Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Четверг, 27 Июл 2017

анестезіолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Актуальные вопросы диагностики и лечения сепсиса // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2016. — N 5. — С. 34-37
 2. Андрющенко В.П. Полікомпонентні колоїдно-гіперосмолярні розчини як ефективний компонент інфузійної терапії у хворих на гострий панкреатит / В.П. Андрющенко, В.В. Куновський // Медицина неотложных состояний. — 2016. — № 6. — С. 59-64
 3. Буднюк О.О. Церебропротекторна терапія як компонент інтенсивної терапії при ішемічному інсульті / О.О. Буднюк, О.А. Карташов, А.В. Коваль // Медицина неотложных состояний. — 2016. — N5 — С. 62-64

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

Среда, 26 Июл 2017

узд

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2017 р.

 1. Головин Д.А. Ультразвуковая оценка выраженности диабетической макро- и микроангиопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа / Д.А. Головин, С.Э. Лелюк, В.Г. Лелюк // Ультразвуковая и функцион. диагностика. — 2016. — N 3. — С. 72-81
 2. Гречанык Е.И. Ультразвуковая диагностика повреждений периферических нервов при боевой травме / Е.И. Гречанык, Р.Я. Абдуллаев, Р.В. Бубнов // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22 N 2. — С. 96-100
 3. Громов А.И. Типичные эхографические и компьютерно-томографические проявления периренальной формы лимфомы почки. Картина ермолки / А.И. Громов // Ультразвуковая и функцион. диагностика. — 2016. — N 3. — С. 91-97

(далее…)

НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Вторник, 25 Июл 2017

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Ахмадеев Д. Лечение пиелонефрита в амбулаторной практике / Д. Ахмадеев // Приватний лікар. — 2016. — № 7. — С. 18-20
 2. Вощула В.И. Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин / В.И. Вощула, А.И. Вилюха // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3. — С. 114-119
 3. Вплив анатомічних особливостей системи нижньої чашки нирки на показник позбавлення від конкременту після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у порівнянні з ефективністю черезшкірної нефролітотрипсії / В.М. Артищук [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2016. — N3 — С. 144-149

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 20 Июл 2017

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Алыпова Е.Е. Рациональная завершающая терапия острых респираторных вирусных инфекций в практике семейного врача / Е.Е. Алыпова, Н.А. Калиниченко // Мистецтво лікування. — 2016. — № 7/8. — С. 24-28
 2. Артериальная гипертензия и микроэлементы // Приватний лікар. — 2016. — № 7. — С. 12-13
 3. Ахмадеев Д. 5 мифов о противокашлевой терапии / Д. Ахмадеев // Участковый врач. — 2016. — N 8. — С. 2-3

(далее…)

НА ДОПОМГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Вторник, 18 Июл 2017

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017

 1. Арсенідзе Т.О. Рентгенологічне дослідження формування кісткової тканини при дисплазії кульшового суглоба у дітей грудного віку / Т.О. Арсенідзе // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N2 — С. 56-61
 2. Визначення умов рівності коефіцієнтів пропускання, розрахованих за вимірами дозиметра та яскравості зображення, для представлення конусно-променевих томографічних зображень в анатомічних кольорах / Л.І. Асламова [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 69-74
 3. Діагностичні можливості оцінки функції правого шлуночка доплерографічним методом у пацієнтів після операції Росса / Ю. І. Климишин [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. — 2016. — N 2- С. 21-25

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 17 Июл 2017

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Андрух B.C. Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра / B.C. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2016. — № 5. — С. 14-20
 2. Бекетова Г.В. Магний и здоровье детей: что нового? (клиническая лекция) / Г.В. Бекетова, Т.Н. Гнатенко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2016. — Том 4 № 4. — С. 604-620
 3. Використання пробіотиків для профілактики алергії: систематичний огляд і мета-аналіз рандомізованих контрольованих випробувань // Дитячий лікар. — 2016. — № 6. — С. 31

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пятница, 14 Июл 2017

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Акредитація закладів охорони здоров’я: реалії сьогодення та перспективи змін // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 2. — С. 92-94
 2. Беденко-Зваридчук О. Планові перевірки закладів охорони здоров’я / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 1. — С. 86-91
 3. Бондар О. Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання / О. Бондар // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N2 — С. 32-35

