НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2019 р.

 1. Сучасні підходи до лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей / І. І. Незгода [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 21-26

ДИТЯЧОМУ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Функціональний стан підшлункової залози в дітей із неалкогольною жировою хворобою підшлункової залози / Ю. М. Степанов [та ін.] // Запорож. мед. журн. – 2019. – Т. 21 N 1. – С. 64-71
 2. Холод Д. А. Фоноентерографія як компонент діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонародженних в умовах інтенсивної терапії / Д. А. Холод, Д. А. Шкурупій // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 88-94
 3. Клініко-інструментальне оцінювання стану кишечника у дітей з респіраторною патологією та корекція виявлених порушень / Ю. В. Марушко [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 6. – С. 43-48

ДИТЯЧОМУ ГЕМАТОЛОГУ

 1. Шаповалова Г. А. Оцінка динаміки клінічних показників у дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з призначенням мінеральної лікувально-столової води / Г. А. Шаповалова, К. Д. Бабов // Міжнародний журнал Реабілітація та паліативна медицина. – 2018. – N 1. – С. 59-62
 2. Кучер Е. В. Иммуногенетическая характеристика детей с острой лимфобластной лейкемией / Е. В. Кучер, Е. А. Дмитренко, Ж. Н. Минченко // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. – Киев, 2019. – Том 5 № 1. – С. 49-54

ДИТЯЧОМУ ІНФЕКЦІОНІСТ

 1. Гарас М. Н. Сучасні етіопатогенетичні та клінічні особливості ротавірусної інфекції в дітей / М. Н. Гарас, У. І. Марусик // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 34-37
 2. Ентеровірусні інфекції без клінічних проявів ураження нервової системи: сучасні аспекти у дітей / О. В. Усачова [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 81-82
 3. Кириця Н. С. Застосування цитруліну малату для корекції проявів астенічного синдрому в дітей з інфекційним мононуклеозом ЕБВ-етіології / Н. С. Кириця // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 77-78
 4. Клініко-епідеміологічні особливості перебігу корової інфекції в дітей у період спалаху 2017-2018 рр. у Запорізькій області / О. В. Усачова [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 80-81
 5. Косовська Т. М. Випадок Лайм-бореліозу в дитини / Т. М. Косовська, В. О. Косовська // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 69-72
 6. Морфологічні та ультразвукові особливості фіброзу печінки в дітей з автоімунним гепатитом / В. С. Березенко [та ін.] // Патологія. – 2018. – Том 15 N 3. – С. 330-336
 7. Огієнко В. І. Клінічні прояви менінгоенцефалітів у дітей залежно від етіології / В. І. Огієнко, Л. А. Ходак // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 80
 8. Сорокман Т. В. Ехінококоз у дітей (клінічний випадок легеневого ехінококозу в дівчинки 8 років) / Т. В. Сорокман, О. В. Макарова, Н. О. Попелюк // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 62-68
 9. Шпак І. В. Ураження слизової оболонки порожнини рота при вірусних інфекціях у дітей / І. В. Шпак, В. В. Євтушенко, М. О. Дуднікова // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 82-83

ДИТЯЧОМУ КАРДІОЛОГУ

 1. Волошин О. С. Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Вісник наукових досліджень. – 2019. – N 1. – С. 28-32
 2. Особливості показників артеріального тиску в дітей у післяопераційному періоді хірургічної корекції коарктації аорти / Д. С. Хапченкова [та ін.] // Запорож. мед. журн. – 2018. – Том 20 N 6. – С. 806-810

ДИТЯЧОМУ НЕВРОЛОГУ

 1. Кириця Н. С. Застосування цитруліну малату для корекції проявів астенічного синдрому в дітей з інфекційним мононуклеозом ЕБВ-етіології / Н. С. Кириця // Актуальна інфектологія. – 2019. – Том 7 N 1. – С. 77-78
 2. Раева Т. В. Задержка речевого развития и эмоционально-поведенческие проблемы у детей раннего возраста : Обзор литературы / Т. В. Раева, А. В. Леонова // Психиатрия психотерапия и клиническая психология. – 2018. – Том 9 N 4. – С. 590-598

ДИТЯЧОМУ ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Черненко Л. М. Прогнозування перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей шляхом аналізу клініко-біохімічних показників / Л. М. Черненко // Запорож. мед. журн. – 2019. – Том 21 N 2. – С. 207-213
 2. Степаненко Т. І. Критерії тривалості проведення протизапальної терапії в дітей, які хворі на бронхолегеневу дисплазію / Т. І. Степаненко, І. М. Христосова, Г. В. Рукавиця // Запорож. мед. журн. – 2019. – Том 21 N 2. – С. 214-218

ДИТЯЧОМУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ

 1. “Важкі дихальні шляхи” в дитячій анестезіології: особливості та перспективи підвищення якості освіти лікарів / Д. В. Дмітрієв [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 100-104

ДИТЯЧОМУ ХІРУРГУ

 1. Гостре пошкодження нирок у новонародженних прооперованих в умовах штучного кровообігу в перші години життя з використанням пуповиної крові / С. С. Чернишук [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 95-99
 2. Єхалов В. В. Гіпонатріємія в дітей з хірургічною патологією / В. В. Єхалов, С. В. Єгоров, О. О. Багуніна // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 58-61
 3. Корольков А. И. Оценка эффективности применения технологии одномоментных многоуровневых хирургических вмешательств у детей с ДЦП / А. И. Корольков, П. М. Рахман // Травма. – 2018. – Том 19 N 6. – С. 66-75