Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Вторник, 13 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Инновационные методы оптимизации регенерации кости: обогащенная тромбоцитами плазма (сообщение 1) (обзор литературы) / Н.А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 3. — С. 123-135
 2. Кальченко А.В. Віддалені результати лікування біполярною геміартропластикою осіб похилого та старечого віку з багатовідламковими переломами проксимального відділу стегнової кістки / А.В. Кальченко // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 3- С. 85-90
 3. Корж Н.А. Минеральная плотность костной ткани у женщин с артрозом различной локализации / Н.А. Корж, Н.Н. Яковенчук // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 3. — С. 63-67

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 12 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Байдала О.Д. Роль диспансеризації у збереженні здоров’я населення України / О.Д. Байдала, Н.Є. Дуб // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 15-17
 2. Горішня О.І. Покращення носового дихання без застосування судинно-звужуючих крапель у практиці сімейного лікаря / О.І. Горішня, І.І. Горішній, В.І. Ткаченко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 126-127
 3. Гриб Н.В. Клінічний випадок синдрому Денді-Волкера в практиці сімейного лікаря / Н.В. Гриб, С.Ю. Зінчук // Здоров’я. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 136-137

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Пятница, 09 Мар 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Акрамова Н.А. Сонография в диагностике переломов костей челюстно-лицевой области / Н.А. Акрамова, Ю.М. Ходжибекова // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 4. — С. 24-30
 2. Биоэффект воздействия отрицательно заряженных ионов воздуха на протекание восстановительных процессов в организме после гамма-облучения / С.В. Татаркин [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 4. — С. 5-11
 3. Блохин А.П. Радиологическое обоснование контроля содержания радионуклидов в контексте обеспечения долговременной безопасности пунктов захоронения / А.П. Блохин, А.А. Самойлов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 4. — С. 17-23

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Вторник, 06 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Вакцина проти грипу рятує життя дітей: що сказати батькам, які сумніваються // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N5 — С. 34
 2. Вызовы современности и европейская педиатрия (EUROPAEDIATRICS 2017) / А.П. Волосовец [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 233-238
 3. Квашнина Л.В. Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ Интегрированного ведения болезней детского возраста (ИВБДВ) как универсальный инструмент оказания амбулаторной помощи детям / Л.В. Квашнина, И.Н. Матвиенко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2017. — Том 5 N 3. — С. 239-244

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Воскресенье, 04 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Гойда Н.Г. Принципи підготовки керівників закладів первинної ланки сфери охорони здоров’я / Н.Г. Гойда, В.М. Михальчук, О.Л. Нестерець // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 105-106
 2. Демченко І.С. E-здоров’я в Україні: правові питання та перспективи впровадження / І.С. Демченко // Медичне право. — 2017. — N 2. — С. 23-33
 3. Медичне право в документах: національні акти // Медичне право. — 2017. — N 2. — С. 112-119

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Суббота, 03 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Азимов Э.Г. Сравнительная характеристика результатов передней и нижней передней резекции при злокачественных новообразованиях прямой кишки / Э.Г. Азимов, А.Э. Намазов // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 151-155
 2. Бурлака А.П. Супероксидні радикали: ініціація метастазування у хворих на рак молочної залози / А.П. Бурлака, І.І. Ганусевич, А.В. Вовк // Онкология. — 2017. — Том 19 N3 — С. 180-184
 3. Вырва О.Е. Основные принципы хирургического лечения злокачественных опухолей костей / О.Е. Вырва // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 3. — С. 105-111

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Вторник, 27 Фев 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Блавацька О.М. Порівняльне дослідження інтравітреального введення ранібізумаба та афліберцепта у пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості / О.М. Блавацька, Т.Б. Кустрин, А.Р. Король // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N5- С. 34-38
 2. Боймурадов Ш.А Диагностика и лечение переломов дна орбиты / Ш.А. Боймурадов, Ш.Ш. Юсупов // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 3. — С. 5-8
 3. Желізник М.Б. Визначення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів для оцінки зорового стомлення у школярів / М.Б. Желізник, В.І. Сердюченко // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5- С. 8-11

(далее…)

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Понедельник, 26 Фев 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. 7 порад, як організувати карантин удома: Санітарний бюлетень // Довідник головної мед. сестри. — 2017. — N 11. — С. 31
 2. Ботулізм: дії медсестри при інфекційних хворобах: клінічний протокол // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 7. — С. 59-62
 3. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження: протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень / Наказ № 460 МОЗ України від 01.06.2013, дата перегляду протоколу: квітень 2016 р. // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 7- С. 56-58

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

Суббота, 24 Фев 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Активность аланинаминотрансферазы сыворотки крови у детей с атопическим дерматитом / П.Г. Бедин [и др.] // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 3. — С. 402-408
 2. Анализ антибиотикорезистентности штаммов Acinetobacter Baumannii / О.В. Тонко [и др.] // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 3. — С. 323-332
 3. Влияние иммунопатологических реакций на ремоделирование миокарда и развитие систолической дисфункции сердца у пациентов с ишемической кардиомиопатией / А.В. Руденко [и др.] // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2017. — Том 6 N 3. — С. 418-428

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Четверг, 22 Фев 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р

 1. Sanofi проводить випробування антитіл «три в одному» для лікування або профілактики ВІЛ-інфекції // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N — С. 34-35
 2. Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача-инфекциониста / А. К. Дуда [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 3. — С. 32-36
 3. Діагностична значимість клінічних симтомів у хворих на сальмонельоз / Л.П. Коцюбайло, О.К. Дуда, В.О. Бойко // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 123-124

