Рубрика: НАШІ ВИДАННЯ

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Суббота, 16 Июн 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Досвід тривалих міжгоспітальних перевезень пацієнтів у критичних станах / О.С. Куц [и др.] // Екстрена медицина. — 2017. — № 5/6. — С. 58-65
 2. Ершов А.Л. Осложнения и побочные эффекты длительной искусственной вентиляции легких со стороны пищеварительной системы / А.Л. Ершов // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7. — С. 32-39
 3. Курсов С.В. Аналіз результатів дослідження центральної гемодинаміки та периферичного капілярного кровообігу при різних режимах інтраопераційного рідинного забезпечення / С.В. Курсов, К.І. Лизогуб, М.В. Лизогуб // Медицина неотложных состояний. — 2017. — N 7- С. 50-58

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Среда, 13 Июн 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Березин А.Е. Современные подходы к комбинированной терапии артериальной гипертензии / А.Е. Березин // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 113-119
 2. Бешиха в практиці сімейного лікаря / В.М. Рудіченко [и др.] // Мистецтво лікування. — 2017. — № 9/10. — С. 21-26
 3. Горин Н. Возможности комбинированной антигипертензивной терапии: фокус на фиксированной комбинации рамиприл + амлодипин / Н. Горин // Medicine Review. — 2018. — № 1. — С. 63-67

(далее…)

НОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Вторник, 12 Июн 2018

 nova-medychna-literatura

Інформаційний бюлетень

Вип.1 2018 р.

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.

610.6 А22 Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико–биологических данных / М.Ю. Антомонов. — 2-е изд. – К.: МИЦ «Мединформ», 2017. — 579 с.

610 И73 Інтеграція медичної допомоги як технологія підвищення ефективності системи охорони здоров’я: (методичні рекомендації) / сост. В.М. Лехан [и др.]. — К.: [б. и.], 2015. — 45 с.

614.885(091) І90 Історія Товариства Червоного Хреста на Рівненщині: рекомен­даційний бібліографічний покажчик до 100–річчя Товариства Червоного Хреста України / Уклад.: Л.С. Тивончук, Л.Ф. Трачук; відповід. за випуск В.С. Зарічнюк. — Рівне: [б. в.], 2018. — 62 с.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

Вторник, 12 Июн 2018

інформаційн-бібліографічний  список

Вип.3 2018 р

 1. Андрущак М.О. Зміни клітинного імунітету у ВІЛ-інфікованих з хронічною хворобою нирок / М.О. Андрущак // Інфекційні хвороби. — 2017. — N 4- С. 49-54
 2. Бруцельоз у сучасних умовах / М.Д. Чемич [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2017. — N4 — С. 55-61
 3. Плоскирева А.А. Стратегия персонифицированной медицины в клинике инфекционных болезней / А.А. Плоскирева, А.В. Горелов // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 43-45

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

Понедельник, 11 Июн 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2018 р.

 1. Буланов М.Н. Полипы эндоцервикса / М.Н. Буланов // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2017. — № 5. — С. 64-77
 2. Гигантоклеточный артериит с поражением позвоночных артерий (обзор литературы и клиническое наблюдение) / А.О. Чечеткин [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. — 2017. — № 5. — С. 86-95
 3. Дощечкин В.В. Транслабиальная ультрасонография: техника «трех треков» / В.В. Дощечкин // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 53-57

(далее…)

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

Воскресенье, 10 Июн 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018р.

 1. Аналіз методів оцінки та впливу полірованості композитних матеріалів на функціональний прогноз реставрацій / С.Б. Костенко [и др.] // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 13-22
 2. Видойник О.Я. Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 45-49
 3. Гевкалюк Н.О. Фітопрепарат «Ресверазин» у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту / Н.О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 4-8

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Пятница, 08 Июн 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Бурчинський С.Г. Новые возможности фитотерапевтической коррекции расстройств сна / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. — 2017. — № 9/10. — С. 11-20
 2. Вальпроати в лікуванні біполярного афективного розладу: фармакокінетика, фармакодинаміка, терапевтичні ефекти // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 33-36
 3. Депресія та інсомнія: виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування / М.М. Орос [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N7 — С. 63-67

(далее…)

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Среда, 06 Июн 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Вивільнення працівників у разі скорочення штату // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 10. — С. 72-73
 2. Виплата матеріальної допомоги сумісникам // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 10. — С. 91-92.
 3. Відрахування із зарплати наперед виплачених сум відпускних // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 5. — С. 47-48

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Понедельник, 04 Июн 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Автономізація медичних закладів // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 1. — С. 16-21
 2. В Україні впроваджується ІСРС-2 // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 1. — С. 45
 3. Владзимирский А. Первичные телемедицинские консультации «пациент — врач» / А. Владзимирский // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 12. — С. 26-33

