Рубрика: Тематичні листки

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Вторник, 12 Сен 2017

туберкульозтематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних / М.І. Сахелашвілі [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N3 — С. 41-45.
 2. Бажора Ю.І. Характер взаємозв’язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень / Ю.І.Бажора, П.П. Єрмуракі, О.О. Сметюк // Одеський медичний журнал. — 2016. — N5 — С. 48-53
 3. Веселовський Л.В. Смертність від туберкульозу легень в Україні її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії / Л.В. Веселовський // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 97-103

(далее…)

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Воскресенье, 27 Авг 2017

швидка

Тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Ioskovich A. Неотложные состояния в акушерстве: опыт израильских специалистов. Обзор конференции / A. Ioskovich, A. Samueloff // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 25-31.
 2. Зовнішня кровотеча з тулуба та шиї. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги. МОЗ України (2016 р.) // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — № 6. — С. 26-40
 3. Капшитарь А.В. Обезболивание после неотложной холецистэктомии из мини-доступа / А.В. Капшитарь // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 178

(далее…)

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

Пятница, 18 Авг 2017

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Артамонова Н.О. 30 років Чорнобильської катастрофи: наукометричний аналіз наукових публікацій / Н.О. Артамонова, Ю.В. Павліченко, А.Г. Шепелєв // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24, N 2. — С. 14-18
 2. Вроджені вади розвитку, Полісся, Чорнобиль / В.Є. Вертелецький [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 2. — С. 5-14.
 3. Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС / В. А. Прилипко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 4. — С. 30-34.

(далее…)

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Воскресенье, 13 Авг 2017

первинна медицина

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Дзюба О. М. Своєчасність доставки хворих із травмами внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і таза та гострими захворюваннями органів черевної порожнини у лікарняні заклади як проблема первинної медико-санітарної допомоги / О.М. Дзюба, Ю.В. Бурдим, В.Г. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N 3. — С. 10-15.
 2. Клінічний протокол профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці // Український медичний часопис. — 2016. — № 5. — С. 91
 3. Корж А.Н. Современные направления профилактики сахарного диабета и его осложнений: роль семейного врача / А. Н. Корж // Проблеми ендокринної патології. — 2016. — N 3. — С. 60-68.

(далее…)

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Среда, 09 Авг 2017

вроджені вади

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Агавелян Э.Г. Анестезиологическое обеспечение при отделении плода–паразита у ребенка двух суток жизни с сопутствующим некорригориованным критическим врожденным пороком сердца / Э.Г. Агавелян, Е.М. Сваринская, С.В. Овчинников // Анестезиология и реаниматология. — 2016. — № 1. — С. 47-50
 2. Анализ послеоперационного течения при отсроченном ушивании грудины после коррекции сложных врожденных пороков сердца у детей первых месяцев жизни / И.М. Хабибуллин [и др.] // Анестезиология и реаниматология. — 2016. — № 1. — С. 11-14.
 3. Бойко О.І. Аномалії коронарних артерій у дітей (на автопсійному матеріалі) / О.І. Бойко // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 33-37.

(далее…)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Понедельник, 07 Авг 2017

медична екологія

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р

 1. Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров’я населення промислового регіону / E.M. Білецька [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 4. — С. 15-18.
 2. Порівняльна гігієнічна оцінка стійкості у грунті та ризику забруднення грунтових вод інсектицидами різних хімічних класів і прогноз небезпечності для людини при вживанні контамінованої води / А.М. Антоненко [и др.] // Проблеми харчування. — 2016. — № 2. — С. 31-39.
 3. Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(А)піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / Н.В. Баленко [и др.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 1. — С. 4-8.

(далее…)

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Среда, 02 Авг 2017

юрист

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Беденко-Зваридчук О. Право медичної сестри на підприємницьку діяльність / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 88-90.
 2. Гавриленко Л. Надання щорічної відпустки і відпустки у зв’язку з навчанням / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 77-80.
 3. Гавриленко Л. Надбавка за якість виконаної роботи заступникам головного лікаря ЦПМСД / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 74-75.

