Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

Пятница, 08 Дек 2017

узд

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Вимір коефіцієнта затухання — новий неінвазійний метод ультразвукової діагностики стеатогепатозу / Н.А. Марунчин [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 2. — С. 115-120
 2. Кондаурова С.Л. Ультразвуковая визуализация проявлений инвазивного микоза (обзор литературы и собственные клинические наблюдения) / С.Л. Кондаурова, И.В. Бегун // Дерматовенерология. Косметология. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 193-208
 3. Оценка состояния сонных артерий на основе анализа радиочастотной составляющей ультразвукового сигнала / В.Э. Олейников [и др.] // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 1. — С. 10-15

(далее…)

НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Четверг, 07 Дек 2017

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Григоренко В.М. Лапароліфтинг при лапароскопічній нефректомії та резекції нирки / В.М. Григоренко, С.В. Байдо, С.І. Приндюк // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 38-44
 2. Лісовий В.М. Особливості діагностики нефронофтіза Фанконі у пацієнта з уремічним синдромом, якому проведена споріднена трансплантація нирки / В.М. Лісовий, Н.М. Андон`єва, М.М. Поляков // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 96-99
 3. Мочекислая гиперкристаллурия и ее роль в формировании почечных конкренментов / В.В. Черненко [и др.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 1- С. 6-9

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Среда, 06 Дек 2017

травматолог

інформаційний список

Вип.52017 р.

 1. Бадокин В.В. Терапия остеоартроза. Фокус на биологическую активность и клиническую эффективность / В.В. Бадокин // Лечащий врач. — 2017. — № 4. — С. 42-46
 2. Вивих головки ендопротеза кульшового суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури) / В.А. Філіпенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 1. — С. 118-123
 3. Відновне лікування постраждалих із множинними вогнепальними переломами довгих кісток / О.А. Бур’янов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 1. — С. 46-53

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Вторник, 05 Дек 2017

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. — 2017. — N3 — С. 45-52
 2. Горин Н. Борьба за хорошую переносимость антигипертензивной терапии: S-амлодипин vs рацемический амлодипин / Н. Горин // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 43-47
 3. Зниження рівня систолічного артеріального тиску та ризик серцево-судинних захворювань і смерті / J. D. Bunde, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 55

(далее…)

НА ДОПОМГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Понедельник, 04 Дек 2017

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017

 1. Алексеев В.Н. Особенности изображения структур глаза при томографических методах исследования [Электронный ресурс] / В.Н. Алексеев, Л.А. Запорожец, Ал-Майсам Ринджибал // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 47-54
 2. Бортный Н.А. Дифференциальная рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака: (лекция) / Н.А. Бортный // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 22-30
 3. Вивчення антимікробної активності розчину повідон-йоду під впливом лазерного опромінювання in vitro / Н.О. Жданова [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2- С. 206-209

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Суббота, 02 Дек 2017

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Андрух В.С. Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 125-126
 2. Марушко Ю.В. Використання молочних сумішей на основі козячого молока у вигодовуванні дітей першого року життя / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 76-82
 3. Марушко Ю.В. Вплив гострих респіраторних захворювань на функцію ендотелію та стан судинної стінки у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Ю.Є. Голубовська // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 123-127

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Четверг, 30 Ноя 2017

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Автономізація, або удосконалення системи охорони здоров’я // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 5. — С. 12-14
 2. Впровадження міжнародних клінічних протоколів // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 5. — С. 15-16
 3. Гончарова В. Встановлення посадових окладів та підпорядкування персоналу в недержавних медичних закладах / В. Гончарова // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 1. — С. 61-62

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Среда, 29 Ноя 2017

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. FDA схвалено KEYTRUDA (пембролізумаб) як перший препарат для лікування пацієнтів із пухлинами будь-якої локалізації з наявним позитивним біомаркером високої мікросателітної нестабільності (MSI-H) // Клиническая онкология. — 2017. — N 2- С. 4-5
 2. Анализ бессобытийной выживаемости в зависимости от клеточного происхождения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, определенного по алгоритму Hans. Опыт Национального института рака / А.В. Мартынчик [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 171-173
 3. Андрияка А.А. Тактика при кровотечениях из злокачественных опухолей колоректальной области / А.А. Андрияка // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 146-147

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Понедельник, 27 Ноя 2017

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. Воробьева О.В. Тревожные расстройства в неврологической практике / О.В. Воробьева, В.В. Русая // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 12-16
 2. Дзяк Л.А. Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2017. — N 2. — С. 5-10
 3. Донской Д.А. Влияние когнитивных реакций и функций внимания на эффективность и индивидуализацию выбора методов психотерапии при алкогольной зависимости / Д.А. Донской, А.В. Копытов, А.Ю. Зезина // Военная медицина. — 2017. — № 3. — С. 23-32

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Воскресенье, 26 Ноя 2017

інфекціоніст

інформаційний список

Вип.6 2017 р

 1. Аналіз ефективності алокіну-альфа у складі комплексної терапії рецидивного оперізувального герпесу / М.О. Соколенко [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2017. — N 1- С. 22-27
 2. Андрущак М.О. Характеристика опортуністичних інфекцій, що виникають при III-IV стадії у ВІЛ-інфікованих / М.О. Андрущак // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2. — С. 217-220
 3. Артёмчик Т.А. Современный взгляд на диагностику и лечение врожденной цитомегаловирусной инфекции / Т.А. Артёмчик, И.М. Крастелёва, Г.А. Шишко // Военная медицина. — 2017. — № 1. — С. 110-112

