НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.2 2019 р.

 1. Ата М.А. Дистанционное термометрическое исследование измененных кожных покровов у больных очаговой склеродермией / М.А. Ата // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 50-53
 2. Беловол А.Н. Современные тенденции в изучении коморбидности красного плоского лишая / А.Н. Беловол, C.Г. Ткаченко, Е.Г. Татузян // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 8-12
 3. Бочарова В.В. Стан ендогенних антимікробних пептидів у хворих на вугрову хворобу / В.В. Бочарова // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 26-29
 4. Керівництво з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2018 / пер. Є. Канівець // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 87-88
 5. Кравець К.І. Застосування сучасних методів у діагностиці себорейного кератозу / К.І. Кравець, О.В. Богомолець // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 59-62
 6. Мавров Г.І. Поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед споживачів психоактивних речовин: аналіз сексуальних мереж / Г.І. Мавров, В.І. Миронюк, Т.В. Осінська // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 35-42
 7. Мельник А. Очікування VS реальність: як дерматологу уникнути неприємностей із пацієнтами / А. Мельник // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 10. – С. 77-81
 8. Олейник И.А. Случай липоидного некробиоза у больной сахарным диабетом / И.А. Олейник, О.Н. Стулий // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 84-86
 9. Особливості клінічних проявів атопічного дерматиту у пацієнтів з мутацією 2282de14 в гені філагрину / І.О. Олійник [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 19-25
 10. Савоськина В.А. Онихомикоз: эпидемиология, этиопатогенез, диагностика, лечение / В.А. Савоськина // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 76-82
 11. Сариан Е.И. Биомаркеры псориаза и коморбидных состояний / Е.И. Сариан // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 43-47
 12. Сербина И.М. Коморбидность при гнездной алопеции / И.М. Сербина // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 67-70
 13. Спосіб лікування вугрової гвороби в стадії загострення, поєднаної із дисбіозом кишечнику: інформ. лист з проблеми “Дерматологія та венерологія”. Вип. 5. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 14. Спосіб лікування хворих з глибокими хронічними піодерміями: інформ. лист з проблеми “Дерматологія та венерологія”. Вип. 9. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 15. Спосіб лікування хворих на вогнищеву алопецію: інформ. лист з проблеми “Дерматологія та венерологія”. Вип. 10. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 16. Пат. 117293 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61N5/06 А61К31/4045 А61Р17/06. Спосіб лікування хворих на розповсюджений псоріаз в прогресуючій стадії / А.М. Дащук, Є.Г. Дображанська, Н.О. Пустова. – № 20161127; Заявл. 07.11.2016; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. – 4 с.
 17. Шелемба Е.И. Оценка дерматоскопической диагностики мелазмы в сравнении с применением лампы Вуда / Е.И. Шелемба, В.А. Цепколенко // Дерматологія та венерологія. – 2018. – N 2. – С. 71-75