Рубрика: Списки сигнальної інформації

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Вторник, 16 Янв 2018

фтизіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Впровадження бедаквіліну в Україні: нова надія для пацієнтів зі стійкими формами туберкульозу / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 13-22
 2. Генітальний туберкульоз та його роль у патогенезі туберкульозного полісерозиту та перитоніту у жінок / І.М. Рудик [та ін.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 2. — С. 65-68
 3. Грищук Л.А. Функціональні порушення печінки у хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень / Л.А. Грищук, О.М. Окусок // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 50-55

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Пятница, 12 Янв 2018

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017

 1. Брахітерапія злоякісних пухлин візуальних локалізацій / О.І. Ремінник [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 128-130
 2. Вибір об’ємів опромінення раку гортані залежно від локалізації первинної пухлини та стадії процесу / М.В. Соколовська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 131-134
 3. Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози / Ю.I. Караченцев [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 89-93

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 11 Янв 2018

терапевт

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. Головач І.Ю. Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю / І.Ю. Головач // Ліки України. — 2017. — № 5. — С. 16-21
 2. Гузій О. Кращі практики сімейної медицини з перших вуст. Зарубіжний досвід / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 60-65
 3. Заремба Є.Х. Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від показників добового моніторингу артеріального тиску / Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.М. Вірна // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 67-71

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Вторник, 09 Янв 2018

стоматолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017р.

 1. Ашаренкова О.В. Особенности и преимущества миниблокового шинирования подвижных зубов при генерализованном пародонтите / О.В. Ашаренкова // Стоматология. Эстетика. Инновации. — 2017. — Т. 1 № 1. — С. 32-40
 2. Белоклицкая Г.Ф. Новые механизмы патогенеза генерализованного пародонтита при кардиоваскулярной патологии / Г.Ф. Белоклицкая, О.В. Копчак // Стоматология. Эстетика. Инновации. — 2017. — Т. 1 № 1. — С. 22-31
 3. Герелюк В.И. Использование методики периотестометрии с диагностической целью изучения подвижности зубов и оценки эффективности комплексного лечения генерализованного пародонтита / В.И. Герелюк, Т.И. Матвийкив, М.М. Илькив // Стоматология. Эстетика. Инновации. — 2017. — Т. 1 № 1. — С. 41-47

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 08 Янв 2018

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. » Heyman M.B. Фруктові соки для немовлят, дітей та підлітків: сучасні рекомендації / M.B. Heyman, A. Steven, S.A. Abrams // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2017. — Т. 11 № 2. — С. 81-87
 2. Височина І.Л. Ефективність превентивного використання флавоноїдів у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання / І.Л. Височина, О.Є. Абатуров // Современная педиатрия. — 2017. — N 4- С. 55-60
 3. Маменко М.Є. Зоб у дітей: (лекція для педіатрів і лікарів загальної практики) / М.Є. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — N 4. — С. 8-15

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Четверг, 04 Янв 2018

організатор

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. 10 міфів про медичну реформу // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 6. — С. 20-25
 2. Важновець Т.А. Кадрові ризики організаційно-управлінського генезу в установах охорони здоров’я / Т. А. Важновець // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 141-149
 3. Васько Л. Принципи розрахунку вартості платної медичної послуги / Л. Васько, С. Миколайчук // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 6. — С. 32-44

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

Среда, 03 Янв 2018

лор

інформаційний список

Вип.6 2017 р.

 1. Безега М.И. Этиологический и патогенетический подход к лечению больных острым мастоидитом / М.И. Безега // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N4 — С. 57-63
 2. Березняков И.Г. Антибактериальная терапия тонзиллофарингита [Электронный ресурс] / И.Г. Березняков, Ю.В. Левадная // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 4. — С. 81-88
 3. Ведення пацієнтів із гострим риносинуситом (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Гострий риносинусит», адаптована версія) // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N3- С. 30-33

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Суббота, 30 Дек 2017

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Alvares A. Роль нейротрофического фактора головного мозга в лечении осложнений инсульта / A. Alvares // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 149-151
 2. Brainin M. Цереброваскулярные заболевания и нарушения когнитивных функций / M. Brainin // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 120-123
 3. Martinez R.M. Постинсультная спастичность: современные методы лечения и новые возможности / R.M. Martinez // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 128-132

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Пятница, 29 Дек 2017

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. Адъювантная терапия рака молочной железы. Рекомендации Национальной комплексной онкологической сети США 2017 // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 4. — С. 24-31
 2. Бойко В.В. Отдаленные результаты лечения холангиокарциномы / В.В. Бойко, Ю.В. Авдосьев, А.Л. Сочнева // Клінічна хірургія. — 2017. — N6 — С. 17-20
 3. Верьовкіна Н.О. Лімфоїдна інфільтрація та її вплив на ефективність передопераційної хіміотерапії при різних молекулярних підтипах місцево-поширеного раку молочної залози / Н.О. Верьовкіна, Л.А. Сивак, М.С. Кротевич // Онкология. — 2017. — Том 19 N 2- С. 131-136

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Вторник, 26 Дек 2017

хірург

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Бодрова А.Ю. Гастростомія на шиї при езофагогастропластиці / А.Ю. Бодрова // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2. — С. 32-36
 2. Бондаренко О.М. Обґрунтування диференційованого підходу до мініінвазивних та відкритих хірургічних втручань з приводу ускладнень гострого панкреатиту / О.М. Бондаренко // Клінічна хірургія. — 2017. — N5 — С. 13-16
 3. Випадок успішного лікування пацієнтки із сімейним дифузним поліпозом товстої кишки / В.Г. Мішалов [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 104-107

