ХІРУРГІЯ

 1. Альтернативні гемотрансфузіям методи в практиці лікування опікової хвороби / О.В Кирик, П.О. Соловей, В.І Барчук. // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України (м. Тернопіль, 2002 р.). – Т.І. — Тернопіль, 2002. – С. 558-584.
 2. Антонюк-Кисель В.М., Гуч А.А., Семенюк Ю.С. Хирургическое лечение поврежденных магистральных сосудов шеи //Ангиология и сосудистая хирургия. — 2002. — №3. — С.108-109.
 3. Антонюк-Кисіль В. Сучасні аспекти інтервенційної кардіології // Медичний вісник. — 2003. — №21. — С.4.
 4. Антонюк-Кисіль В., Тарасюк Ю., Кирик О. Трофічні виразки нижніх кінцівок як ускладнення хронічної лімфовенозної недостатності // Медичний вісник. — 2003. — №31. — С.4-5.
 5. Антонюк-Кисіль В., Тарасюк Ю. Есенціальна варикозна хвороба нижніх кінцівок // Медичний вісник. — 2003. — №24; №25. — С.3.
 6. Бойко В., Мельничук А. Боротьба з болем у комплексному лікуванні потерпілих при катастрофах на догоспітальному та госпітальному етапах // Медичний вісник. — 2005. — №4. — С. 4.
 7. Боротьба з госпіталізмом в умовах опікового центру / Соловей П.О., Кирик О.В., Дикало С.А., Пархоменко С.Г. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.89-90.
 8. Венгер І.К., Самойлик Ю.В., Якимчук О.А. Трофічна виразка венозного генезу — лікувальна тактика // Шпитальна хірургія. — 2007. — №3. — С. 54-56.
 9. Венозный тромбоз нижних конечностей и тромбоэмболия легочной артерии: Учебно-методическое пособие / Тураев П.И., Бобров О.Е., Семенюк Ю.С, Мендель Н.А., Музь Н.И. – К.: Феникс, 2002. — 116 с.
 10. Визначення тяжкості стану хворих з хірургічною інфекцією за скорегованою шкалою АРАСНЕ / Мендель М.А., Бобров О.Е., Бучнев В.І., Семенюк Ю.С., Ігнатов І.М. // Галицький лікарський вісник. — 2002. — №3. — С. 203-204.
 11. Вознюк Т.Т, Мартинюк В.М., Овсійчук Н.В. Інтенсивна терапія при синд­ромі позиційного здавлення тканин, ускладненого гострою нирковою недостатністю в Рівненській області // Організаційні, медико-фармацевтичні і методичні аспекти медицини катастроф: Матеріали всеукраїн­ської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 18-19 січня 2005 р.). –Т., 2005.
 12. Вплив 10% мазі „Пропес» на гідрофільній основі на перебіг 1 фази раневого процесу в експерименті / Бобров О.Е., Семенюк Ю.С, Марков К.В., Кузь М.І. // Галицький лікарський вісник. – 2002. — №3. — С.28-29.
 13. Гуска С. Геморой: традиційні та сучасні методи лікування // Медичний вісник. — 2007. — №17. — С. 6.
 14. Деякі аспекти покращення надання допомоги опеченим в Рівненській області / Кірик О.В, П.О. Соловей, Я.О. Маслій // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України (м. Тернопіль, 2002 р.). – Т.1. — Тернопіль, 2002. – С. 558-559.
 15. Доля ідей, які випередили час (Сучасний погляд на підсумки дискусії 1988-1990 р.р. за статтею В.С. Земекова і М.Є. Шор-Чурновського «Деякі питання хірургії позапечінкових жовчних протоків») / Бобров О.С, Мендель Н.А., Семенюк Ю.С., Бучнев В.І. // Шпитальна хірургія. – 2002. — № 2. — С.76-82.
 16. Домарацький В.А., Худов В.К., Антощук Ю.І. Діагностика  та лікування пілоростенозу у дітей // Львівський медичний часопис. — 2003. — Т.IX, №4 (Додаток): Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародноюучастю “Хірургія новонароджених та дітей раннього шкільного віку” (м. Львів, 2003 р.). — С.34.