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Понедельник, 10 Июл 2017

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Взаємозв’язок супероксид- та NO-генеруючої активності нейтрофілів хворих на рак прямої кишки з клінічними характеристиками та вплив на віддалені результати комбінованого лікування / А.П. Бурлака [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 4- С. 294-299
 2. Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого / В.Е. Севергин [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6. — С. 52-55
 3. Вплив бета-дефенсину-2 людини на експресію транскрипційних факторів у злоякісно трансформованих лініях клітин B-лімфоцитарного походження / І.М. Гордієнко [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 4- С. 255-261

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Воскресенье, 09 Июл 2017

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Антонюк Т. Перспективи вирішення проблеми когнітивних порушень / Т. Антонюк // НейроNEWS. — 2016. — № 8. — С. 10-12
 2. Богданова И.В. Фактор стресса и феномен хронической усталости в структуре ранних клинических проявлений болезни Паркинсона в разных возрастных категориях / И.В. Богданова, Т.В. Богданова // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25 № Приложение. — С. 55
 3. Бурчинский С.Г. Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции / С.Г. Бурчинский // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2016. — № 4. — С. 24-28

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

Пятница, 07 Июл 2017

лаборант

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Визначення причин недостатньої ефективності лікування жінок, хворих на хронічні запальні захворювання органів малого тазу, спричинених хламідіями / А.В. Руденко [та ін.] // Лабораторна діагностика. — 2016. — N 4. — С. 29-35
 2. Винничук Ю.Д. Диагностика нарушений обмена железа и эритроцитарных характеристик у спортсменок при физических нагрузках / Ю.Д. Винничук, Л. М. Гунина // Лабораторна діагностика. — 2016. — N 4. — С. 17-22
 3. Вклад Л.Л. Громашевской в организацию менеджмента качества лабораторных исследований / И.М. Медведева [и др.] // Лабораторна діагностика. — 2016. — N 3. — С. 27-31

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Среда, 05 Июл 2017

інфекціоніст

інформаційний список

Вип.4 2017 р

 1. Биологический материал, необходимый для приготовления микропрепаратов, в диагностике инфекционных и паразитарных заболеваний человека / Р.С. Аракельян [и др.] // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 22-26
 2. Голубовская О.А. К Всемирной неделе правильного использования антибиотиков: несколько фактов об антибиотикорезистентности / О.А. Голубовская // Клиническая инфектология и паразитология. — 2016. — Том 5 № 4. — С. 380-381
 3. Жаворонок С.В. Клинико-эпидемиологические аспекты современного трихинеллеза / С.В. Жаворонок, М.Ю. Шлык, Т.С. Плеско // Актуальная инфектология. — 2016. — № 4. — С. 103-105

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Суббота, 01 Июл 2017

гематолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Выдыборец С.В. Синдром острого трансфузионного повреждения легких / С.В. Выдыборец, А.А. Андрияка // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2016. — Том 2 № 4. — С. 473-484
 2. Карнабеда О.А. Клинический случай диагностики болезни отложения легких каппа-цепей / О.А. Карнабеда, А.О. Мензарар, З.В. Ступакова // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2016. — Том 2 № 4. — С. 499-506
 3. Корж А.В. Содержание свободного гепарина в плазме крови, полученной различными методами плазмафереза / А.В. Корж // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2016. — Том 2 № 4. — С. 418-425

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Пятница, 30 Июн 2017

фтизіатр

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2017 р.

 1. Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних / М.І. Сахелашвілі [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3- С. 41-45.
 2. Бажора Ю.І. Характер взаємозв’язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень / Ю.І. Бажора, П.П. Єрмуракі, О.О. Сметюк // Одеський медичний журнал. — 2016. — N 5- С. 48-53
 3. Вплив інфузійних полівітамінних комплексів на динаміку клінічних і біохімічних показників у хворих на туберкульоз з токсичними побічними ускладненнями на протитуберкульозні препарати / Ю.В. Просвєтов [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3- С. 52-57.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Среда, 28 Июн 2017

хірург

інформаційно-бібліографічний список

 Вип.5 2017 р.

