НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Досвід тривалих міжгоспітальних перевезень пацієнтів у критичних станах / О.С. Куц [и др.] // Екстрена медицина. — 2017. — № 5/6. — С. 58-65
 2. Ершов А.Л. Осложнения и побочные эффекты длительной искусственной вентиляции легких со стороны пищеварительной системы / А.Л. Ершов // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 32-39
 3. Курсов С.В. Аналіз результатів дослідження центральної гемодинаміки та периферичного капілярного кровообігу при різних режимах інтраопераційного рідинного забезпечення / С.В. Курсов, К.І. Лизогуб, М.В. Лизогуб // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7- С. 50-58

 1. Мультидисциплинарный подход в интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери: клинический случай / В.А. Сединкин [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 101-105
 2. Профилактика аспирации при плановых операциях. Рекомендации ASA 2017 // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 129-132
 3. Состояние кислородного бюджета у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде / М.В. Хартанович [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 89-94ї
 4. Туркевич О.М. Особливості респіраторної терапії при внутрішньочеревній гіпертензії / О.М. Туркевич, Я.М. Підгірний, О.П. Закотянський // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N7 — С. 45-49
 5. Удосконалення діагностики та інтенсивної терапії церебральної дисфункції у хворих з ішемічним інсультом / Б.М. Голдовський [та ін.] // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7- С. 95-100
 6. Физический статус пациентов по классификации ASA (Американского общества анестезиологов) // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 136
 7. Царев А.В. Целевой температурный менеджмент в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы / А.В. Царев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 59-64
 8. Целуйко В.Й. Стан систолічної функції та діастолічного наповнення міокарда у хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка на фоні Q-інфаркту міокарда лівого шлуночка протягом 6 місяців спостереження / В.Й. Целуйко, Т.А. Лозова // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N7 — С. 71-79