НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

  1. Денесюк В.І. Раптова серцева смерть. Етіопатогенез, фактори ризику, стратифікація виникнення та діагностика / В.І. Денесюк, О.В. Денесюк // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 1. — С. 28-33
  2. Денесюк В.І. Серцево-легенева реанімація при раптовій серцевій смерті / В.І. Денесюк, О.В. Денесюк // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 1. — С. 34-39
  3. Йовенко И.А. Транексамовая кислота – современный золотой стандарт интенсивной терапии периоперационной и травматической кровопотери / И.А. Йовенко, И.В. Балака // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 1. — С. 14-17

  1. Насибова Э.М. Каудальный блок как компонент общей анестезии при оперативном лечении новорожденных с НЭК / Э.М. Насибова, А.Б. Гусейнова // Хирургия. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 60-66
  2. Спосіб анестезіологічного забезпечення лапароскопічних операцій у гінекології: інформ. лист з проблеми «Анестезіологія». Вип.2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 3 с.
  3. Спосіб оптимізації периоперативної інфузійної терапії у хворих високого ступеню хірургічного ризику при невідкладній патології органів черевної порожнини: інформ лист з проблеми «Анестезіологія». Вип.3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 3 с.
  4. Спосіб периоперативної інфузійної терапії у хворих середнього ступеню хірургічного ризику при невідкладній патології органів черевної порожнини: інформ. лист з проблеми «Анестезіологія». Вип. 1. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 3 с.