НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

  1. Ахмадеев Д. Лечение пиелонефрита в амбулаторной практике / Д. Ахмадеев // Приватний лікар. — 2016. — № 7. — С. 18-20
  2. Вощула В.И. Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин / В.И. Вощула, А.И. Вилюха // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3. — С. 114-119
  3. Вплив анатомічних особливостей системи нижньої чашки нирки на показник позбавлення від конкременту після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у порівнянні з ефективністю черезшкірної нефролітотрипсії / В.М. Артищук [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2016. — N3 — С. 144-149

  1. Гурженко Ю.Н. Фитотерапевтическое лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы у пациентов с сахарным диабетом / Ю.Н. Гурженко, В.В. Спиридоненко // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3. — С. 120-126
  2. Інфекції сечової системи у дорослих: шляхи оптимізації комплексної терапії / І.М. Шіфріс [та ін.] // Сімейна медицина. — 2016. — N5 — С. 18-25
  3. Литвинець Є.А. Результати використання рослинно-мінерального комплексу Ротапрост при лікуванні хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози / Є.А. Литвинець, В.Є. Литвинець // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3- С. 150-152
  4. Никитин О.Д. Современные тенденции лечения пациентов с мочекаменной болезнью, осложненной хроническим калькулезным пиелонефритом / О.Д. Никитин // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3. — С. 127-132
  5. Оцінювання ефективності лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіпотонічним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстої кишки / С.О. Возіанов [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3- С. 154-155
  6. Сабадаш М.Є. Предиктори ангіографії з суперселективною емболізацією у пациентів із закритою травмою нирки / М. Є. Сабадаш, О. В. Шуляк // Здоровье мужчины. — 2016. — N3 — С. 135-140