ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Зак К.П. Иммунные и противовоспалительные факторы в механизме лечебного действия метформина при сахарном диабете 2–го типа (аналитический обзор с включением собственных данных) / К.П. Зак, О.В. Фурманова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Читати далі …

Медико-психологічні наслідки бойових дій в учасників АТО

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Характеристика функціонального стану кровообігу головного мозку у військовослужбовців, які отримали акутравму в реальних бойових умовах, в залежності від стану слухової функції / Т.А. Шидловська [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — Читати далі …

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Актуальні питання медицини невідкладних станів (тези доповідей) // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 2/3. — С. 50-74 Гузій О. Ліцензування лікарів і нова система екстреної медичної допомоги / Читати далі …

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Дислипидемии. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского общества кардиологов/Европейского атеросклеротического общества (ESC/EAS) по диагностике и лечению дислипидемии 2016 г.) // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1, № Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Klein A. Новое в этиологии и лечении СПКЯ / A. Klein // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 3. — С. 80 Гузій О. Синдром хронічної діареї у дітей: новітні підходи в діагностиці та лікуванні / Читати далі …

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Алгоритими призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. Читати далі …

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Відповідь на прохання медсестри про її непереведення до іншого відділення: запитання-відповідь // Журнал головної медичної сестри. — 2018. — N 3. — С. 69-70 Відпустки працівників закладу охорони здоров’я. Тест // Управління закладом охорони Читати далі …

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Вороненко Ю.В. Бізнес–планування в охороні здоров’я: навчально–методичний посібник / Ю.В. Вороненко, В.М. Пащенко. — Київ: Генеза, 2016. — 336 с. Журбенко П. Закупівлі ліків за Нацпереліком: перший досвід / П. Журбенко // Управління закладом Читати далі …

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р Безпека хімічних матеріалів як один із факторів формування громадського здоров’я [ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ] / О.М. Голіченков [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2018. — N Спецвип.86. — С. 79-84 Бердник О.В. Медико-екологічні аспекти формування Читати далі …

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип. 4 2018 р. Wakelyn J. Робота з дітьми з прийомних сімей: терапевтичне спостереження та «Дивіться, як я граюся» / J. Wakelyn // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 14-25 Аношко А. Профілактичні огляди Читати далі …

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Васильева И. Пренатальная диагностика генетических синдромов / И. Васильева // З турботою про жінку. — 2018. — № 4. — С. 56-60 Врожденные пороки развития — вклад в детскую заболеваемость и инвалидность, подходы к Читати далі …

АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип. 2018 р. Алгоритм надання медико-соціальної підтримки та консультування студентської молоді щодо проблеми споживання психоактивних речовин: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вып. 18. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с. Андрющенко В.В. Особливості перебігу комбінованих отруєнь Читати далі …

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Врожденные сужения трахеи и бронхов у детей / А. А. Свирский [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6, N 1. — С. 109-116 Голяновський В. Вроджена цитомегаловірусна інфекція. Сучасні методи Читати далі …

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Бойко І.В. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його реалізацією / І.В. Бойко // Медичне право. — 2018. — N 1. — С. 11-21. Дослідження та обгрунтуваннядоцільності впровадження об’єктів права інтелектуальної власності Читати далі …

Медичні аспекти боротьби з туберкульозом

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Ефективність застосування внутрішньовенного ізоніазиду та етамбутолу у хворих на туберкульозний менінгоенцефаліт / Д.О. Бутов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 2. — С. 26-32 Ефективність лікування хворих за результатами Читати далі …

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Аналіз викликів екстреної/невідкладної медичної допомоги до населення працездатного віку з приводу гіпертензивного кризу в умовах мегаполісу / Л.Ф. Матюха [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 12-15. Екстрена медична Читати далі …

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа: проблемы и решения / А.С.Аметов. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. — 1032 с. Барна О.М. Ефективний та безпечний контроль глікемії при Читати далі …

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. — Читати далі …

Медико-психологічні наслідки бойових дій в учасників АТО

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа: навчальний посібник / А.О. Данчин [и др.]. — Київ: [б. и.], 2017. — 116 с. Вязьмитинова С.А. Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий / Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2018 р. Верещак Т. Створення гамет in vitro та нові репродуктивні технології / Т. Верещак // З турботою про жінку. — 2018. — № 2. — С. 59-61 Інноваційна методика хемо-механічної обробки кореневих каналів зубів: інформ. Читати далі …