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Пятница, 24 Ноя 2017

гематолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Байдурин С.А. К вопросу о выживаемости пациентов с ХМЛ на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназы / С.А. Байдурин, А.Э. Кабибулатова, А.Т. Накыш // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 147-148
 2. Бова А.А. Железодефицитная анемия: диагностика, лечение, профилактика / А.А. Бова, В.В. Валуевич, А.С. Рудой // Военная медицина. — 2017. — № 3. — С. 4-10
 3. Борисенко Д.А. Диагностика нарушений метаболизма железа у доноров крови / Д.А. Борисенко, Ю.Ю. Дерпак, С.В. Выдыборец // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 151-152

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Четверг, 23 Ноя 2017

фтизіатр

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Актуальні питання щодо хіміорезистентного туберкульозу в Україні / В.М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 51
 2. Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» та «проти» / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 5-10
 3. Барбова А.І. Застосування системи ВАСТЕС MGIT 960 для досліджень клінічного матеріалу хворих на туберкульоз легень / А.І. Барбова, Н.М. Алієва // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 44

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

Среда, 22 Ноя 2017

дерматолог

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.4 2017 р.

 1. Андрашко Ю.В. Новый взгляд на возможности микронидлинга: микроигольчатая редермализация кожи различных участков тела / Ю.В. Андрашко, И.А. Андрашко, Р.Р. Яремкевич // Дерматологія та венерологія. — Харків, 2017. — N 1- С. 54-59
 2. Болотная Л.А. Недержание пигмента (Блоха — Сульцбергера синдром): случай из практики / Л.А. Болотная // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 70-74
 3. Бронова И.М. Проблемы общения с больными акне и пути их преодоления лечащим врачом / И.М. Бронова // Дерматологія та венерологія. — 2017. — N 1. — С. 65-68

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 09 Ноя 2017

терапевт

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Chow C.K. Чвертьдозова чотирикомпонентна комбінована терапія для старту лікування артеріальної гіпертензії / C.K. Chow, J. Thakkar, A. Bennett // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 2. — С. 95
 2. Farvid M.S. Джерела харчового протеїну та ризик смерті від усіх або окремих причин / M.S. Farvid, A.F. Malekshah, A. Pourshams // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 2. — С. 94-95
 3. Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, В.Н. Слободян // Практикуючий лікар. — 2017. — N 2- С. 41-44

(далее…)

ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Вторник, 07 Ноя 2017

організатор

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Атестація лікарів і порядок обрахування кількості балів // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 3. — С. 53-59
 2. Гавриленко Л. Переведення лікарів на частковий госпрозрахунок: наслідки для трудового стажу та пенсії / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 4. — С. 89-90
 3. Голубчиков М.В. Методика моніторингу та оцінки відвідувань лікарів в амбулаторно-поліклінічних закладах / М.В. Голубчиков, Н.М. Орлова, Н. Г. Кравчук // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N3 — С. 14-23

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 06 Ноя 2017

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, В.Н. Слободян // Практикуючий лікар. — 2017. — N2 — С. 41-44
 2. Банадига Н.В. Cучасний погляд на сутність дефіцитних станів у дітей раннього віку / Н.В. Банадига // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N -2 С. 181-185
 3. Бокова Т.А. Грипп и острые респираторные вирусные инфекции у детей: место препаратов интерферона в патогенетической терапии / Т.А. Бокова // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 58-60

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Воскресенье, 05 Ноя 2017

стоматолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017р.

 1. Бойчук-Товста О.Г. Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією / О.Г. Бойчук-Товста, М.М. Рожко // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 1- С. 109-111
 2. Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей із гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів / О.В. Авдєєв [та ін.] // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N1 — С. 102-105
 3. Довнар АГ. Антимикробная активность геля хлоргексидина биглюконата, предназначенного для лечения кандидоза полости рта [Электронный ресурс] / А.Г. Довнар, С.Э. Ржеусский // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 3. — С. 91-97

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

Пятница, 03 Ноя 2017

лор

інформаційний список

Вип.5 2017 р.

 1. Андрейчин Ю.М. Імуногістохімічні зміни слизової оболонки верхньощелепного синуса при аденоматозному поліпозі / Ю.М. Андрейчин, І.С. Коваленко // Патологія. — 2017. — № 1. — С. 91-94
 2. Безшапочний С.Б. Мікози зовнішнього вуха та їх раціональне лікування / С.Б. Безшапочний, В.Г. Кравченко, І.С. Гришина // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 2- С. 22-27
 3. Безшапочный С.Б. Анализ эффективности комплексного применения препаратов, содержащих гиалуронат натрия, в реабилитации пациентов после эндоназальной фронтотомии / С.Б. Безшапочный, А.В. Лобурец // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N2 — С. 37-45

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Четверг, 02 Ноя 2017

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Бєльська Л.М. Імунологічні показники пацієнтів з гліомами залежно від інфікування пухлин герпесвірусами / Л.М. Бєльська, М.І. Лісяний, А.І. Ключникова // Онкология. — 2017. — Том 19 N1 — С. 29-32
 2. Вдовиченко Ю.П. Современная концепция профилактики опухолевой патологии молочной железы / Ю.П. Вдовиченко, В.А. Потапов // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 3. — С. 17-30
 3. Гірна Г.А. Використання онкомаркерів на етапах діагностики і лікування хворих на плоскоклітинний рак орофарингеальної ділянки / Г.А. Гірна, І.Д. Костишин // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1- С. 11-16

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Вторник, 31 Окт 2017

фтизіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017 р.

 1. Актуальність використання GenoType MTBDRplus для ранньої діагностики мультирезистентних форм туберкульозу / О.М. Разнатовська [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N2 — С. 210-216
 2. Вартість–ефективність скороченого 12–місячного режиму антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Ю.І. Фещенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 11-17
 3. Діагностика ексудативного компонента туберкульозного запалення хребта / Г.Г. Голка [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 2. — С. 31-37

(далее…)