НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2019 р.

 1. Kapur S. Атопічний дерматит (Канадські рекомендації) / S. Kapur, W. Watson, S. Carr // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – N 1. – С. 46-51
 2. Акаріази. Клінічні випадки із практики / Д. С. Поліщук [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 109-116
 3. Алгоритм ведения больных сифилисом с отягощенным аллергологическим анамнезом / Г. М. Бондаренко [и др.] // Дерматологія та венерологія. –  2018. – N 3. – С. 98-99
 4. Біенова М. Оцінка ефективності вакцинотерапії (“Acnevac®”) у лікуванні acne papulopustulosa / М. Біенова, Р. Кучерові // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 75-77
 5. Бардова К. О. Деякі аспекти застосування дезлоратадину для лікування хронічної кропив’янки / К. О. Бардова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 84-90
 6. Болотна Л. А. Псоріаз: вибір оптимального топічного кортикостероїдного препарату / Л. А. Болотна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 55-62
 7. Выявляемость поздних форм сифилиса у больных дерматозами / В. Н. Волкославская [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 98
 8. Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции: собственные наблюдения / И. В. Кулешов [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 98-103
 9. Зайков С. В. Алергія до контрацептивних засобів / С. В. Зайков, Т. В. Кириленко, Л. В. Міхей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – N 2. – С. 72
 10. Исследование сорбционной способности эритроцитов у больных лекарственной болезнью и распространенными дерматозами, ассоциированными с ней / Э. Н. Солошенко [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 93
 11. Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу в Рівненській області / Г. І. Мавров [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 96
 12. Когут І. Й. Клініко-економічна ефективність застосування камфорної олії при дерматиті, асоційованому з нетриманням / І. Й. Когут, С. О. Галникіна // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – N 4. – С. 69-74
 13. Колесник М. Профилактика, диагностика и терапия в дерматовенерологии / М. Колесник // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1 № 6. – С. 52-57
 14. Коляденко К. В. Ефективність супероксиддисмутази при місцевій терапії бульозного епідермолізу / К. В. Коляденко, К. Діл, К. С. Ткачишина // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 93-97
 15. Комплексная терапия больных сифилисом с применением липосомальных препаратов / Н. Н. Иванова [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 99
 16. Комплексная терапия лекарственной болезни и распространенных дерматозов, ассоциированных с ней / Э. Н. Солошенко [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 92-93
 17. Лаврушко С. І. Комплексне лікування мікроспорії волосяної частини голови у дітей / С. І. Лаврушко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 65-72
 18. Мочульська О. М. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури) / О. М. Мочульська, І. Б. Чорномидз, І. М. Горішний // Современная педиатрия. –  2018. – N 8. – С. 99-103
 19. Наумова О. А. Аллергическая реакция на никель / О. А. Наумова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – N 2. – С. 11-15
 20. Оніходистрофії при шкірних хворобах / Р. Ф. Айзятулов [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 80
 21. Рахматов А. Б. Буллезный эпидермолиз: диагностика, лечение и профилактика / А. Б. Рахматов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 36-45
 22. Рахматов А. Б. Патогенетические аспекты ладонно-подошвенных кератодермий / А. Б. Рахматов, Д. С. Джалилов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. –  2019. – N 1. – С. 9-14
 23. Реверсированный алгоритм диагностики поздних форм сифилиса / В. В. Кутовая [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 3. – С. 99-100
 24. Рекомендації з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum) / A. Wollenberg [et al.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – N 3. – С. 43-49
 25. Сыпь у ребенка: фото с пояснениями // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 103-108
 26. Стовбир Г. С. Сучасний погляд на особливості топічної та комбінованої терапії хворих на оніхомікоз / Г. С. Стовбир // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – N 1. – С. 46-52