Рубрика: НАШІ ВИДАННЯ

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Четверг, 24 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. «Малые» повреждения желчных протоков. Диагностика и миниинвазивные методы коррекции / А.Ю. Усенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 5-8
 2. Вандер К.А. Очаговый некроз слепой кишки / К.А. Вандер, В.И. Лупальцов // Хірургія України. — 2018. — N 1- С. 95-98.
 3. Гырхларова А.С. Диагностика и оперативное лечение дивертикулов / А.С. Гырхларова, С.А. Гаджиев // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 17-19

(далее…)

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Среда, 23 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Анафилаксия: мировой опыт неотложной помощи // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 6. — С. 66.
 2. Анафілактичний шок / С.М. Недашківський [и др.] // Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря. — 2017. — № 4. — С. 18-22.
 3. Виклики сучасного світу: підготовка лікарів з медицини катастроф / Г.Г. Рощін [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 4. — С. 22-27.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

Понедельник, 21 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

 1. Березуцкий В.И. Современные подходы к терапии ожогового шока / В.И. Березуцкий // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1. — С. 35-40.
 2. Буряк Т.О. Анестезіологічне забезпечення в реконструктивній мікрохірургії покривних тканин: вимоги та напрямки розвитку / Т.О. Буряк // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 1- С. 75.
 3. Вигонюк А.В. Нові аспекти в периопераційному менеджменту інгаляційної анастезії / А.В. Вигонюк, М.Л. Гомон, Р.О. Гомон // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N1 — С. 75-76.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

Суббота, 19 Май 2018

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 27-29
 2. Буднюк А.А. HELLP-синдром: диагностика, осложнения и особенности лечения / А.А. Буднюк // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2018. — № 1. — С. 22-23
 3. Вагінальний кандидоз: соціальні аспекти та сучасні можливості лікування // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 7/8. — С. 30-32

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

Четверг, 17 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алкаптонурический охроноз в практике травматолога-ортопеда (случай из практики) / Л.Г. Григоричева [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 76-80
 2. Волотовский П.А. Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей: этиология, классификация и диагностика [Электронный ресурс] / П.А. Волотовский, А.А. Ситник, А.В. Белецкий // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 83-89
 3. Головач И.Ю. Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите / И.Ю. Головач // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 27-34

(далее…)

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ

Среда, 16 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Вінніков В.А. Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні / В.А. Вінніков, Г.В. Кулініч, І.Ю. Чернявський // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 215-224.
 2. Грубеляс В.В. Применение линейки оценки радиационной обстановки для прогнозирования величины и структуры санитарных потерь [Электронный ресурс] / В.В. Грубеляс, В.В. Савлучинский, Т.Н. Саевич // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 2-6.
 3. Інсулінорезистентність і гіпотиреоз у патогенезі розвитку ожиріння у дітей пубертатного віку, які народилися від батьків, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3. — С. 198-201

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 14 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. 130/80 буде новим цільовим рівнем у рекомендаціях // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 5. — С. 85-86
 2. Бова А.А. Фибрилляция предсердий в практике терапевта [Электронный ресурс] / А.А. Бова // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 6-10
 3. Гуменюк А.Ф. Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я / А.Ф. Гуменюк, О.Р. Линдюк // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4- С. 11-15

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пятница, 11 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Автономізація лікарень: процедура та переваги (в запитаннях і відповідях) // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 43-44
 2. Автономізація: відповіді на поширені питання // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 45-47
 3. Алгоритм автономізації медичного закладу // Практикуючий лікар. — 2017. — N 4. — С. 42

(далее…)

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Среда, 09 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – К., 2017. — 208 с.
 2. Актуальні питання серцево–судинних хвороб у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – К., 2017. — 414 с.
 3. Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів–інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю.В. Вороненко [и др.].- К., 2016. — 168 с

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

Понедельник, 07 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Андрух В.С. Дещо про соки для дітей / В.С. Андрух, В.Н. Андрух // Дитячий лікар. — 2017. — N 4. — С. 11-14
 2. Годованець О.С. Особливості механізмів антиоксидантного захисту у передчасно народжених дітей за умов пологового оксидативного стресу / О.С. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 3. — С. 43-50
 3. Європейська педіатрія: час змін (до участі делегації українських учених у VIII Європейському конгресі дитячих лікарів Europaediatrics 2017) / О.П. Волосовець [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 4. — С. 107-109

(далее…)

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

Пятница, 04 Май 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антонян И.М. Оптимизация ведения больных урологического профиля: антибиотики против микроорганизмов / И.М. Антонян // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 3. — С. 5-10
 2. Анфилова М.Р. Роль адгезивной и цитокиновой сигнальных систем в патогенезе персистирующего постэрадикационного уретрита у мужчин, индуцированного C. Trachomatis, U. Urealyticum, M. Genitalium / М.Р. Анфилова // Урологія. — 2017. — Том 21 N3 — С. 24-29
 3. Ахмадеев Д. Берни: самый быстрый способ вылечить острый цистит / Д. Ахмадеев // Участковый врач. — 2017. — N 5. — С. 54-55

