НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2019 р.

 1. Артьоменко В.В. Плацентарний синдром як імовірний фактор ризику розвитку прееклампсії (Огляд літератури) / В.В. Артьоменко, Л.І. Берлінська // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 113-117
 2. Басюга І.О. Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних з маловоддям / І.О. Басюга // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 81-83
 3. Бурка О.А. Мікоплазма геніталіум — таємний руйнівник / О.А. Бурка, Н.Ф. Лигирда // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 10-14
 4. Воробей Л.І. Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі / Л.І. Воробей // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 66-68
 5. Герзанич С.О. Алгоритм прогнозування невиношування вагітності в умовах природного йодного дефіциту / С.О. Герзанич, О.Ю. Мулеса // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 48-51
 6. Герман Ю.В. Спокуса кесаревим розтином. (Основні NB! модифікованої методики) / Ю.В. Герман, Д.О. Григурко // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 22-25
 7. Дарій О.С. Оптимізація тактики використання допоміжних репродуктивних технологій у подружніх пар з обтяженим генетичним анамнезом / О.С. Дарій // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 103-106
 8. Диндар О.А. Ефективність застосування препарату Магнефар В6 в акушерській практиці / О.А. Диндар // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 58-64
 9. Долим К.С. Острые гинекологические заболевания в неотложной хирургической практике / К.С. Долим, А.Ш. Абдумажидов, З.З. Тухтамурод // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 60-61
 10. Дубоссарская З.М. Концептуальная модель необходимости преодоления климактерических расстройств (Клиническая лекция) / З.М. Дубоссарская // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 109-112
 11. Дубчак А.Є. Вагінальний мікробіом у жінок з безплідністю, яким було проведено хірургічне лікування на придатках матки / А.Є. Дубчак, О.В. Мілєвський, Н.М. Обейд // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 98-102
 12. Жабченко І.А. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу) / І.А. Жабченко, О.Р. Сюдмак // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 122-126
 13. Жук С.И. Междисциплинарный подход в менеджменте хронической тазовой боли у женщин / С.И. Жук, О.А. Гордийчук // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 87-91
 14. Заболотін А.В. Діагностика та ендоскопічне лікування аномалій розвитку матки / А.В. Заболотін // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 94-97
 15. Захаренко Н.Ф. Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, І.М. Ретунська // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 96-101
 16. Зыгмунт М. Прогестерон — новый взгляд на давно известное лекарство (Обзор литературы) / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 121-128
 17. Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: Placenta percreta (Випадок з практики) / О.В. Голяновський [та ін.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 19-24
 18. Камилова М.Я. Особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы у многорожавших женщин с анемией / М.Я. Камилова, Дж.М. Хокимов, З.Н. Салимова // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 43-46
 19. Коньков Д.Г. Особливості терапії безсимптомної бактеріурії у вагітних, які мали в анамнезі передчасні пологи / Д.Г. Коньков, А.В. Старовєр // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 52-56
 20. Кузик Ю.І. Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок із безплідністю: зіставлення результатів ультрасонографічних та патоморфологічних досліджень ендометрія / Ю.І. Кузик, Г.М. Чорненька // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 129-133
 21. Лахно И.В. Применение влагалищной формы Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium — обоснованный выбор в лечении вагинальных инфекций / И.В. Лахно // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 90-92
 22. Літвак О.О. Тактика хірургічного лікування міоми матки у жінок з порушенням репродуктивної функції / О.О. Літвак, А.А. Довгань // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 116-120
 23. Лоскутова Т.О. Нові підходи до прогнозування прееклампсії у вагітних / Т.О. Лоскутова // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 194-198
 24. Любомирська К.С. Асоціація однонуклеотидного поліморфізму імунорегуляторних генів із передчасним розривом плодових при недоношеній вагітності / К.С. Любомирська, О.М. Камишний, Ю.Я. Круть // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 187-193
 25. Менеджмент болевого синдрома после родов // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 134-139
 26. Методология профилактики больших акушерских синдромов / Ю.В. Тезиков [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 25-33
 27. Моцюк Ю.Б. Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою / Ю.Б. Моцюк // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 73-75
 28. Назаренко Л.Г. Актуальні питання вибору способу розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі / Л.Г. Назаренко // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 10-14
 29. Німенький М.В. Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб / М.В. Німенький // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 107-110
 30. Оптимізація лікувально-діагностичного підходу до проведення мануальної вакуум-аспірації при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях / О.В. Булавенко [та ін.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 40-45
 31. Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой / В.Е. Радзинский [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 107-110
 32. Особливості гормонального гомеостазу у жінок з порушеним дозріванням шийки матки / І.А. Жабченко [та ін.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 38-42
 33. Пирогова В.І. Фертильність і оваріальний резерв (Клінічна лекція) / В.І. Пирогова, М. Ференц // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 10-13
 34. Пренатальное и перинатальное тестирование на ВИЧ. Мнение комитета экспертов Американского колледжа акушеров и гинекологов // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 117-119
 35. Применение низких доз аспирина во время беременности. Мнение комитета экспертов Американского колледжа акушеров и гинекологов // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 134-139
 36. Программа улучшенного восстановления после операции. Мнение комитета экспертов Американского колледжа акушеров гинекологов // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 125-131
 37. Прудніков П.М. Аденоміоз: діагностика, тактика лікування та відновлення репродуктивної функції / П.М. Прудніков // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 30-32
 38. Роды и ведение родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Мнение комитета экспертов Американского колледжа акушеров и гинекологов // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 120-124
 39. Роль дефицита железа в репродуктивном здоровье женщин. Обзор главы «Анемия» из книги «Беременность ранних сроков. От прегравидарной подготовки к здоровой гестации» // Здоровье женщины. — 2018. — № 8. — С. 20-25
 40. Романенко Т.Г. Великі акушерські синдроми — сучасні можливості профілактики / Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 67-72
 41. Рыкова О.В. Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования / О.В. Рыкова // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 49-54
 42. Садигов Ю.М. Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку / Ю.М. Садигов // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 92-95
 43. Стрелко Г.В. Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників / Г.В. Стрелко // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 50-54
 44. Флаксемберг М.А. Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку / М.А. Флаксемберг // Здоровье женщины. — 2018. — № 6. — С. 102-106
 45. Яковенко Л.Ф. Білки теплового шоку у діагностиці та прогнозуванні порушень репродуктивної функції у жінок / Л.Ф. Яковенко, О.В. Ромащенко, І.В. Крупська // Здоровье женщины. — 2018. — № 7. — С. 77-83