Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Пятница, 19 Окт 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Клінічні настанови лікування артеріальної гіпертензії в дорослих // Перинатологія та педіатрія. — — N 1. — С. 16-19
 2. Кожанова И.Н. Фармакоэкономическая эффективность применения телмисартана у пациентов с артериальной гипертензией / И.Н. Кожанова, И.С. Романова // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 3. — С. 407-419
 3. Рудіченко В.М. Діабетична стопа: актуальність у практиці сімейної медицини та власний клінічний досвід / В.М. Рудіченко, Ю.В. Антонюк, Д.О. Лазарюк // Ліки України. — — N 2. — С. 58-64

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 11 Окт 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Больбот Ю. Роль вітаміну Д та значення його дефіциту в дитячому віці / Ю. Больбот, К. Годяцька // З турботою про дитину. — 2018. — № 1. — С. 11-14
 2. Гавриленко Т. Дефицит молока. Пути решения проблемы / Т. Гавриленко // З турботою про дитину. — 2018. — № 1. — С. 16-19
 3. Голяновський В. Затримка перетискання пуповини після народження / В. Голяновський // З турботою про дитину. — 2018. — № 1. — С. 20-25

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Вторник, 09 Окт 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Артеріальна гіпертензія та інсульт у хворого з вродженою аномалією судин головного мозку / Я.І. Ломей [та ін.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2018. — N 1. — С. 25-28
 2. Бенца Т.М. Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению / Т.М. Бенца // Ліки України. — 2018. — N 3. — С. 29-35
 3. Борисова С.Л. Новый Эдип: психоаналитическая терапия современного невротического субъекта / С.Л. Борисова // Therapia. Український медичний вісник. — 2018. — N 1. — С. 40-41

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Понедельник, 08 Окт 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Дослідження та обгрунтуваннядоцільності впровадження об’єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я України: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вип. 1. — К.: Укрмедпатентінформ, 2018. — 6 с.
 2. Дослідження щодо забезпеченнянауковою продукцією закладів охорони здоров’я України для впровадження нових розробок у їх практичну діяльність за результатом наукової діяльності: інформ. лист з проблеми «Соціальна медицина». Вип. 5. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 3. Медична реформа 2018: чого чекати лікарям і пацієнтам? // Ліки України. — 2018. — N 2. — С. 74-75

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Воскресенье, 07 Окт 2018

інформаційний список

Вип.5 2018 р.

 1. Алгоритм діагностики остеопорозута його ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги: інформ. лист з проблеми «Геронтологія та геріатрія». Вып. 2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.
 2. Бабалян В.О. Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової кістки після ендопротезування / В.О. Бабалян, М.Ю. Карпінський, О.В. Яресько // Травма. — 2018. — Том 19 N1 — С. 69-81
 3. Білінський П.І. Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез при перипротезних переломах стегнової кістки / П.І. Білінський, В.А. Андрейчин, О.В. Дроботун // Травма. — 2018. — Том 19 N1 — С. 104-109

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Пятница, 05 Окт 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Бабкіна Т.М. Зв’язок кількісних метаболічних показників злоякісних пухлин шийки матки зі ступенем їх клітинної диференціації за даними позитронно-емісійної томографії / Т.М. Бабкіна, М.Є. Новіков, А.Б. Вінницька // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 1- С. 61-64
 2. Диагностическая значимость рентгенологических (радиологических) методов исследования у девочек и женщин с гиперпролактинемией различного генеза / А.В. Рзаева [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 78-80
 3. Замотаєва Г.А. Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії / Г.А. Замотаєва, Т.Ф. Захарченко, С.В. Гулеватий // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 53-59

