МАЛОІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ВТРУЧАННЯ

 1. О. А. Belchiuk, O.S. Holub, O.L Nesterenko, I.I. Kozachok. Joint application of extracorporal shok wave lithotripsy as a treatment of the common bile ducts stones. // 10 ts World Congress of Endoscopic Surgery. — 2006 – P.250.
 2. O. L. Nesterenko, Yu. S. Semenyuk, O. A. Belchuk. Endoscopic hemostasis in treatment of acute bleeding duodenum and gastric ulcers // 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). — 4-7 July 2007, Athens, Greece. — P 158 — Gastroduodenal Diseases.
 3. O.S. Holub, V.M. Yenikeyeva, Yu. S. Semenyuk, O.A. Belchuk, O.V. Bereskyy. Laparoscopic surgery versus single dose methotrexate for the treatment of unruptured tubal pregnancy. // 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). — 4-7 July 2007, Athens, Greece. — P 178 – Gynaecology.
 4. O.S. Holub, V.M. Yenikeyeva, Yu. S. Semenyuk, O.A. Belchuk, O.V. Bereskyy. Laparoscopic treatment of deep pelvic endometriosis. // 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). — 4-7 July 2007, Athens, Greece. — P 180 — Gynaecology
 5. Yu. S. Semenyuk, O.V. Potiyko. Mini-invasive methods of treatment of limited liquid-purulent mass in abdominal cavity under sonography control in patients with ac. surg. pathology // 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). — 4-7 July 2007, Athens, Greece. — P -РОЗ 8 — Abdominal Cavity and Abdominal Wall
 6. Yu. S. Semenyuk, O.V. Potiyko. Preoperative substantiation of choice of length of minimal subcostal muscle-splitting approach at cholecystectomy in patients with cholecystitis. // 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). — 4-7 July 2007, Athens, Greece. — P 279 — Liver and Biliary Tract Surgery.
 7. Бобров О.С, Семенюк Ю.С. Паліативні мініінвазивні технології у лікуванні хворих на гострий холецистит // Харківська хірургічна школа. — 2002. — №3. — С.19-23.
 8. Вибір технології холецистектомії залежно від клінічно-морфологічної форми гострого холециститу / Ю.С. Семенюк, О.В. Потійко, І.В. Сидорук І.П. Ковальчук, О.В. Кірик // Львівський медичний часопис. — 2006. -Т.12, №2. — С.77-79.
 9. Взаимопроникновение малоинвазивных технологий при хирургическом лечении больных с острым холециститом / Бобров О.Е., Мендель Н.А., Бучнев В.И., Семенюк Ю.С.: // Альманах клінічної медицини. — Вип. №2: Нові технології в хірургії: Матеріали конференції (м.Київ, 27-28 листопада 2002 р). — К., 2002. — С.30-33.
 10. Волков А.О., Рудковська Н.Г. Конверсія при лапароскопічній холецистектомії: причини та прогностичні фактори // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. — 2003. — №3. — С.35.
 11. Додаткові способи гемостазу при лапароскопічній холецистектомії / В.А. Федорук, Ю.С. Семенюк, І.В. Сидорук, Потійко О.В. // Шпитальна хірургія. — 2007. — №1. — С. 110.
 12. Додаткові способи гемостазу при лапароскопічній холецистектомії із-за гострого холециститу / Федорук В. А., Семенюк Ю.С, Сидорук І.В., Потійко О.В., Вівсяник О.М. // XI Конгрес світової федерації Українських лікарських товариств (м. Полтава, 28-30 серпня 2006 р.). — Полтава-Київ-Чікаго, 2006. — №872. — С. 520.
 13. Доопераційне обгрунтування вибору довжини мінімального підреберного міжм’язового доступу при холецистектомії у хворих з гострим холециститом / Ю.С. Семенюк, В.А. Федорук, М.А. Мендель, О.В. Потійко // Шпитальна хірургія. — 2004. — №2. — С. 213-214
 14. Досвід малоінвазивних методів лікування травми грудної клітки в Рівненській обласній клінічній лікарні / Семенюк Ю.С, Кузьмич В.М., Марчук І.К., Барчук І.В. // Шпитальна хірургія. — 2004. — №2. — С. 209-210.
 15. Досвід проведення лапароскопічних холецистектомій в умовах Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В.Поліщука / Ф.О. Генеральчук, В.Й. Штрімайтіс, О.Є. Заяць, Скорич С.В. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 46-49.
 16. Досвід пункційного методу лікування порожнистих утворів печінки під контролем сонографії / Семенюк Ю.С, Потійко О.В., Федорук В.А., Сидорук І.В. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. — 2006. — Т.6, №1/2 (13/14). — С.118-120.
