Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Вторник, 24 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин / С.С. Подпрятов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 55-57
 2. Бабій І.В. Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату / І.В. Бабій, В.В. Власов // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 60-63
 3. Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці / Н.В. Якимчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 95-98

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Воскресенье, 22 Апр 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Гайдукова С.Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец // Здоровье женщины. — 2017. — № 7. — С. 25-31
 2. Емельянова И.В. Мезенхимальные стволовые клетки в терапии приобретенной апластической анемии / И.В. Емельянова, Т.А. Углова, Я.И. Исайкина // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 428-433
 3. Жерносеченко А.А. Создание трехмерного трансплантата на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток для репарации дефекта костной ткани / А.А. Жерносеченко, Я.И. Исайкина, Т.М. Михалевская // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 444-445

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Пятница, 20 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Romer T. Симтоматична міома матки: цільова медикаментозна терапія: Консенсусна позиція експертної зустрічі / T. Romer, K. Doubek, D. Foth // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 35-41
 2. Бардова К.О. Вульвовагінальний кандидоз: особливості перебігу та корекції / К.О. Бардова, М.Е. Баринова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 12-14
 3. Вдовиченко Ю.П. Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 28-31

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Суббота, 14 Апр 2018

інформаційний список

Вип.2 2018р.

 1. Гаврильців С.Т. Вивчення оптичної щільності щелепових кісток у хворих із радикулярними кістками на тлі остеопорозу та без порушень мінерального обміну / С.Т. Гаврильців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N3 — С. 30-36
 2. Матвійків Т.І. Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний зріз / Т.І. Матвійків // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 5. — С. 658-662
 3. Новак Н.В. Частота встречаемости оттенков депульпированных зубов с применением дополнительных эталонов к шкале VITA [Электронный ресурс] / Н.В. Новак, Н.А. Байтус // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 92-98

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Среда, 11 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Анализ лекарственной терапии ОРВИ и гриппа и удовлетворенность ею пациентами: результаты когортного международного наблюдательного исследования FLU-EE / Е.В. Силина [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 57-64
 2. Клініко–демографічні характеристики пацієнтів з уперше виявленою артеріальною гіпертензією: результати дослідження СТАРТ / Є.П. Свіщенко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 6. — С. 14-23
 3. Лисенко Д.А. Анемія хронічного захворювання: «terra incognita» в терапевтичній практиці / Д.А. Лисенко // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 6- С. 18-21

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Понедельник, 09 Апр 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Бабій Л.М. Діастолічна функція лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця (за даними радіонуклідної вентрикулографії) / Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, Ю.О. Хоменко // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 186-189
 2. Вінніков В.А. Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні / В.А. Вінніков, Г.В. Кулініч, І.Ю. Чернявський // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 215-224
 3. Изготовление тонкопленочных радиационно-защитных материалов / М. И. Хворостенко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 225-230

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Среда, 04 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Актуальні питання трансферу інноваційних медичних технологій у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків / М.М. Коренєв [и др.] // Перинатологія та педіатрія. — 2017. — N 3- С. 70-73
 2. Білково-енергетичне забезпечення передчасно народжених дітей при парентеральному харчуванні / І. В. Сидоренко [та ін.] // Современная педиатрия. — 2017. — N 6. — С. 56-60
 3. Булгакова В.А. Лечение острой респираторной инфекции у детей: выбор препарата этиопатогенетического действия как подход к предупреждению полипрагмазии / В.А. Булгакова // Лечащий Врач. — 2017. — № 9. — С. 39-42

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

Понедельник, 02 Апр 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Еременко Ю.Е. Особенности течения хронического полипозного риносинусита у пациентов с аспириновой триадой / Ю.Е. Еременко, А.Н. Котович // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 293-301
 2. Кузьмин Е.Н. Акустический анализ голоса у пациентов после ларингэктомии с трахеопищеводным шунтированием и протезированием / Е.Н. Кузьмин, И.В. Белоцерковский, Н.С. Конойко // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 330-342
 3. Куликов А.В. Кисты и свищи шеи / А.В. Куликов, В.С. Куницкий, С.А. Семенов // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 273-280

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Четверг, 29 Мар 2018

Інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Акредитація медзакладу в питаннях та відповідях // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 11. — С. 46-47
 2. Алешко Д. Новая система закупок лекарств в Украине / Д. Алешко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 11. — С. 22-25
 3. Вивільнення працівників у разі скорочення штату // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 10. — С. 72-73

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Среда, 28 Мар 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Гулиев Ф.А. Оценка качества жизни больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии / Ф.А. Гулиев, Э.Ш. Хаилов, З.Ш. Везирова // Клінічна хірургія. — 2017. — N 8. — С. 70-73
 2. Комбинированое применение химио- и иммунотерапии при лечении онкологических больных: (обзор) / Н.Э. Прохач [и др.] // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 3. — С. 59-67
 3. Малишевская Н.П. Беспигментная меланома / Н.П. Малишевская, А.В. Соколова // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 57-60

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Понедельник, 26 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Бойко А.В. Нарушение сна при болезни Паркинсона: роль иммунных механизмов [Электронный ресурс] / А.В. Бойко, В.В. Пономарев, Т.В. Хомиченко // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 72-78
 2. Васильев А.П. Нейроциркуляторная дистония / А.П. Васильев, Н.Н. Стрельцова, Т.В. Дубова // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 74-79
 3. Вревская Ю.Ю. Психологический инцест как вид современного рабства / Ю.Ю. Вревская // НейроNEWS. — 2017. — № 6. — С. 12-15