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Понедельник, 25 Дек 2017

офтальмолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017

 1. Алещенко И.Е. Кератопластика в Украине. Современное состояние и перспективы развития / И.Е. Алещенко, Г.И. Дрожжина, Ю.В. Набока // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 210-214
 2. Ахундова Л.А. Сравнение результатов витрэктомии и витрэктомии с циркляжем при лечении регматогенных отслоек сетчатки с высоким риском развития пролиферативной витреоретинопатии / Л.А. Ахундова, М.И. Керимов // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 4. — С. 14-19
 3. Бездетко П.А. Что такое миопия? Взгляд на характер клинического течения и некоторые аспекты фармакологического лечения / П.А. Бездетко // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 222-239

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Суббота, 23 Дек 2017

анестезіолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Анестезіологічне забезпечення діагностичної гастродуоденофіброскопії / М.Л. Гомон [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N7 — С. 23-24
 2. Березин А.Е. Современная стратегия неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе / А.Е. Березин // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 111-118
 3. Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку / Я.М. Підгірний [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2017. — № 1. — С. 67-74

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Среда, 20 Дек 2017

гінеколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Актуальные подходы к лечению АМК у женщин репродуктивного возраста // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 4. — С. 23
 2. Арефьева М.О. Тромбоцитопении и возможности их коррекции в гинекологической практике / М.О. Арефьева, В.В. Лисица // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 2. — С. 43-50
 3. Богуславська Н.Ю. Особливості гормонів фетоплацентарного комплексу при переношеній вагітності / Н.Ю. Богуславська // Запорожський медичний журнал. — 2017. — N1 — С. 50-54

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

Пятница, 08 Дек 2017

узд

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2017 р.

 1. Вимір коефіцієнта затухання — новий неінвазійний метод ультразвукової діагностики стеатогепатозу / Н.А. Марунчин [та ін.] // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 2. — С. 115-120
 2. Кондаурова С.Л. Ультразвуковая визуализация проявлений инвазивного микоза (обзор литературы и собственные клинические наблюдения) / С.Л. Кондаурова, И.В. Бегун // Дерматовенерология. Косметология. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 193-208
 3. Оценка состояния сонных артерий на основе анализа радиочастотной составляющей ультразвукового сигнала / В.Э. Олейников [и др.] // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 1. — С. 10-15

(далее…)

НА ДОПОМГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Четверг, 07 Дек 2017

уролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Григоренко В.М. Лапароліфтинг при лапароскопічній нефректомії та резекції нирки / В.М. Григоренко, С.В. Байдо, С.І. Приндюк // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 38-44
 2. Лісовий В.М. Особливості діагностики нефронофтіза Фанконі у пацієнта з уремічним синдромом, якому проведена споріднена трансплантація нирки / В.М. Лісовий, Н.М. Андон`єва, М.М. Поляков // Урологія. — 2017. — Том 21 N1 — С. 96-99
 3. Мочекислая гиперкристаллурия и ее роль в формировании почечных конкренментов / В.В. Черненко [и др.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 1- С. 6-9

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Среда, 06 Дек 2017

травматолог

інформаційний список

Вип.52017 р.

 1. Бадокин В.В. Терапия остеоартроза. Фокус на биологическую активность и клиническую эффективность / В.В. Бадокин // Лечащий врач. — 2017. — № 4. — С. 42-46
 2. Вивих головки ендопротеза кульшового суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури) / В.А. Філіпенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 1. — С. 118-123
 3. Відновне лікування постраждалих із множинними вогнепальними переломами довгих кісток / О.А. Бур’янов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 1. — С. 46-53

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Вторник, 05 Дек 2017

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. — 2017. — N3 — С. 45-52
 2. Горин Н. Борьба за хорошую переносимость антигипертензивной терапии: S-амлодипин vs рацемический амлодипин / Н. Горин // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 43-47
 3. Зниження рівня систолічного артеріального тиску та ризик серцево-судинних захворювань і смерті / J. D. Bunde, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 55

(далее…)

НА ДОПОМГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Понедельник, 04 Дек 2017

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2017

 1. Алексеев В.Н. Особенности изображения структур глаза при томографических методах исследования [Электронный ресурс] / В.Н. Алексеев, Л.А. Запорожец, Ал-Майсам Ринджибал // Национальный журнал глаукома. — 2017. — Т. 16 № 1. — С. 47-54
 2. Бортный Н.А. Дифференциальная рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака: (лекция) / Н.А. Бортный // Променева діагностика, променева терапія. — 2017. — N 1. — С. 22-30
 3. Вивчення антимікробної активності розчину повідон-йоду під впливом лазерного опромінювання in vitro / Н.О. Жданова [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 2- С. 206-209

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Суббота, 02 Дек 2017

педіатр

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Андрух В.С. Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 125-126
 2. Марушко Ю.В. Використання молочних сумішей на основі козячого молока у вигодовуванні дітей першого року життя / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 76-82
 3. Марушко Ю.В. Вплив гострих респіраторних захворювань на функцію ендотелію та стан судинної стінки у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Ю.Є. Голубовська // Современная педиатрия. — 2017. — N 3- С. 123-127

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Четверг, 30 Ноя 2017

організатор

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Автономізація, або удосконалення системи охорони здоров’я // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 5. — С. 12-14
 2. Впровадження міжнародних клінічних протоколів // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 5. — С. 15-16
 3. Гончарова В. Встановлення посадових окладів та підпорядкування персоналу в недержавних медичних закладах / В. Гончарова // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 1. — С. 61-62

(далее…)