НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Анестезиологическое сопровождение при «гибридных» операциях на сосудах нижних конечностей / Ю.П. Федоров [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 98
 2. Бєлих О.В. Вивчення проблеми застосування регіонарних методів анестезії при лапароскопічних операціях в осіб похилого віку / О.В. Бєлих // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 60-61
 3. Борисова В.И. Анестезиологическое обеспечение при травматологической операции у пациентки с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящейся на программном гемодиализе (клинический случай и обзор литературы) / В.И. Борисова, С.А. Дубров, В.Н. Лянскорунский // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 2. — С. 95-104

 1. Використання «wide awake» анестезії для покращення результатів сухожильно–м’язових транспозицій на кисті / А.А. Безуглий [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 43-45
 2. Галушко О.А. Корекція порушень обміну натрію в пацієнтів відділень інтенсивної терапії: старі методи і сучасні підходи / О.А. Галушко, М.В. Болюк // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 2. — С. 40-47
 3. Галушко О.А. Результати застосування удосконаленого алгоритму інтенсивної терапії хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті / О.А. Галушко, С.І. Бабак // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 3. — С. 49-52
 4. Гриценко С.Н. Интенсивная терапия тромбоэмболии легочной артерии / С.Н. Гриценко, И.В. Мизиненко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 64-65
 5. Губанов О.В. Вибір анестезіологічної тактики при хірургічний корекції вроджених вад нижніх кінцівок у дітей раннього віку в залежності від комборбідності / О.В. Губанов, А.М. Георгіянц // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 65
 6. Дзюба Д.О. Можливості застосування каудальної анестезії в рентгенендоваскулярній хірургії / Д.О. Дзюба, С.В. Верещагін // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 67-68
 7. Досвід невідкладної лапароскопії у хворих з підвищеним ризиком оперативного втручання / М.І. Тутченко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 12-14
 8. Іванюшко О.В. Патофізіологічні аспекти анестезіологічного супроводу пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу в амбулаторній практиці / О.В. Іванюшко // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 3. — С. 89-94
 9. Інфузійна детоксикаційна терапія у хворих з ендотоксикозом / А.В. Старіков [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 94
 10. Клигуненко Е.Н. Анализ состояния водных секторов и центральной гемодинамики у больных в ургентной абдоминальной хирургии при рестриктивной инфузионной тактике / Е.Н. Клигуненко, О.В. Кравец // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 73-74
 11. Ключові аспекти діагностики і седації пацієнтів із гострим алкогольним психозом у відділенні інтенсивної терапії / І.А. Кучинська [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 2. — С. 76-83
 12. Комбінована анастезія (спіно-епідуральна) при операції тотального ендопротезування кульшового суглоба / М.С. Матвійчук [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 86
 13. Конончук С.Н. Выбор метода анестезиологического обеспечения в зависимости от результатов прогноза развития интраоперационной гипотензии / С.Н. Конончук, Г.В. Илюкевич, М.С. Абрамович // Экстренная медицина. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 68-77
 14. Корольков О.Ю. Унилатеральная спинальная анестезия с использованием изобарического раствора анестетика / О.Ю. Корольков, А.В. Годунов, Р.В. Копылов // Экстренная медицина. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 94-99
 15. Крутько О.М. Використання епідуральної анестезії інтервенційної хірургії / О.М. Крутько, В.Г. Середенко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 82
 16. Лизогуб М.В. Особливості перебігу спінальної анестезії при оперативних втручаннях в положенні на животі / М.В. Лизогуб, М.А. Георгіянц // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 83
 17. Лизогуб М.В. Спінальна анестезія при оперативних втручаннях на хребті у положенні на животі / М.В. Лизогуб, М.А. Георгіянц // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 2. — С. 74-78
 18. Мазур Г.М. Моделювання прогнозу при септичному шоці / Г.М. Мазур // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 85-86
 19. Марков Ю.І. Аспекти анестезіологічного забезпечення хірургічного лікування пацієнтів старших вікових груп / Ю.І. Марков // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 2. — С. 132-138
 20. Марков Ю.І. Філософські проблеми сучасної анестезіології / Ю.І. Марков, С.В. Пустовіт // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 2. — С. 52-57
 21. Могильник А.І. Синдром системного капілярного витоку та методи його корекції в інтенсивній терапії критичних станів / А.І. Могильник // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 57-61
 22. Особливості анестезіологічної допомоги постраждалим при вогнепальних пораненнях в умовах збройного конфлікту / Г.П. Хитрий [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 101-102
 23. Особливості формування больової реакції в післяопераційому періоді при використанні загального знеболювання / А.В. Вигонюк [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 62
 24. Оцінка показника вентиляційного тиску для контролю механічної вентиляції / В.П. Фрончко [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 100
 25. Пасечник Г.П. Использование препаратов на основе церулоплазмина в интенсивной терапии. Обзор литературы / Г.П. Пасечник, В.В. Бедный, В.Н. Орел // Экстренная медицина. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 124-129
 26. Перший досвід використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при операціях аортокоронарного шунтування / О.А. Лоскутов [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 2. — С. 96-101
 27. Підгірний Я.М. Гостра печінкова дисфункція і вагітність / Я.М. Підгірний // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 3. — С. 11-17
 28. Полінчук І.С. Проблема складної інтубації трахеї в анестезіологічній практиці / І.С. Полінчук, І.М. Полінчук // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 91-92
 29. Профілактика інтраневрального введення анестетика за допомогою шприца великого об’єму / А.А. Альбокрінов [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 2. — С. 68-73
 30. Салех Е.Н. Патофизиологические особенности анестезиологического обеспечения при холецистэктомии / Е.Н. Салех // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 62-55
 31. Сучасна парадигма анестезіологічної безпеки / І.С. Полінчук [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 91
 32. Сучасні можливості інтенсивної терапії хворих з декомпенсованим перебігом ХОЗЛ / І.І. Тітов [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 95
 33. Федосюк Р.М. Проект періопераційного тригерного інструменту як механізму ретроспективної ідентифікації несприятливих подій в анестезіологічній практиці / Р.М. Федосюк, О.М. Ковальова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2018. — N 1. — С. 30-36
 34. Черній В.І. Чи є альтернатива фентанилу в схемі інтраопераційної мультимодальної аналгезії під час лапароскопічних баріатричних втручань у пацієнтів з морбідним ожирінням? / В.І. Черній, В.В. Євсєєва // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 102