НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Закальська Х.А. Методи анестезії при оперативних втручаннях у пацієнток із раком молочної залози / Х.А. Закальська // Онкология. — 2018. — Том 20 N 2. — С. 142-143 Знеболювання в ендоскопічній хірургії органів грудної порожнини Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.11 2018 р. Активність системного запалення низької градації в пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією / Л.А. Міщенко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 5. — С. 15-21 Барна О.М. Небіволол — високоселективний бета-блокатор для Читати далі …

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.5 2018 р.  Бережной В. В. Использование лучевых и радиоизотопных методов для диагностики ювенильных артритов (аналитический обзор) / В.В. Бережной, Ю.И. Бондарец // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 71-80 Вміст VEGE, ЦОГ-2, ПГЕ-2 у Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.11 2018 р. ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик // Современная педиатрия. — 2018. — № 1. — С. 17-18 Wakelyn J. Робота з дітьми з прийомних сімей: терапевтичне спостереження та «Дивіться, як я граюся» / J. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.10 2018 р. Адаптація та впровадженняопитувальника повизначенню якості життя хворих на інтраепідермальний рак шкіри (SKIN CANCER QUALITY OF LIFE): інформ. лист з проблеми «Дерматовенерологія». Вип. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с. Атипическая аденома околощитовидной железы с Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.4 2018 р. Анализ влияния аутоиммунного процесса в щитовидной железе на функциональное состояние наружных волосковых клеток внутреннего уха пациентов / М.В. Тарасенко [и др.] // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 1. — С. 8-21 Читати далі …

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.8 2018 р. Атипичный рассеянный склероз, вариант Марбурга: клинический случай и обзор / Е.В. Попова [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 112-117 Безопасность и эффективность Церебролизина при восстановлении двигательных функций после Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

інформаційно-бібліографічний список Вип.11 2018 р. 5 етапів, щоб побудувати продуктивний діалог із пацієнтом // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 8. — С. 85 Грищенко О. 8 запитань про обіг лікарських засобів за новими Правилами / О. Грищенко Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2018 р. Андриянова А.А. Анемия злокачественного образования: особенности ведения пациентов / А.А. Андриянова // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2018. — Том 4 № 2. — С. 223-229 Андриянова А.А. Негемопоэтические функции эритропоэтина / А.А. Андриянова // Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.4 2018 р. Владыко А.С. Биологическая безопасность и вирусные инфекции / А.С. Владыко, Е.Г. Фомина // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 3. — С. 433-436 Генетически детерминированные особенности влияния молекулярной структуры отдельных изоформ Читати далі …

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

інформаційно-бібліографічний список Вип.7 2018 р. 5 фактів про кишечник, які варто знати вашим пацієнтам / С. Доан [та ін.] // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — N 6. — С. 58-60 Аношко А. Профілактичні огляди дітей віком до трьох Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.9 2018 р. Андрющенко В.П. Ефективність стратегії «fast-track» хірургії в лікуванні хворих на гострий ускладнений панкреатит / В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко, В.В. Куновський // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 72-76 Березницький Я.С. Особливості Читати далі …

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.7 2018 р. Анестезиологическое сопровождение при «гибридных» операциях на сосудах нижних конечностей / Ю.П. Федоров [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 98 Бєлих О.В. Вивчення проблеми застосування регіонарних методів Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.6 2018 р. Бизунков А.Б. Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? / А.Б. Бизунков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 3. — С. 28-33 В-клеточная лимфома у пациентки с болезнью Шегрена / Е.А. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.6 2018 р. Значення автоматичної статичної периметрії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням / К.С. Єгорова [та ін.] // Офтальмологічний журнал. — 2018. — N 3. — С. 68-73 Изменение корнеосклеральной ригидностии толщины Читати далі …

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.6 2018 р. Базова терапія хвороби Альцгеймера: ефективність мемантину в лікуванні деменції // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 16-18 Болгарская С.В. Диабетическая периферическая нейропатия: принципы диагностики и лечения / С.В. Болгарская // Діабет. Ожиріння. Метаболічний Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

інформаційно-бібліографічний список Вип.10 2018 р. Лісневська Н. Проблемні питання медичної реформи / Н. Лісневська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2018. — № 1. — С. 33-38 Мартишин О. Телемедицина в українському селі: підписання меморандуму наблизило реалізацію проекту Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.10 2018 р. Гончарь М.О. Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період / М.О. Гончарь, А.Д. Бойченко // Здоровье ребенка. — 2018. — . 13 № 1. — С. 143-146 Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.8 2018 р. Гаджиев Дж.Н. Иммунный статус, функциональные показатели печени и тяжесть эндогенной интоксикации при разных формах синдрома системной воспалительной реакции у больных при остром калькулезном холецистите / Дж.Н. Гаджиев, Н.Дж. Гаджиев, З.Б. Мамедова // Клінічна хірургія. — Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.10 2018 р. Активное долголетие = правильное питание // Фармацевт практик. — 2018. — № 5. — С. 24-26 Артериальная гипертензия. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Американской коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца (АСС/АНА) 2017 Читати далі …