НА ДОПОМОГУ ДЕРМАТОЛОГУ-ВЕНЕРОЛОГУ

інформацйійно-бібліографісний список Вип.3 2019 р. Kapur S. Атопічний дерматит / S. Kapur, W. Watson, S. Carr // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 8. — С. 25-30 Александрук О.Д. Особливості секреції кортизолу у дорослих хворих з атопічним дерматитом Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Жайворонок М.М. Європейські рекомендації GIUS щодо ультразвукової діагностики запальних захворювань кишечника / М.М. Жайворонок // Актуальна інфектологія. — 2018. — Том 6 N — С. 79-80 Лукин А.А. Применение совмещенного ПЭТ КТ и эндоскопического ультразвукового Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип. 3 2019 р. Trevisan C. Декскетопрофен: клинический опыт и фармакологические эффекты в ортопедии (окончание) / C. Trevisan, A. Corsini // Травма. — 2018. — Том 19 N 4. — С. 60-64 Ампутації нижніх кінцівок унаслідок сучасних бойових Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.5 2019 р. Біляєва О.О. Лікування післяін’єкційних ускладнень за розробленою методикою із застосуванням NO-терапії / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, І.В. Кароль // Клінічна хірургія. — 2018. — Том 85 N8 — С. 41-43 Діабетична мікроангіопатія у хворих із Читати далі …

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.3 2019 р. Rumack B. Дозы и длительность антидотной терапии ацетилцистеином при отравлениях парацетамолом: прошлое, настоящее и будущее / B. Rumack, D. Bateman // Медицина неотложных состояний. — 2018. — N 7. — С. 15-20 Бойцова О.Н. Динамика Читати далі …

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Антидіабетичні властивості сухого екстракту імбиру: інформ. лист з проблеми «Фармація». Вип. 24. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с. Вплив продукту з чорниці на метаболічний профіль у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Читати далі …

НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Блокада тройничного нерва под контролем УЗИ в медицине боли / Е.А. Глазов [и др.] // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 3. — С. 57-66 Вітковський А.М. Нестабільність хребта у поперековому відділ та Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип. 4 2019 р Алгоритм эндоскопического лечения неоплазий толстой кишки / А.А. Митраков, В.А. Кряжов, Р.Г. Пегов // Евразийский онкологический журнал . — 2018. — Том 6 № 3/4. — С. 759 Атипова несекретуюча медулярна карцинома щитоподібної залози Читати далі …

НОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Инновационные методы оптимизации регенерации кости: мезенхимальные стволовые клетки (сообщение 2) (обзор литературы) / Н.А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2018. — N 1. — С. 105-116 Інноваційна методика лікування хімічних Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ОРГАНІЗАТОРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

інформаційно-бібліографічний список Вип.4 2019 р. Актуалізація посадових інструкцій // Практика управління медичним закладом. — 2018. — № Спецвипуск 1 півріччя. — С. 13-15 Архів посадових інструкцій // Практика управління медичним закладом. — 2018. — № Спецвипуск 1 півріччя. — С. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.1 2019 р. Вторичная профилактика кровотечений у взрослых пациентов с гемофилией / В.А. Змачинский [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2018. — Том 4 № 1. — С. 108-115 Ильченко С.И. Нейтропения у детей: клинические маски Читати далі …

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Грек І.І. Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання / І.І. Грек // Сімейна медицина. — 2018. — № 3. — С. 49-52 Дашкевич Ю. Лікуємо туберкульоз Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ДИТЯЧОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список Вип.4 2019 р. Бекетова Г.В. Вплив здоров’язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку / Г.В. Бекетова, К.Б. Савінова // Современная педиатрия. — 2018. — № 4. — С. 17-21 В поисках Читати далі …

НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019р. Базисна литтєва пластмаса на основі метилметакрилату «Стомаліт»: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 36. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с. Генетические предикторы риска развития сочетанного течения кариеса и хронического катарального гингивита у детей / И.А. Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р Бігуняк Т.В. Клінічний поліморфізм та диференційна діагностика хвороби Лайма / Т.В. Бігуняк, К.О. Бігуняк, О.С. Редько // Вісник наукових досліджень. — 2018. — № 1. — С. 16-20 Виноград Н.О. Клініко-епідеміологічні особливості лептоспірозу в різних Читати далі …

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні / О.Н. Литвинова [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2018. — N2 — С. 38-43 Реформа фінансування системи охорони Читати далі …

НА ДОПОМОГУ УРОЛОГУ-НЕФРОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Антонян И.М. Границы консервативной терапии уретеролитиаза / И.М. Антонян, А.И. Зеленский, Т.А. Торак // Урологія. — 2018. — Том 22 N 3. — С. 128-130 Бактериемический шок после перкутанной нефростомии / А.М. Фридберг [и др.] Читати далі …

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.1 2019 р. Вороніна М. Право для репродуктивної медицини / М. Вороніна // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 5. — С. 66-68 Догадіна О. Керівник захворів: як оформити заміну / О. Догадіна // Управління Читати далі …

НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.4 2019 р. Андрющенко В.П. Гострий ускладнений панкреатит: принципи хірургічної тактики з використанням мініінвазивних технологій і стандартних операцій / В.П. Андрющенко, О.Т. Гірняк, Д.В. Андрющенко // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 10-12 Читати далі …

НА ДОПОМОГУ АНЕСТЕЗІОЛОГУ-РЕАНІМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список Вип.2 2019 р. Бабіна Ю.М. Анальгезія при коморбідних патологіях у дітей – клінічна оцінка найчастіших патологічних станів у практиці лікаря–анестезіолога / Ю.М. Бабіна // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 3. — С. 33-43 Гаас А.І. Читати далі …