ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

 1. Бувальцева Н.А., Кузьмич В.М., Ульяніна Т.О. Результати цитологічних досліджень в діагностиці онкологічних захворювань легень // Злоякісні новоутворення: Зб. наукових робіт. –К., 2004. — С. 24.
 2. Бувальцева Н.А., Новоселова І.С., Аксамитна С.М. Цитологический скриниг и его влияние на показатели профилактики и ранней диагностики рака шейки матки // X з’їзд онкологів України: Матеріали з’їзду (м. Ялта, 10-12 жовтня 2001 p.). — K., 2001. — С.64.
 3. Бутовець М. Ферменти амінотрансферази: лабораторне визначення їх активності // Медичний вісник. — 2004. — №34. — С. 6.
 4. Герасимчук Л., Ліщук О. Апоптоз // Медичний вісник. — 2004. — №13. — С. 5.
 5. Ковальчук В.С., Созонюк М.А. Досвід застосування методу агрегатометрії тромбоцитів у вагітних жінок // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 84-87.
 6. Малко О. Ранні клініко-лабораторні критерії первинних імунодефіцитів // Медичний вісник. — 2006. — №23.
 1. Методи дослідження та діагностичне значення показників гемограм та мієлограм: Метод. рекомендації на допомогу практичному лікарю / Авт.: І.В. Шумлянський, О.В. Кректун, Г.Ф. Симонович, О.П. Поліщук; Під ред. Пасічника М.С. — Рівне. — 2001. — 49 с.
 1. Мельник Г. Тромбофілії // Медичний вісник. — 2003. –№51/52. — С.5.
 2. Методи лабораторної діагностики в клінічній імунології: Методичні рекомендації / Шумлянський І.В., Кректун О.В., Симонович Г.Ф., Пасічник М.С. — Рівне, 2004. – 49 с.
 3. Особливості загального аналізу крові у жінок, що проживають на територіях, які піддалися радіаційному впливу внаслідок аварії на ЧАЕС / Поліщук О.П, Кректун О.В., Семенюк Ю.С, Баюн В.М. // Роль та місце діагностичних центрів в системі охорони здоров’я України на сучасному рівні: Матеріали Всеукраїнської наради-семінару. — Житомир. — 2001. – С. 13.
 4. Шумлянський І.В., Пасічник М.С., Кректун О.В Методи лабораторної діагностики в клінічній імунології: Методичні рекомендації. — Рівне, 2003. – 54 с.