Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

Суббота, 03 Июн 2017

дерматолог

інформацйійний список

Вип.2 2017 р.

 1. Бильдюк Е. В. Эффективность лечения больных хроническими дерматозами в условиях дерматовенерологического стационара / Е.В. Бильдюк, Л.А. Юсупова // Лечащий Врач. — 2016. — № 6. — С. 78-80
 2. Ведения хворих на ncopiaз та псоріатичні артропатії (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Псоріаз, включаючи псоріатичні артропатії», адаптована версія) // Therapia. Український медичний вісник. — 2016. — N 5- С. 54-57
 3. Гизингер О.А. Обоснованность применения интерферонотерапии при лечении герпесвирусной инфекции в дерматовенерологической практике / О.А. Гизингер, М.А. Шеметова, О.Р. Зиганшин // Лечащий Врач. — 2016. — № 5. — С. 101-105

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Понедельник, 29 Май 2017

хірург

інформаційний список

 Вип.4 2017 р.

 1. Александрова Е.Д. Оптимизация антисекреторного компонента интенсивной терапии тяжелой формы острого панкреатита / Е.Д. Александрова, Д.В. Садчиков, А.В. Кулигин // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. — 2016. — N 6. — С. 83-85
 2. Бездренажная чрескожная нефролитотрипсия. Наш первый опыт / А.И. Сагалевич [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 9. — С. 43-46
 3. Влияние гендерного фактора на результаты пересадки родственных почек / В.А. Горяйнов [и др.] // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. — 2016. — N 6. — С. 62-67

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Воскресенье, 28 Май 2017

анестезіолог

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Анафилаксия: современные принципы интенсивной терапии / А.В. Царев [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 243-244
 2. Анестезиологическая поддержка лапароскопических операций на органах брюшной полости. Клинический опыт / В.И. Рожко [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 219
 3. Анестезиологическое обеспечение и послеоперационное ведение пациентки с тяжелым комбинированным ревматическим пороком сердца, оперированной по поводу ЛТМ больших размеров / Я.Г. Дикинштейн [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N 4. — С. 169
 4. Бодулєв О.Ю. Анестезіологічне забезпечення у хворих на епілепсію / О. Ю. Бодулєв, О. В. Саник // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — N 4. — С. 74-80

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Суббота, 27 Май 2017

стоматолог

інформаційний список

Вип.2 2017р.

 1. Ковач І.В. Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту / І.В. Ковач, Л.І. Кравченко // Вісник стоматології. — 2016. — N 3- С. 65-70
 2. Кузьмінська О. Шкідливі чинники в роботі стоматологів / О. Кузьмінська // Журнал заступника головного лікаря. — 2016. — N 5. — С. 21-31
 3. Мазур І.П. Взаємозв’язок між рівнем 25-гідроксивітаміну-D та генералізованим пародонтитом у жінок молодого віку / І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Вісник стоматології. — 2016. — N3 — С. 29-33

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Пятница, 26 Май 2017

уролог

інформаційний список

Вип.2 2017 р.

 1. Khalatbari-Soltani S. Воспаление и терапия L-карнитином у пациентов, получающих программный гемодиализ: обзор / S. Khalatbari-Soltani, H. Tabibi // Therapia. Український медичний вісник. —  2016. — N 5. — С. 24-26
 2. Вонс Л.З. Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією / Л.З. Вонс // Вісник наукових досліджень. —  2016. — N 2. — С. 25-27
 3. Колесник М. Урология, андрология, нефрология: новые возможности лечения / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2016. — № 3. — С. 34-36

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Четверг, 25 Май 2017

гінеколог

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Анфілова М.Р. Проблеми діагностики та вибору протигрибкового препарату при вульвовагінальному кандидозі: практичні рекомендації з позиції доказової медицини / М.Р. Анфілова // Здоровье женщины. — 2016. — N 5. — С. 26-28
 2. Басистий О.В. Дисбаланс у системі L-аргінін-оксид азоту у патогенезі акушерських ускладнень і затримки росту плода: (огляд літератури) / О.В. Басистий // Здоровье женщины. — 2016. — N 5. — С. 43-47
 3. Бенюк В.О. Сучасні детермінанти патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія / В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. — 2016. — N5 — С. 137-142

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Среда, 24 Май 2017

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2017

 1. Аміразян С.А. Низькі дози радіації: наукова полеміка або конфронтація поглядів / С.А. Аміразян, Є. Б. Радзішевська, Н.О. Гордієнко // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24 N 3. — С. 36-41
 2. Клінічна оцінка ефективності радіонуклідної терапії 153SM-оксабіфору в онкологічних хворих із кістковими метастазами / Н.І. Луховицька [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24 N 3. — С. 32-35
 3. Коваль С.С. Інтеграція даних ОФЕКТ та МРТ у діагностиці пухлин головного мозку / С.С. Коваль, С.С. Макеєв, Т.Г. Новікова // Український радіологічний журнал. — 2016. — Том 24 N 3. — С. 52-57

(далее…)

Міжнародний день біологічного різномаїття

Понедельник, 22 Май 2017

mizhnarodnyj-den-biologichnogo-riznomajittyaСпостерігаючи за навколишнім середовищем, ми поділяємо природу на світ живих істот та неживих речей. Світ живих істот представлений величезним різномаїттям тварин, рослин і мікроорганізмів. Зовні вони дуже різні, проте у них є щось загальне, що відрізняє їх від об’єктів неорганічного світу, і що поєднується у єдине поняття “жива істота” — собака та дерево, риба та мураха, людина та бактерія. Всім їм притаманне щось загальне, те, що ми називаємо — життя.