 1. Антиноцицептивна протекція на етапі завершення хірургічного втручання та раннього післяопераційного періоду / М.Л. Гомон [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11- С. 26-28
 2. Аракелян А.Г. Абсцесс брюшной полости с наличием инородного тела, вскрывшийся на переднюю брюшную стенку / А.Г. Аракелян, Е.А. Айбетова, А.А. Шевченко // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12. — С. 76-77
 3. Аркатов А.В. Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена / А. . Аркатов // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22 N 4. — С. 28-32

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Суббота, 17 Июн 2017

травматолог

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Hillstrom C. Лорноксикам: обзор фармакологических свойств и эффективности при купировании острого послеоперационного и скелетно-мышечного болевого синдрома / C. Hillstrom, J.G. Jakobsson // Травма. — 2016. — Том 17 N 4. — С. 16-26
 2. Биохимические и иммунологические маркеры у больных с посттравматическим асептическим некрозом головки бедренной кости и застарелыми переломовывихами в тазобедренном суставе / С.Е. Бондаренко [и др.] // Травма. — 2016. — Том 17 N 4. — С. 79-85
 3. Бирнессер Х. Сравнительное исследование комплексного гомеопатического препарата и селективного ингибитора ЦОГ-2 при остеоартрозе коленного сустава / Х. Бирнессер, П. Кляйн, М. Вайзер // Лечащий Врач. — 2016. — № 7. — С. 65-68

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Пятница, 16 Июн 2017

терапевт

Інформаційний список

Вип.5 2017 р.

 1. Артериальная гипертензия и микроэлементы // Участковый врач. — 2016. — N 7. — С. 12-13
 2. Васютина К. Риниты аллергической этиологии в работе врачей общей практики / К. Васютина // Приватний лікар. — 2016. — № 9. — С. 25-27
 3. Деримедвідь Л.В. Некислотні нестероїдні протизапальні засоби: у фокусі набуметон / Л.В. Деримедвідь // Практикуючий лікар. — 2016. — N 4- С. 21-24

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Вторник, 13 Июн 2017

педіатр

інформаційний список

Вип.5 2017 р.

 1. Абатуров А.Е. Дифференцированный подход к назначению антигистаминных препаратов при аллергических заболеваниях в детском возрасте / А.Е. Абатуров, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 121-127
 2. Абатуров А.Е. Реализация противовирусного и антиоксидантного действия биофлавоноидов при лечении острых респираторных вирусных инфекций / А.Е. Абатуров, И.Л. Высочина // Здоровье ребенка. — 2016. — № 5. — С. 128-134
 3. Бекетова Г.В. Комплексная терапия острых респираторных инфекций у детей / Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова, Р.З. Ган // Современная педиатрия. — 2016. — N 5. — С. 34-39
 4. Бордий Т. Все ли мы знаем о функциональном запоре у детей? / Т. Бордий, Л. Чергинец // З турботою про дитину. — 2016. — № 3. — С. 20-23

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

Суббота, 10 Июн 2017

лор

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Заболотна Д.Д. Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на хронічний поліпозний риносинусит / Д.Д. Заболотна, І.В. Кошель // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 4. — С. 15-22
 2. Заболотний Д.І. Порівняльний аналіз показників ЕЕГ у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу і шумом у вухах та без нього / Д.І. Заболотний, А.Ю. Шидловський, К.О. Мельник // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N4 — С. 54-62
 3. Земляк Т.Б. Ретроспективний аналіз характеру та результатів лікування хворих з паралітичним стенозом гортані / Т.Б. Земляк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 3- С. 57-64

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пятница, 09 Июн 2017

організатор

Інформаційний список

Вип.5 2017 р.

 1. Васильченко Н. Дії керівництва ЛПЗ у разі зміни адреси через перейменування міста чи вулиці / Н. Васильченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 9. — С. 48-51
 2. Венцівська Н. Обов’язкова статистична звітність лікувально-профілактичних закладів / Н. Венцівська, Н. Коробчинська // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 9. — С. 6-30
 3. Заика В. Сервис как инструмент в продажах услуг медицинского центра / В. Заика // Практика управління медичним закладом. — 2016. — N 10. — С. 68-72

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Воскресенье, 04 Июн 2017

невролог

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

 1. Winkler A. Восстановление двигательных функций после инсульта: проблемы и возможности / A. Winkler // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — N 5. — С. 151-155
 2. Yun-Hee Kim Модулирование нейропластичности после инсульта: стратегия неинвазивной стимуляции головного мозга в нейрореабилитации / Kim Yun-Hee // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — N 5. — С. 155-160
 3. Zeiler S.R. Востановление после инсульта: временный фактор, физическая реабилитация и биологическая основа / S.R. Zeiler // Міжнародний неврологічний журнал. — 2016. — N 5. — С. 147-151

(далее…)