НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

анестезіолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Анатомія та патофізіологія пошкодження спинного мозку, пов’язані з проведенням нейроаксіальної анестезії / О.А. Лоскутов [та ін.] // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N4 — С. 61-77
 2. Беляев А.В. Вазоплегик для купирования нарушений периферической перфузии у пациентов с шоком? / А.В. Беляев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 115
 3. Беляев А.В. Как вводить салуретики при острой декомпенсации сердечной недостаточности / А.В. Беляев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 116

 1. Беляев А.В. Один из вариантов купирования озноба после операции / А.В. Беляев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 125
 2. Беляев А.В. Эффективность статинов при сепсисе / А.В. Беляев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 128
 3. Ефективність та безпечність внутрішньовенної інфузії лідокаїну для знеболення під час лапароскопічних холецистектомій / В.П. Бабич [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2017. — № 2. — С. 30-34
 4. Матолінець Н.В. Досвід проведення відеоларингоскопії при інтубації трахеї за екстреними показаннями в практиці лікаря-анестезіолога / Н.В. Матолінець, Ю.О. Яськів, М.В. Шпитко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2017. — № 2. — С. 57-62
 5. Москвичев В.Г. Ургентные состояния при опийной наркомании / В.Г. Москвичев // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 110-114
 6. Новицкая-Усенко Л.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике врача-анестезиолога / Л.В. Новицкая-Усенко // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 9-15
 7. Павлов О.О. Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4- С. 53-56
 8. Постернак Г.И. Место кровоостанавливающего жгута в современном алгоритме временной остановки кровотечения на догоспитальном этапе / Г.И. Постернак, В.В. Лесной // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 57-60
 9. Ранолазин может оказаться эффективным при легочной гипертензии // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 126
 10. Связь между показателями тропонина и эхокардиограммы и смертностью при остром ишемическом инсульте // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 4. — С. 127
 11. Сорокина Е.Ю. PEP uP протокол энтерального питания в клинике критических состояний / Е.Ю. Сорокина, С.А. Дубров // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2017. — № 2. — С. 13-20
 12. Тарасенко С.О. Синдром тиреотоксикозу: ризики для анестезіолога / С.О. Тарасенко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2017. — № 2. — С. 23-29