НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Fiscaletti M. Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива / M. Fiscaletti, P. Stewart, C.F. Munns // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 109-117
 2. Вовк І.Б. Клінічні аспекти ускладненого перебігу вагітності та ранніх репродуктивних втрат / І.Б. Вовк, О.В. Трохимович // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 28-32
 3. Возможности комплексного подхода к диагностике и лечению неспецифического вагинита / Н.С. Луценко [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 85-88

 1. Гуньков С.В. Роль факторів зовнішнього середовища у виникненні запальних процесів при полікістозі яєчників / С.В. Гуньков, С.В. Бабич // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 2- С. 49-52
 2. Дубчак А.Е. Современные методы лечения воспалительных заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Обзор литературы / А.Е. Дубчак, А.В. Милевский // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 16-20
 3. Ефименко О.А. Гемостаз и женские половые гормоны. Обзор литературы / О.А. Ефименко, И.А. Родионова // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 21-26
 4. Загородня О.С. Мінливість деяких показників гомеостазу у динаміці I-II триместрів вагітності / О.С. Загородня, С.Ст. Леуш, А.С. Дем’яненко // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 62-64
 5. Захарченко Н.Ф. Прогнозування розвитку важких форм ендометріозу в жінок репродуктивного віку / Н.Ф. Захарченко // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1- С. 34-37
 6. Колокот Н.Г. Удосконалення діагностики затримки росту плода у вагітних шляхом використання біохімічних маркерів, що характеризують порушення стрес адаптації / Н.Г. Колокот // Запорожий медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N2 — С. 231-235
 7. Комбинированная гормональная контрацепция и риск венозной тромбоэмболии: рекомендации. Практический комитет американского общества репродуктивной медицины (ASRM) // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 2. — С. 69-75
 8. Косей Н.В. Коррекция гормонального дисбаланса у пациенток с диффузными формами мастопатии — основа патогенетической терапии и онкопрофилактики / Н.В. Косей // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 8-14
 9. Косей Н.В. Миома матки: к вопросу об этиоморфогенезе / Н.В. Косей // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 2. — С. 23-32
 10. Косей Н.В. Ультраструктурні особливості різних клініко-патогенетичних варіантів лейоміоми матки / Н.В. Косей // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 94-99
 11. Кравченко О.В. Екстракти Артишоку: фізіологічні ефекти, використання в акушерській практиці / О.В. Кравченко // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 2. — С. 80-86
 12. Кравченко О.В. Сучасні підходи до преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном / О.В. Кравченко // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 55-58
 13. Лисиця В. Ефективне вирішення проблеми вагінального дискомфорту / В. Лисиця // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 18-19
 14. Маркин Л.Б. Разрывы матки во время беременности и родов / Л.Б. Маркин // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 53
 15. Медведь В.І. Висока легенева гіпертензія у вагітних: материнські та перинатальні аспекти / В.І. Медведь, М.Є. Кирильчук, К.М. Дуда // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 14-17
 16. Оптимизация ведения пациенток с дисплазией эпителия шейки матки на фоне гиперпролиферативных заболеваний тела матки / В.К. Кондратюк [та ін.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 46-51
 17. Осипова Л.С. Новые возможности в комбинированной терапии папилломавирусной инфекции / Л.С. Осипова, А.А. Суханова, Е.И. Соколова // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 68-75
 18. Особенности менопаузального перехода у женщин с СПКЯ // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 46
 19. Особливості «антенатального портрета» та спадкового анамнезу у жінок із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження репродуктивного потенціалу / О.М. Макарчук [та ін.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 90-93
 20. Привычное невынашивание беременности: особенности диагностики и лечения. Обзор рекомендаций Европейского общества репродуктологии и эмбриологии // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 40-45
 21. Прием ибупрофена в первом триместре беременности может повлиять на овариальный резерв дочери // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 1. — С. 48
 22. Прилепская В.Н. Предменструальный синдром и качество жизни женщины. Эффективность фитопрепаратов / В.Н. Прилепская, Э.Р. Довлетханова // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 27-30
 23. Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе / Н.К. Никифоровский [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 74-77
 24. Ромащенко О.В. Особенности сексуальной функции женщин во время беременности и в послеродовом периоде / О.В. Ромащенко // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 13-17
 25. Стрелко Г.В. Досвід застосування дидрогестерону для підтримки лютеїнової фази у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників / Г.В. Стрелко // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 44-48
 26. Суслікова Л.В. Аналіз випадків невдалих спроб лікування трубно-перитонеальної безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій / Л.В. Суслікова, А.В. Сербенюк // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 16-21
 27. Суслікова Л.В. Аналіз ефективності використання естрогенів для корекції стану ендометрія у програмах лікування методами ДРТ / Л.В. Суслікова, А.В. Сербенюк // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 103-108
 28. Сучасні стратегії клінічного менеджменту дефіциту вітаміну D у практиці акушера-гінеколога / О.В. Булавенко [та ін.] // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N1 — С. 38-44
 29. Ткаченко А.В. Багатоплідна вагітність у сучасному акушерстві (Огляд літератури) / А.В. Ткаченко // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 116-120
 30. Ткаченко А.В. Біохімічні маркери росту плаценти при багатоплідній вагітності та їхнє прогностичне значення / А.В. Ткаченко // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 65-68
 31. Шурпяк С.О. Порівняльна оцінка ефективності використання препарату Орзол®-IN для лікування бактеріального вагінозу у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я та передчасними пологами в анамнезі / С.О. Шурпяк, Н.В. Щурук // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 62-67