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Пятница, 23 Мар 2018

Інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко–інфекцію (туберкульоз/ВІЛ–інфекція/СНІД) / Ю.І. Фещенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 13-24
 2. Гришило А.П. Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / А.П. Гришило // Астма та алергія. — 2017. — N4 — С. 21-25
 3. Дужий І.Д. Кістковий туберкульоз — причина інших форм туберкульозу / І.Д. Дужий, Л.А. Бондаренко, В.О. Олещенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 65-68

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Четверг, 22 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р

 1. Гребенкина Н.С. Изучение степени гидратации нейраминидазы вируса гриппа [Электронный ресурс] / Н.С. Гребенкина, Н.А. Контаров, Н. В. Юминова // Инфекция и иммунитет. — 2017. — Т. 7 № 4. — С. 405-408
 2. Корь // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N6 — С. 42-43
 3. Протективная активность аскорбиновой кислоты при гриппозной инфекции [Электронный ресурс] / В.В. Зарубаев [и др.] // Инфекция и иммунитет. — 2017. — Т. 7 № 4. — С. 319-236

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

Среда, 21 Мар 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Агасаров Л.Г. Электрофизиологические корреляты результативности локальной озонотерапии при вертеброгенной патологии / Л.Г. Агасаров, О.С. Давьян, Л.Ю. Тарасова // Лечащий Врач. — 2017. — № 10. — С. 58-60
 2. Балычевцева И.В. Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП / И.В. Балычевцева, В.В. Кривошеева // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 112-115
 3. Использование кинезиологических упражнений в коррекционно-педагогической работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи / Е. И. Фокина [и др.] // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 343-351

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Понедельник, 19 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Буката В.В. Вплив ендогенної інтоксикації на розвиток ускладнень після оперативного лікування хворих зі спайковою кишковою непрохідністю / В.В. Буката // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 3- С. 69-73
 2. Гараев И.Д. Результаты хирургического лечения больных с применением метода спондилодеза на уровне шейного отдела позвоночника / И.Д. Гараев // Клінічна хірургія. — 2017. — N 8. — С. 65-66
 3. Грубник В.В. Комбинированные операции при лечении пахово-мошоночных грыж / В.В. Грубник, З.Д. Бугридзе, К.О. Воротынцева // Хірургія України. — 2017. — N 3. — С. 53-56

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

Воскресенье, 18 Мар 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Возможности ультразвуковой диагностики в дифференциации поражения брюшины при раке яичников и туберкулезе / А.Н. Востров [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2017. — № 3. — С. 60-73
 2. Захарко В.П. Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків / В.П. Захарко // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 30-36
 3. Ибадова Ш.Т. Возможности ультразвукового исследования в диагностике воспалительных заболеваний при хронической тазовой боли у женщин / Ш.Т. Ибадова // Здоровье женщины. — 2017. — № 8. — С. 57-60

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

Суббота, 17 Мар 2018

інформацйійний список

Вип.1 2018 р.

 1. Александрук О.Д. Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи / О.Д. Александрук // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 3- С. 33-37
 2. Анализ факторов, влияющих на развитие тяжелых форм акне / М.Э. Запольский [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N3 — С. 21-27
 3. Болотная Л.А. Дифференцированный подход к наружной терапии стероидчувствительных дерматозов / Л.А. Болотная // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2017. — N 3. — С. 69-76

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Пятница, 16 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Богомолов А.Н. Хирургическая коррекция сколиотической деформации позвоночника. Взгляд анестезиолога [Электронный ресурс] / А.Н. Богомолов, Д.К. Тесаков // Военная медицина — 2017. — № 4. — С. 19-25
 2. Грижимальский Е.В. Размышления на тему влияния эпидуральной аналгезии на исход родов / Е.В. Грижимальский // Медицина болю. — 2017. — Том 2 № 3. — С. 59-65
 3. Імунна відповідь при використанні раннього парентерального харчування та епідуральної анестезії/аналгезії в структурі періопераційної інтенсивної терапії у хворих на рак сечового міхура в запущеній стадії / І.І. Лісний [и др.] // Медицина болю. — 2017. — Том 2 № 3. — С. 66-74

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Четверг, 15 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Возможности родственной трансплантации с использованием пограничных доноров / В.Н. Лесовой [и др.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N3 — С. 89-90
 2. Вплив гіперпролактинемії у пацієнтів з ХХН V стадії, які лікуються гемодіалізом на хронічне запалення / І.О. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N 3- С. 85
 3. Гіпероксалурія як фактор ризику рецидивуючого перебігу пієлонефриту / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2017. — N — С. 21-22

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Четверг, 15 Мар 2018

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Бойко А.В. Нарушение сна при болезни Паркинсона: роль иммунных механизмов [Электронный ресурс] / А.В. Бойко, В.В. Пономарев, Т.В. Хомиченко // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 6. — С. 72-78
 2. Васильев А.П. Нейроциркуляторная дистония / А.П. Васильев, Н.Н. Стрельцова, Т.В. Дубова // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 74-79
 3. Вревская Ю.Ю. Психологический инцест как вид современного рабства / Ю.Ю. Вревская // НейроNEWS. — 2017. — № 6. — С. 12-15

(далее…)