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

Четверг, 03 Май 2018

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців — учасників бойових дій на сході України / В.Г. Хоперія [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 104-107
 2. Жумадуллаев Б.М. Результаты комбинированной терапии остеосаркомы у детей и подростков / Б.М. Жумадуллаев // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 445-446
 3. Застосування експресії мікроРНК-15-А визначеної в тканинах пухлини у якості прогностичного біомаркера нирково-клітинного раку / Ю.О. Мицик [та ін.] // Урологія. — 2017. — Том 21 N 3. — С. 39-48

(далее…)

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Среда, 02 Май 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Ахмедов В.А. Инновационные технологии в современной консервативной терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью / В.А. Ахмедов // Лечащий Врач. — 2017. — № 8. — С. 6-10
 2. Гребенникова Т.А. Гипопаратиреоз: современное представление о заболевании и новые методы лечения / Т.А. Гребенникова, Ж.Е. Белая, Г.А. Мельниченко // Эндокринная хирургия. — 2017. — Т. 11, № 2. — С. 70-80.
 3. Грижимальский Е. Новые стандарты безопасности инфузионных систем / Е. Грижимальский // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 6. — С. 16-20.

(далее…)

НА ДОПОМОГУ МЕДИЧНІЙ СЕСТРІ

Понедельник, 30 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алгоритм заключної дезінфекції у вогнищі інфекційного захворювання // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N12 — С. 41
 2. Вікові та гендерні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень / Х.Я. Максів [и др.] // Медсестринство. — 2017. — N 3 . — С. 10-13
 3. Драга Т.М. Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників / Т.М. Драга, О.П. Мялюк, І.Я. Криницька // Медсестринство. — 2017. — N 3 . — С. 48-51

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

Воскресенье, 29 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Бездетко П.А. К вопросу о применении нутрицевтиков на этапах развития возрастной макулярной дегенерации / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 410-416
 2. Бездетко П.А. Наш опыт местного применения липоевой,кислоты, витамина В12 и цитиколина влечении диабетической нейропатии роговицы / П.А. Бездетко, О.В. Заволока // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 387-392
 3. Бездетко П.А. Эффективность лечения патологии передней поверхности глазного яблока препаратами Эденорм 5% и Лакрисек офта плюс / П.А. Бездетко, Е.Н. Ильина // Офтальмология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 N 3. — С. 403-409

(далее…)

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

Пятница, 27 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Brainin M. Инсульт и когнитивные функции / M. Brainin // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 128-130
 2. Czlonkowska A. Клинический профиль Церебролизина: новые методы в исследованиях по инсульту. Комментарий к исследованию CARS / A. Czlonkowska // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 6. — С. 63-67
 3. Mikulik R. Европейская организация по проблемам инсульта: интенсифицированное и ускоренное лечение инсульта (ESO-EAST). Достижения в 2016 году и дальнейшие программы / R. Mikulik // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 116-117

(далее…)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Среда, 25 Апр 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р

 1. Забруднення питної води хлороформом: канцерогенний ризик для здоров’я населення: інформ. лист з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». Вып. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2017. — 8 с.
 2. Лагода Л.С. Ураження зубів карієсом у дітей, які проживають на територіях із різним екологічним забрудненням / Л.С. Лагода, Х.Г. Мусій-Семенців // Клінічна стоматологія. — 2017. — N4 — С. 66-72
 3. Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області [ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ(вредные воздействия)] / Р.Р. Драб [и др.] // Здоровье ребенка. — 2017. — № 3. — С. 64-69

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

Вторник, 24 Апр 2018

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин / С.С. Подпрятов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 55-57
 2. Бабій І.В. Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату / І.В. Бабій, В.В. Власов // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 60-63
 3. Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці / Н.В. Якимчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 95-98

(далее…)

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

Воскресенье, 22 Апр 2018

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Гайдукова С.Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец // Здоровье женщины. — 2017. — № 7. — С. 25-31
 2. Емельянова И.В. Мезенхимальные стволовые клетки в терапии приобретенной апластической анемии / И.В. Емельянова, Т.А. Углова, Я.И. Исайкина // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 428-433
 3. Жерносеченко А.А. Создание трехмерного трансплантата на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток для репарации дефекта костной ткани / А.А. Жерносеченко, Я.И. Исайкина, Т.М. Михалевская // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 3. — С. 444-445

(далее…)

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Суббота, 21 Апр 2018

тематичний інформаційно-бібліографічний листок

Вип.1 2018 р.

 1. Алешко Д. Новая система закупок лекарств в Украине / Д. Алешко // Практика управління медичним закладом. — 2017. — N 11. — С. 22-25.
 2. Дарвай А. Податкова оптимізація та управління фінансами в медичному бізнесі / А. Дарвай // Приватний лікар. — 2017. — N 8. — С. 20-23.
 3. Демцова Ю. Зарабатывать и тратить — тратить и зарабатывать / Ю. Демцова // Приватний лікар. — 2017. — N 7. — С. 8-10.

(далее…)