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Среда, 21 Фев 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Авраменко Н.В. Вплив гормональної контрацепції на слизову оболонку шийки матки у жінок з надмірною масою тіла / Н.В. Авраменко, І.Б. Грідіна // Здоровье женщины. — 2017. — № 7. — С. 120-122
 2. Бенюк В.О. Мікроекосистема піхви у жінок репродуктивного віку і методи її корекції / В.О. Бенюк, О.А. Щерба // Здоровье женщины. — 2017. — № 8. — С. 44-50
 3. Бисага Н.Ю. Особливості гормонального статусу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі / Н.Ю. Бисага // Здоровье женщины. — 2017. — № 8. — С. 71-73

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Четверг, 08 Фев 2018

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Асоціативні зв’язки HLA з високим рівнем цитокінів крові, що мають протизапальні властивості, у хворих на хронічний гломерулонефрит / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 2- С. 13-19
 2. Асоціація дисліпідемії з інтраперитонеальним запаленням та виживаністю методу перитонеального діалізу / Н. Степанова [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N2 — С. 39-46
 3. Білоруський Б.О. Сучасні підходи до лікування хронічного циститу у жінок / Б.О. Білоруський, О.О. Строй // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 33-35

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Вторник, 06 Фев 2018

травматолог

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Анализ оперативного лечения лиц пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости методом накостного остеосинтеза пластиной / А.В. Кальченко [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 80-85
 2. Аналіз змін напружено-деформованого стану в суглобовій губі лопатки в умовах різних типів її пошкодження / І.А. Лазарев [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 27-37
 3. Бабко А.М. Ортопедичне лікування хворих з приводу ревматоїдного артриту за одночасного ураження кульшових та колінних суглобів / А.М. Бабко, А.С. Герасименко, А.С. Страфун // Клінічна хірургія. — 2017. — N 6- С. 64-67

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Понедельник, 05 Фев 2018

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Владзимирский А. Стратегия внедрения телемедицины / А. Владзимирский // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 9. — С. 14-20
 2. Демцова Ю. Зарабатывать и тратить — тратить и зарабатывать / Ю. Демцова // Приватний лікар. — 2017. — N 7. — С. 8-10
 3. Клименко О. Підбір персоналу: основні підходи, етапи, методи / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 9. — С. 72-84

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Суббота, 03 Фев 2018

терапевт

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Андрух В. Що про це повинні знати сімейні та дитячі лікарі / В. Андрух // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 10-13
 2. Бабінець Л. Впровадження міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2) — важливий інструмент для оптимізації роботи сімейних лікарів України / Л. Бабінець, І. Галабіцька // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 32-35
 3. Диференційна діагностика вторинної артеріальної гіпертензії // Участковый врач. — 2017. — N 7. — С. 32-33

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Пятница, 02 Фев 2018

стоматолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018р.

 1. Безвушко Е.В. Клінічна оцінка реставрацій із композитних матеріалів з урахуванням гігієни порожнини рота / Е.В. Безвушко, О.О. Шпотюк // Клінічна стоматологія. — 2017. — N 2- С. 54-59
 2. Заболотний Т.Д. Загальні та місцеві фактори ризику виникнення основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на олігофренію / Т.Д. Заболотний, Г.З. Дутко // Клінічна стоматологія. — 2017. — N 2- С. 36-41
 3. Зубачик В.М. Біохімічні показники ротової рідини у наркозалежних хворих на хронічний генералізований пародонтит / В.М. Зубачик, І.Р. Федун // Клінічна стоматологія. — 2017. — N2 — С. 9-14

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Среда, 31 Янв 2018

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Андрух В. Що про це повинні знати сімейні та дитячі лікарі / В. Андрух // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2017. — № 3. — С. 10-13
 2. Бабінцева А.Г. Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією / А.Г. Бабінцева // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N2 — С. 113-120
 3. Биковська О.А. Діагностика порушень грудного вигодовування у доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією / О.А. Биковська, М.В. Добіжа, Р.О. Гомон // Дитячий лікар. — 2017. — N3 — С. 33-37

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Воскресенье, 28 Янв 2018

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Алгоритм визначення методу лікування малих ниркових новоутворень / Б.А. Добровольський [и др.] // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 137-139
 2. Аналіз результатів радикальних оперативних втручань у хворих на рак сечового міхура за 5 років / В.П. Стусь [и др.] // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 127
 3. Галайчук І.Й. Саркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування / І.Й. Галайчук, Л.В. Нітефор // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 2- С. 74-78

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Пятница, 26 Янв 2018

офтальмолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Анатомо-топографические критерии эффективности непроникающей глубокой склерэктомии [Электронный ресурс] / Н. В. Волкова [и др.] // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 3. — С. 54-62
 2. Бикбов М.М. Результаты каналопластики с использованием нового офтальмохирургического устройства [Электронный ресурс] / М.М. Бикбов, И.И. Хуснитдинов // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 3. — С. 44-52
 3. Влияние различных инстилляционных гипотензивных режимов на развитие и прогрессирование синдрома «сухого глаза» [Электронный ресурс] / А.В. Куроедов [и др.] // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 3. — С. 71-80

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Четверг, 25 Янв 2018

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Ахророва Ш.Б. Возрастные и гендерные клинико-патогентические особенности острой невропатии лицевого нерва / Ш.Б. Ахророва // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N4 — С. 52-56
 2. Безшейко В.Г. Менеджмент пациентов с центральной постинсультной болью: в фокусе — прегабалин / В.Г. Безшейко // Український медичний часопис. — 2017. — № 4. — С. 97-100
 3. Борзих Н.О. Особливості психоемоційного стану поранених із вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок / Н.О. Борзих, С.С. Страфун // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 48-52

(далее…)