НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Romer T. Симтоматична міома матки: цільова медикаментозна терапія: Консенсусна позиція експертної зустрічі / T. Romer, K. Doubek, D. Foth // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 35-41
 2. Бардова К.О. Вульвовагінальний кандидоз: особливості перебігу та корекції / К.О. Бардова, М.Е. Баринова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 12-14
 3. Вдовиченко Ю.П. Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 28-31

 1. Ведення вагітних зі спадковими коагулопатіями (частина 1) // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 38-44
 2. Венцковская И.Б. Терапия генитальных специфических воспалительных заболеваний — возможности повышения эффективности / И.Б. Венцковская, А.С. Загородняя // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 649-656
 3. Вигівська Л.М. Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій / Л.М. Вигівська, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 98-101
 4. Воскресенский С.Л. Исходы родов у пациенток, получивших стационарное лечение по поводу угрозы невынашивания в I триместре беременности / С.Л. Воскресенский, В.Л. Тришина // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 550-554
 5. Герасімова Т.В. Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції / Т.В. Герасімова, О.В. Морозова, О.М. Гопчук // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 35-40
 6. Голяновський В. Покращення репродуктивних наслідків шляхом виконання процедури локальної екскоріації ендометрію / В. Голяновський // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 45-47
 7. Голяновський О.В. Вагінальна гістеректомія. Удосконалення методики проведення операції / О.В. Голяновський, І.А. Губар, Д.В. Кульчицький // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 10-14
 8. Гончарук Н.П. Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій / Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 123-126
 9. Гормональная контрацепция у несовершеннолетних и женщин молодого возраста, взаимосвязь с исходами беременности и родов / П.Н. Веропотвелян [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 86-92
 10. Городенчук З. Маса тіла, її приріст та ускладнення вагітності / З. Городенчук // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 16-18
 11. Городенчук З. Пренатальний мікробіоценоз: корисні та шкідливі ефекти / З. Городенчук // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 28-30
 12. Григоренко А.Н. Варикозное расширение вен малого таза и венозный конгестивный синдром: Дифференцированный подход при выборе метода контрацепции, лечения и профилактики / А.Н. Григоренко, А.Б. Гордийчук // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 42-52
 13. Диндар О.А. Ризики невиношування вагітності у жінок з надмірною масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом / О.А. Диндар, В.О. Бенюк, Л.Д. Ластовецька // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 78-81
 14. Дука Ю.М. Генетичні поліморфізми та система гемостазу у жінок із загрозою невиношування залежно від маси тіла (частина 1) / Ю.М. Дука // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 7-8
 15. Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту / В.І. Пирогова [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 74-77
 16. Жабченко И.А. Современные представления о патогенезе и лечении воспалительных заболеваний нижних отделов половых путей у женщин / И.А. Жабченко // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 5. — С. 5-11
 17. Жилка Н.Я. Ведення пацієнток з лейоміомою матки. Консервативні методи лікування (Огляд канадського клінічного керівництва SOGC) / Н.Я. Жилка // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 86-91
 18. Когут Ю. Тяжелые менструальные кровотечения: современные подходы в диагностике и лечении / Ю. Когут // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 19
 19. Козуб М.Н. Методика реабилитации пациенток с прогрессирующей трубной беременностью после органосохраняющего оперативного лечения с применением противоспаечных барьеров / М.Н. Козуб // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 3. — С. 44-48
 20. Корнацька А.Г. Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки / А.Г. Корнацька, Г.В. Чубей, М.А. Флаксемберг // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 107-110
 21. Костіков В.В. Особливості оперативного лікування гінекологічних захворювань лапаротомічним та лапароскопічним доступом у жінок з екстрагенітальною патологією / В.В. Костіков // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 111-114
 22. Костюк А.Л. Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / А.Л. Костюк // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 83-85
 23. Лечение сочетанного прогрессирующего первичного варикозного расширения вен нижних конечностей, промежности, наружных половых органов во время беременности / В.Н. Антонюк-Кисель [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 555-561
 24. Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу) / В.М. Антонюк-Кисіль [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 57-62
 25. Майоров М.В. Местное лечение вагинальных инфекций / М.В. Майоров, С.И. Жученко // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 5. — С. 27-35
 26. Макарчук О.М. Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників / О.М. Макарчук, Н.І. Матвійків // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 31-34
 27. Макарчук О.М. Характеристика репродуктивного потенциала у женщин с нарушением становления менструальной функции в пубертате, методы профилактики и коррекции / О.М. Макарчук, В.Б. Дзьомбак // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 522-529
 28. Мельник О.В. Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні / О.В. Мельник // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 94-97
 29. Менеджмент беременности с имплантацией в области рубца на матке: отчет о случае // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 143-146
 30. Менеджмент тазовых предлежаний плода // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 134-142
 31. Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії / В.О. Бенюк [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 115-117
 32. Можливості підвищення природної фертильності. Основні положення Практичного комітету Американського товариства репродуктивної медицини // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 5. — С. 52-57
 33. Мравян С.Р. Случай спонтанно наступившей беременности у пациентки с синдромом Зиверта–Картагенера / С.Р. Мравян, И.О. Шугинин // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 5. — С. 58-63
 34. Набхан О.В. Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують / О.В. Набхан // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 71-73
 35. Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклампсией / Н.В. Аббасова [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 69-72
 36. Ошовський В.І. Особливості рухової активності плодів у ІІІ триместрі вагітності: результати проспективного когортного дослідження / В.І. Ошовський, О.Г. Соловей // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 66-68
 37. Передчасний розрив плодових оболонок у термін гестації 22-28 тижнів. Особливості тактики ведення вагітності (частина 2) / І.В. Поладич [и др.] // З турботою про жінку. — 2017. — № 7. — С. 25-27
 38. Пирогова В.І. Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності — аспекти лікувальної тактики / В.І. Пирогова, О.О. Ошуркевич // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 78-82
 39. Подольський Вл.В. Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку / Вл.В. Подольський, В.В. Подольський // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 132-136
 40. Показатели системного иммунитета у женщин с персистирующей формой латентной папилломавирусной инфекции шейки матки после вакцинации против ВПЧ / О.Л. Дола [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 581-586
 41. Резников А.Г. Утрожестан® — прогестерон с доказанной безопасностью для матери и плода / А.Г. Резников, С.Н. Занько // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 657-667
 42. Синдром поликистозных яичников: забота о женском здоровье // Український медичний часопис. — 2017. — № 5. — С. 126-129
 43. Цубанова Н.А. Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами / Н.А. Цубанова, А.В. Барская, Т.Д. Губченко // Здоровье женщины. — 2017. — № 4. — С. 47-52
 44. Шурпяк С.А. Эффективность и безопасность МГТ в зависимости от типа, пути введения эстрогенов и вида прогестагена : Анализ данных клинических исследований и международных рекомендаций / С.А. Шурпяк // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 72-80
 45. Щербина Н.А. Рациональная подготовка родовых путей как метод снижения травматизма мягких тканей в родах / Н.А. Щербина, В.В. Бобрицкая, О.П. Липко // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 91-95
 46. Юренева С.В. Альтернативный путь решения специфических проблем перименопаузы / С.В. Юренева, Л.М. Ильина // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 4. — С. 685-693