 17. Домарацький В.А. Діагностика та лікування сторонніх тіл стравоходу у дітей // Хірургія дитячого віку. — 2005. — №1. — С. 21-24.
 18. Домарацький В.А.,  Чорноус Г.А.,  Худов В.К. Ендобронхіальне дослідження при захворюванні органів дихання у новонароджених та дітей раннього віку // Львівський медичний часопис. — 2003. — Т.IX, №4 (Додаток): Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнародною участю “Хірургія новонароджених та дітей раннього шкільного віку” (м. Львів, 2003 р.). — С.38.
 19. Домарацький В.А. Застосування ендобронхіального дослідження при захворюванні легень у дітей // Клінічна хірургія. — 2001. — №1. — С.29.
 20. Домарацький В.А, Антощук Ю.І. Застосування ендоскопічного дослідження у новонароджених та дітей першого року життя // Шпитальна хірургія. — 2005. — №3. — С. 144-145.
 21. Домарацький В.А, Антощук Ю.І. Застосування ендоскопічного дослідження у новонароджених та дітей першого року життя — (2) // Шпитальна хірургія. — 2005. — №3. — С. 160-161.
 22. Домарацький В.А. Поліпектомії у дітей // Клінічна хірургія. — 2003. — №8. -С.63.
 23. Досвід застосування комбінованої анестезії в хірургії параанальної ділянки / Ю.М. Повар, С.К. Рудик, В.А. Дягель, А.В. Дягель, В.Р.Никорович, А.В.Янківський // Медицина транспорту України. — 2007. — №1. — С. 35-37.
 24. Дячук О.С. Ендоскопічна мікродискектомія по Дестандо в поперековому відділі хребта // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 76-78.
 25. Екстраанатомічні шунтування у відновній хірургії судин / Антонюк-Кисіль В.М., Гуч О.О., Орешко В.Т., Данилюк В.М., Кузьмич В.М., Нестеренко В.Л. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.109-110.
 26. Еталони практичних навичок для лікарів-інтернів по спеціальності «Хірургія»: Навчальний посібник / Радзіховський А.П., Семенюк Ю.С., Бобров О.Є., Мендель М.А., Мендель А.К. — К.: Київська медична академія післядипломної освіти ім. Шупика, 2001. –122 с.
 27. Защемлена параезофагальна грижа стравоходного отвору діафрагми великих розмірів / Семенюк Ю.С, Сидорук І.В., Маковецький М.П., Мокрик Ю.М. // Клінічна хірургія. — 2002. — № 11-12. – С. 115-116.
 28. Інтраопераційна тимчасова компресія аорти при завмерлій черевній вагітності / Антонюк-Кисіль В.М., Орешко В.Т., Аксамитна С.М. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.175-176.
 29. Лікування післяпункційного головного болю (ПГБ) при спинальній анестезії / Ю. Безпалько, А. Ковбасюк, А. Мельничук, О. Гнатюк // Медичний вісник. – 2002. – 15 берез.
 30. Кирик О.В., Соловей П.О. Порушення функції шлунково-кишкового каналу та його мікрофлори у важко обпечених // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.130-131.
 31. Кирик О.В., Семенюк Ю.С., Юркевич О.М Рання шкірно-жирова мошонка при хворобі Фурньє // Клінічна хірургія. — 2005. — №11/12. — С. 31-32.
 32. Кирик О. Трофічні виразки нижніх кінцівок як ускладнення хронічної лімфовенозної недостатності // Медичний вісник. — 2003. — №31. — С.4-5.
 33. Кирик О.В. Термічні та механічні ураження колінних суглобів, ускладнені артритами // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.124-127.
 34. Кирик О.В., Колесник Ю.П., Дикало С.А. Фізіотерапевтичні методи лікування у комплексній терапії обпечених // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.127-130.
 35. Ковальчук О.Л., Сабадишин Р.О., Маркович О.В. Медсестринство в хірургії: (Посібник із практичних навичок): Навч.посібник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 479 с.
 36. Контроль госпітальної інфекції у хворих за тяжкої опікової травми / Кирик О.В., Соловей П.О., Барчук В.І., Семенюк Ю.С. // Клінічна хірургія. — 2007. — №11/12. — С. 29.