(далее…)

АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

Суббота, 29 Июл 2017

алкоголь

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Falksted, D. Канабіс, тютюн, алкоголь і ризик раннього інсульту / D. Falkstedt, V. Wolff, P. et al. Allebeck // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 93.
 2. Винникова М.А. Случай формирования синдрома зависимости от синтетических каннабиноидов (спайс) / М.А. Винникова, С.М. Шахова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116 N 5. — С. 88-92.
 3. Высоцкий М. Витамины группы В и силимарин в терапии алкогольного и токсического поражения печени / М. Высоцкий // Участковый врач. — 2016. — № 10. — С. 48-49.

(далее…)

СНІД

Пятница, 21 Июл 2017

снід

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Возна Х.І. Вегетативна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію, які перебувають на антиретровірусній терапії: дослідження варіабельності серцевого ритму / Х.І. Возна, В.Д. Москалюк // Інфекційні хвороби. — 2016. — N 2. — С. 25-29.
 2. Воліков І. Паліативна допомога пацієнтам з ВІЛ : робота мультидисциплінарної команди / І. Воліков // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 12. — С. 35-45.
 3. Диагностика микобактериоза у больных ВИЧ-инфекцией / В. . Зимина [и др.] // Инфекционные болезни. — 2016. — Т. 14, № 4. — С. 63-70.

(далее…)

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Среда, 12 Июл 2017

технології

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Gough S. C.L. Інсулін деглюдек — інноваційний базальний інсулін ультратривалої дії / S. C.L. Gough, S. Harris, W. Woo, M. Davies // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 6. — С. 55-69
 2. Втілення сучасних технологій у практику променевої терапії хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів / В.С. Іванкова [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24, N 2. — С. 53-58.
 3. Гидрогелевые повязки — инновационный метод лечения бытовых ожогов и трудно заживляемых ран // Участковый врач. — 2016. — № 6. — С. 26-27

(далее…)

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

Суббота, 08 Июл 2017

імунітет і здоров’я дитини

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип. 2 2017 р.

 1. Божков А. И. Переедание в раннем постнатальном онтогенезе формирует метаболическую память и влияет на продолжительность жизни / А. И. Божков, Ю. В. Никитченко, Али М. М. Аль-Бахадли // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Том 25, N 2. — С. 335.
 2. Васильченко І. Відмова від щеплення дитини : оформлюємо правильно / І. Васильченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 8. — С. 45-53
 3. Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених з дуже малою масою / Д.О. Добрянський [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 1. — С. 88-92.

(далее…)

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Понедельник, 03 Июл 2017

реформа

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.2 2017 р.

 1. Бондаренко С. До нас їде ревізор. Як підготуватися до заходів державного фінансового контролю / С. Бондаренко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 1. — С. 50-59
 2. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р // Практикуючий лікар. — 2017. — N 1. — С. 79-93.
 3. Левадський І. Заходи ефективності замість заходів з економії / І. Левадський // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 67-74

(далее…)

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Четверг, 15 Июн 2017

юрист

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Гавриленко Л. Навантаження лікаря-отоларинголога поліклініки / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 90-91.
 2. Гавриленко Л. Право лікаря-рентгенолога на пенсію за віком на пільгових умовах / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 91-92.
 3. Гавриленко Л. Чергування вдома керівника ЛПЗ та його заступників / Л. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 11. — С. 85-86.

