НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Березуцкий В.И. Современные подходы к терапии ожогового шока / В.И. Березуцкий // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 35-40.
 2. Буряк Т.О. Анестезіологічне забезпечення в реконструктивній мікрохірургії покривних тканин: вимоги та напрямки розвитку / Т.О. Буряк // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 75.
 3. Вигонюк А.В. Нові аспекти в периопераційному менеджменту інгаляційної анастезії / А.В. Вигонюк, М.Л. Гомон, Р.О. Гомон // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 75-76.

 1. Воротинцев С.І. Ефективність використання регіонарних технік знеболення в лапароскопічній хірургії у пацієнтів з ожирінням / С.І. Воротинцев, М.М. Солфілканич, О.В. Захарчук // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 76-79.
 2. Дексмедетомідин як аналгетичний адьювант при лапароскопічних холецистектомія (ЛХЕ) / В.П. Бабич [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 71.
 3. Динаміка порушень свідомості при розривах внутрішньочерепних артеріальних аневризм як фактор прогнозу ефективності інтенсивної терапії / Н.В. Матолінець [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 93-94.
 4. Європейські рекомендації по веденню масивних кровотеч та коагулопатій внаслідок травми: четверте видання. Кишеньковий довідник, швидкий довідниковий інструмент для лікарів // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 7-26.
 5. Злотник А. Остановка сердца у беременных (обзор рекомендаций American Heart Association 2015) / А. Злотник // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 7/8. — С. 15-16
 6. Інтенсивна інфузійна терапія ендотоксикозу у хворих на гангрену Фурньє / О.Б. Прийма [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 95-96.
 7. Корогод С.Н. Интенсивная терапия больных с пищевым ботулизмом / С.Н. Корогод // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 84-85.
 8. Лісний І.І. Варіації превентивної анестезії / аналгезії в онкохірургії / І.І. Лісний // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 88.
 9. Лісний І.І. Дексмедетомідин як компонент анестезії в онкохірургії / І.І. Лісний, Х.А. Закальська // Медицина болю. — 2017. — Том 2 № 1. — С. 34-40
 10. Луцик С.А. Вибір методу знеболення у пацієнтів похилого віку з вихідною серцевою недостатністю / С.А. Луцик // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 89-91.
 11. Осадчий О. Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології / О. Осадчий // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 25-29
 12. Охотнікова О.М. Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям із бронхіальною астмою / О.М. Охотнікова // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 19-30
 13. Післяопераційна мультимодальна аналгезія / М.Л. Гомон [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1- С. 82-83.
 14. Посадова інструкція лікаря-анестезіолога вищої кваліфікаційної категорії (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 1- С. 36-39
 15. Солтані Р.Е. Роль синдрому сонного апное у фомуванні соматичної патології та ризику ускладнень в анестезіологічній практиці / Р.Е. Солтані // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 96-98.
 16. Сорокина Е.Ю. Эффективность методов периоперационного обезболивания больных с ожогами / Е.Ю. Сорокина, Т.А. Буряк, Д.П. Лещев // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 43-50.
 17. Фесенко В.С. Паравертабельне знеболювання пологів: шестирічний досвід / В.С. Фесенко, Л.Г. Назаренко, О.М. Настенко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 99-100.
 18. Черній В.І. Перспективи застосування протоколів ERAS у бариатричній хірургії / В.І. Черній, В.В. Євсєєва // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 29-34.