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Четверг, 04 Окт 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Альтернативные методы лечения локализованного рака предстательной железы [Электронный ресурс] / А.И. Неймарк [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология. — 2018. — N 2. — С. 20-27
 2. Бурлака АА. Ишемия — фактор онкологического прогноза у пациентов с метастатическим колоректальным раком при больших резекциях печени / А.А. Бурлака, Н.С. Черная, Е.А. Колесник // Евразийский онкологический журнал. — 2018. — Том 6 № 2. — С. 608-617
 3. Виживаність хворих на рак ободової кишки / Б.Б. Татарин, А.Є. Крижанівська, В.Р. Романчук // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 1. — С. 53-56

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Пятница, 28 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Аветисов С.Э. Электронная микроскопия трабекулярного аппарата человека в норме и при глаукоме [Электронный ресурс] / С.Э. Аветисов, С.Ю. Петров, М.В. Кравчик // Национальный журнал глаукома. — 2018. — Т. 17 № 2. — С. 84-89
 2. Бездітко П.А. Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук // Офтальмологічний журнал.- 2018. — N 1- С. 43-48
 3. Безкоровайна І.М. Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих віковою катарактою шляхом аналізу факторів ризику / І.М. Безкоровайна, І.С. Стебловська // Офтальмологічний журнал.- 2018. — N1 — С. 3-6

(далее…)

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Четверг, 27 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Аношко А. Назад у майбутнє, або Сучасна телемедицина в Україні / А. Аношко // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — N 5. — С. 45-48
 2. Варнавська Л. Введення ліків дітям різного віку. Локальні стандарти / Л. Варнавська, Т. Корабецька // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — N 5. — С. 37-44
 3. Іщенко О. Екстрена медична допомога за гіпертонічного кризу та анафілаксії. Наказ та алгоритми: З додатками / О. Іщенко // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — N 5. — С. 23-30

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Среда, 26 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Вибір методу профілактикиі лікування злукової хвороби очеревини при операціях, які супроводжуються розкриттям просвіту травного каналу: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вип. 9.-К.: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.
 2. Галич С.П. Хирургическое лечение гинекомастии и псевдогинекомастии / С.П. Галич, А.Ю. Дабижа, Д.В. Боровик // Хірургія України. — 2018. — N 2- С. 32-38
 3. Гричанюк Д.А. Врожденная односторонняя расщелина верхней губы: техника и принципы хирургического лечения / Д.А. Гричанюк // Хирургия. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 44-54

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Воскресенье, 23 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Денесюк В.І. Раптова серцева смерть. Етіопатогенез, фактори ризику, стратифікація виникнення та діагностика / В.І. Денесюк, О.В. Денесюк // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 1. — С. 28-33
 2. Денесюк В.І. Серцево-легенева реанімація при раптовій серцевій смерті / В.І. Денесюк, О.В. Денесюк // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 1. — С. 34-39
 3. Йовенко И.А. Транексамовая кислота – современный золотой стандарт интенсивной терапии периоперационной и травматической кровопотери / И.А. Йовенко, И.В. Балака // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 1. — С. 14-17

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Четверг, 20 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Аномалії посліду різняться між малими для свого віку вагітності плодами при двоторочковій двійні та одноплодовій вагітності / M. Kibel [та ін.] // З турботою про жінку. — 2018. — № 3. — С. 16-17
 2. Верещак Т. Створення гамет in vitro та нові репродуктивні технології / Т. Верещак // З турботою про жінку. — 2018. — № 2. — С. 59-61
 3. Голяновський В. Багатоплодові вагітності після використання допоміжних репродуктивних технологій / В. Голяновський // З турботою про жінку. — 2018. — № 3. — С. 35-39

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Понедельник, 17 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Батько А.Б. Номографический метод оценки индекса ионной активности мочи при кальций–оксалатном уролитиазе [Электронный ресурс] / А.Б. Батько, В.Н. Забоин // Экспериментальная и клиническая урология. — 2018. — N 1. — С. 79-83
 2. Бессимптомная бактериурия, цистит и пиелонефрит у женщин. Рациональная антибиотикотерапия // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 2. — С. 58-61
 3. Ведение пациентов с уролитиазом. Рекомендации Европейской ассоциации урологии (обновления 2018) // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. — 2018. — N 1. — С. 22-30

