Рубрика: НАШІ ВИДАННЯ

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Суббота, 19 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 27-29
 2. Буднюк А.А. HELLP-синдром: диагностика, осложнения и особенности лечения / А.А. Буднюк // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 22-23
 3. Вагінальний кандидоз: соціальні аспекти та сучасні можливості лікування // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 7/8. — С. 30-32

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Четверг, 17 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алкаптонурический охроноз в практике травматолога-ортопеда (случай из практики) / Л.Г. Григоричева [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 76-80
 2. Волотовский П.А. Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей: этиология, классификация и диагностика [Электронный ресурс] / П.А. Волотовский, А.А. Ситник, А.В. Белецкий // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 83-89
 3. Головач И.Ю. Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите / И.Ю. Головач // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 27-34

(далее…)

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

Среда, 16 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Вінніков В.А. Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні / В.А. Вінніков, Г.В. Кулініч, І.Ю. Чернявський // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 215-224.
 2. Грубеляс В.В. Применение линейки оценки радиационной обстановки для прогнозирования величины и структуры санитарных потерь [Электронный ресурс] / В.В. Грубеляс, В.В. Савлучинский, Т.Н. Саевич // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 2-6.
 3. Інсулінорезистентність і гіпотиреоз у патогенезі розвитку ожиріння у дітей пубертатного віку, які народилися від батьків, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 198-201

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 14 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. 130/80 буде новим цільовим рівнем у рекомендаціях // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 85-86
 2. Бова А.А. Фибрилляция предсердий в практике терапевта [Электронный ресурс] / А.А. Бова // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 6-10
 3. Гуменюк А.Ф. Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я / А.Ф. Гуменюк, О.Р. Линдюк // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4- С. 11-15

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пятница, 11 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Автономізація лікарень: процедура та переваги (в запитаннях і відповідях) // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 43-44
 2. Автономізація: відповіді на поширені питання // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 45-47
 3. Алгоритм автономізації медичного закладу // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 42

(далее…)

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Среда, 09 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – К., 2017. — 208 с.
 2. Актуальні питання серцево–судинних хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – К., 2017. — 414 с.
 3. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [и др.].- К., 2016. — 168 с

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 07 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Андрух В.С. Дещо про соки для дітей / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 11-14
 2. Годованець О.С. Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу / О.С. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 43-50
 3. Європейська педіатрія: час змін (до участі делегації українських учених у VIII Європейському конгресі дитячих лікарів Europaediatrics 2017) / О.П. Волосовець [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 107-109

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Пятница, 04 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антонян И.М. Оптимизация ведения больных урологического профиля: антибиотики против микроорганизмов / И.М. Антонян // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 3. — С. 5-10
 2. Анфилова М.Р. Роль адгезивной и цитокиновой сигнальных систем в патогенезе персистирующего постэрадикационного уретрита у мужчин, индуцированного C. Trachomatis, U. Urealyticum, M. Genitalium / М.Р. Анфилова // Урологія. — 2017. — Том 21 N3 — С. 24-29
 3. Ахмадеев Д. Берни: самый быстрый способ вылечить острый цистит / Д. Ахмадеев // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 54-55

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Четверг, 03 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців — учасників бойових дій на сході України / В.Г. Хоперія [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 104-107
 2. Жумадуллаев Б.М. Результаты комбинированной терапии остеосаркомы у детей и подростков / Б.М. Жумадуллаев // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 445-446
 3. Застосування експресії мікроРНК-15-А визначеної в тканинах пухлини у якості прогностичного біомаркера нирково-клітинного раку / Ю.О. Мицик [та ін.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 3. — С. 39-48

(далее…)

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Среда, 02 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Ахмедов В.А. Инновационные технологии в современной консервативной терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью / В.А. Ахмедов // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 6-10
 2. Гребенникова Т.А. Гипопаратиреоз: современное представление о заболевании и новые методы лечения / Т.А. Гребенникова, Ж.Е. Белая, Г.А. Мельниченко // Эндокринная хирургия. — 2017. — Т. 11, № 2. — С. 70-80.
 3. Грижимальский Е. Новые стандарты безопасности инфузионных систем / Е. Грижимальский // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 6. — С. 16-20.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Понедельник, 30 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алгоритм заключної дезінфекції у вогнищі інфекційного захворювання // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N12 — С. 41
 2. Вікові та гендерні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень / Х.Я. Максів [и др.] // Медсестринство. — 2017. — N 3 . — С. 10-13
 3. Драга Т.М. Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників / Т.М. Драга, О.П. Мялюк, І.Я. Криницька // Медсестринство. — 2017. — N 3 . — С. 48-51

