтичні можливості / Т.В. Тлустова // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 79-82
 14. Хоменко В.Є. Дискусійні питання малюкової кольки (у світлі Римських критеріїв IV) / В.Є. Хоменко // Дитячий лікар. — 2017. — N3 — С. 15-17

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Цефалоспоринассоциированный билиарный псевдолитиаз у детей / А.Е. Абатуров, Н.Ю. Завгородняя // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 73-78
 2. Березенко В.С. Особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації / В.С. Березенко, О.М. Ткалик, З.І. Россоха // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N2 — С. 134-139
 3. Дудник В.М. Безоари шлунково-кишкового тракту у дітей. Клінічний випадок / В.М. Дудник, Г.М. Руденко, О.О. Калінчук // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 2. — С. 147-149
 4. Ефанова А.А. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и их диетологическая коррекция у детей первого года жизни / А.А. Ефанова, Н.В. Мишина // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 67-70
 5. Несіна І.М. Оцінка якості життя дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / І.М. Несіна // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 33-37
 6. Особливості ураження підшлункової залози на фоні гастродуоденальної патології, асоційованої з H.pylori-інфекцією / Т.В. Сорокман [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 37-42
 7. Цефалоспорининдуцированный билиарный сладж у детей / А.Е. Абатуров [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 29-32

ДИТЯЧОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Никитина И.Л. Диагностика и лечение низкорослости в практике педиатра и эндокринолога. Новые клинические рекомендации / И. Л. Никитина, Ю. Л. Скородок // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 27-30
 2. Олексійчук Н.В. Дослідження йододефіциту у дітей шкільного віку / Н.В. Олексійчук, Ю.С. Періг, Т.А. Титова // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 2. — С. 38-39
 3. Смирнов В.В. Синдром гиперкетонемии у детей и подростков: патогенез, причины, диагностика / В.В. Смирнов, А.В. Симаков // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 36-39
 4. Шушляпіна О.В. Особливості ліпідного обміну у дітей з ожирінням та тиреопатіями / О.В. Шушляпіна // Проблеми ендокринної патології. — 2017. — N3 — С. 71-76

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТУ

 1. Варицелла-Зостер вирус как перинатальная инфекция / В.В. Маврутенков [и др.] // З турботою про дитину. — 2017. — № 2. — С. 16-19
 2. Клінічне спостереження дитини, хворої на муковісцидоз / В.А. Клименко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 108-112

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Особливості психологічного стану та клініко-інструментальних показників у дітей, хворих на вегетативну дистонію з гіпотензією, під впливом інноваційної психокорекційної програми / І.О. Мітюряєва [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 14-21
 2. Порушення метаболізму нейромедіаторів у дітей із розладами аутистичного спектра (огляд літератури та власні дані) / Л.Г. Кирилова [т ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N4 — С. 7-14

ДИТЯЧОМУ НЕФРОЛОГУ

 1. Развитие острого повреждения почек у детей с пероральными отравлениями химической этиологии / О.Л. Чугунова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 44-50

ДИТЯЧОМУ ОТОЛАРИНГОЛОГУ

 1. Ефективність застосування гомеопатичного комбінованого препарата при лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей дошкільного віку / В.Г. Майданник [и др.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 3. — С. 67-78
 2. Зайцева О.В. Острый средний отит как причина тугоухости у детей / О.В. Зайцева // Лечащий Врач. — 2017. — № 6. — С. 23-26
 3. Комбіноване застосування назального спрею мометазону фуроату та назального спрею оксиметазоліну: короткочасна ефективність і безпечність використання при сезонному алергічному риніті // Дитячий лікар. — 2017. — N 3. — С. 49
 4. Кошир П. Сравнительное исследование терапевтической эквивалентности исследуемой и стандартной фиксированной комбинации 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида в лечении боли в горле, связанной с инфекциями верхних дыхательных путей / П. Кошир // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 53-58
 5. Майданник В.Г. Ефективність препаратів рослинного походження при риносинуситах з позиції доказової медицини / В.Г. Майданник, В.В. Абабков // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 3. — С. 79-84

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Абатуров А.Е. Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 3.Разрабатываемые антибактериальные препараты / А.Е. Абатуров, Т.А. Крючко // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 67-80
 2. Абатуров А.Е. Нозоспецифические особенности редокс-процессов при острых респираторных вирусных инфекциях и хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания / А.Е. Абатуров, А.П. Волосовец, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 119-124
 3. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 1) / А. Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 133-143
 4. Абатуров А.Е. Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 4) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 125-133
 5. Роль ендогенних антимікробних пептидів у виникненні пневмонії в дітей раннього віку / Г.О. Леженко [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 2. — С. 9-13

ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТОЛОГУ-ОРТОПЕДУ

 1. Дитяча плоскостопість: огляд сучасного стану проблеми // Дитячий лікар. — 2017. — N 3. — С. 41-48

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Веселий С.В. Анатомія, фізіологія, клінічні прояви та лікування перекруту яєчка в дітей (огляд літератури) / С.В. Веселий, О.І. Юдін, М.Ю. Веселий // Здоровье ребенка. — 2017. — № 5. — С. 100-107
 2. Захарко В.П. Особливості клінічного перебігу пахвинних гриж у хлопчиків залежно від віку та методики операційного втручання / В.П. Захарко // Шпитальна хірургія. — 2017. — N1 — С. 31-36
 3. Захарко В.П. Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків / В.П. Захарко // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 30-36
 4. Романюк О.М. Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (літературні дані та власний досвід) / О.М. Романюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 2. — С. 26-31
 5. Слєпов О.К. Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей / О.К. Слєпов, М.Ю. Мигур, А.О. Журавель // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 2- С. 108-112
 6. Хирургия экстра-класса для маленьких пациентов // З турботою про дитину. — 2017. — № 2. — С. 3-5
 7. Хірургічне закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених — сучасний погляд на проблему / Т.В. Мартинюк [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 1. — С. 40-45