Історичні відомості

16 липня 1945 року згідно з наказом Рівненського обласного відділу охорони здоров’я № 256 від 14.07.1945 р.  засновано Рівненську обласну наукову медичну бібліотеку. На посаду директора цим же наказом було призначено Ярошевського Антона Васильовича

26 вересня 1946 року бібліотека була переведена в приміщення по вулиці Шопена, 4, де займала одну кімнату, площею 27 м².

1946 рік – почали створюватись перші медичні бібліотеки, бібліотечні пункти в лікувально-профілактичних установах в смт. Клесів, Дубно, Острог, Корець, в обласній лікарні, районній амбулаторії, Рівненській фельдшерсько-акушерській школі

1950 рік в області вже було 26 бібліотек та бібліотечних пунктів з загальним книжковим фондом біля 8000 примірників

вересень 1952 року для бібліотеки було розширено приміщення по вул. Шопена, 4.

1952 рік в РОНМБ відкрито читальний зал на 30 посадочних місць, для якого виділено книжковий фонд.

20 березня 1955 р наказом по РОНМБ № 2 в бібліотеці створюються каталоги.

6 серпня 1957 року, після виходу на пенсію першого директора Ярошевського А.В., директором РОНМБ призначений Луценко Іван Гаврилович, який працював на цій посаді 34 роки.

1957 рік для РОНМБ були передані всі приміщення будинку по вул. Шопена, 4.

1961 рік розпочата робота по створенню каталогів в медичних бібліотеках лікувально-профілактичних установ та медичних училищ області, яка була завершена в 1962 році.

1963 рік з боку Мінфіна УРСР була спроба ліквідації Рівненської ОНМБ, з передачею її фондів в обласну бібліотеку Міністерства культури. В архіві зберігся лист-клопотання, направлений в ЦК Компартії України, про необхідність збереження обласної медичної бібліотеки в її діючому статусі, підписаний головою облвиконкому, завідуючим облздороввідділу та головою обкому профспілки медичних працівників.

червень 1966 року згідно з наказом по облздороввідділу в усіх лікувально-профілактичних установах області були створені групи референтів лікарів та середніх медичних працівників із числа найбільш кваліфікованих спеціалістів для повідомлення медичним працівникам своїх установ про нові надходження наукової медичної літератури.

1971 рік Міністерство охорони здоров’я СРСР на базі РОНМБ провело Союзну нараду по поширенню досвіду її роботи та організаційних форм розвитку бібліотечно-інформаційної справи в системі охорони здоров’я областей.

4 грудня 1974 року Рішенням Колегії МОЗ УРСР від Рівненська обласна наукова медична бібліотека була затверджена республіканською школою передового досвіду, хоча практично цю функцію вона почала здійснювати ще з 1967 року.

26 жовтня 1977 року відбулась науково-практична конференція бібліотечних працівників Рівненської області, присвячена 60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції на тему: “Розвиток бібліотечної справи на Рівненщині за роки Радянської влади”.

15 січня 1992 року на посаду директора РОНМБ призначений Горун Петро Романович.

1994 рік через відсутність коштів в обласному бюджеті, зміни в законодавстві щодо фінансування місцевих установ охорони здоров’я відбулась децентралізація медичних бібліотек області, яка на нашу думку не погіршила становище бібліотек ЛПУ, а навпаки сприяла підвищенню відповідальності керівників лікувально-профілактичних установ за комплектування та організацію роботи своїх бібліотек.

1995 рік в РОНМБ впроваджується адаптована російська версія світової біомедичної інформаційної системи “Medlinе” за тезаурусом MeSH, який розрахований на електронний каталог.

1997 рік — скорочення штату бібліотечних працівників в РОНМБ з 24 до 19 посад, відбулась реорганізація структури бібліотеки.

2001 рік РОНМБ надає користувачам послуги з пошуку медичної інформації через Інтернет.

2002 рік розпочата комп’ютеризація бібліотечних процесів в РОНМБ.

2003 рік придбана система автоматизації бібліотек ІРБІС.

21 травня 2003 рік відбулася колегія обласного управління охорони здоров’я, на засіданні якої було заслухано питання “Про стан бібліотечно-інформаційного забезпечення лікувально-профілактичних установ області”, що в значній мірі стимулювало розвиток медичних бібліотек області, поліпшення комплектування їх документальних фондів, організації роботи та матеріально-технічної бази.

грудень 2004 року бібліотека переселена у приміщення по вул. Котляревського, 2

2005 рік бібліотека отримала нову назву: Комунальний заклад «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради.

З 2006 року бібліотека працює в міжрегіональній корпоративній системі з Вінницькою, Житомирською, Чернігівською обласними науковими медичними бібліотеками та бібліотеками Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Одеського Національного медичного університету в питаннях каталогізації та опису періодичних видань, що дозволило значно економити робочі ресурси та скоротити термін надходження інформації до користувачів.

2009 рік створена веб-сторінка РОНМБ

2013 рік у читальному залі встановлено безкоштовний Wi-Fi

На початок 2018 року бібліотека має потужний інформаційний потенціал

понад 179-тисячний фонд медичної літератури на традиційних та електронних носіях інформації;

щорічну передплату близько 120 назв періодичних видань;

локальну комп’ютерну мережу на 15 АРМ;

фонд власних інформаційних продуктів покажчиків, методичних посібників, інформаційно-бібліографічних видань, в т. ч. — електронних.