НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

гінеколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Donnez J. Безопасность лечения миомы матки улипристала ацетатом — селективным модулятором прогестероновых рецепторов / J. Donnez, O. Donnez, M.-M. Dolmans // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 59-67
 2. Басюга І.О. Комплексна терапія плацентарної дисфункції у вагітних з маловоддям / І.О. Басюга // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 50-53
 3. Бойко В.І. Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: діагностика та профілактика перинатальної патології / В.І. Бойко, О.І. Бутенко // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 124-126

 1. Бойчук А.В. Вплив недостатності вітаміну D на перебіг вагітності / А.В. Бойчук, Т.О. Буднік // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 73-76
 2. Ведение пациенток в условиях женской консультации при персистирующем течении папилломавирусной инфекции шейки матки / Н.А. Щербина [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 34-36
 3. Верес И.А. Метод последовательного анализа Вальда в разработке количественной оценки выражености сальпингоофорита / И.А. Верес, В.П. Кириленко, П.С. Русакевич // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 1. — С. 47-53
 4. Веропотвелян П.Н. Клинический взгляд на проблему неэффективности попыток ЭКО при рецептивности эндометрия: Обзор литературы / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 32-39
 5. Грищенко О.В. Профилактика тромбоэмболических осложнений в акушерской практике / О.В. Грищенко, В.В. Бобрицкая // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 19-24
 6. Грищенко О.В. Современные аспекты патогенетической терапии эндометриоза / О.В. Грищенко, В.В. Бобрицкая, О. Л. Черняк // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 101-108
 7. Жовтенко О.В. Вагітність і пологи у жінок з міомою матки після реконструктивних операцій / О.В. Жовтенко // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 54-55
 8. Жук С.І. Психологічні аспекти роботи акушера-гінеколога у випадку перинатальних втрат (Клінічна лекція) / С.І. Жук, О.Д. Щуревська, А.О. Шляхтіна // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 11-13
 9. Коррекция анемии и запоры у беременных: выход из фармакодинамического тупика / Т.В. Смирнова [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 15-18
 10. Лещева Т.В. Невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше у віці понад 40 років: рання діагностика та профілактика / Т.В. Лещева, К.Л. Романенко // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 66-67
 11. Назаренко Л Г. Особливості морфофункціонального стану плаценти у жінок з кесаревим розтином в анамнезі / Л.Г. Назаренко, К.М. Недорезова, І.В. Сорокіна // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 74-78
 12. Опыт медикементозного прерывания неразвивающейся беременности / Л.Ф. Можейко [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 1. — С. 104-109
 13. Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой / В.Е. Радзинский [та ін.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 63-67
 14. Подольський В.В. Лікування вторинної олігоменореї електроакупунктурою після перенесеного артифіційного аборту / В.В. Подольський, О.П. Карпенко, В.В. Подольський // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 43-47
 15. Поліщук І.П. Клініко-мікробіологічні аспекти піхвового середовища у вагітних із зігрозою пізнього викидня під час лікування вагінальними формами гестагенів / І.П. Поліщук // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 68-73
 16. Проблема преэклампсии далека от своего решения / П.Н. Веропотвелян [и др.] // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 25-30
 17. Профилактика и менеджмент послеродовых кровотечений // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 145-157
 18. Пустотина О.А. Роль фолатов в развитии осложнений беременности / О.А. Пустотина, А.Э. Ахмедова // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 56-61
 19. Романенко Т.Г. Плацентарна дисфункція як предиктор невиношування вагітності / Т.Г. Романенко // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 77-82
 20. Современные пути предупреждения преждевременных родов и врожденных пороков развития // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 88-90