 17. Езофаго-езофагеальні нориці стравоходу, як ускладнення кандідозного езофагіту /Мокрик Ю.М., Кузьмич В.М., Феняк Г.Б., Карпюк С.Й., Мокрик В.Ю. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. — 2001. — №4. — С.4-6.
 18. Інтраопераційна зупинка кровотечі з гострих виразок шлунка під контролем ендоскопа / Семенюк Ю.С., Сидорук І.В., Потійко О.В., Бобяк І.Г., Ковальчук І.П., Кордяк В.Д., Федорук В.А. // Клінічна хірургія. — 2002. — №7. – С.58-59.
 19. Комбіновані та лапароскопічні симультанні операції, їх клінічне значення та перспективи розвитку / Семенюк Ю.С., Генеральчук Ф.О., Штримайтіс В.Й., Заєць О.Є., Скорич С.В. // Шпитальна хірургія. — 2006. — №2. — С. 60-61.
 20. Комбіновані та лапарскопічні симультанні операції, їх клінічне значення та перспективи розвитку / Ф.О. Генеральчук, В.Й. Штрімайтіс, О.Є. Заяць, Скорич С.В. // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 49-52.
 21. Лапароскопическая технология холецистэктомии при остром холецистите / Бобров О.Е., Мендель Н.А., Семенюк Ю.С., Федорук В.А. // Хірургія України — 2004. — №4. — С.111-118.
 22. Лапароскопическая холецисэктомия у больных острым холециститом / Бобров О.Е., Семенюк Ю.С., Мендель Н.А., Бучнев В.И.// Проблемы медицины.– 2002. — № 3-4. – С.10-16.
 23. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі / Семенюк Ю.С., Потійко О.В., Федорук В.А., Сидорук І.В., Шумлянський І.В. // Шпитальна хірургія. — 2001. — № 2. – С.137-140.
 24. Лапароскопічна діагностика та терапія маточно-крижової безплідності після попереднього оперування позаматкової вагітності / Голуб О.С, Єнікєєва В.М., Семенюк Ю.С, Бельчук О.А. // Хірургічна ендоскопія. — Т.20, Додаток № 1. — 2006. — Р. 203.
 25. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі / Семенюк Ю.С., Потійко О.В.,Сидорук І.В.,Федорук В.А. // Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії: І Всеукраїнська наук.-практ. конференція (м. Львів 18-19 березня 2004 р.): Зб. матеріалів. — 2004. — С. 158-159.
 26. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі: шляхи покращення результатів / Семенюк Ю.С, Потійко О.В., Федорук В.А., Сидорук І.В. // Матеріали XXI з’їзду хірургів України (м. Запоріжжя, 5-7 жовтня 2005 р.). — Т. II. – 2005. – С.343-345.
 27. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі: шляхи покращення результатів / Семенюк Ю.С., Потійко О.В., Федорук В.А., Сидорук І.В., Вівсяник О.М. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. — 2006. — №4(16). – С.18-21.
 28. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі: шляхи покращення результатів / Семенюк Ю.С., Потійко О.В., Федорук В.А., Сидорук І.В., Вівсяник О.М. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2007. — Т.6, №4. – С.74-76.
 29. Лапароскопічна холецистектомія: шляхи її покращення результатів / Семенюк Ю.С., Потійко О.В., Федорук В.А., Сидорук І.В. // Харківська хірургічна школа. — 2001. — №1. – С. 26-29.
 30. Лапароскопічне втручання з приводу поєднаної травми в умовах районної лікарні / І.К.Марчук, С.О. Ільчук, О.В.Більчук, Ю.М.Муравинець, А.М.Осійчук // Клінічна хірургія. — 2005. — №6. -С.55.
 31. Лапароскопічні втручання в умовах центральної районної лікарні/ О. Більчук, А. Осійчук, Ю. Муравинець, С. Ільчук, М. Бухалюк, О. Бухалюк // Шпитальна хірургія. — 2007. — №1. — С. 112-113.
 32. Лапароскопічні оперативні втручання при гострому калькульозному холециститі ускладненому емпіємою жовчного міхура / Семенюк Ю.С., Генеральчук Ф.О., Штрімайтіс В.Й., Заєць О.Є. // Харківська хірургічна школа. — 2007. — №4. – С.171-173.
 33. Лапароскопічні операції при позаматковій вагітності / Семенюк Ю.С., Федорук В.А., Потійко О.В., Журавель В.В., Сидорук І.В. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. — Т.6, №4. – С.329.
 34. Лапароскопічні операції при позаматковій вагітності/ Ю.С. Семенюк, В.А. Федорук, О.В. Потійко, та ін. // Шпитальна хірургія. — 2007. — №1. — С. 111.
