НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

стоматолог

інформаційний список

Вип.2 2017р.

  1. Ковач І.В. Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту / І.В. Ковач, Л.І. Кравченко // Вісник стоматології. — 2016. — N 3- С. 65-70
  2. Кузьмінська О. Шкідливі чинники в роботі стоматологів / О. Кузьмінська // Журнал заступника головного лікаря. — 2016. — N 5. — С. 21-31
  3. Мазур І.П. Взаємозв’язок між рівнем 25-гідроксивітаміну-D та генералізованим пародонтитом у жінок молодого віку / І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Вісник стоматології. — 2016. — N3 — С. 29-33

  1. Рейзвих О.Э. Динамика изменений клинических показателей состояния пародонта у детей под влиянием оральных аппликаций геля липополисахарида / О.Э. Рейзвих, О.В. Деньга, А.П. Левицкий // Вісник стоматології. — 2016. — N 3. — С. 61-65
  2. Савельева Н.Н. Состояние цитокиновой сети у больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с паразитозами / Н.Н. Савельева // Вісник стоматології. — 2016. — N 3. — С. 33-37
  3. Семенов Е.И. Нуждаемость и обеспеченность в имплантологической помощи молодого населения Украины / Е.И. Семенов, О.Н. Сенников // Вісник стоматології. — 2016. — N 3. — С. 47-49