НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Авраменко Н.В. Вплив гормональної контрацепції на слизову оболонку шийки матки у жінок з надмірною масою тіла / Н.В. Авраменко, І.Б. Грідіна // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 120-122
 2. Бенюк В.О. Мікроекосистема піхви у жінок репродуктивного віку і методи її корекції / В.О. Бенюк, О.А. Щерба // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 44-50
 3. Бисага Н.Ю. Особливості гормонального статусу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі / Н.Ю. Бисага // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 71-73

 1. Бойко В.І. Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки / В.І. Бойко, Ю.С. Воліна-Стахорна // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 93-95
 2. Булавенко О.В. Корекція біоценозу піхви із застосуванням Лактагелю після проведення гінекологічних операцій / О.В. Булавенко, В.О. Рудь, С.А. Босий // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 116-118
 3. Влияние пробиотиков на перинатальные исходы у пациенток с высоким риском преждевременных родов / N. Kirihara [и др.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 124-129
 4. Голяновський О.В. Сучасні підходи до лікування бактеріального вагінозу та змішаних неспецифічних вагінітів / О.В. Голяновський, В.В. Мехедко, М.А. Будченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 89-95
 5. Гончарук Н.П. Партнерські пологи як шлях до зниження кесарева розтину у жінок з аномаліями пологової діяльності / Н.П. Гончарук, Н. Р. Ковида // Сімейна медицина. – 2017. – № 3. – С. 148-150
 6. Гопчук О.М. Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи / О.М. Гопчук // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 88-92
 7. Довгань А.А. Оптимізація прегравідарної підготовки жінок з міомою матки / А.А. Довгань // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 59-60
 8. Каминский В.В. Новые аспекты в лечении лейомиомы матки, ассоциированной с эндометриозом / В.В. Каминский, Е.В. Прокович // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 32-35
 9. Клінічна ефективність вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, у користувачів акушерського песарію при неспецифічному вагініті / Д.Г. Коньков [и др.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 52-58
 10. Корниенко С.М. Взаимосвязь мелатонина с качеством жизни и свойствами личности пациенток c патологией эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде / С.М. Корниенко // Запорожский медицинский журнал. – 2017. – Том 19 N 4. – С. 472-475
 11. Костюк А.Л. Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / А.Л. Костюк // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 96-98
 12. Мельников С.М. Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія / С.М. Мельников, О.Ф. Тацький // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 99-106
 13. Мікробіологічне обґрунтування формування та розвитку вульвовагінального кандидозу / Н.Д. Яковичук [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. – 2017. – Том 19 N 4.- С. 467-171
 14. Нові можливості у лікуванні міом тіла матки – HIFU-технологія / Т.М. Козаренко [и др.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 47-51
 15. Овчарук В.В. Структурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних / В.В. Овчарук, А.В. Бойчук, Ю.М. Орел // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2017. – N 3- С. 84-87
 16. Орлова В.В. Роль мелатоніну у репродуктивній реалізації жінок з безплідністю / В.В. Орлова, Л.В. Суслікова // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 99-104
 17. От недостаточности лютеиновой фазы к гипоталамо-гипофизарно-яичниковой дисфункции / В.А. Заболотнов [и др.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 35-39
 18. Раціональне ведення пологів. Сучасні підходи до проведення переіндукції та індукції пологів // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 14-15
 19. Систематический обзор первичных исходов, их оценка в результатах рандомизированных исследований, изучающих лечение преэклампсии / J. Duffy [и др.] // Здоровье женщины. – 2017. – № 7. – С. 139-142
 20. Цубанова Н.А. Нормализация микробиоты в гинекологической практике. Критерии выбора пробиотика / Н.А. Цубанова, Т.В. Севастьянова, Э.С. Цубанова // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 21-26
 21. Шаповал О.С. Особенности цитокинового типа регуляции иммунного ответа у женщин с эндометриоидными кистами яичников / О.С. Шаповал, Л.Л. Воронцова // Запорожский медицинский журнал. – 2017. – Том 19 N 5. – С. 613-618
 22. Шиянова С.В. Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки / С.В. Шиянова // Здоровье женщины. – 2017. – № 8. – С. 96-98