АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип. 2018 р. Алгоритм надання медико-соціальної підтримки та консультування студентської молоді щодо проблеми споживання психоактивних речовин: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вып. 18. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с. Андрющенко В.В. Особливості перебігу комбінованих отруєнь Читати далі …

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Врожденные сужения трахеи и бронхов у детей / А. А. Свирский [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6, N 1. — С. 109-116 Голяновський В. Вроджена цитомегаловірусна інфекція. Сучасні методи Читати далі …

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Бойко І.В. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його реалізацією / І.В. Бойко // Медичне право. — 2018. — N 1. — С. 11-21. Дослідження та обгрунтуваннядоцільності впровадження об’єктів права інтелектуальної власності Читати далі …

Медичні аспекти боротьби з туберкульозом

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Ефективність застосування внутрішньовенного ізоніазиду та етамбутолу у хворих на туберкульозний менінгоенцефаліт / Д.О. Бутов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 26-32 Ефективність лікування хворих за результатами Читати далі …

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Аналіз викликів екстреної/невідкладної медичної допомоги до населення працездатного віку з приводу гіпертензивного кризу в умовах мегаполісу / Л.Ф. Матюха [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 12-15. Екстрена медична Читати далі …

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа: проблемы и решения / А.С.Аметов. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. — 1032 с. Барна О.М. Ефективний та безпечний контроль глікемії при Читати далі …

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. — Читати далі …

Медико-психологічні наслідки бойових дій в учасників АТО

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа: навчальний посібник / А.О. Данчин [и др.]. — Київ: [б. и.], 2017. — 116 с. Вязьмитинова С.А. Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий / Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Верещак Т. Створення гамет in vitro та нові репродуктивні технології / Т. Верещак // З турботою про жінку. — 2018. — № 2. — С. 59-61 Інноваційна методика хемо-механічної обробки кореневих каналів зубів: інформ. Читати далі …

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип. 3 2018 р. Fiscaletti M. Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива / M. Fiscaletti, P. Stewart, C. F. Munns // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 109-117 Алгоритм Читати далі …

СНІД

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Всемирный день борьбы со СПИДом 2017 г.: каждый человек важен // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7, N 1. — С. 149 Евстигнеев И.В. Особенности течения заболеваний легких у ВИЧ-инфицированных пациентов Читати далі …

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. «Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для народження здорових дітей»: міждисциплінарна конференція із залученням вітчизняних та іноземних науковців // Здоровье женщины. — 2017. — № 3. — С. 16-18. Волкославська В.М. Читати далі …

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Вінарська Н. Лікар із сертифікатом терапевта на посаді завамбулаторією сімейної медицини / Н. Вінарська, Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 12. — С. 90-91. Документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність. Читати далі …

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 травня 2018 р., м. Київ ) // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 74-90 Досвід впровадження Читати далі …

Екстрена та невідкладна медична допомога

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Васкес Абанто Х.Э. Стандартизація української медичної допомоги: погляд лікарів [НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА] / Абанто Х. Э. Васкес, В.П. Печиборщ // Екстрена медицина. — 2017. — № 5/6. — С. 13-31. Екстрена медична допомога травмованим Читати далі …

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Аналіз впливу радіаційного опромінення на розвиток непухлинної захворюваностів осіб, евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС / К.Є. Прикащикова [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2017. — N 3. — Читати далі …

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Czupryniak L. Роль лікаря загальної практики у лікуванні пацієнтів із діабетом — фінансовий компроміс чи справжній крок уперед? / L. Czupryniak // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 5. — С. 49-50. Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Czlonkowska A. Клинический профиль Церебролизина: новые методы в исследованиях по инсульту. Комментарий к исследованию CARS / A. Czlonkowska // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 63-67 Вигонюк А.В. Нові аспекти Читати далі …

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р. Автономізація медичних закладів // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 1. — С. 16-21. Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз / Є.П. Гелюх [и др.] Читати далі …

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2018 р Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров’я населення: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с. Зербино Д.Д. Экологическая патология: проблема превентивной медицины. Концепция первичной Читати далі …