(далее…)

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Четверг, 08 Июн 2017

вроджені вади

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Валецький Ю. Уроджені вади розвитку та набуті дефекти опорно-рухового апарату в дітей / Ю. Валецький, Д. Седлярук // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2016. — № 5. — С. 13-17.
 2. Калінчук А. Редукційні вади кінцівок. Жорстокий «фокус зі зникненням» [вроджені вади] / А. Калінчук, І. Ошовська // З турботою про жінку. — 2016. — № 4. — С. 50.
 3. Кравченко Е.Н. Реабилитация женщин после позднего индуцированного аборта при врожденных пороках развития плода / Е. Н. Кравченко, Е. В. Коломбет // Лечащий Врач. — 2016. — № 8. — С. 60-63

(далее…)

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Пятница, 02 Июн 2017

швидка

Тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Васильков В.Г. Интенсивная диагностика в медицине критических состояний / В.Г. Васильков, А.И. Сафронов // Вестник интенсивной терапии. — 2016. — № 1. — С.35-37
 2. Васкес Абанто Х.Э. От формальных задач — к реальной работе врача в неотложной медицине / Абанто Х.Э. Васкес, Абанто А.Э. Васкес, Васкес С.Б. Арельяно // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 6. — С. 17-23.
 3. Відділення Emergency Department як компонент системи екстреної медичної допомоги та структурний підрозділ багатопрофільної лікарні / Н.І. Іскра [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — N 5. — С. 15-19.

(далее…)

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Четверг, 18 Май 2017

технології

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Anker S.D. Альгинат-гидрогелевые импланты ЛЖ — новый метод лечения пациентов с далеко зашедшей ХСН: результаты исследования AUGMENT-HF / S. D. Anker, A. J. S. Coats, G. Cristsan // Серцева недостатність. — 2016. — N2 — С. 80-81
 2. Бойчук А.Г. Новые подходы к снижению перинатальных потерь у женщин с нарушениями печени при индуцированной беременности / А.Г. Бойчук // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2016. — № 4. — С. 479-484
 3. Быстрее, легче, доступнее: новое в лечении заболеваний органов дыхания // Участковый врач. — 2016. — N 5. — С. 34-36

(далее…)

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

Среда, 10 Май 2017

імунітет і здоров’я дитини

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип. 1 2017 р.

 1. Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією / О.Г. Шадрін [та ін.] // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 1. — С. 100-102.
 2. Гавриленко Т. Кормление грудью во время беременности / Т. Гавриленко // З турботою про дитину. — 2016. — № 2. — С. 24-27
 3. Камінська Т.М. Оптимізація процесів розумової працездатності та пам’яті у школярів / Т.М. Камінська, О.М. Муквіч, Л.П. Пінчук // Перинатологія та педіатрія. — 2016. — N 1. — С. 129-132.

(далее…)

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Среда, 03 Май 2017

реформа

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Загородна Т. Чи потрібно платити за ліцензію / Т. Загородна // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 5. — С. 89
 2. Заика В. Сервис как инструмент в продажах услуг медицинского центра / В. Заика // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 68-72.
 3. Квіташ В. Отримуємо кошти за здачу відходів, що містять срібло / В. Квіташ // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 10. — С. 41-49

(далее…)

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

Четверг, 27 Апр 2017

радіація

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Аміразян С.А.Низькі дози радіації: наукова полеміка або конфронтація поглядів / С.А. Аміразян, Є.Б. Радзішевська, Н. О. Гордієнко // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24, N 3. — С. 36-41.
 2. Кравченко В.І. Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України / В.І. Кравченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — N2- С.13-20
 3. Порядок отримання посвідчення, що надає право на пільги вдові (вдівцю) особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що віднесена до категорії 2 // Медичне право. — 2016. — № 2. — С. 93-95.

(далее…)

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Среда, 19 Апр 2017

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2017 р.

 1. Бажора Ю.І. Характер взаємозв’язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень / Ю.І. Бажора, П.П. Єрмуракі, О.О. Сметюк // Одеський медичний журнал. — 2016. — N 5. — С. 48-53
 2. Використання різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при неспецифічному та туберкульозному ураженні / М.С. Опанасенко [та ін.] // Хірургія України. — 2016. — N 3. — С. 91-96.
 3. Дужий І.Д. Туберкульозний плеврит як провісник дисемінованого прогресуючого туберкульозу / І.Д. Дужий, Г.П. Піддубна // Український пульмонологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 68-70

(далее…)