НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

  1. Григоренко В.М. Лапароліфтинг при лапароскопічній нефректомії та резекції нирки / В.М. Григоренко, С.В. Байдо, С.І. Приндюк // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 38-44
  2. Лісовий В.М. Особливості діагностики нефронофтіза Фанконі у пацієнта з уремічним синдромом, якому проведена споріднена трансплантація нирки / В.М. Лісовий, Н.М. Андон`єва, М.М. Поляков // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 96-99
  3. Мочекислая гиперкристаллурия и ее роль в формировании почечных конкренментов / В.В. Черненко [и др.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 1- С. 6-9

  1. Особливості перебігу гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку в залежності від таксономічної належності збудників запального процесу / А.В. Руденко [та ін.] // Урологія — 2017. — Том 21 N1 — С. 54-62
  2. Оценка эффективности и безопасности силодозина в лечении симптомов нижних мочевых путей и ноктурии у пациенитов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы / В.П. Стусь [и др.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 63-68
  3. Причини інвалідності населення України внаслідок захворювань сечостатевої системи та шляхи їх зменшення / Е.О. Стаховський [та ін.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 1- С. 45-53
  4. Сакало А.В. Альтернативна схема лікування семіноми карбоплатином, етопозидом і блеоміцином (СЕВ) / А. В. Сакало // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 28-32
  5. Чернышов В.А. Дислипидемия при хронической болезни почек: особенности патогенеза и коррекции (обзор) / В.А. Чернышов // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 1. — С. 89-97
  6. Шляхи удосконалення діагностики та лікування гострого епідидиміту / Є.А. Литвинець [та ін.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 75-79
  7. Этапы развития хирургического лечения коралловидного нефролитиаза / В.П. Стусь [и др.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 1- С. 10-15