Все живе на Землі пов’язане численними зв’язками одне з одним і з неживою природою. Три мільярди років життя взаємодіє з навколишнім середовищем на Землі і за час еволюції воно створило подобу планети, визначило особливості атмосфери, гідросфери та біосфери. Біосфера — це змінене діяльністю організмів нашарування, що об’єднує усі живі організми і їхнє природнє середовище. Головною складовою біосфери є екологічна система, яка поєднує в собі співмешкання численних живих істот. Ця система є стійким природним утворенням і є врівноваженою в умовах зовнішнього середовища.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Воскресенье, 21 Май 2017

терапевт

Інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Антибіотики за рецептом. Чи готова Україна перейняти європейський досвід? // Участковый врач. — 2016. — № 6. — С. 40-41
 2. Березін О.Є. Фіксовані комбінації в лікуванні пацієнтів із артеріальною гіпертензією / О.Є. Березін // Український медичний часопис. — 2016. — № 4. — С. 57-60
 3. Ватанская И.Ю. Мукополисахаридоз II типа в практике терапевта / И.Ю. Ватанская, И.П. Стрекозова, И.Т. Котелевская // Актуальная инфектология. — 2016. — № 3. — С. 93-99

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Вторник, 16 Май 2017

педіатр

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Бекетова Г.В. Бактериально-ассоциированные респираторные заболевания у детей: разумный выбор антибиотикотерапии / Г.В. Бекетова // Український медичний часопис. — 2016. — № 3. — С. 77-80
 2. Клименко В.А. Значение пробиотиков в лечении и профилактике аллергических заболеваний у детей / В.А. Клименко, А.С. Сивопляс-Романова // Український медичний часопис. — 2016. — № 3. — С. 66-72
 3. Марушко Ю.В. Обґрунтування практичних рекомендацій щодо терапевтичних заходів при транзиторній лактазній недостатності у дітей грудного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца // Дитячий лікар. — 2016. — № 4. — С. 29-33

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Понедельник, 15 Май 2017

хірург

інформаційний список

 Вип.3 2017 р.

 1. Активное хирургическое лечение больных с хроническими перикультевыми абсцессами, возникающими как осложнение аппендэктомии / С.Н. Тесленко [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2016. — N 3. — С. 65-68
 2. Арсеній І.І. Досвід лікування трофічних виразок венозного ґенезу шляхом застосування гідрогелевих пов’язок «Арма-гель+» / І.І. Арсеній // Харківська хірургічна школа. — 2016. — N3 — С. 74-78
 3. Астапов Д.А. Протезирование аортального клапана бескаркасным биологическим протезом / Д.А. Астапов, Д.П. Демидов, Е.И. Семенова // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. — 2016. — N 5. — С. 4-8

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Воскресенье, 14 Май 2017

організатор

Інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Бармина А. Конкуренция в частной медицине: стратегические идеи и результаты их воплощения / А. Бармина // Український медичний часопис. — 2016. — № 3. — С. 46-47
 2. Безрук В.В. Організаційна модель управлінських рішень щодо підвищення якості надання нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні / В.В. Безрук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — N — С. 10-13
 3. Бондаренко С. Неприємності за планом… Що слід знати про планові податкові перевірки / С. Бондаренко // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 2. — С. 24-33

(далее…)

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Четверг, 11 Май 2017

медсестра

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Біла В. Посадова інструкція акушерки (код КП 3232) / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 10. — С. 37-40
 2. Верховський В. Розроблюємо алгоритми накладення пов’язок / В. Верховський, Л. Глущенко // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 10. — С. 25-36
 3. Звіт медичних працівників щодо обсягу та якості виконаної роботи амбулаторії загальної практики — сімейної медицини: Приклад Звіту: додаток 11 // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 9. — С. 21-22

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Вторник, 09 Май 2017

невролог

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Parnetti L. Применение холина альфосцерата при лечении когнитивного угасания и острого нарушения мозгового кровообращения: анализ опубликованных клинических данных / L. Parnetti, F. Amenta, V. Gallai // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — N 3. — С. 83-95
 2. Активность тромбоцитарной глутаматдегидрогеназы у больных с эндогенными психозами / Т.А. Прохорова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116 N 3. — С. 44-48.
 3. Антипенко Е.А. Системное стресслимитирующее действие мексидола при хронической ишемии головного мозга / Е.А. Антипенко, А. Дерюгина, А. Густов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — Том 116 N 4. — С. 28-31.

