НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

гінеколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Webber L. Руководство Европейского общества по репродукции и эмбриологии человека (ESHRE): тактика ведения женщин с преждевременной недостаточностью яичников / L. Webber, M. Davies, P. Anderson // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 41-48
 2. Аксьонова А.В. Атерогенні прогностичні маркери прееклампсії (Аналітичний огляд літератури та власні спостереження) / А.В. Аксьонова // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 140-143
 3. Бурган М. Накладання шва на розширену шийку матки при вагітності двійнею / М. Бурган // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 7-9

 1. Бутіна Л.І. Лікування порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи / Л.І. Бутіна // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 70-74
 2. Вдовиченко Ю.П. Аналіз випадків абдомінального розродження при аномаліях пологової діяльності / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 103-106
 3. Волик Н. Кістозно змінена плацента (ехографічна діагностика плацентарної мезенхімальної дисплазії) / Н. Волик // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 20-21
 4. Волик Н. Мультипараметричний ехографічний моніторинг масивного субхоріального тромбозу плаценти / Н. Волик // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 20-23
 5. Воробей Л.І. Особливості моніторингу стану плода у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом / Л.І. Воробей // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 111-114
 6. Голяновський В. Ведення монохоріальної вагітності двійнею (частина 5) / В. Голяновський // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 25-27
 7. Голяновський В. Ведення пологів при тазовому передлежанні / В. Голяновський // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 36-40
 8. Голяновський В. Ведення пологів при тазовому передлежанні. Сучасні практики ведення (частина 2) / В. Голяновський // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 43-47
 9. Голяновський В. Післяпологові кровотечі: профілактика і ведення хворих (частина 3) / В. Голяновський // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 28-31
 10. Голяновський О.В. Профілактика ускладнень вагінальної гістеректомії / О.В. Голяновський, І.А. Губар, Д.В. Кульчицький // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 119-123
 11. Городенчук З. Медикаментозний аборт. Чи можливо повернути час назад? / З. Городенчук // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 32-35
 12. Городенчук З. Пролапс тазових органів у жінок. Фактори ризику та можливості їх корекції / З. Городенчук // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 32-33
 13. Гребініченко А. Маловоддя як маркер перинатальних ускладнень / А. Гребініченко // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 22-24
 14. Дощечкин В.В. Симптом «Морской актинии» в диагностике функции фаллопиевых труб / В.В. Дощечкин // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 14-18
 15. Дубоссарская Э.М. Обсуждение нового подхода к менеджменту синдрома поликистозных яичников / Э.М. Дубоссарская // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 45-48
 16. Експресія мРНК генів запального компоненту імунної відповіді в період передбачуваного вікна імплантації у жінок зі звичним невиношуванням вагітності в програмах ДРТ / К.П. Головатюк [и др.] // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 26-30
 17. Ємець Н. Рак молочної залози: про що варто пам’ятати акушеру-гінекологу? / Н. Ємець // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 64-67
 18. Жабченко И.А. Особенности течения и ведения подростковой беременности. Медико-социальные аспекты / И.А. Жабченко // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 48-50
 19. Жук С.І. Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у III триместрі вагітності / С.І. Жук, В.І. Ошовський, О.Г. Соловей // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 107-110
 20. Инновации в лечении нарушений менструального цикла и аномальных маточных кровотечений // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 50-51
 21. Красій Л. Імплантація у рубець після кесаревого розтину. Як можна визначити патологічно прирощену плаценту та що казати пацієнтам / Л. Красій // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 41-44
 22. Лехновська Т. Оперативні пологи: вакуум-екстракція, акушерські щипці чи кесарів розтин? / Т. Лехновська // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 34-37
 23. Лигирда Н.Ф. До питання діагностики дисплазій епітелію шийки матки, що супроводжується кератозом / Н.Ф. Лигирда, М.С. Кротевич // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 24-27
 24. Лікування дисплазій епітелію шийки матки на тлі гіперпроліферативних захворювань тіла матки в жінок репродуктивного віку / В.К. Кондратюк [и др.] // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 52-57
 25. Матвійків Н.І. Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників / Н.І. Матвійків, О.М. Макарчук // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 128-131
 26. Местное лечение инфекционного вагинита: влияние комбинированных препаратов на рост лактобактерий // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 115-118
 27. Назаренко Л.Г. Купирование боли при некоторых видах акушерской патологии: место нестероидных противовоспалительных препаратов (Клиническая лекция) / Л. Г. Назаренко // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 9-13
 28. Нові настанови стандартизують розрахунки очікуваних пологів за датами // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 10-11
 29. Оптимизация лечения пациенток с фолликулярными кистами яичников / И.В. Лахно [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 124-126
 30. Патология эклампсии: серия вскрытий / J.L. Hecht [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 152-157
 31. Передчасний розрив плодових оболонок у термін гестації 22-28 тижнів. Особливості тактики ведення вагітності (частина 1) / І.В. Поладич [и др.] // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 38-42
 32. Пирогова В І. Репродуктивний анамнез жінок із післяпологовими гнійно-септичними ускладненнями / В.І. Пирогова, Ю.Р. Фейта // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 65-68
 33. Роль гиперпролактинемии в генезе стресс-индуцированного бесплодия и возможности ее коррекции / Т.Ф. Татарчук [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 31-39
 34. Роль ендотеліальної дисфункції в генезі розвитку клінічних проявів клімактеричного синдрому в жінок у пременопаузі / О.В. Занько [и др.] // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 58-63
 35. Романенко Т. Г. Особливості менструальної функції у жінок з безплідністю на тлі патології щитоподібної залози / Т.Г. Романенко, О.І. Чайка // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 40-44
 36. Рыкова О. Гипертолактинемия: когда и что лечить / О. Рыкова // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 13-14
 37. Современные подходы к лечению тяжелых менструальных кровотечений у женщин репродуктивного возраста // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 29-30
 38. Современный взгляд на проблему воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / З.М. Дубоссарская [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 6. — С. 57-64
 39. Школа женского здоровья. Беременность высокого риска // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 8-13
 40. Шурпяк С.О. Оцінка ефективності корекції клімактеричного синдрому в жінок перименопаузального періоду з репродуктивними порушеннями в анамнезі / С.О. Шурпяк, В.І. Пирогова, М.Й. Малачинська // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 5. — С. 65-68