НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Асоціативні зв’язки HLA з високим рівнем цитокінів крові, що мають протизапальні властивості, у хворих на хронічний гломерулонефрит / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 2- С. 13-19
 2. Асоціація дисліпідемії з інтраперитонеальним запаленням та виживаністю методу перитонеального діалізу / Н. Степанова [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N2 — С. 39-46
 3. Білоруський Б.О. Сучасні підходи до лікування хронічного циститу у жінок / Б.О. Білоруський, О.О. Строй // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 33-35

 1. Визир В.А. Васкулярный континуум у больных с хронической болезнью почек: фокус на остеопонтин / В.А. Визир, А.С. Садомов, Е.Г. Овская // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 74-83
 2. Гузий А.В. ЭСПА-ФОЦИН. Преимущества уроселективного антибиотика в лечении цистита / А.В. Гузий // Український медичний часопис. — 2017. — № 4. — С. 101-104
 3. Долінна М.О. Оцінка нефропротекторної дії інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту раміприлу у хворих на хронічний гломерулонефрит / М.О. Долінна, Т.Г. Шеховцева // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N2 — С. 7-12
 4. Иванов Д.Д. Нефрология «под микроскопом». Гиперкалиемия и заболевания почек / Д.Д. Иванов // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 98-100
 5. Керівництво європейської асоціації урологів з лікування інфекції сечової системи (Рекомендації оновлені у березні 2017) / G. Bonkat [et al.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 2- С. 53-59
 6. Клінічні практичні керівництва з ведення літніх пацієнтів з хронічною хворобою нирок 3Б стадії або вище (рШКФ 45 мл/хв/1.73 м2) // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 2- С. 60-70
 7. Нефротический синдром / Е.В. Карпенко [и др.] // Мистецтво лікування. — 2017. — № 4/5. — С. 55-58
 8. Опыт применения преперата Канефрон® Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин / Р.Э. Адмий [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 32-36
 9. Поликистоз почек в стадии функциональной компенсации / А.Н. Лиходед [и др.] // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 137-141
 10. Русин О.І. Якість життя пацієнтів, які лікуються гемодіалізом з застосуванням артеріовенозної фістули / О.І. Русин, А.О. Цюп’як // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 2- С. 47-52
 11. Снісар Л.М. Фактори, асоційовані з інтрадіалізною гіпотензією у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом та шляхи їх корекції: досвід клініки / Л.М. Снісар, Л.О. Ліксунова, Н.Г. Алексєєва // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 2- С. 20-22
 12. Современные возможности лечения урологического больного с позиции разных специалистов // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 1. — С. 5-12
 13. Сучасний підхід до діагностики кіст нирок / С.О. Возіанов [и др.] // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 132-135
 14. Чуб О.І. Рівні антибактериіальної чутливості/резистентності збудників хронічного пієлонефриту залежно від експресії різних типів плазмідних генів резистентності / О.І. Чуб, О.В. Більченко, С.В. Тесленко // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N7 — С. 33-39