Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Вторник, 03 Окт 2017

медсестра

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Верховський В. Алгоритми накладення пов’язок та перев’язування пацієнтів / В. Верховський // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 4- С. 44-63
 2. Верховський В. Накладаємо асептичну пов’зку на рану: Алгоритм / В. Верховський // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 5- С. 23-24
 3. Верховський В. Накладаємо еластичну пов’зку на лікоть: Алгоритм / В. Верховський // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 5- С. 25

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Среда, 27 Сен 2017

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Hachiya T. Генетична схильність до ішемічного інсульту / T. Hachiya, Y. Kamatani. et al. // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 1. — С. 93-94
 2. Авраменко О.М. Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів із хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації / О.М. Авраменко // НейроNEWS. — 2017. — № 3. — С. 49-52
 3. Антонюк Т.В. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології / Т.В. Антонюк // НейроNEWS. — 2017. — № 3. — С. 26-28

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Понедельник, 25 Сен 2017

хірург

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Агенезія жовчного міхура (клінічний випадок) / І.В. Клюзко, В.П. Слободяник, Б.М. Коваль // Хірургія України. — 2017. — N 1- С. 94-97
 2. Бродовський С.П. Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою III-IV стадії / С.П. Бродовський, А.Г. Іфтодій, І.М. Козловська // Клінічна хірургія. — 2017. — N2 — С. 10-12
 3. Вакуум-терапия разлитого перитонита / А.Б. Кутовой [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 2. — С. 38-40

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Пятница, 22 Сен 2017

інфекціоніст

інформаційний список

Вип.5 2017 р

 1. Clostridium difficile-ассоциированная инфекция. Обзор и клинический случай / Е.В. Винницкая [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 109-119
 2. Бодня Е.И. Особенности диагностики и лечения токсоплазмоза в современных условиях в Украине / Е.И. Бодня, О.В. Боброва // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 87-98
 3. Голубовская О.А. Применение стандартных внутривенных иммуноглобулинов для лечения тяжелых форм гриппа / О.А. Голубовская // Клиническая инфектология и паразитология. — 2017. — Том 6 № 1. — С. 38-44

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Четверг, 21 Сен 2017

гематолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Аюпова Р.Ф. Эффективность множественных переливаний тромбоцитов / Р.Ф. Аюпова, У.С. Султанбаев, Е.Б. Жибурт // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 1. — С. 30-37
 2. Влияние комплексного инфузионного препарата полифункционального действия на водно-электролитный обмен у больных после субтотальной резекции желудка / С.В. Примак [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 1. — С. 38-43
 3. Выдыборец С.В. Посттрансфузионные реакции и осложнения / С.В. Выдыборец, С.Н. Гайдукова // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 1. — С. 67-81

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Воскресенье, 10 Сен 2017

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Барна О.М. Переваги петльового діуретика торасеміду в лікуванні артеріальної гіпертензії / О.М. Барна, Я.В. Корост // Ліки України. — 2017. — № 1. — С. 11-15
 2. Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. — 2017. — № 1/2. — С. 32-35
 3. Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу й прогнозування / І.В. Дроздова [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 85-93

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Четверг, 07 Сен 2017

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Клименко О. Типові помилки кадровиків у поточній роботі з працівниками / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 40-48
 2. Ковтонюк П. Електронна система охорони здоров’я E-Health / П. Ковтонюк // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 30-32
 3. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р // Практикуючий лікар. — 2017. — N 1- С. 79-93

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

Среда, 06 Сен 2017

лор

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Карчинський О.О. Особливості аналізу термограм у хворих з гострими параназальними синуситами / О.О. Карчинський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 38-45
 2. Макарина-Кибак Л.Э. Гуморальные маркеры воспаления при хроническом гнойном среднем отите / Л.Э. Макарина-Кибак // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 12-15
 3. Міщанчук Н.С. Вестибулометрія у комплексній діагностиці, лікуванні та оцінці його функціональної ефективності у хворих на секреторний середній отит / Н.С. Міщанчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N1 — С. 16-27

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Вторник, 05 Сен 2017

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Алиева Шафаг Эльдар кызы Роль онкомаркеров в диагностике предраковых патологий шейки матки у женщин группы высокого риска в репродуктивный период / Шафаг Эльдар кызы Алиева, Адалят Бейбала оглу Гасанов, Натаван Эльдар кызы Ахундова // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 162-164
 2. Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози / В. М. Григоренко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 1- С. 54-57
 3. Бондарчук І. Нова ера лікування раку в Україні / І. Бондарчук // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 4-6

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Воскресенье, 03 Сен 2017

офтальмолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017

 1. Бездетко П.А. Эффективность применения комбинированного препарата Визилотон в лечении патологии передней поверхности глазного яблока / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 1. — С. 49-53
 2. Диабетический отек макулы: потерю зрения можно предотвратить // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 12-15
 3. Ковтун М.И. Прогнозирование длительности стационарного лечения больных катарактой по ряду показателей их клинического и социального статуса / М.И. Ковтун, М.Л. Кочина // Офтальмологический журнал. — 2017. — N 1. — С. 9-14

