НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Борисова Т.Н. Высокотехнологичная лучевая терапия с локальной эскалацией дозы облучения в консервативном (химиолучевом) лечении больных местнораспространенным немелкоклеточным раком легкого. Предикторы эффективности / Т.Н. Борисова, А.В. Назаренко, А.А. Федорова // Евразийский онкологический журнал . — 2018. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

інформаційно-бібліографічний список Вип.5 2019 р. Аніщенко М.А. Правові проблеми запобігання корупції в державних і комунальних закладах охорони здоров’я / М.А. Аніщенко // Актуальнв питання питання фармації і медичної науки та практики. — 2018. — Том 11 N 3. — С. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.5 2019 р. Бекетова Г.В. Ацетилцистеин: современные возможности применения в практике педиатра и семейного врача / Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 69-76 Макарова Е.Г. Олигосахариды грудного молока: история открытия, Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип. 5 2019 р Александров О.А. Метод минимально инвазивной морфологической верификации опухолей средостения / О.А. Александров // Евразийский онкологический журнал. — 2018. — Том 6 № 3/4. — С. 915 Амиралиев А.М. Трехмерная компьютерная реконструкция сосудов и бронхов Читати далі …

Медико-психологічні наслідки бойових дій в учасників збройного конфлікту

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах / М.І. Бадюк [и др.] // Патологія. — 2018. — Т. 15, № 2. — С. 142-147 Борзих Н.О. Хірургічне лікування поранених із Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Амонов Ш.Э. Особенности лечебной тактики рецидивирующего респираторного папилломатоза взрослых / Ш.Э. Амонов, Н.Ш. Наджимутдинова // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 137-142 Комар Е. Лечение фарингитов. Взгляд узкого специалиста Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.5 2019 р. Бекетова Г.В. Ацетилцистеин: современные возможности применения в практике педиатра и семейного врача / Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова // Современная педиатрия. — 2018. — N 7. — С. 69-76 Васкес Абанто Х.Э. Первичная медико-санитарная помощь и Читати далі …

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

інформаційно-бібліографічний список Вип.3 2019 р. А ваші лікарські засоби не зіпсувалися? // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — N 11. — С. 57 Алгоритм надання допомоги пацієнту за тромбоемболії легеневої артерії // Довідник головної медичної сестри. — 2018. — Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Аккредитация лаборатории: требования к помещениям // Журнал заступника головного лікаря. — 2018. — N 5. — С. 13-16 Визначення анаприліну у сечі хроматографічними методами: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вип. 30. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.3 2019 р Використання швидких тестів у контексті реалізації стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції Fast Track / А.П. Мітлошук [та ін.] // Актуальна інфектологія. — 2018. — Том 6 N 5. — С. 88 Виноград Н.О. Еволюція арбовірусних Читати далі …

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Амбросова Т.Н. Менеджмент неосложненного гипертензивного криза в практике семейного врача / Т.Н. Амбросова, Т.В. Ащеулова // Міжнародний медичний журнал. — 2018. — Том 24, N 1. — С. 16-19. Дякунчак Я.Е. П`ять шляхів для Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

інформацйійно-бібліографісний список Вип.3 2019 р. Kapur S. Атопічний дерматит / S. Kapur, W. Watson, S. Carr // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 8. — С. 25-30 Александрук О.Д. Особливості секреції кортизолу у дорослих хворих з атопічним дерматитом Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Жайворонок М.М. Європейські рекомендації GIUS щодо ультразвукової діагностики запальних захворювань кишечника / М.М. Жайворонок // Актуальна інфектологія. — 2018. — Том 6 N — С. 79-80 Лукин А.А. Применение совмещенного ПЭТ КТ и эндоскопического ультразвукового Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип. 3 2019 р. Trevisan C. Декскетопрофен: клинический опыт и фармакологические эффекты в ортопедии (окончание) / C. Trevisan, A. Corsini // Травма. — 2018. — Том 19 N 4. — С. 60-64 Ампутації нижніх кінцівок унаслідок сучасних бойових Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.5 2019 р. Біляєва О.О. Лікування післяін’єкційних ускладнень за розробленою методикою із застосуванням NO-терапії / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, І.В. Кароль // Клінічна хірургія. — 2018. — Том 85 N8 — С. 41-43 Діабетична мікроангіопатія у хворих із Читати далі …

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.3 2019 р. Rumack B. Дозы и длительность антидотной терапии ацетилцистеином при отравлениях парацетамолом: прошлое, настоящее и будущее / B. Rumack, D. Bateman // Медицина неотложных состояний. — 2018. — N 7. — С. 15-20 Бойцова О.Н. Динамика Читати далі …

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Антидіабетичні властивості сухого екстракту імбиру: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вип. 24. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с. Вплив продукту з чорниці на метаболічний профіль у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Читати далі …

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Блокада тройничного нерва под контролем УЗИ в медицине боли / Е.А. Глазов [и др.] // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 3. — С. 57-66 Вітковський А.М. Нестабільність хребта у поперековому відділ та Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип. 4 2019 р Алгоритм эндоскопического лечения неоплазий толстой кишки / А.А. Митраков, В.А. Кряжов, Р.Г. Пегов // Евразийский онкологический журнал . — 2018. — Том 6 № 3/4. — С. 759 Атипова несекретуюча медулярна карцинома щитоподібної залози Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Инновационные методы оптимизации регенерации кости: мезенхимальные стволовые клетки (сообщение 2) (обзор литературы) / Н.А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2018. — N 1. — С. 105-116 Інноваційна методика лікування хімічних Читати далі …