Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Вторник, 29 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2018 р.

 1. Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз / Є.П. Гелюх [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 69-74
 2. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-фтизіатра / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 1. — С. 68-75
 3. Линник М.І. Комп’ютерна денситометрія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень / М.І. Линник, О.В. Аврамчук, Г.В. Старічек // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 58-63

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

Понедельник, 28 Май 2018

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.2 2018 р.

 1. Грибкові ураження нігтів. Стисла довідкова інформація // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 7/8. — С. 31-34
 2. Опыт применения препарата секукинумаб в терапии тяжелого резистентного псориаза / Н.В. Кунгуров [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 17-23
 3. Особенности патогенеза и терапии больных витилиго / Е.И. Юнусова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 24-25

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Суббота, 26 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Зайчик В.Е. Рентгенофлуоресцентный анализ в диагностике рака щитовидной железы / В.Е. Зайчик, Г.А. Давыдов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 6. — С. 39-45
 2. Захист шкіри від опромінення: супроводжувальна підтримка // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 94-96
 3. Керничний В.В. Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки / В.В. Керничний, А.І. Суходоля // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11- С. 13-16

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Четверг, 24 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. «Малые» повреждения желчных протоков. Диагностика и миниинвазивные методы коррекции / А.Ю. Усенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 5-8
 2. Вандер К.А. Очаговый некроз слепой кишки / К.А. Вандер, В.И. Лупальцов // Хірургія України. — 2018. — N 1- С. 95-98.
 3. Гырхларова А.С. Диагностика и оперативное лечение дивертикулов / А.С. Гырхларова, С.А. Гаджиев // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 17-19

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Понедельник, 21 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Березуцкий В.И. Современные подходы к терапии ожогового шока / В.И. Березуцкий // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 35-40.
 2. Буряк Т.О. Анестезіологічне забезпечення в реконструктивній мікрохірургії покривних тканин: вимоги та напрямки розвитку / Т.О. Буряк // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 75.
 3. Вигонюк А.В. Нові аспекти в периопераційному менеджменту інгаляційної анастезії / А.В. Вигонюк, М.Л. Гомон, Р.О. Гомон // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 75-76.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Суббота, 19 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 27-29
 2. Буднюк А.А. HELLP-синдром: диагностика, осложнения и особенности лечения / А.А. Буднюк // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 22-23
 3. Вагінальний кандидоз: соціальні аспекти та сучасні можливості лікування // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 7/8. — С. 30-32

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Четверг, 17 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алкаптонурический охроноз в практике травматолога-ортопеда (случай из практики) / Л.Г. Григоричева [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 76-80
 2. Волотовский П.А. Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей: этиология, классификация и диагностика [Электронный ресурс] / П.А. Волотовский, А.А. Ситник, А.В. Белецкий // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 83-89
 3. Головач И.Ю. Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите / И.Ю. Головач // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 27-34

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 14 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. 130/80 буде новим цільовим рівнем у рекомендаціях // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 85-86
 2. Бова А.А. Фибрилляция предсердий в практике терапевта [Электронный ресурс] / А.А. Бова // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 6-10
 3. Гуменюк А.Ф. Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я / А.Ф. Гуменюк, О.Р. Линдюк // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4- С. 11-15

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пятница, 11 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Автономізація лікарень: процедура та переваги (в запитаннях і відповідях) // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 43-44
 2. Автономізація: відповіді на поширені питання // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 45-47
 3. Алгоритм автономізації медичного закладу // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 42

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 07 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Андрух В.С. Дещо про соки для дітей / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 11-14
 2. Годованець О.С. Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу / О.С. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 43-50
 3. Європейська педіатрія: час змін (до участі делегації українських учених у VIII Європейському конгресі дитячих лікарів Europaediatrics 2017) / О.П. Волосовець [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 107-109

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Пятница, 04 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антонян И.М. Оптимизация ведения больных урологического профиля: антибиотики против микроорганизмов / И.М. Антонян // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 3. — С. 5-10
 2. Анфилова М.Р. Роль адгезивной и цитокиновой сигнальных систем в патогенезе персистирующего постэрадикационного уретрита у мужчин, индуцированного C. Trachomatis, U. Urealyticum, M. Genitalium / М.Р. Анфилова // Урологія. — 2017. — Том 21 N3 — С. 24-29
 3. Ахмадеев Д. Берни: самый быстрый способ вылечить острый цистит / Д. Ахмадеев // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 54-55