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Пятница, 01 Сен 2017

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Бойко О.І. Синдром звивистих вінцевих артерій у дитячому віці / О.І. Бойко // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 100-104
 2. Колесник М. Современные проблемы педиатрии: взгляд молодых ученых / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 18-21
 3. Рябоконь Є.М. Особливості прорізування тимчасових зубів у дітей, народжених із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку / Є. М. Рябоконь, В. М. Хижняк, О. В. Гармаш // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 1- С. 27-31

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Четверг, 31 Авг 2017

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Бачинська Н. Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 88-91
 2. Ботулинический нейротоксин в лечении цервикальной дистонии и спастичности у взрослых // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 54-57
 3. Бурчинский С.Г. Инсомнии в неврологической практике: возможности и критерии выбора лекарственного средства нового поколения / С.Г. Бурчинский // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 37-40

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Понедельник, 28 Авг 2017

хірург

інформаційно-бібліографічний список

 Вип.6 2017 р.

 1. Аналіз летальності за ускладненого синдрому діабетичної стопи та сепсису / О.В. Трибушний [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N1 — С. 58-60
 2. Ендовенозна електрозварювальна облітерація великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N1 — С. 29-32
 3. Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври / М.С. Опанасенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N1 — С. 39-42

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Пятница, 25 Авг 2017

фтизіатр

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Веселовський Л.В. Смертність від туберкульозу легень в Україні її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії / Л.В. Веселовський // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 97-103
 2. Деякі питання туберкульозу кісток в умовах епідемії / І.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 48-53
 3. Оптимальний скорочений режим антимікобактеріальної хіміотерапії для мультирезистентного туберкульозу за тривалістю та дозуванням протитуберкульозних препаратів: систематичний огляд / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 66-74

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

Четверг, 24 Авг 2017

фізіотерапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Гурова А. І. Вплив занять пілатесом на рухомість колінних суглобів у жінок похилого віку / А.І. Гурова // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25 № Приложение. — С. 59
 2. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-рефлексотерапевта (код КП 2221.2) / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 3. — С. 76-83
 3. Магнитолазерная терапия в комплексном патогенетическом лечении пациентов с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань [и др.] // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25 № Приложение. — С. 70-71

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Среда, 23 Авг 2017

гінеколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Donnez J. Безопасность лечения миомы матки улипристала ацетатом — селективным модулятором прогестероновых рецепторов / J. Donnez, O. Donnez, M.-M. Dolmans // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 1. — С. 59-67
 2. Басюга І.О. Комплексна терапія плацентарної дисфункції у вагітних з маловоддям / І.О. Басюга // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 50-53
 3. Бойко В.І. Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: діагностика та профілактика перинатальної патології / В.І. Бойко, О.І. Бутенко // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 124-126

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Четверг, 27 Июл 2017

анестезіолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Актуальные вопросы диагностики и лечения сепсиса // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — N 5. — С. 34-37
 2. Андрющенко В.П. Полікомпонентні колоїдно-гіперосмолярні розчини як ефективний компонент інфузійної терапії у хворих на гострий панкреатит / В.П. Андрющенко, В.В. Куновський // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 6. — С. 59-64
 3. Буднюк О.О. Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті / О.О. Буднюк, О.А. Карташов, А.В. Коваль // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N5 — С. 62-64

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

Среда, 26 Июл 2017

узд

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2017 р.

 1. Головин Д.А. Ультразвуковая оценка выраженности диабетической макро- и микроангиопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа / Д.А. Головин, С.Э. Лелюк, В.Г. Лелюк // Ультразвуковая и функцион. диагностика. — 2016. — N 3. — С. 72-81
 2. Гречанык Е.И. Ультразвуковая диагностика повреждений периферических нервов при боевой травме / Е.И. Гречанык, Р.Я. Абдуллаев, Р.В. Бубнов // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22 N 2. — С. 96-100
 3. Громов А.И. Типичные эхографические и компьютерно-томографические проявления периренальной формы лимфомы почки. Картина ермолки / А.И. Громов // Ультразвуковая и функцион. диагностика. — 2016. — N 3. — С. 91-97

(далее…)

НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Вторник, 25 Июл 2017

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Ахмадеев Д. Лечение пиелонефрита в амбулаторной практике / Д. Ахмадеев // Приватний лікар. — 2016. — № 7. — С. 18-20
 2. Вощула В.И. Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин / В.И. Вощула, А.И. Вилюха // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3. — С. 114-119
 3. Вплив анатомічних особливостей системи нижньої чашки нирки на показник позбавлення від конкременту після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у порівнянні з ефективністю черезшкірної нефролітотрипсії / В.М. Артищук [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2016. — N3 — С. 144-149

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 20 Июл 2017

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Алыпова Е.Е. Рациональная завершающая терапия острых респираторных вирусных инфекций в практике семейного врача / Е.Е. Алыпова, Н.А. Калиниченко // Мистецтво лікування. — 2016. — № 7/8. — С. 24-28
 2. Артериальная гипертензия и микроэлементы // Приватний лікар. — 2016. — № 7. — С. 12-13
 3. Ахмадеев Д. 5 мифов о противокашлевой терапии / Д. Ахмадеев // Участковый врач. — 2016. — N 8. — С. 2-3

(далее…)