НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2019 р.

 1. “Важкі дихальні шляхи” в дитячій анестезіології: особливості та перспективи підвищення якості освіти лікарів / Д. В. Дмітрієв [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 100-104
 2. Вираження апоптичних реакцій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при аортокоронарному шунтуванні в умовах штучного кровообігу залежно від схеми анестезіологічного забезпечення / О. М. Дружина [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2019. – N 1. – С. 69-72
 3. Георгіянц М. А. Гемодинамічна підтримка при септичному шоку в дітей. Дискусійні питання у світлі останніх консенсусів / М. А. Георгіянц, В. А. Корсунов // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 4. – С. 19-27
 4. Горкавый Е. А. Изменения центральной и периферической гемодинамики при различных методах обезболивания в хирургии колоректального рака / Е. А. Горкавый, И. И. Лесной // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 57-63
 5. Денисенко А. І. Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час ендовідеохірургічних втручань на органах черевної порожнини / А. І. Денисенко // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 11. – С. 65-67
 6. Досвід використання провідникової анестезії при наданні травматологічної допомоги військовослужбовцям з вогнепальними пораненнями кінцівок / А. Ю. Кіх [та ін.] // Військова медицина України. – 2018. – Том 18 N 1. – С. 40-43
 7. Епідуральна аналгезія в пологах. Який об’єм інформації необхідно надати жінці? / Н. В. Титаренко [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. – 2019. – № 1. – С. 12-20
 8. Коломаченко В. І. Показники гемодинаміки при артропластиці кульшового суглоба в умовах різних методів знеболювання / В. І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 12. – С. 50-54
 9. Коломаченко В. І. Ускладнення та небажані явища під час операції артропластики кульшового суглоба в умовах регіонарної анестезії / В. І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 60-64
 10. Кріштафор А. А. Структура сучасної цивільної політравми на етапі надання третинної допомоги у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні / А. А. Кріштафор // Медицина неотложных состояний. – 2019. – N 1. – С. 117-121
 11. Курсов С. В. Кровопотеря / С. В. Курсов, В. В. Никонов, С. Н. Скороплет // Медицина неотложных состояний. – 2019. – N 1. – С. 11-25
 12. Ліпич О. П. Динаміка глікемії плазми крові як фактор адекватного анестезіологічного забезпечення та антистресового захисту ургентних абдомінальних оперативних втручань / О. П. Ліпич, В. А. Лісецький // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 73-76
 13. Некоторые вопросы патологии гемостаза и ДВС-синдрома / В. В. Никонов [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2019. – N 1. – С. 26-37
 14. Обзор обновлений зарубежных клинических рекомендаций по анестезиологии и реаниматологии за 2018 год // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 109-113
 15. Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій у пацієнтів з цукровим діабетом / В. П. Бабич [та ін.] // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2018. – N 1. – С. 56-61
 16. Письменский С.В. Особенности применения спинально-эпидуральной анальгезии родов / С. В. Письменский, А. В. Пырегов, О. Р. Баев // Экстренная медицина. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 266-270
 17. Салех Е. Н. Внутривенные анестетики с позиций химической безопасности в хирургии / Е. Н. Салех, Л. М. Шафран // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2018. – № 5/6. – С. 3-14
 18. Титаренко Н. Знеболення пологів у жінок із рубцем на матці / Н. Титаренко // З турботою про жінку. – 2018. – № 9. – С. 10-12
 19. Тютюнник А. Г. Односторонняя спинальная анестезия с использованием малой дозы (5 мг) гипербарического бупивакаина при артроскопических операциях на коленном суставе / А. Г. Тютюнник, Г. В. Панченко, А. В. Царев // Медицина неотложных состояний. – 2019. – N 1. – С. 128-133
 20. Фесенко У. А. Периопераційна серцево-легенева реанімація / У. А. Фесенко, С. О. Дубров // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 7-34
 21. Фищенко Я. В. Опыт применения каудальных эпидуральных блокад при болевом синдроме пояснично-крестцового отдела позвоночника / Я. В. Фищенко, И. В. Рой // Український медичний часопис. – 2019. – Т. 2 № 2. – С. 30-33
 22. Чаплинський Р. П. Анестезіологічне забезпечення лапароскопічних гінекологічних операцій: новий погляд / Р. П. Чаплинський, Р. А. Сафонов, А. В. Омельченко-Селюкова // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 93-97
 23. Юрченко О. Н. Комбинированная внутривенная анестезия в оперативной гинекологии одного дня / О. Н. Юрченко // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2018. – № 3/4. – С. 141-144