НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

дерматолог

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.4 2017 р.

 1. Андрашко Ю.В. Новый взгляд на возможности микронидлинга: микроигольчатая редермализация кожи различных участков тела / Ю.В. Андрашко, И.А. Андрашко, Р.Р. Яремкевич // Дерматологія та венерологія. — Харків, 2017. — N 1- С. 54-59
 2. Болотная Л.А. Недержание пигмента (Блоха — Сульцбергера синдром): случай из практики / Л.А. Болотная // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 70-74
 3. Бронова И.М. Проблемы общения с больными акне и пути их преодоления лечащим врачом / И.М. Бронова // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 65-68

 1. Гілюк В.В. Значення метаболітів ендогенного азоту оксиду для розвитку патологічних станів організму. Дослідження рівня метаболітів азоту оксиду в крові та стану мікроциркуляції в шкірі хворих на справжню екзему / В.В. Гілюк // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 103-111
 2. Застосування композиції «Теобону-дитіомікоциду» з гентаміцином для місцевого лікування деяких дерматозів, ускладнених грибковою або бактеріальною мікрофлорою / В.І. Степаненко, Л.М. Шкарапута, Л.О. Наумова [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 2- С. 65-69
 3. Калюжна Л.Д. Нейрошкірні генодерматози / Л.Д. Калюжна // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N1 — С. 15-19
 4. Коган Б.Г. Досвід системного застосування комплексу натуральних рослинних засобів у лікуванні жінок, хворих на акне / Б.Г. Коган, О.С. Свирид-Дзядикевич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 51-58
 5. Коркунда С.В. Програмоване ремоделювання рубців у реконструктивно-пластичній хірургії / С.В. Коркунда, Г.А. Олійник // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N1 — С. 46-52
 6. Корольова Ж.В. Досвід лікування мікозів волосяної частини голови / Ж.В. Корольова, В.М. Боровиков // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 81-83
 7. Литинська Т.О. Комплексний диференційований підхід до лікування хворих на псоріаз із урахуванням особливостей супутньої патології органів травлення. Повідомлення 2 / Т.О. Литинська, В.І. Степаненко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 2- С. 59-64
 8. Метод определения уровней экспрессии генов, обеспечивающих синтез коллагена и эластина, в биоптатах кожи пациентов с хроническими дерматозами, сопровождающимися атрофией кожи / С.А. Костюк [и др.] // Дерматовенерология. Косметология. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 179-187
 9. Морской коллаген: доказанная эфективность перорального применения // Дерматовенерология. Косметология. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 243
 10. Наумова Л.О. Шкірні ураження при цукровому діабеті / Л.О. Наумова, Л.О. Приступюк, В.М. Конах // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 99-102
 11. Петренко А.В. Алгоритм лікування акне з урахуванням патогенетичних складових / А.В. Петренко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 44-48
 12. Петренко А.В. Зіставлення генетичної складової в родинах хворих на акне / А.В. Петренко // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N1 — С. 20-23
 13. Сравнительная оценка морфологических признаков атрофических изменений соединительной ткани дермы при заболеваниях, сопровождающихся атрофией кожи / Н.В. Клименкова [и др.] // Дерматовенерология. Косметология. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 170-178
 14. Степаненко Р.Л. Стан показників імунної системи організму у хворих на псоріаз у динаміці лікування / Р.Л. Степаненко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 15-23
 15. Сулік Я.О. Плазмотерапія (P-PRP-терапія): сучасний підхід до лікування атрофічних рубців постакне / Я.О. Сулік, О.С. Свирид-Дзядикевич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 2- С. 84-88
 16. Федорич Л.Я. Досвід терапії хворих з резистентними та тяжкими формами акне та розацеа з використанням системного ізотретиноїну LIDOSE / Л.Я. Федорич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N2 — С. 70-78
 17. Хамаде Л.М. Динамика соотношений клеток иммунной системы периферической крови больных грибовидным микозом в процессе комбинированной терапии / Л.М. Хамаде // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 2- С. 30-34
 18. Хамаде Луай Мустафа Иммунофенотипическая характеристика лимфоцитов у пациентов с грибовидным микозом на ранних стадиях заболевания / Луай Мустафа Хамаде // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N1 — С. 24-29
 19. Шилова А.А. О механизмах развития серорезистентности у пациентов с сифилисом и возможности ее преодоления / А.А. Шилова // Дерматовенерология. Косметология. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 162-169
 20. Яакубі Ранда Особливості мікробного пейзажу шкіри у хворих на вугрову хворобу / Ранда Яакубі // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N1- С. 30-33