НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019 р.

  1. Бабіна Ю.М. Анальгезія при коморбідних патологіях у дітей – клінічна оцінка найчастіших патологічних станів у практиці лікаря–анестезіолога / Ю.М. Бабіна // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 3. — С. 33-43
  2. Гаас А.І. Регіонарна анестезія: традиції та інновації / А.І. Гаас, Д.О. Коваль, О.О. Гаас // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 2. — С. 39-52
  3. Ефективність регіонарних технік аналгезії в абдомінальній хірургії в пацієнтів з ожирінням / С.І. Воротинцев [и др.] // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 229-235
  4. Зукін В.Д. Вибір методу анестезії у вагітних з аномалією Арнольда–Кіарі / В.Д. Зукін, Є.В. Гріжимальський, А.Й. Гарга // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 2. — С. 75-79
  5. Лісний І.І. Порівняння ефективності двох варіантів превентивної аналгезії в онкохірургії / І.І. Лісний // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 3. — С. 44-50
  6. Мельник С.В. Динаміка показників церебральної оксиметрії при різних методиках загальної анестезії на етапах трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань у хворих з обтураційною жовтяницею / С.В. Мельник // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 30-32
  7. Мультимодальна періопераційна аналгезія при малоінвазивних втручаннях на грудній залозі / Д.Є. Коренюк [и др.] // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 1. — С. 43-46
  8. Пат. 127115 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61М21/00 А61К31/167 А61Р23/00. Спосіб анестезіологічного забезпечення при операціях аортокоронарного шунтування, що проводяться в умовах штучного кровообігу / О.А. Лоскутов [и др.]. — № 201804159; Заявл. 16.04.2018; Опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. — 3 с.
  9. Современные методы решения проблемы гипотермии в условиях реанимационно-анестезиологических отделений // Хирургия. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 3. — С. 397-398