ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Зак К.П. Иммунные и противовоспалительные факторы в механизме лечебного действия метформина при сахарном диабете 2–го типа (аналитический обзор с включением собственных данных) / К.П. Зак, О.В. Фурманова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2018. — Читати далі …

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Антиоксидантні ефекти застосування імуномодуляторних засобів у пацієнтів з рецидивуючим пієлонефритом / М.О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. — 2018. — N 2. — С. 19-28 Лечение гнойнодеструктивных форм острого пиелонефрита / Читати далі …

НА ДОПОМОГУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Антоненко И.В. Применение лактулозы и лигнина в комплексном лечении пациенток с дисбиотическими процессами влагалища / И.В. Антоненко // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — № 4. — С. 90-94 Артёменко В.В. Нефрогенный генез развития преэклампсии и Читати далі …

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019р. Белей О.Л. Аналіз ефективності використання різних клітинних технологій у практичній стоматології / О.Л. Белей, М.Ю. Гончарук-Хомин // Вісник наукових досліджень. — 2018. — № 1. — С. 75-80 Біда В.І. Клінічна ефективність використання різних видів шинуючих Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Денисенко О. 10 змін у діловодстві та архівній справі. Що робити по-новому? / О. Денисенко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 9. — С. 43-47 Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Бабінець Л.С. Артеріальна гіпертензія: положення фінського клінічного протоколу щодо медикаментозної терапії в амбулаторній практиці і викладанні сімейної медицини / Л.С. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2018. — № 2. — С. Читати далі …

Медико-психологічні наслідки бойових дій в учасників АТО

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Характеристика функціонального стану кровообігу головного мозку у військовослужбовців, які отримали акутравму в реальних бойових умовах, в залежності від стану слухової функції / Т.А. Шидловська [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Загорский С.Э. Проблема младенческих кишечных колик: современный взгляд / С.Э. Загорский // Педиатрия. Восточная Европа. — 2018. — Том 6 № 2. — С. 297-307 Імупрет® — сила рослинних компонентів для захисту імунітету // Дитячий Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип. 2019 р. Вивчення впливу віку та індексу коморбідності на ризик тромботичних ускладнень у хворих на рак ендометрія на доопераційному етапі / Б.Д. Кривокульський [та ін.] // Вісник наукових досліджень. — 2018. — N 2. — С. 150-154 Читати далі …

ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Актуальні питання медицини невідкладних станів (тези доповідей) // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — № 2/3. — С. 50-74 Гузій О. Ліцензування лікарів і нова система екстреної медичної допомоги / Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Грек І.І. Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання / І.І. Грек // Сімейна медицина. — 2018. — № 3. — С. 49-52 Екстрене повідомлення: ключові зміни в Читати далі …

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Дислипидемии. Стандарты оказания медицинской помощи врачами первичного звена (по материалам Руководства Европейского общества кардиологов/Европейского атеросклеротического общества (ESC/EAS) по диагностике и лечению дислипидемии 2016 г.) // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1, № Читати далі …

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Аврамчук О. Розлад соціальної тривоги: актуальність та перспективи / О. Аврамчук // НейроNEWS. — 2018. — № 7. — С. 20-23 Аленикова О.А. Синдром позвоночной артерии: особенности диагностики и лечения / О.А. Аленикова, С.А. Лихачев Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Анализ выявляемости и чувствительности к антибиотикам генитальных микоплазм: Ureplasma spp. и Mycoplasma hominis / Ю.В. Малиновская [и др.] // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 2. — С. 199-206 Астапов А.А. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ФІЗІОТЕРАПЕВТУ

Інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Александрович Т.А. Обґрунтування використання галоаерозольтерапії та фітоелектроаерозольних середовищ у медичній реабілітації хворих на персистуючу бронхіальну астму / Т.А. Александрович, І.І. Копинець // Астма та алергія. — 2018. — N2 — С. 49-50 Аравіцька М.Г. Вплив Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Ближайшие и отдаленные осложнения лапароскопических противорефлюксных операций (клинические случаи) / П.Б. Лысунец [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. — 2018. — № 2/3. — С. 135-136 Бойко В.В. Спосіб комплексного лікування інфікованих венозних трофічних Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Klein A. Новое в этиологии и лечении СПКЯ / A. Klein // Репродуктивная эндокринология. — 2018. — N 3. — С. 80 Гузій О. Синдром хронічної діареї у дітей: новітні підходи в діагностиці та лікуванні / Читати далі …

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Закальська Х.А. Методи анестезії при оперативних втручаннях у пацієнток із раком молочної залози / Х.А. Закальська // Онкология. — 2018. — Том 20 N 2. — С. 142-143 Знеболювання в ендоскопічній хірургії органів грудної порожнини Читати далі …

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Алгоритими призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. Читати далі …

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.4 2018 р. Відповідь на прохання медсестри про її непереведення до іншого відділення: запитання-відповідь // Журнал головної медичної сестри. — 2018. — N 3. — С. 69-70 Відпустки працівників закладу охорони здоров’я. Тест // Управління закладом охорони Читати далі …