НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

  1. Асоціативні зв’язки HLA з високим рівнем прозапальних цитокінів крові у хворих на гломерулонефрит / М. О. Колесник [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — № 1. — С. 35-41
  2. Долінна М.О. Вплив інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту раміприлу на показники тубулоінтерстиціального ураження нирок у хворих на ХХН І-ІІ СТ.: гломерулонефрит / М. О. Долінна, Т. Г. Шеховцева // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — № 1. — С. 20-26
  3. Доступність лікування методом гемодіалізу в Україні хворих на ХХН V (2006-2015 рр.) / М.О. Колесник [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — № 1. — С. 3-12

  1. Дудар І.О. Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом: роль хронічного запалення / І.О. Дудар, А.Ю. Шимова, Е.К. Красюк // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — № 1. — С. 70-73
  2. Иванов Д.Д. Нефрология «под микроскопом». Дисплазия почек / Д.Д. Иванов // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 68-70
  3. Мицьо Н. Новые возможности в лечении диабетической нефропатии: нефропротекторные свойства сулодексида / Н. Мицьо // Medicine Review. — 2017. — № 2. — С. 22-26
  4. Порушення пуринового обміну у хворих на хронічну хворобу нирок: шляхи корекції / О.В. Карпенко [та ін.] // Ліки України. — 2017. — № 2. — С. 21-23
  5. Роль доплерометричних показників передклінічного порушення ниркового кровобігу в оцінці ризику розвитку діабетичної нефропатії / К. О. Шишкань-Шишова [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 1. — С. 87-88
  6. Федорова О.А. Клиническое значение протеинурии (Часть 2) / О.А. Федорова // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 1. — С. 8-11
  7. Шіфріс І. М. Носійство умовно-патогенних мікроорганізмів та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії / І.М. Шіфріс // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — № 1. — С. 13-20