НА ДОПОМГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017

 1. Арсенідзе Т.О. Рентгенологічне дослідження формування кісткової тканини при дисплазії кульшового суглоба у дітей грудного віку / Т.О. Арсенідзе // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N2 — С. 56-61
 2. Визначення умов рівності коефіцієнтів пропускання, розрахованих за вимірами дозиметра та яскравості зображення, для представлення конусно-променевих томографічних зображень в анатомічних кольорах / Л.І. Асламова [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 69-74
 3. Діагностичні можливості оцінки функції правого шлуночка доплерографічним методом у пацієнтів після операції Росса / Ю. І. Климишин [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 21-25

 1. Духовская М.А. Оценка миелинизации головного мозга у детей с помощью магнитно-резонансной томографии: (обзор литературы) / М.А. Духовская // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N2 — С. 62-68
 2. МДКТ у визначенні змін мінеральної щільності кісткової тканини при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок / В.М. Мацькевич [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 38-41
 3. Можливості томотерапії в лікуванні онкологічних захворювань. Перший клінічний досвід / С.П. Одарченко [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 42-49
 4. Олійник М. О. Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цукровий діабет ІІ типу / М.О. Олійник, Л. В. Журавльова, М. М. Нессонова // Український ревматологічний журнал. — 2016. — № 4. — С. 58-63
 5. Особенности картирования двигательной коры головного мозга при остром инсульте методом функциональной МРТ / А.Н. Омельченко [и др.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N2 — С. 5-14
 6. Підгайна Л.В. Ехокардіографічна оцінка хронічної ішемічної мітральної регургітації / Л.В. Підгайна, К. А. Ревенко, Н. М. Руденко // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N2 — С. 15-20
 7. Променева терапія в лікуванні семіноми яєчка IIA — IIB стадій / А.В. Сакало [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 50-55
 8. Решетняк О.М. Ультразвуковая диагностика при осложненных формах варикозной болезни нижних конечностей / О. М. Решетняк // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 33-37