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Воскресенье, 29 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Бездетко П.А. К вопросу о применении нутрицевтиков на этапах развития возрастной макулярной дегенерации / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 410-416
 2. Бездетко П.А. Наш опыт местного применения липоевой,кислоты, витамина В12 и цитиколина влечении диабетической нейропатии роговицы / П.А. Бездетко, О.В. Заволока // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 387-392
 3. Бездетко П.А. Эффективность лечения патологии передней поверхности глазного яблока препаратами Эденорм 5% и Лакрисек офта плюс / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 403-409

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Пятница, 27 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Brainin M. Инсульт и когнитивные функции / M. Brainin // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 128-130
 2. Czlonkowska A. Клинический профиль Церебролизина: новые методы в исследованиях по инсульту. Комментарий к исследованию CARS / A. Czlonkowska // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 63-67
 3. Mikulik R. Европейская организация по проблемам инсульта: интенсифицированное и ускоренное лечение инсульта (ESO-EAST). Достижения в 2016 году и дальнейшие программы / R. Mikulik // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 116-117

(далее…)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Среда, 25 Апр 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р

 1. Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров’я населення: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с.
 2. Лагода Л.С. Ураження зубів карієсом у дітей, які проживають на територіях із різним екологічним забрудненням / Л.С. Лагода, Х.Г. Мусій-Семенців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N4 — С. 66-72
 3. Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ(вредные воздействия)] / Р.Р. Драб [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 64-69

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Вторник, 24 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин / С.С. Подпрятов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 55-57
 2. Бабій І.В. Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату / І.В. Бабій, В.В. Власов // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 60-63
 3. Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці / Н.В. Якимчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 95-98

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Воскресенье, 22 Апр 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Гайдукова С.Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец // Здоровье женщины. — 2017. — № 7. — С. 25-31
 2. Емельянова И.В. Мезенхимальные стволовые клетки в терапии приобретенной апластической анемии / И.В. Емельянова, Т.А. Углова, Я.И. Исайкина // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 428-433
 3. Жерносеченко А.А. Создание трехмерного трансплантата на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток для репарации дефекта костной ткани / А.А. Жерносеченко, Я.И. Исайкина, Т.М. Михалевская // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 444-445

(далее…)

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Суббота, 21 Апр 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Алешко Д. Новая система закупок лекарств в Украине / Д. Алешко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 11. — С. 22-25.
 2. Дарвай А. Податкова оптимізація та управління фінансами в медичному бізнесі / А. Дарвай // Приватний лікар. — 2017. — N 8. — С. 20-23.
 3. Демцова Ю. Зарабатывать и тратить — тратить и зарабатывать / Ю. Демцова // Приватний лікар. — 2017. — N 7. — С. 8-10.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Пятница, 20 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Romer T. Симтоматична міома матки: цільова медикаментозна терапія: Консенсусна позиція експертної зустрічі / T. Romer, K. Doubek, D. Foth // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 6. — С. 35-41
 2. Бардова К.О. Вульвовагінальний кандидоз: особливості перебігу та корекції / К.О. Бардова, М.Е. Баринова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 12-14
 3. Вдовиченко Ю.П. Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода / Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко // Здоровье женщины. — 2017. — № 5. — С. 28-31

(далее…)

Наші видання

Среда, 18 Апр 2018

18 квітня в Україні відзначається День заснування Товариства Червоного Хреста – організації, яка з 1918 р. уособлює милосердя, гуманізм, допомогу і підтримку. Основними завданнями, які поклав на себе український Червоний Хрест на початку, стали допомога біженцям та військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та епідеміями, організація лазаретів, шпиталів та пунктів харчування для всіх нужденних.

Рівненська обласна наукова медична бібліотека пропонує до вашої уваги бібліографічний покажчик «Історія Червоного Хреста на Рівненщині», що має на меті показати основні письмові джерела про діяльність цього товариства з початкових років його існування до сьогодення.

Покажчик буде цінним для студентів медичних ВНЗ, які вивчають історію медицини; студентів-істориків та краєзнавців. Видання містить гіперпосилання на копії документів.

ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

Понедельник, 16 Апр 2018

імунітет і здоров’я дитини

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип. 1 2018 р.

 1. Андрух В.С. Дещо про соки для дітей / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 11-14.
 2. Гавриленко Т. А где молоко? Отсроченная и недостаточная лактация / Т. Гавриленко // З турботою про жінку. — 2017. — № 5. — С. 58-62
 3. Гавриленко Т. Дефицит молока. Пути решения проблемы / Т. Гавриленко // З турботою про жінку. — 2017. — № 6. — С. 62-65

(далее…)