 35. Малоінвазивні операції на органах грудної клітки / Семенюк Ю.С., Кузмич В.М., Барчук І.В., Свєнтозельський І.С., Марчук І.К. // Шпитальна хірургія. — 2003. — №2. — С.150.
 36. Малоінвазивні операції на органах грудної клітки / Кузміч В.М., Марчук І.К., Барчук І.В., Свєнтозельський І.С. // Український пульмонологічний журнал. — 2003. — №2. — С.231.
 37. Метод трансендоскопічної реканалізації стенозів низведеного сегмента сигмоподібної кишки після черевноанальних резекцій прямої кишки з низведениям / Мокрик Ю.М., Білоус П.С. Семенюк Ю.С, Боровий Є.М., Цимбала П.М., Павлюк В.М., Ридзак В.І., Мокрик В.Ю. // Шпитальна хірургія. — 2003. — №4. — С.93-94.
 38. Методика видалення жовчного міхура із черевної порожнини при лапароскопічній холецистектомії через розширений доступ по середньопахвовій лінії / Семенюк Ю.С., Федорук В.А., Потійко О.В., Сидорук І.В., Вівсяник О.М. // Харківська хірургічна школа. — 2007. — № 2(25). — С.192. — (Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання невідкладної хірургії»).
 39. Мініінвазивний метод лікування ехінококових кіст печінки / Семенюк Ю.С.,Потійко О.В.,Федорук В.А.,Сидорук І.В. // Хірургія України. — 2004. — №3. — С.53-54.
 40. Нестернко В.Л. Віддалені результати застосування мініінвазивної десимпатизації при хронічній артеріальній недостатності кінцівок // Клінічна хірургія. — 2002. — №1. — С.52-53.
 41. Нестеренко О.Л. Роль ендоскопічних засобів гемостазу у лікуванні гострокровавлячих виразок дванадцятипалої кишки та шлунка // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. — №3. — С. 27.
 42. Оптимизация лечебной программы с дифференцированным использованием технологий хирургических вмешательств у больных острым холециститом / Бобров О.Е., Мендель Н.А., Бучнєв В.И., Семенюк Ю.С. // Хирургия Украины. — 2004. — 4. — С. 15-22.
 43. Осложнения лапароскопических операций, связанные с инсуффляцией газа в брюшную полость / Бобров О.Е., Семенюк Ю.С., Мендель Н.А., Рейзин Д.В. // Хірургія України. — 2002. — № 1. — С.54-60.
 44. Порівняльна оцінка методів дренування черевної порожнини після лапароскопічної холецистектомії у профілактиці післяопераційних ускладнень / Семенюк Ю.С, Федорук В.А., Сидорук І.В., Потійко О.В // Шпитальна хірургія. — 2001. — №4. — С.40.
 45. Пристінкова защемлена грижа параумбілікального троакарного доступу після лапароскопічної холецистектомії / Є.М. Боровий, Ю.С. Семенюк, О.В. Потійко, В.Ф. Денищук // Клінічна хірургія. — 2004. — №1. — С. 52.
 46. Семенюк Ю.С. Вибір технології холецистектомії залежно від клініко-морфологічної форми гострого холециститу // Шпитальна хірургія. — 2003. — №2. — С.140-142.
 47. Семенюк Ю.С. Выбор технологии паллиативного хирургического вмешательства у больных с острым холециститом с учетом степени тяжести их состояния // Хірургія України. – 2002. — № 3. — С. 8-10.
 48. Семенюк Ю.С. Дифференцированный выбор способа завершения холедохотомии на основе интраоперационного экспресс гистологического исследования стенок желчных протоков // Харківська хірургічна школа. — 2003. — №4. — С.51-55.
 49. Семенюк Ю.С. Дифференцированный выбор технологии хирургического вмешательства у больных с острым холециститом с тяжелыми фоновыми заболеваниями // Вісник невідкладної медицини. – 2002. — Т.3, № 3. — С. 474-477.
 50. Семенюк Ю.С.Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики у хворих гострим холециститом: Автореф. дис… д-ра мед. наук. — К., 2004. — 35 с.
 51. Семенюк Ю.С. До питання про об’єктивізацію критерії диференційованого вибору способу завершення холедохотомії // Шпитальна хірургія. — 2003. — №4. -С.23-29.
 52. Семенюк Ю.С, Мендель Н.А., Федорук В.А. Дооперационное обоснование выбора длины минимального подреберного доступа при холецистэктомии у больных с острым холециститом // Хірургія України. — 2003. — №3. -С.97-99.