(далее…)

ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Понедельник, 08 Май 2017

інфекціоніст

інформаційний список

Вип.3 2017 р

 1. Діагностичне значення окремих маркерів у верифікації бактеріального характеру запальних процесів респіраторної системи / О.К. Колоскова [и др.] // Актуальная инфектология. — 2016. — № 3. — С. 46-51
 2. Дуда О.К. Сучасна імунотропна терапія хворих на коронавірусні інфекції / О.К. Дуда, Л.П. Коцюбайло // Актуальная инфектология. — 2016. — № 3.-С.33-37
 3. Клинико-морфологическая характеристика гриппа А (H1N1)PDM в эпидемическом периоде 2015-2016 гг. у лиц пожилого возраста / О.Н. Домашенко [и др.] // Актуальная инфектология. — 2016. — № 3. — С. 74-77

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Воскресенье, 07 Май 2017

офтальмолог

інформаційний список

Вип.2 2017

 1. Артемов А.В. Эндотелий донорской роговицы в процессе старения / А.В. Артемов, О.Г. Неверова, С.И. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2016. — № 3. — С. 340-345
 2. Дзюба Н.А. Влияние низкоэнергетической световой терапии на морфологическую структуру макулы у пациентов с сухой формой возрастной макулярной дегенерации / Н.А. дзюба, А.Н. Сергиенко // Офтальмология. Восточная Европа. — 2016. — № 3. — С. 330-339
 3. Диагностика и лечение дирофиляриоза / В.Н. Сакович [и др.] // Офтальмология. Восточная Европа. — 2016. — № 3. — С. 378-383

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Суббота, 06 Май 2017

онколог

інформаційний список

Вип.5 2017 р.

 1. Адреналэктомия в комплексном лечении метастатического колоректального рака / С.С. Харнас [и др.] // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. — 2016. — N 9. — С. 83-86
 2. Андріїв А.В. Сучасні уявлення про роль натрій-йодного симпортера при раку молочної залози / А.В. Андріїв, В.Ф. Чехун // Онкология. — 2016. — Том 18 N 3. — С. 216-222
 3. Бережная Н.М. Физиологическая система соединительной ткани и онкогенез. II. Экстрацеллюлярный матрикс и метастазирование / Н.М. Бережная, В.Ф. Чехун // Онкология. — 2016. — Том 18 N 3. — С. 164-176

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

Суббота, 06 Май 2017

лаборант

Інформаційний список

Вип.2 2017 р.

 1. Кудокоцева О.В. Морфологические особенности ткани селезенки после введения фторурацила и криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови / О.В. Кудокоцева, В.В. Волина, И.И. Ломакин // Проблемы криобиологии и криомедицины -2016. — Том 26 N 3. — С. 249-259
 2. Осецкий А.И. Влияние водородных связей на кинетику кристализации водных растворов криопротекторных веществ / А.И. Осецкий, С.С. Севастьянов // Проблемы криобиологии и криомедицины -2016. — Том 26 N 3. — С. 201-212
 3. Покас О.В. Сучасні методи виявлення SS-лактамаз грам-негативних бактерій / О. В. Покас, І. О. Мележик // Лабораторна діагностика. — 2016. — N 2. — С. 14-20

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Четверг, 04 Май 2017

 

гематолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2017 р.

 1. Ассоциация аллеяльных вариантов генов системы детоксикации с клиническим проявлением острой перемежающейся порфирии / Ю.А. Лучинская [и др.] // Гематология и трансфузиология. — 2016. — N 3. — С. 156-160.
 2. Восстановление CD4+ Т-клеток, экспрессирующих молекулу CD31, у больных лимфопролиферативными заболеваниями после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток / Е.В. Баторов [и др.] // Гематология и трансфузиология. — 2016. — N 3. — С. 133-137.
 3. Гиперкоагуляционный синдром: классификация, патогенез, диагностика, терапия / А.И. Воробьев [и др.] // Гематология и трансфузиология. — 2016. — N 3. — С. 116-122.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Воскресенье, 30 Апр 2017

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Авдосьев Ю.В. Выбор тактики при кровотечениях из злокачественных опухолей колоректальной зоны / Ю.В. Авдосьев, Д.А. Пилюгин // Харківська хірургічна школа. — 2016. — N 3. — С. 83-88
 2. Березницкий Я.С. Опыт применения узкоспектральной визуализации при малоинвазивном лечении рака мочевого пузыря и опухолей толстой кишки / Я.С. Березницкий, Р.Н. Молчанов, Р.В. Дука // Харківська хірургічна школа. — 2016. — N 3. — С. 79-82
 3. Дерменжи Т.В. Результаты оценки средних показателей качества жизни у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий // Український медичний часопис. — 2016. — № 4. — С. 107-109

(далее…)