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 13 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини / В.Б. Гощинський [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 2. — С. 22-27
 2. Борисова І.С. Туберкульоз у практиці сімейного лікаря: особливості оформлення документів для проходження медико-соціальної експертної комісії / І.С. Борисова, Г.Ю. Трайдук, Н.А. Марченко // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 105-107
 3. Здорик І.Ф. Енурез в практиці сімейного лікаря / І.Ф. Здорик, Г.М. Назар, Е.В. Павлюков // Мистецтво лікування. — 2018. — № 1/2. — С. 19-25

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 10 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Fiscaletti M. Важность витамина D в охране здоровья матери и ребенка: глобальная перспектива / M. Fiscaletti, P. Stewart, C.F. Munns // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 109-117
 2. Аутоиммунный полигландулярный синдром 3А типа у детей: обзор литературы и собственное наблюдение / А.В. Солнцева [и др.] // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6 N 1. — С. 133-144
 3. Бекетова Г.В. Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей и подростков: патогенетическая сущность, инновационные подходы к терапии. Взгляд педиатра, психолога и клинического фармаколога (клиническая лекция) / Г.В. Бекетова, Г.П. Мозговая, Н.В. Бездетко // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6 N 1. — С. 94-108

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Пятница, 07 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018р.

 1. Аналіз методів оцінки та впливу полірованості композитних матеріалів на функціональний прогноз реставрацій / С.Б. Костенко [и др.] // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 13-22
 2. Видойник О.Я. Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 45-49
 3. Гевкалюк Н.О. Фітопрепарат «Ресверазин» у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту / Н.О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 4-8

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Среда, 05 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2018 р.

 1. Бойко І.В. Право на охорону здоров’я та обмеження, пов’язані з його реалізацією / І.В. Бойко // Медичне право. — 2018. — N 1. — С. 11-21
 2. Медична реформа: відповідаємо на запитання. Випуск 3-4 // Мистецтво лікування. — 2018. — № 1/2. — С. 39-43
 3. Медичне право в документах: національні акти // Медичне право. — 2018. — N 1. — С. 137

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Понедельник, 03 Сен 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. HIFU–гемиаблация у пациентов с локализованными формами рака предстательной железы [Электронный ресурс] / И.А. Абоян [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология. — 2018. — N 1. — С. 42-47
 2. Бухтаревич С.П. Комбинированное этапное лечение ворсинчатых опухолей прямой и ободочной кишки / С.П. Бухтаревич, В.Л. Денисенко, Ю.М. Гаин // Хирургия. Восточная Европа. -2018. — Том 7 N 1. — С. 24-32
 3. Замотаєва Г.А. Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії / Г.А. Замотаєва, Т.Ф. Захарченко, С.В. Гулеватий // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 53-59

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Пятница, 31 Авг 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Fisher V.L. Вегетативная кардиальная нейропатия у пациентов с сахарным диабетом: текущие перспективы (часть 2) / V.L. Fisher, Abd. A. Tahrani // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 78-86
 2. Актуальні питання етіопатогенезу гострих порушень мозкового кровообігу та диференційованого лікування пацієнтів у найгостріший період ішемічного інсульту / О.Є. Коваленко [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 44-46
 3. Андреєва Я.О. Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями / Я.О. Андреєва // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 24-27

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

Среда, 29 Авг 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Вирус Эпштейна — Барр: клиническая и лабораторная диагностика / А.А. Ключарева [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 59-75
 2. Впровадження системи якості згідно з державним стандартом ISO 15189:2015 у лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету: прикладні аспекти / С.В. Місюрьова [та ін.] // Клінічна фармація. — 2018. — Том 22 № 1. — С. 28-33
 3. Жуковская Д.А. Возможности экспресс-диагностики преждевременного разрыва плодных оболочек и прогнозирования самопроизвольного аборта с использованием методов сухой химии на основе иммунохроматографического анализа / Д.А. Жуковская // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 1. — С. 135-140

(далее…)