НА ДОПОМГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017

 1. Алексеев В.Н. Особенности изображения структур глаза при томографических методах исследования [Электронный ресурс] / В.Н. Алексеев, Л.А. Запорожец, Ал-Майсам Ринджибал // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 47-54
 2. Бортный Н.А. Дифференциальная рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака: (лекция) / Н.А. Бортный // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 22-30
 3. Вивчення антимікробної активності розчину повідон-йоду під впливом лазерного опромінювання in vitro / Н.О. Жданова [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2- С. 206-209

 1. Гарматіна О.Ю. Зміни показників перфузійної комп’ютерної томографії головного мозку у пацієнтів зі стенозом/оклюзією внутрішньої сонної артерії / О.Ю. Гарматіна, О.П. Робак, В.В. Мороз // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 1- С. 23-27
 2. Дифференциальная рентгенодиагностика метафизарного кортикального дефекта и опухолеподобных образований длинных костей: (обзор литературы и собственные наблюдения) / Н.С. Лысенко, Е.П. Шармазанова, И.А. Вороньжев [и др.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 62-68
 3. Дьоміна Е А. Модифікація радіочутливості онкологічних хворих під впливом комутагенів (радіобіологічне обстеження) / Е.А. Дьоміна, О.П. Пилипчук // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N1 — С. 74-79
 4. Застосування перфузійної однофотонної емісійної комп’ютерної томографії при легкій черепно-мозковій травмі / М.В. Каджая [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 1- С. 53-61
 5. Іванів Ю.А. Радіологічні методи в ранній діагностиці атеросклерозу / Ю.А. Іванів, Ю.О. Паламарчук, Н.Д. Орищин // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1- С. 35-40
 6. Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад’ювантної поліхіміотерапії / О.М. Білий [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 48-52
 7. Клініко-функціональна оцінка стану системи кровообігу в осіб у віддалені терміни впливу радіаційного чинника / О.С. Ільчишин [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N1 — С. 41-43
 8. Линник М.І. Можливості комп’ютерної денситометрії для встановлення активності специфічного запального процесу при туберкуломах легень / М.І. Линник, І.В. Ліскіна, В.М. Томин // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 66-70
 9. Мельничук М.П. Мультипараметрична магнітно-резонансна томографія у діагностиці раку передміхурової залози / М.П. Мельничук, О.О. Люлько, А.З. Журавчак // Урологія. — 2017. — Том 21 N 1- С. 33-37
 10. Мехтиева А.Ю. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого / А.Ю. Мехтиева // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 56-59
 11. Можливості комп’ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування / В.І. Ігнатьєва [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 48
 12. Можливості рентгенодіагностики та мультидетекторної комп’ютерної томографії в діагностиці змін кісткової тканини стоп при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок / В.М. Мацькевич [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N1 — С. 69-73
 13. Новіков М.Є. Застосування метаболічної позитронно-емісійної томографії, об’єднаної з комп’ютерною томографією, в обстеженні пацієнтів з місцево-розповсюдженими інвазивними карциномами грудної залози / М.Є. Новіков // Клиническая онкология. — 2017. — N2 — С. 71-74
 14. Омельченко А.Н. Мультимодальная магнитно-резонансная нейровизуализация: примеры применения в нейрорадиологии: обзор клинических случаев / А.Н. Омельченко, Л.А. Мироняк, В.А. Рогожин // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 5-14
 15. Особенности проведения брахитерапии при лечении опухолей кожи и мягких тканей головы и шеи / О.И. Ременник [и др.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 15-18
 16. Особенности циклических изменений эндоцервикса при хроническом эндоцервиците по данным трансвагинальной эхографии / Р.Я. Абдуллаев [и др.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 54-61
 17. Особливості клініко-рентгенологічної діагностики туберкульозного артриту залежно від його локалізації / Т.М. Бабкіна [и др.] // Мистецтво лікування. — 2017. — № 3. — С. 16-20
 18. Особливості магнітнорезонансної томографії у візуалізації вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта / В.О. Радченко [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2- С. 55-59
 19. Порівняння комбінованого та променевого лікування одиночних метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені / В.В. Карвасарська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 32-36
 20. Прогностичне значення експресії фактора росту ендотелію судин при променевій терапії недрібноклітинного раку легені / В.В. Карвасарська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 18-22
 21. Топометричне планування радіотерапії раку гортані / М.В. Соколовська [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 19-21
 22. Хоружик С.А. Оптимизация магнитно-резонансно-томографических критериев поражения костного мозга при лимфомах / С.А. Хоружик, Э.А. Жаврид // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 5-12
 23. Хоружик С.А. Может ли магнитно-резонансная томография всего тела заменить рентгеновскую компьютерную томографию, остеосцинтиграфию и биопсию при диагностике поражения костного мозга у пациентов с лимфомой? Сравнение диагностической и экономической эффективности [Электронный ресурс] / С.А. Хоружик // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 59-70