 37. Контроль шпитальної інфекції у важкопопечених / О.В Кирик, П.О. Соловей, В.І. Барчук, Ю.С. Семенюк // Рани м’яких тканин. Проблеми шпитальної інфекції: Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 13-14 грудня 2007 р.). — К. , 2007.
 38. Кордяк В., Пшеничний С., Вівсяник О. Захворювання щитоподібної залози: покази та особливості хірургічного лікування // Медичний вісник. — 2005. — №17. — С. 6.
 39. Криса В.М., Нестеренко В.Л. Малоінвазивна десимпатизація в лікуванні облітеруючих захворювань артерій кінцівок в осіб похилого та старечого віку// Шпитальна хірургія. — 2001. — № 3. – С.30-32.
 40. Лікування післяпункційного головного болю (ПГБ) при спинальній анестезії / Безпалько Ю., Ковбасюк А., Мельничук А., Гнатюк О. // Медичний вісник. — 2002. — 15 берез.
 41. Мальований П. Лікування гнійно-некротичних уражень стопи хворих на цукровий діабет // Медичний вісник. — 2002. – №36. — С.3.
 42. Мальований П. Системна ензимотерапія у лікуванні хронічної венозної недостатності/ П. Мальований // Медичний вісник. — 2004. — №20. — С. 6.
 43. Мальований П. Трофічні виразки нижніх кінцівок: лікування в поліклініці // Медичний вісник. — 2002. –№10. -С.4.
 44. Мальований П. Шийна лімфаденопатія: як поліпшити діагностику // Медичний вісник. — 2003. — №21. — С. 4,6.
 45. Мельничук А. Боротьба з болем у комплексному лікуванні потерпілих при катастрофах на до госпітальному та госпітальному етапах // Медичний вісник. — 2005. — №4. — С. 5.
 46. Мельничук А. Сучасні погляди на шок // Медичний вісник. — 2007. — №12. — С. 4-5.
 47. Місце відеоендоскопічних втручань у хірургічному лікуванні хронічної венозної недостатності післятромбофлебітичного генезу / І.К. Венгер, С.Я. Костів, Ю.В. Самойлик, Якимчук О.А. // Шпитальна хірургія. — 2007. — №4. — С. 49-50.
 48. Мокрик Ю. Стравохід Баррета // Медичний вісник. — 2002. – 5 квіт.
 49. Мокрик Ю.М. Защемлена параезофагеальна грижа стравохідного отвору діафрагми великих розмірів // Клінічна хірургія. — 2002. — №11-12. — С.115-116.
 50. Мокрик Ю.М., Мокрик В.Ю., Романчук С.В. Випадки успішної ендоскопічної діагностики неепітеліальних пухлин ускладнених кровотечею, локалізованих за зв’язкою Трейца // Український журнал малоінфазивної та ендоскопічної хірургії. — 2006. — №3. — С. 37.
 51. Нестеренко В.Л. Лікування хронічної артеріальної недостатності з використанням хімічної десимпатизації під контролем комп’ютерної томографії // Клінічна хірургія. — 2001. — №5. — С.55-58.
 52. Опанащук В.І., Кіт В.В., Смалько В.Ф. Анестезіологічне забезпечення лапароскопічних холецистектомій у хворих похилого віку в РОКЛДЦ ім. В. Поліщука// Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С.108-114.
 53. Опанащук В., Королюк В. Ларингеальна маска // Медичний вісник. — 2005. — №34. — С. 6.
 54. Опанащук В., Смалько В. Ожиріння, апное під час сну, дихальні шляхи та анестезія // Медичний вісник. — 2006. — №12, №13. — С. 4.
 55. Осійчук Ф.М., Більчук О.В., Денищук В.Ф. Тяжкий випадок флегмони голови та шиї // Шпитальна хірургія. — 2006. — №2. — С.94.
 56. Основи гемотрансфузії / Лігоненко О.В., Семенюк Ю.С. та ін. — Рівне, 2003. — 150 с.
 57. Пархоменко С.Г., Дикало С.А., Кирик О.В. Опіки гомілок та ступнів від грілок // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.189-190.