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Четверг, 03 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців — учасників бойових дій на сході України / В.Г. Хоперія [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 104-107
 2. Жумадуллаев Б.М. Результаты комбинированной терапии остеосаркомы у детей и подростков / Б.М. Жумадуллаев // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 445-446
 3. Застосування експресії мікроРНК-15-А визначеної в тканинах пухлини у якості прогностичного біомаркера нирково-клітинного раку / Ю.О. Мицик [та ін.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 3. — С. 39-48

(далее…)

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Понедельник, 30 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алгоритм заключної дезінфекції у вогнищі інфекційного захворювання // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N12 — С. 41
 2. Вікові та гендерні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень / Х.Я. Максів [и др.] // Медсестринство. — 2017. — N 3 . — С. 10-13
 3. Драга Т.М. Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників / Т.М. Драга, О.П. Мялюк, І.Я. Криницька // Медсестринство. — 2017. — N 3 . — С. 48-51

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Воскресенье, 29 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Бездетко П.А. К вопросу о применении нутрицевтиков на этапах развития возрастной макулярной дегенерации / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 410-416
 2. Бездетко П.А. Наш опыт местного применения липоевой,кислоты, витамина В12 и цитиколина влечении диабетической нейропатии роговицы / П.А. Бездетко, О.В. Заволока // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 387-392
 3. Бездетко П.А. Эффективность лечения патологии передней поверхности глазного яблока препаратами Эденорм 5% и Лакрисек офта плюс / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 403-409

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Пятница, 27 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Brainin M. Инсульт и когнитивные функции / M. Brainin // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 128-130
 2. Czlonkowska A. Клинический профиль Церебролизина: новые методы в исследованиях по инсульту. Комментарий к исследованию CARS / A. Czlonkowska // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 63-67
 3. Mikulik R. Европейская организация по проблемам инсульта: интенсифицированное и ускоренное лечение инсульта (ESO-EAST). Достижения в 2016 году и дальнейшие программы / R. Mikulik // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 116-117

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Вторник, 24 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин / С.С. Подпрятов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 55-57
 2. Бабій І.В. Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату / І.В. Бабій, В.В. Власов // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 60-63
 3. Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці / Н.В. Якимчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 95-98

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Воскресенье, 22 Апр 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Гайдукова С.Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец // Здоровье женщины. — 2017. — № 7. — С. 25-31
 2. Емельянова И.В. Мезенхимальные стволовые клетки в терапии приобретенной апластической анемии / И.В. Емельянова, Т.А. Углова, Я.И. Исайкина // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 428-433
 3. Жерносеченко А.А. Создание трехмерного трансплантата на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток для репарации дефекта костной ткани / А.А. Жерносеченко, Я.И. Исайкина, Т.М. Михалевская // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 444-445

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Пятница, 20 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Romer T. Симтоматична міома матки: цільова медикаментозна терапія: Консенсусна позиція експертної зустрічі / T. Romer, K. Doubek, D. Foth // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 35-41
 2. Бардова К.О. Вульвовагінальний кандидоз: особливості перебігу та корекції / К.О. Бардова, М.Е. Баринова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 12-14
 3. Вдовиченко Ю.П. Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 28-31

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Суббота, 14 Апр 2018

інформаційний список

Вип.2 2018р.

 1. Гаврильців С.Т. Вивчення оптичної щільності щелепових кісток у хворих із радикулярними кістками на тлі остеопорозу та без порушень мінерального обміну / С.Т. Гаврильців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N3 — С. 30-36
 2. Матвійків Т.І. Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний зріз / Т.І. Матвійків // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 5. — С. 658-662
 3. Новак Н.В. Частота встречаемости оттенков депульпированных зубов с применением дополнительных эталонов к шкале VITA [Электронный ресурс] / Н.В. Новак, Н.А. Байтус // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 92-98

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Среда, 11 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Анализ лекарственной терапии ОРВИ и гриппа и удовлетворенность ею пациентами: результаты когортного международного наблюдательного исследования FLU-EE / Е.В. Силина [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 57-64
 2. Клініко–демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження СТАРТ / Є.П. Свіщенко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 6. — С. 14-23
 3. Лисенко Д.А. Анемія хронічного захворювання: «terra incognita» в терапевтичній практиці / Д.А. Лисенко // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 6- С. 18-21

(далее…)