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Воскресенье, 03 Июн 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Возможности противоопухолевого лечения больных раком грудной железы, инфицированных вирусом гепатита С / Д.А. Алиев [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 6. — С. 29-32
 2. Галайчук І.Й. TNM-класифікація меланоми шкіри: 8-й перегляд (2017) / І.Й. Галайчук // Онкология. — 2017. — Том 19 N4 — С. 282-284
 3. Захарцева Л.М. Діагностика фіброламелярного варіанта гепатоцелюлярної карциноми / Л.М. Захарцева, Е.В. Черкасов, Л.Г. Некрасова // Онкология. — 2017. — Том 19 N 4. — С. 261-265

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Четверг, 31 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Андрух В.С. Антибіотики і антибіотикорезистентність: проблеми і шляхи вирішення / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Дитячий лікар. — 2017. — N 5/6. — С. 32-35
 2. Бережной В.В. Влияние витаминно-минерального обеспечения на рост и развитие детей. Современные способы коррекции витаминодефицитов / В.В. Бережной // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 8. — С. 75-79
 3. Беш Л.В. Можливості фітотерапії в лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей: прості відповіді на запитання щоденної педіатричної практики / Л.В. Беш, О. І. Мацюра // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12 № 7. — С. 99-102

(далее…)

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Среда, 30 Май 2018

туберкульоз

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Аналіз особливостей виявлення, діагностики та перебігу туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.П. Мельник [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19, N 5. — С. 604-608.
 2. Аналіз причин недіагностованого за життя туберкульозного менінгоенцефаліту у дитини раннього віку / М.Б. Дашо [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 69-73
 3. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко–інфекцію (туберкульоз/ВІЛ–інфекція/СНІД) / Ю.І. Фещенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 13-24.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Вторник, 29 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2018 р.

 1. Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз / Є.П. Гелюх [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 69-74
 2. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-фтизіатра / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 1. — С. 68-75
 3. Линник М.І. Комп’ютерна денситометрія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень / М.І. Линник, О.В. Аврамчук, Г.В. Старічек // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 1. — С. 58-63

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

Понедельник, 28 Май 2018

інформацйійно-бібліографісний список

Вип.2 2018 р.

 1. Грибкові ураження нігтів. Стисла довідкова інформація // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 7/8. — С. 31-34
 2. Опыт применения препарата секукинумаб в терапии тяжелого резистентного псориаза / Н.В. Кунгуров [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 17-23
 3. Особенности патогенеза и терапии больных витилиго / Е.И. Юнусова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 24-25

(далее…)

НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

Суббота, 26 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Зайчик В.Е. Рентгенофлуоресцентный анализ в диагностике рака щитовидной железы / В.Е. Зайчик, Г.А. Давыдов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 6. — С. 39-45
 2. Захист шкіри від опромінення: супроводжувальна підтримка // Український медичний часопис. — 2017. — № 6. — С. 94-96
 3. Керничний В.В. Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки / В.В. Керничний, А.І. Суходоля // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11- С. 13-16

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Четверг, 24 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. «Малые» повреждения желчных протоков. Диагностика и миниинвазивные методы коррекции / А.Ю. Усенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 5-8
 2. Вандер К.А. Очаговый некроз слепой кишки / К.А. Вандер, В.И. Лупальцов // Хірургія України. — 2018. — N 1- С. 95-98.
 3. Гырхларова А.С. Диагностика и оперативное лечение дивертикулов / А.С. Гырхларова, С.А. Гаджиев // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 17-19

(далее…)

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Среда, 23 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Анафилаксия: мировой опыт неотложной помощи // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 66.
 2. Анафілактичний шок / С.М. Недашківський [и др.] // Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря. — 2017. — № 4. — С. 18-22.
 3. Виклики сучасного світу: підготовка лікарів з медицини катастроф / Г.Г. Рощін [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 22-27.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Понедельник, 21 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Березуцкий В.И. Современные подходы к терапии ожогового шока / В.И. Березуцкий // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 35-40.
 2. Буряк Т.О. Анестезіологічне забезпечення в реконструктивній мікрохірургії покривних тканин: вимоги та напрямки розвитку / Т.О. Буряк // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 75.
 3. Вигонюк А.В. Нові аспекти в периопераційному менеджменту інгаляційної анастезії / А.В. Вигонюк, М.Л. Гомон, Р.О. Гомон // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 75-76.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Суббота, 19 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 27-29
 2. Буднюк А.А. HELLP-синдром: диагностика, осложнения и особенности лечения / А.А. Буднюк // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 22-23
 3. Вагінальний кандидоз: соціальні аспекти та сучасні можливості лікування // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 7/8. — С. 30-32

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Четверг, 17 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алкаптонурический охроноз в практике травматолога-ортопеда (случай из практики) / Л.Г. Григоричева [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 76-80
 2. Волотовский П.А. Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей: этиология, классификация и диагностика [Электронный ресурс] / П.А. Волотовский, А.А. Ситник, А.В. Белецкий // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 83-89
 3. Головач И.Ю. Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите / И.Ю. Головач // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 27-34

(далее…)