 58. Підлісний С.С., Опанасець С.С., Підлісна В.С. Тунельний карпальний синдром // Український нейрохірургічний журнал. — 2002. — №3.
 59. Пластика стегневого судинного пучка при посттравматичній артеріовенозній нориці / Антонюк-Кисіль В.М., Орешко В.Т. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.176-178.
 60. Потійко Н.Г., Пилипчик С.О., Капущак В.Д. Хімічні опіки стравоходу // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.170-172.
 61. Принципы лечения хирургических больных на фоне хронических обструктивных заболеваний легких / Бобров О.Е., Бучнев В.И., Семенюк Ю.С. и др.; Ред. О.Н. Гириной, А.П. Радзиховского, И.П. Шлапака. — К.:Феникс, 2002. — 311 с.
 62. Респіраторний дистрес синдром / А. Мельничук, М. Приступа, О. Бучак, К. Мотузко, А. Ковбасюк, О. Іщук // Медичний вісник. — 2004. — №16. — С. 5-6.
 63. Самойлик Ю. Рентгеноендоваскулярна хірургія: можливості та перспективи // Медичний вісник. — 2006. — №2. — С. 5.
 64. Самойлик Ю. Сучасні ендоваскулярні методи лікування облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок // Медичний вісник. — 2006. — №11. — С. 5.
 65. Семенюк Ю.С., Дирик О.В., Юркевич О.М. Рання шкірно-жирова пластика мошонки при хворобі Фуруньє. // Клінічна хірургія. — 2005. — №11/12. — С. 31-32 .
 66. Семенюк Ю., Денищук В., Мартинюк В. Хірургічний сепсис // Медичний вісник. — 2004. — №14. — С. 6.
 67. Сумко О.Я.  Успішне лікування поранення серця в центральній районній лікарні // Клінічна хірургія. — 2003. — №6. — С.62.
 68. Тарасюк Ю.А. Трофічні виразки нижніх кінцівок як ускладнення хронічної лімфо-венозної недостатності // Медичний вісник. — 2003. — №31. -С.4-5.
 69. Тимощук О.Г., Барчук В.І., Кирик О.В. Інтенсивна терапія та реанімація в опіковому центрі // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — С.90-92.
 70. Тяжкий випадок флегмони голови та шиї / Ф.М. Осійчук, О.В. Більчук, В.Ф. Денищук, Ю.М. Мура винець, С.О. Ільчук // Шпитальна хірургія. — 2006. — №2. — С. 94.
 71. Удосконалення надання медичної допомоги хворим з опіками на етапах лікування / О.В. Кирик, С.А Дикало, О. Г. Тимощук, В.Ю. Вознюк. С. Г. Пархоменко // Науковий вісник Ужгородського університету. — 2006. — № 27. – С. 6-9.
 72. Хірургічне лікування опіків у дітей: деякі практичні аспекти // О.В Кирик, С. Г. Пархоменко, О.М Юркевич, О.О Кирик // Шпитальна хірургія.–2007. — №2. – С.102-103.
 73. Хірургічне лікування патології щитовидної залози у дорослого населення Рівненської області / Семенюк Ю.С., Кордяк В.Д., Нестеренко О.Л., Пшеничний М.А., Ковальчук І.П., Поляцко К.Г. // Вісник наукових досліджень. — 2001. — № 4. — С.55-57.
 74. Хірургічне лікування післятромбофлебітичної хвороби в стадії реканалізації / І.К. Венгер, О.А. Якимчук, Ю.В. Самойлик, Костів С.Я. // Шпитальна хірургія . — 2007. — №2. — С. 40-42
 75.  Шкірно-жирові пластики / Кирик О.В., Соловей П.О., Дикало С.А., Пархоменко С.Г. // Збірник наукових праць: 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951- 2001). – Вип. V. — Рівне, 2002. — 121-124.
 76.  Эксперементальные обоснования применения 10% мази пропес на гидрофильной основе в I фазе раневого процесса / Бобров О.Е., Найштетик В.Я., Мендель Н.А., Семенюк Ю.С, Марков К.В., Гречка Т.Г. // Клінічна хірургія. — 2002. — № 11-12. — С.9-10.