 53. Семенюк Ю.С., Федорук В.А. Дренування черевної порожнини при лапароскопічній холецистектомії // Шпитальна хірургія. — 2007. — №4. — С. 80-82.
 54. Семенюк Ю.С. Значение исследования показателей перекисного окисления липидов и состояния антиоксидантной системы в дифференциальной диагностики и выбора технологии хирургического вмешательства у больных острым холециститом и острым билиарным панкреатитом // Хірургія України. — 2002. — № 4. — С.71-74.
 55. Семенюк Ю.С. Использование паллиативных малоинвазивных хирургических вмешательств у больных острым холециститом // Хірургія України. — 2003. — № 3. — С.124-126.
 56. Семенюк Ю.С., Генеральчук Ф.О., Шрийматіс В.Й. Комбіновані та лапарскопічні симультанні операції, їх клінічне значення та перспективи розвитку // Шпитальна хірургія. – 2006. — №2. – С. 60-61.
 57. Семенюк Ю.С., Вівсяник О.М.  Лікування обтураційної жовтяниці доброякісного генезу із використанням міні-інвазивних технологій у пацієнтів похилого і старечого віку // Шпитальна хірургія. — 2007. — №3. — С. 68-69.
 58. Семенюк Ю.С., Вівсяник О.М Мініінвазивні втручання у хворих похилого та старечого віку з приводу обтураційної жовтяниці непухлинного генезу // Клінічна хірургія. — 2007. — №5/6. — С. 79-80.
 59. Семенюк Ю.С., Потійко О.В. Мініінвазивні хірургічні втручання під контролем сонографії у пацієнтів похилого та старечого віку при невідкладній хірургічній патології органів черевної порожнини // Шпитальна хірургія. — 2007. — №3. — С. 74-76.
 60. Семенюк Ю.С., Потійко О.В. Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих з обмеженими рідинно-гнійними ускладненнями при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини // Вісник Української медичної стоматологічної академії. — 2007. — №1-2.– С.166-167.
 61. Семенюк Ю.С., Потійко О.В. Пункційно-дренажні мініінвазивні хірургічні втручання з приводу обмежених утворень у верхніх відділах черевної порожнини // Клінічна хірургія. — 2007. — №5/6. — С. 80-81.
 62. Семенюк Ю.С., Федорук В.А. Спосіб обтурації ятрогенного перфоративного отвору жовчного міхура під час лапароскопічної холецистектомії // Шпитальна хірургія. — 2006. — №4. — С. 109-110.
 63. Симультанна лапароскопічна холецистектомія і герніопластика при пупковій грижі / Мендель М.А., Семенюк Ю.С., Бучнєв В.І., Ігнатов І.М. // Шпитальна хірургія. — 2001. — №2. -С. 180-181.
 64. Пат. 65444 Украина, НКИ 7 А61В17/00. Спосіб визначення довжини мінідоступу при холецистектомії / Ю.С. Семенюк, В.А. Федорук. — № 2003109101; Заявл. 08.10.2003; Опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3, 2004 р. — 4 стлб. — Б.ц.
 65. Пат. 55248 Украина, НКИ 7 А61J15/00, А61В17/00.Спосіб накладання гастроентеро­анастамозу / О.Л. Нестеренко, О.Є. Бобров, Ю.С. Семенюк. — № 2002086604; Заявл. 09.08.2002; Опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3, 2003 р. — 4 стлб. — Б.ц.
 66. Способ конверсии лапароскопического доступа при холецистектомии в подреберный минидоступ / Семенюк Ю.С., Бучнев В.И., Игнатов И.Н., Мендель Н.А. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. — №3. — С.23.
 67. Сулімовський С. Застосування лапароскопії в гінекології // Медичний вісник. — 2005. — №24. — С. 5.
 68.  Холецистектомия из минидоступа при лечении больных острым и хроническим холециститом / Бобров О.Е., Семенюк Ю.С, Бучнев В.И., Мендель Н.А // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. — №3. — С.23.
 69. Холецистектомія з мінідоступа при гострому холециститі / Бобров О.С, Бучнєв В.І., Мендель М.А., Семенюк Ю.С. // Науковий вісник Ужгородського університету. Медицина. – 2001 . – №14. — С.61-63.
 70. Холецистэктомия из минимального подреберного доступа / Бобров О.Е., Мендель Н.А., Бучнев В.И., Семенюк Ю.С. // Хірургія України. – 2002. — № 2. – С.86-88.
 71. Холэцистектомия из минимального подреберного доступа у больных с хрони­ческими обстуктивными заболеваниями легких / Бобров О.Е., Бучнєв В.И., Семенюк Ю.С., Гришило П.В., Романюк Л.И. // Вісник морської медицини. — 2001. — №2. -С.33-35.