НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

дерматолог

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.3 2017 р.

 1. Бардова К.О. Корекція порушень епідермального бар’єра в практиці дерматовенеролога / К.О. Бардова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 87-91
 2. Біловол А.М. Стан реактивності сполучної тканини у хворих на поширений псоріаз / А.М. Біловол, В.Б. Ніколаєва, Л.В. Галузинська // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 14-17
 3. Гранулематоз Вегенера: випадок з практики клінічних спостережень // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 76

 1. Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции: собственные наблюдения / И.В. Кулешов [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 1. — С. 61-64
 2. Кізіна І.Є. Диференційований підхід до комплексного лікування оніхомікозів із урахуванням коморбідних мікроциркуляторних порушень / І.Є. Кізіна // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 52-58
 3. Ковальова О.С. Особливості патогенезу, клінічних виявів та перебігу псоріазу у курців / О.С. Ковальова, В.П. Федотов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 18-24
 4. Кормилицына А.В. Роль провоспалительных цитокинов в инициации и течении угревой болезни: современный взгляд [Электронный ресурс] / А.В. Кормилицына, Н.М. Калинина // Инфекция и иммунитет. — 2017. — Т. 7 № 1. — С. 21-26
 5. Короленко В.В. Медико-соціальні аспекти псоріазу / В.В. Короленко, Р.Л. Степаненко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N — С. 46-51
 6. Нейрофіброматоз: випадок з практики клінічних спостережень // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 76
 7. Николайчук Х.Я. Клінічний випадок сімейного ламелярного іхтіозу / Х.Я. Николайчук, О.Д. Александрук, М.С. Волошинович // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 106-109
 8. Нові можливості зовнішнього лікування та косметологічного догляду хворих з акне і акнеформними дерматозами / О.О. Сизон [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 1- С. 77-84
 9. Оцінка ефективності препарату «Дермабін» при лікуванні псоріазу / В.Л. Карбовський [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N — С. 92-98
 10. Показатели иммунитета у больных атопическим дерматитом с различными полиморфизмами в генах глутатион-S-трансфераз / А.А. Кубанов [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 50-53
 11. Порівняння ефективності діагностики трихомоніазу за культуральним методом та методом полімеразної ланцюгової реакції з використанням праймерів для виявлення Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax та Pentatrichomonas hominis / П.В. Федорич [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 1- С. 65-69
 12. Тихоновская И.В. Патоморфологические проявления гнездной алопеции [Электронный ресурс] / И.В. Тихоновская, О.В. Лесничая // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 80-87
 13. Цепколенко В.О. Власний досвід застосування клітинних технологій у комплексній терапії стабільної форми вітиліго / В.О. Цепколенко, Г.В. Цепколенко, К.С. Карпенко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N1 — С. 70-75
 14. Экстракорпоральные методы терапии пузырчатки / А.А. Кубанов [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 38-41